Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK DÜZENLEME -Bilgi türleri- Fiziksel bilgi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK DÜZENLEME -Bilgi türleri- Fiziksel bilgi"— Sunum transkripti:

1 İÇERİK DÜZENLEME -Bilgi türleri- Fiziksel bilgi
Mantıksal/Matematiksel bilgi Sosyal bilgiler İçerik düzenleme

2 Betimsel içerik Normatif içerik
İÇERİK BOYUTLARI Betimsel içerik Normatif içerik İçerik düzenleme

3 Betimsel içerik Ne oldu?, nerede?, ne zaman?, kim yaptı? 02.01.2019
İçerik düzenleme

4 Normatif içerik Neden oldu?, tekrar olur mu?, iyimi yoksa kötümü oldu?, nasıl olmalıydı? İçerik düzenleme

5 İÇERİK DÜZENLEME İçerik; hedef davranışlarla tutarlı, çağdaş bilimsel, sanatsal, ve felsefi bilgiyle donanık, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve birbirinin ön koşulu, bilinenden bilinmeyene, kendi içinde mantıki bir tutarlılığı olacak şekilde düzenlenmelidir. İçerik düzenleme

6 İçerik Seçiminde Ölçütler
Hedeflerle tutarlılık Bilimsel ölçütlere uygunluk Öğrenciye uygunluk Sosyal gerçeklere uygunluk Yaşama yakınlık Güncellik Öğretim ilkelerine uygunluk İçerik düzenleme

7 İçerik Düzenleme İlkeleri
Aşamalılık ya da önkoşul ilkesi (düzey ilkesi) Şema ilkesi Soyutlama ilkesi Kapsama ilkesi Materyal örgütlenişi ilkesi Görsel düzen ilkesi Vardama ilkesi Alıştırma ilkesi Kaynaşıklık ilkesi (Dikey/yatay kaynaşıklık) İçerik düzenleme

8 İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI
Doğrusal Programlama Yaklaşımı Sarmal Programlama Yaklaşımı Modüler Programlama Yaklaşımı Piramitsel Yaklaşım Çekirdek Yaklaşım Konu-ağı Proje Merkezli Yaklaşım Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı Analiz Tekniği İçerik düzenleme

9 Doğrusal Programlama Yaklaşımı
Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Bu yaklaşım özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler içim uygundur. İçerik düzenleme

10 Sarmal Programlama Yaklaşımı
İçeriğin doğrusal bir sıra izlemediği, bazı konuların gerektikçe tekrar edilebildiği, esnek bir yapıya sahip programlama anlayışıdır. A B F C E D İçerik düzenleme

11 Modüler Programlama Yaklaşımı
Konuların birbirinden bağımsız modüller halinde düzenlendiği, konuların öğretim sıralanması konusunda esnek, içerik arasında aşamalı bir bağ olmayan programlama yaklaşımıdır. M2 M1 M3 İçerik düzenleme

12 Pramitsel Yaklaşım İlk yıllarda geniş tabanlı kunuların yer aldığı, yukarı çıkıldıkça uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşımdır. Dar bir alanda uzmanlaşma vardır Esnek değildir, konular her öğrenci tarafından alınır İçerik düzenleme

13 Çekirdek Yaklaşım Ortak çekirdek konular ilk öğrenilecek konulardır ve her öğrencinin öğrenmesi gerekir. Bu çekirdek program etrafında her öğrenci ilgi duyduğu ortak çekirdek alanlarda seçmeli ders alır. Birden fazla alanda uzmanlaşma vardır Örnek: Fen bilgisi çekirdek programla, fizik, kimya, biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır İçerik düzenleme

14 Konu-Ağı Proje Merkezli Yaklaşım
Konuların yapısı bir harita gibi çıkarılıp öğrencilere verilir, belirli zamanlarda nerede olmalarının söylendiği, öğrencilerin kendi kendilerine ya da grup halinde çalışmalarına imkan tanıyan yaklaşımdır. İçerik düzenleme

15 Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı
Önceden hazırlanmış bir program yoktur. İçerik düzenlemesi öğrencilerin sorularına göre oluşturulur. Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre temellendirilir. Özellikle ilkokul düzeyinde öğrenci soruları çok değerli bir öğrenme yaşantısı oluşturabilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha sınırlı ve özel uzmanlık alanlarına ilişkin sorulara göre programların içeriği belirlenir. İçerik düzenleme

16 Analiz Tekniği Bir alan, konu ve mesleğin analizi, içeriğin bilimsel olarak belirlenmesine yardım eder. Analizin amacı bireyin, öğretimden sonra ne yapabileceklerini belirlemektir. Bu teknik, her düzeydeki genel ve mesleki programlarda kullanılabilir. Bir program için içeriğin analizi üç aşamada tamamlanır. İçerik düzenleme

17 Analiz Tekniği Üzerinde çalışılan uğraşın (meslek, konu, alan, görev) ana bölümlerini belirleme Her ana bölümü meydana getiren işlemleri saptama Her işlem için işlem basamaklarını (davranış) sıralama İçerik düzenleme

18 Analiz Tekniği İŞLEM Arabayı kriko ile kaldırmak İŞLEM BASAMAKLARI
Arabanın tekerleklerine takoz koyun Kriko vurulacak noktaları belirleyin Krikoyu düzgün olarak yerleştirin Vasıtayı kaldırın Arabayı ve krikoyu emniyete alın İçerik düzenleme


"İÇERİK DÜZENLEME -Bilgi türleri- Fiziksel bilgi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları