Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NODÜL-KİST-KAVİTE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NODÜL-KİST-KAVİTE."— Sunum transkripti:

1 NODÜL-KİST-KAVİTE

2 NODÜL 1 cm çaptan daha büyük, yuvarlak ya da oval, normal havalanan AC parankimi ile çevrelenen ve parankimden net olarak ayırt edilebilen gölge koyuluğudur

3

4

5

6

7

8

9

10

11 KİTLE En geniş çapı 3 cm den büyük lezyon

12 PULMONER NODÜL-KİTLE 1-Malign tümörler 2-Benign tümörler
*Primer akciğer kanseri *Karsinoid tümör *Primer pulmoner lenfoma *Primer pulmoner sarkom *Soliter metastazlar (kolon, meme, böbrek, baş-boyun, sarkom, tiroid, malign melanom, diğer) 2-Benign tümörler *Hamartom *Adenom *Lipom *Kondrom *Teratom *Leiomyom *Fibrom

13 PULMONER NODÜL-KİTLE 3-İnfeksiyonlar 4-İnflamatuar *Romatoid artrit
*Granülomlar (tüberküloz, histoplazmoz veya koksidiodomikoz gibi mantar infeksiyonları) *Nokardiya *Aktinomikoz *Septik emboli *Round pnömoni *Abse *Ekinokok kisti *Askaris *Dirofilarya 4-İnflamatuar *Romatoid artrit *Sarkoidoz *Wegener granülomatozis *BOOP 5-Vasküler *Arteriovenöz malformasyon *Pulmoner arter anevrizması

14 PULMONER NODÜL-KİTLE 6-Konjenital nedenler 7-Diğer nedenler
*Bronkojenik kist *Sekestrasyon *Bronşiyal atrezi 7-Diğer nedenler *Hematom *Pulmoner infarkt *Mukoid tıkaç *Mukosel *Silikotik nodül *Fibrozis/skar *Amiloidoma

15 SOLİTER PULMONER NODÜL
AYIRICI TANI Ekstrapulmoner lezyonlar Artefakt Cilt-cilt altı lezyon Kosta deformiteleri Plevral plaklar Plevral Tm Plevral sıvı İnterlobar effüzyon

16 PULMONER NODÜL Yaş Boyut Sınırlar (nodülün konturları)
Kalsifikasyon ve kalsifikasyon şekli Kavitasyon Büyüme hızı (hacmin iki katına katlanma süresi) Satellit nodül Mediastinal LAP

17

18

19 SOLİTER PULMONER NODÜL
Yuvarlak, düzgün ve keskin kenarlı Kalsifikasyonlu Satellit lezyonu olan Yavaş büyüyen ve kavitasyonu olmayan BENİGN OLMA OLASILIĞI YÜKSEK

20 Akciğer nodülüne neden olan patolojiler
Vasküler -AV malformasyonlar -pulmoner venlerde variköz genişleme Benign tümörler -Bronşial adenom -Hamartom -Mezenkimal tümörler Karsinoid tümör Malign tümörler -Bronkojenik karsinom -Alveolar hücreli karsinom -Lenfoma -Metastaz İnfeksiyonlar -Tüberküloz -Abse -Mantar hastalıkları Kollojen vasküler hastalıklar -Wegener -PAN -Romatoid artrit İnfarkt Hematom Mass like fibrozis Round atelektazi Mukus tıkacı Amiloidozis

21 Soliter pulmoner nodül
<30 yaş: ekstratorasik malignitesi yoksa SPN’ ün malignite olasılığı düşüktür Orta ve ileri yaşta SPN’ ün en sık sebebi malignitedir PET-BT, kontrastlı dinamik BT benign- malign ayrımında faydalı Ekstratorasik malignitesi bilinen hastalarda ise nodülün metastaz olasılığı daha yüksektir Tanı için transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi (US, BT veya floroskopi eşliğinde), transbronşiyal biyopsi (elektromagnetik navigasyon, floroskopi eşliğinde) Tanısal işlemeler için riski yüksek olan hastalarda 3-6 ay ara ile takip BT planlanır

22 MULTİPLE PULMONER NODÜL
Metastaz (ilk akla gelen) AC Ca Tüberküloz Mantar granülomları Kist hidatik Sarkoidoz

23 MULTİPLE PULMONER NODÜL TANISI
İİAB BRONKOSKOPİK BİYOPSİ MEDİASTİNOSKOPİ VATS TORAKOTOMİ

24

25

26 DİFFÜZ MİLİMETRİK NODÜL
<3mm (MİLİER) 3-10mm

27

28

29

30 DİFFÜZ MİLİMETRİK NODÜL
Milier tüberküloz Piyojenik abse Sarkoidoz Metastaz Pnömokonyoz Lenfanjitis karsinomatoza Histiyositoz Multifokal Bronkopnömoni Pulmoner ödem Kardiyojenik Kardiyojenik olmayan

31 KAVİTER ve KİSTİK LEZYONLAR

32 Doğumsal veya edinsel nedenlerle oluşur
Hava,sıvı veya hava-sıvı dolu olabilir Tamamen sıvı ile dolu olanlar kitle lezyonundan zor ayrılır Ayakta çekilen grafilerde hava-sıvı seviyesi görülür Ayakta çekilemiyorsa lateral dekübit grafisi çekilmelidir BT iç yapıyı daha ayrıntılı verir Duvar kalınlığı ve düzeni Sıvı içeriği Soliter/multiple Bronşektazi ayrımı için gereklidir.

33 KİST İnce duvarlı, içi hava dolu, çoğunlukla yuvarlak yapılardır
Çapı en az 1cm Duvar kalınlığı 1-3mm Tek ya da multiple olabilir

34

35

36 Yaygın kistik bronşektazi

37 Kistik adenomatoid malformasyon

38

39 Bronkojenik kist

40 KAVİTE Kalın duvarlı, içi hava dolu, etrafı radyo opak bir alanla çevrili yapılardır Çapı en az 1cm Duvar kalınlığı ≥3mm Tek ya da multiple olabilir ABSE: nekrotik materyalin drenajı sonrasında ortaya çıkan kaviter lezyonlardır

41

42 55 yaşında kadın hasta, dil ca (squamöz hücreli) metastazı

43

44

45

46

47

48

49

50

51 BÜL Çok ince duvarlı, içi hava dolu, akciğer grafisinde saç kıvrımları gibi düzensiz şekillere sahip yapılardır Çapı en az 1cm Duvar kalınlığı <1mm Tek ya da multiple olabilir AC parankiminde doku yıkımı veya küçük hava yolu tıkanması ile oluşur

52

53

54

55 BLEB Çok ince duvarlı, subplevral yerleşimli hava kistleridir
Çapı en az 1cm Duvar kalınlığı <1mm Tek ya da multiple olabilir Plevral yüzeye dayalıdır Apikal yerleşimlidir

56

57 PNÖMATOSEL İnce duvarlı, farklı boyutlara sahip yapılardır
Çapı en az 1cm Duvar kalınlığı <1mm Tek ya da multiple olabilir Bül ve blebden farklı olarak spontan kapanma gösterir (çek-valv) AC harabiyetinden kaynaklanır -bronşiyol duvarında ödem, mukus tıkacı ile lümenin tıkanması -travma sonrası pulmoner laserasyon nedeniyle intraparankimal hava kaçağı Tedavi/spontan geriler

58 Travmatik pnömatosel


"NODÜL-KİST-KAVİTE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları