Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMENORE İki tür amenore vardır 1- PRİMER AMENORE :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMENORE İki tür amenore vardır 1- PRİMER AMENORE :"— Sunum transkripti:

1 AMENORE İki tür amenore vardır 1- PRİMER AMENORE :
16 yaşında hala menstrüel kanamaların başlamamış olması 2- SEKONDER AMENORE: Normal menstrüasyon gören bir kadında 6 ay süreyle menstrüel kanamanın olmaması hali Dr.A.Yüce

2 PUBERTE ÖNCESİ Gebeliğin 10. haftasından itibaren fetal hipofizde FSH, LH tayin edilebilir Gebeliğin haftasından itibaren fetal hipofiz bu hormonları salgılayabilir Gebeliğin haftalarına kadar giderek artar Bunun ardından miada kadar düşer Doğumdan sonra 1-2 yıl büyük iniş çıkışlar olur Daha sonra puberte öncesine kadar düşük kalır Dr.A.Yüce

3 PUBERTE 8-14 yaşlarında puberte, 10-17 arasında menarş
Uykuda gonadotropin ve Östradiol artışı İkincil seksüel karakteristikler: Telarş: Memelerin gelişimi Pübarş: Pubis kıllarının gelişimi Adrenarş: Adrenal androjen yapımı Menarş: Periyodik vaginal kanama Menarş yaşına etki eden faktörler Irk, iklim, genetik geçiş, Beslenme durumu,Sosyal durum Dr.A.Yüce

4 PUBERTEYİ BAŞLATAN MEKANİZMA
Tam bilinmemektedir 1-Beyindeki bir gelişim sürecinden başladığı sanılmaktadır GnRH salgısını kolaylaştıran hipotalamus olgunlaşması 2-Orta derecede obez kızlarda menarş daha erken olmaktadır Beslenme bozukluklarında menarş gecikmektedir Kritik ağırlık hipotezi 3-Sıcak iklimlerde menarş daha erken olmaktadır 4-Sosyal durum ve kent-köy farkı Dr.A.Yüce

5 AMENORENİN ÖNEMİ Amenoreli kadınlar ovulasyonsuzdur
E2 yoksa genital atrofi ve osteoporoz E2 varsa endometrial hiperplazi ve karsinom Sekonder seksüel karekterlerin gelişmemesiyle sosyal ve psikoseksüel problemlere yol açabilir Amenorenin en sık nedeni gebeliktir Dr.A.Yüce

6 PRİMER AMENORE Normogonadotropik primer amenore
Kongenital alt genital anomaliler Transvers vaginal septum İmperfore hymen Müller kanalı gelişim anomalileri Testiküler feminizasyon Rokitansky-Küstner-Hauser sendromu Müller kanalı gelişmiş olanlar İnterseks, PKO,Adrenal ve tiroid hastalıkları Dr.A.Yüce

7 HYMEN ŞEKİLLERİ Dr.A.Yüce

8 PAROUS INTROITUS Dr.A.Yüce

9 HYMEN IMPERFORATUS Dr.A.Yüce

10 HYMEN IMPERFORATUS Dr.A.Yüce

11 VAGINA DUPLEX Dr.A.Yüce

12 TESTİKÜLER FEMİNİZASYON
Dr.A.Yüce

13 PRİMER AMENORE Hipergonadotropik primer amenore
Seks kromozom anomalileri Gonadal disgenezi (Turner) Seks kromozomu normal olan Saf gonadal disgenezi (Noonan sendrom) Swyer sendromu (46 xy) Rezistan ovarium sendromu (Savage) Dr.A.Yüce

14 TURNER SENDROMU Dr.A.Yüce

15 PRİMER AMENORE Hipogonadotropik primer amenore Hipotalamik nedenler
Gecikmiş menarş Kallman sendromu Psikolojik ve kilo kaybı Hipofizer nedenler Prolaktinomalar Hipopituitarizm Ağır sistemik hastalıklar Dr.A.Yüce

16 SEKONDER AMENORE Hipotalamus Hipofiz Over Uterus: Ascherman sendromu
Kilo kaybı, beslenme bozukluğu Egzersiz, Stress, Neoplazmalar Hipofiz Hiperprolaktinemi ve prolaktinomalar Empty cella, Sheehan, ACTH salan tm. Over Prematür over yetmezliği, PKO,Tümör Uterus: Ascherman sendromu Dr.A.Yüce

17 SHEEHAN SENDROMU Dr.A.Yüce

18 OVARİAL YETMEZLİK İdiopatik prematüre ovarian yetmezlik
Steroid enzim defektleri Gerçek hermafroditismus Gonadal disgenezi Pure gonadal disgenezi (Swyer send) Turner sendromu: 45 xo Rezistan ovarium sendromu ( Savage send) Otoimmun ooforitis, Post-infeksiyöz, Post-ooferektomi Post-irradiasyon, Post-kemoterapi Dr.A.Yüce

19 OVARİAL DİSFONKSİYON PKO SENDROMU
Kalın kapsül, İyi gelişmiş stroma Multipl çatlamamış küçük foliküller Yüksek androjenler, Hirsutismus Genellikle obezite mevcuttur Androjenler yağ dokusunda östrojenlere çevrilir Yüksek östrojen LH/FSH oranını yükseltir Androjen üretimi artar, foliküler atrezi hızlanır Artan androjenler östrojene çevrilir ve zaten yüksek olan östrojen seviyelerini daha da yükseltir Dr.A.Yüce

20 ENDOMETRİUM YETMEZLİĞİ ASHERMAN SENDROMU
NEDENLERİ: Post partum veya enfekte bir düşükte yapılan derin küretaj Sık arayla yapılmış bir kaç D&C Myomektomi, cesarean section ve tüberküloz endometritis TANI : Östrojen progesteron testi: 25 gün 2,5 mg konjuge östrojen, son 10 gün 10 mg MPA HSG, Histeroskopi TEDAVİ: Optimal tedavi sineşilerin histeroskopik lizisidir Müdahele sonrası rahim içine bir RIA yerleştirilir 2-3 ay süreyle yüksek doz östrojen (5mg/gün KÖ) ve 10 mg MPA Tedavi sonrası RIA çekilir ve HSG tekrarlanır Bu tedaviyle hastaların 2/3’ si tedavi edilebilmektedir Dr.A.Yüce

21 PREMATURE OVARİUM YETMEZLİĞİ
Ovarium foliküllerinin 35 yaşından önce tüketilmesi Gonadotropin değerleri Karyotip tayini İdiopatik yetmezlik Kanser kemoterapisi (reversibl) Radyasyon yıkımı (irreversibl) Erken ovarium yetmezliğinde HRT Dr.A.Yüce

22 GALAKTORE-PROLAKTİNEMİLİ AMENORENİN TEŞHİSİ
TSH yüksek ise hipotiroidi Makroadenom ve mikroadenom Hiperprolaktinemide prolaktin seviyeside önemlidir. ng/ml’ nin altında ve cella grafisi normal ise bir makroadenom olamaz ng/ml’ nin üstünde cella grafisi anormal, görme problemleri varsa CT veya MR gerekir Teşhiste prolaktin sekresyonunu arttıran diğer nedenler de araştırılmalı ancak seviye yüksek ise mutlaka bir makroadenom elemine edilmelidir Dr.A.Yüce

23 GALAKTORE-PROLAKTİNEMİLİ AMENORE
Dr.A.Yüce

24 GALAKTORE-HİPERPROLAKTİNEMİSİZ AMENORENİN TEŞHİSİ
İlk adım progesteron testtir( MPA 10 mg/5 gün) Kanama var ise overden östrojen üretimi vardır. Bu durumda hirsitismus var ise PKO, Over Tm, Adrenal TM Hirsitismus yok ise orta derecede hipotalamik disfonksiyon vardır Progesteron test ( - ) ise Östrojen progesteron test yapılır. 25 gün 2,5 mg/gün konjuge östrojen, son on gün 10 mg MPA Asherman sendromu olmayan hastalarda neden hipotalamik yada ovarial olabilir. Bunun değerlendirilmesi FSH seviyeleriyle yapılır FSH 40 mIU/ml üstündeki değerlerde primer ovarial yetersizlik Altındaki değerler ciddi hipotalamik-hipofizer disfonksiyonu gösterir Primer gonadal yetersizlik durumlarında karyotip tayini yaptırılmalıdır Dr.A.Yüce

25 GALAKTORE-PROLAKTİNEMİSİZ AMENORE
Dr.A.Yüce

26 AMENORE Dr.A.Yüce

27 TEDAVİ A-Hipofizer makroadenomlu Amenore-Galaktoreli hastada
1- OVULASYON İNDÜKSİYONU A-Hipofizer makroadenomlu Amenore-Galaktoreli hastada Cerrahi tedavi Bromocriptin ile tedavi B- Mikroadenomlu Amenore-Galaktoreli hastada Bromocriptin 2,5 mgx2/gün C- Hipotiroidili hastada Tiroid replasman tedavisi D- Primer Ovarial Yetmezlikli hastalarda Otoimmun ooforitisli hastalarda kortikosteroid İdiopatik olanlarda ovulasyon yaptırılamaz Y kromozomlu hastada ooforektomi ( Tümör riski ) Dr.A.Yüce

28 TEDAVİ D- Progesteron test ( -- ) hastalarda
1- OVULASYON İNDÜKSİYONU ( Devam ) D- Progesteron test ( -- ) hastalarda LH ve FSH seviyeleri yüksek değildir Klomifen sitrat mg/5 gün Cevap alınamaz ise hMG Gereğinde her ikisi kombine edilir E- Progesteron test ( + ) hastalarda Klomifen sitrat iyi cevap verir 50 mg/5 gün, maksimum 250 mg/5 gün Androjenler yüksek ise kortikosteroidler ilave edilir Cevap yok ise hMG verilir PKO vakalarında cerrahi olarak wedge rezeksiyon Dr.A.Yüce

29 TEDAVİ A- HRT B- Oral kontraseptifler
2- OVULASYON İNDÜKSİYONU ARZU ETMEYEN HASTALARDA A- HRT B- Oral kontraseptifler C- Progesteron test (+) ise yalnız progesteron D- Hiperprolaktinemili hastalarda hiçbir tedavi yapılmadan periodik ölçümlerle takip Dr.A.Yüce

30 AMENORE KOMPLİKASYONLAR
Hipoöstrojenik hastalarda osteoporoz ve fraktür Progesteron test (+) ise hiperplazi ve karsinom PROGNOZ Prognoz iyidir Uygun takip yapılırsa tümörler hariç tedavi edilebilir Pek çok hipotalamik amenoreli hastada spontan menstrüel siklus başlayabilir Bromocriptin, Klomifen sitrat, Kortikosteroidler, hMG ve LHRH ile ovulasyon indüksiyonları oldukça başarılıdır Dr.A.Yüce


"AMENORE İki tür amenore vardır 1- PRİMER AMENORE :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları