Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPİNAL ORTEZLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPİNAL ORTEZLER."— Sunum transkripti:

1 SPİNAL ORTEZLER

2 Kullanım Amaçları Deformiteyi düzeltmek Deformiteyi önlemek
Aksiyal yüklenmeyi azaltmak Vertebral segmentin stabilizasyonunu sağlamak

3 Kullanım Amaçları Ağrıyı azaltmak Hareketi kısıtlamak
Fonksiyonu kısıtlamak Spinal fonksiyonu düzeltmek Gelişmekte olan çocuklarda anormal eğrilikleri düzeltmek

4 Komplikasyonları Basınç yarası olma ihtimalinin artması
Para-vertebral kasların zayıflaması Yumuşak dokuda kısalmalar olması Hareketsiz segmentin dışında kalan segmentte hareketin artması Fiziksel bağımlılık Psikolojik bağımlılık

5 SPİNAL ORTEZLERİN MEKANİK PRENSİPLERİ
Yatay kuvvetlerin dengelenmesi: 3 nokta prensibi Ortezlerde yatay kuvvetler eğriliklerin ve rotasyonel deformitelerin düzeltilmesinde ve immobilizasyonda kullanılır Bu kuvvetlerden iki tanesi bir yönden bir tanesi bunlara zıt yönde uygulanır.

6 SPİNAL ORTEZLERİN MEKANİK PRENSİPLERİ
Sıvı kompresyonu: Kas, fasya, tendon, yağ gibi yumuşak dokuları ortezin kompresif etkisini arttırmada kullanabiliriz. Distraksiyon: Germe ile omurgada istirahat ve stabilite sağlanır. İskelete sabit hareket kontrolü sağlar

7 Ortez verirken dikkat edilecek noktalar:
Omurganın torakal, torakolomber ve üst lomber bölgelerinde etkili olan ortezlerin iki amacı vardır: 1) İmmobilize etmek 2) Desteklemek

8 Endikasyonlar: Siyatalji, dejeneratif disk hastalığı, disk hernisi, radikülopati, spondiloz Spondilolistezis Travmatik kırık, kompresyon kırığı, dislokasyon Osteoporoz, kifoz Spinal füzyon, laminektomi, İnflamatuar artritler, RA, AS Paralizi, tetrapleji, parapleji Skolyoz

9 Spinal Ortezlerin Tipleri
Servikal Bölge Yakalıklar (Collar) Yumuşak Sert Philadelphia Posterli ortezler

10 Spinal Ortezlerin Tipleri
Servikal Bölge SOMİ (Sterno-Occipito-Mandibular İmmobilizer) Yale ortez Halo ortez Minerva alçı ceketi

11 Spinal Ortezlerin Tipleri
Dorsal ve Lumbosakral Bölge Taylor korse Plastik total kontakt torakolomber ceket (Plastik ceket) Hiperekstansiyon korsesi Knight korse Çelik balenli bez korse Yün elastik korseler

12 Servikal Ortezler Omurganın en hareketli bölümü En fazla flex/ext C5-6
Tam hareketsizlik: Boyun baş ve göğüs birlikte kavranmalıdır

13 AMAÇLAR Ağrıyı azaltmak Fonksiyonu arttırmak Başın yükünü azaltmak
Boynu stabilize etmek

14 Mekanik boyun ağrılarının geleneksel tedavisinde istirahat önemlidir.
Ağrının giderilmesine, analjezik ihtiyacının azalmasına katkıda bulunur Servikal boyunluklarla kısmen sağlanır

15 Eğer korse kullanmada amaç ağrıyı azaltmak ise kısmi harekete izin veren yumuşak veya sert korseler tercih edilir

16 Tehlikeli bir instabilite veya önemli nörolojik defisit varsa tam immobilizasyon gerekir. Bu amaçla kullanılan korseler çene, oksiput, göğüs ve sırt bölgesi ile temas edecek şekilde olmalıdır.

17 Servikal kırık

18 (kullanmamaya bağlı kas gücü kaybı+ağrı)
Bazı çalışmalarda servikal korselemenin omurgayı stabilize etmede çok az rolü olduğu bulunmuştur ve sadece boyun hareketlerini en aza indirme amaçlanmıştır Servikal omurga immobilize olunca fonksiyon kaybına oldukça duyarlıdır (kullanmamaya bağlı kas gücü kaybı+ağrı) Bu nedenle korselemenin süresi kısa tutulmalı Hemen egzersiz programına geçilmeli

19 Yakalıklar Yumuşak Yakalık En az destekleyen korse
Basit yaralanmalarda Hastaya biofeedback’le hareketin kısıtlanmasını hatırlatır Yumuşak dokuları ısıtır, istirahat ettirir Hastanın psikolojik olarak rahatlamasını sağlar

20 Yakalıklar Sert Yakalık Çeneliksiz/çenelikli
Plastik materyalden yapılmıştır Bant şeklinde Üst ve alt kenarı yumuşak materyalle destekli Çeneliksiz flek / ext %75’ini kısıtlar

21 Çeneliksiz korse Disk hernileri Nadiren osteoartritte kullanılır

22 Çenelikli korse Kırıklarda Disk hernilerinde
Operasyon sonrası kullanılır.

23 NELSON TİPİ KORSE Yumuşak doku hasarı Osteoartrit
Disk hernilerinde kullanılır. Yarı sert destek sağlar Delikleri ile hava almayı sağlanır

24 Yakalıklar Philadelphia Yakalık İki parçadır
Plastik materyalden yapılmıştır Fleks kontrolü yetersizdir Servikal lig yırtığı ve stabil fraktürlerden sonra kullanılır

25 Daha fazla destek sağlar ve ekstansiyonu engeller
Kullanım alanları: Acil hasta naklinde Boyun kırıklarında Yumuşak doku hasarı Operasyon sonrası kullanılır

26 Miami J sert boyunluk Kullanımı philadelphia korseden daha kolaydır.
Ön ve arka parçalar kemik yapıdaki bireysel farklılıkları hesaba katarak çene ve oksiput etrafında açı ayarına izin verir.

27 Miami J sert boyunluk Kullanım alanları: Acil hasta naklinde
Boyun kırıklarında Yumuşak doku hasarı Operasyon sonrası kullanılır Spinal stenoz Spondilolistezis

28 Cihazın kontrolü: Hastanın yüzüne bakılarak çenenin ön parça içinde merkezde yer alıp almadığı belirlenir. Eğer çene boyunluk kenarının dışına çıkıyorsa çok küçüktür. Çene boyunluk içinde kalıyorsa çok büyüktür.

29 SOMİ (Sterno-Oksipito-Mandibuler İmmobilizer
Mandibula ve oksiput altı destekleri Göğüs ve sırt petleri Bunları birleştiren dikey metal barlar Kullanımı kolay ve rahat Atlanto aksiyal, C2-C3 fleksiyon kontrolünde diğerlerinden daha etkilidir

30 Yale Ortez Serviko-torasik bir ortez Plastik materyalden yapılmıştır
Ön pet mandibula altından sternuma Arka pet oksiput altından dorsal bölgeye Petler metal barlarla desteklenir İyi bir stabilizasyon sağlar

31 HALO Ortez En iyi stabilizasyon sağlayan ortez
Halo kısmı çelikten oluşan sirküler bir bant Metal vidalarla kafatasına tutturulur Baş çevresinde kafatası dış tabulasına tesbit edilmiş metal halka Göğüs çevresinde içi yumuşak materyalle kaplı plastik ceket Bunları birleştiren dikey metal barlar

32 HALO Ortez Hastanın erken dönemde rehabilitasyon programına başlamasını sağlar Dezavantajları: Ağırlığı Ceket altında oluşan bası yaralarının gözden kaçması Solunum güçlüğü

33 Minerva Alçı Ceket Alın, oksiput, boyun ve göğüsü sararak arkus kosta düzeyine uzanır Rotasyon ve lateral fleksiyonu en iyi kısıtlayan ortez Dezavantajları: Ağırlık Bası yaraları Solunum güçlüğü

34 TORAKAL ORTEZLER 1- Hafif derecede kontrol sağlayan ortezler: Uzun torasik bez korseler 2- Orta derecede kontrol sağlayan ortezler: Jewett ortezi, hiper ekstansiyon ortezi osteoporotik kırıklar omurgaya binen yükü azaltmada kullanılır 3- Etkili kontrol sağlayan ortezler: Milwaukee ortezi. Tüm yönlerde hareketi kısıtlar

35 Torakal ortezlerin özellikleri
En çok kısıtlamayı torakal bölgede sağlar Pelvis ve omuzlar arasında fiksasyon Gövde ve intervertebral hareketi kısıtlar Omurgayı destekler Abdominal kompresyon ile kavite içindeki basıncı arttırarak lomber lordozu azaltır Vertebralar ve intervertebral diskler üzerine binen yükü azaltır 35

36 1- Hafif derecede kontrol sağlayan ortezler: Uzun torasik bez korseler
Torakolumbar çelik balenli bez korse Posturex

37 Thorako Lomber Çelik Balenli Bez Korse (Dorsocare)
Endikasyonlar Vertebra kırıkları Kifoz Postoperatif immobilizasyon

38 POSTUREKS KORSE Postür korsesi Endikasyonlar postür desteği olarak postür bozuklukları omuz kaslarının zayıflığı

39 2- Orta derecede kontrol sağlayan torakal ortezler
Jewett CASH Taylor Taylor-knight

40 Kontrol ettikleri hareketin yönüne göre sınıflandırılırlar:
Fleksiyon Fleksiyon-ekstansiyon Fleksiyon-ekstansiyon-lateral fleksiyon Fleksiyon-ekstansiyon-lateral –rotasyon kontrol ortezi Lateral fleksiyon Rotasyon

41 FLEKSİYON KONTROL ORTEZİ
Torakolomber bölgeyi ekstansiyonda tutar Jewett ve CASH (Cruciform Anterior Spinal Hiperekstansiyon) Abdominal kompresyon olmadan 3 nokta basınç sistemini kullanır Kompresyon fraktürlerinde kullanılır Önde sternum üstü Altta pubis Arkada sırt ortası petler Hafif ancak kullanımı zordur CASH JEWETT

42 için dizayn edilmiştir Osteoporoz ve ant kompresyon
Fleksiyonu önlemek için dizayn edilmiştir Osteoporoz ve ant kompresyon kırığı tedavilerinde Kifozu azalttıkları saptanmamıştır stabil olmayan kırıklarda önerilmez ANT. KOMP KIRIĞI

43 Jewett (hiperekstansiyon korsesi)
Metal bir anterior ve lateral çerçeveden oluşur. Çerçevelere bağlı iki lateral, 1 sternal, 1 suprapubik, 1 posterior torakolomber ped bulunur

44 JEWETT Torakal bölge vertebra travmalarında fleksiyon-ekstansiyon hareketlerinin 3 nokta prensibine göre sternum, pubis, abdominal ve dorsalden torakolomber destekle orta derecede kontrol eder.

45 CASH ORTEZİ (Cruciform Anterior Spinal Hiperekstansiyon)
Uçlarında pedleri bulunan artı (cruciform) şeklindeki tek bir anterior metal çerçeveden oluşur. Giyip çıkarma jewettten daha kolaydır.

46 FLEKSİYON-EKSTANSİYON KONTROL ORTEZİ
Taylor breysi en sık Orta-alt torakal ve üst lomber bölgede gövde ekstansiyonunu kısıtlar Lomber bölge üzerine etkisi daha azdır Altta iliak krista Üstte skapula alt düzeyinde yatay rijid barlar Sağ ve sol ikişer adet paraspinal dikey barlar Lomber bölgede etkisi azdır Kifoz için verilir

47 TAYLOR KORSE Torasik ve torakolomber vertebra travmalarında ve postop dönemde gövdenin fleksiyon ve özellikle ekstansiyon kontrolünü sağlar.

48 FLEKSİYON-EKSTANSİYON-LATERAL HAREKET KONTROL ORTEZİ
KNİGHT-TAYLOR KORSE Knight ve Taylor korselerinin birleşimidir. Torakolomber hareketi kısıtlar Lateral gövde hareketini kısıtlamak için dizaynına bir çift lateral dikey bar eklenmiştir.

49 Knight Taylor Korse Knight Korse

50 FLEKSİYON-EKSTANSİYON-LATERAL HAREKET-ROTASYON KONTROL ORTEZİ
COWHORN KORSE İnterskapular bandın öne ve yukarıya uzanması ve eklenen subklavikular pedler dışında Knight-Taylora benzer Torakal ve üst lomber omurgada gövde rotasyonu ve fleks kısıtlar

51 3- Etkili kontrol sağlayan ortezler: Tüm yönlerde hareketi kısıtlar
Milwaukee ortezi TLSO ortez (polietilen mold tipi)

52

53 Plastik Mold Ceket Sert plastik materyal kullanılır
İçi yumuşak plastik materyalle kaplı Terlemeyi önlemek için delikler açılır Vücuda tam temas eder Basıncı eşit olarak dağıtır Çok iyi stabilizasyon Yapımı güç, maliyeti yüksek

54 Milwaukee Ortez Skolyoz tedavisinde kullanılır
Torakolumbosakral ortezdir Pelvik kısmı plastikten Arkada iki, önde bir çubuk ve boyun halkası Skolyoz bölgesindeki petler transvers yönde kuvvet uygulayarak skolyozu düzeltir Basınç ve rahatsızlık hissi kullanımını kısıtlar

55 Milwaukee Ortez

56 SKOLYOZ KORSE (MİLWAUKE)
Skolyozda kullanılır

57 57

58 LOMBER BÖLGE ORTEZLERİ
Abdominal bası uygulayarak omurgaya binen yükü azaltırlar Lomber lordozu azaltırlar Fleksibl veya rijid olabilir

59 Lumbosakral Korseler Etki mek: Üç nokta prensibi
Korseler lomber hareketleri çok az kısıtlar Ani hareketlerden kaçınma sağlar

60 Fleksible Lumbo Sakral Ortezler (LSO)
Korseler, kemerler ve kuşaklar Hareketi belirgin olarak kısıtlamazlar İntraabdominal basıncı arttırır vertebra ve destek dokulardaki yüklenmeyi azaltır Isı etkisi vardır

61 Lomber bez-yün korse Çelik balenli bez korse

62 Rijit Lumbo Sakral Ortezler
TLSO gibi kontrol ettikleri harekete göre sınıflandırılırlar Fleksiyon-ekstansiyon Fleks-ekst-lat fleks Ekst-lateral hareket kontrolü

63 Fleksiyon- ekstansiyon kontrol ortezi
CHAIRBACK BREYSİ Altta pelvik banda, üstte torasik banda bağlı 2 arka dikey bar ve arka barlara bantlarla bağlı bir abdominal destekten oluşur.

64 Fleksiyon-ekstansiyon lateral hareket kontrol ortezi
KNIGHT BRACE Chairback breyse lateral dikey barlar eklenerek oluşturulan Knight breysi hareketi daha fazla kısıtlar

65 Ekstansiyon-lateral hareket kontrol ortezi
WİLLİAMS ORTEZİ Ekstansiyon ve lateral hareketi kısıtlar ancak fleks teşvik eder 65

66 Lombo Sakral Çelik Balenli Bez Korse
Endikasyonlar Akut bel ağrısı Dejenerative disk Paravertebral adale spazmı Spondilolizis, listezis Dorsal kas zayıflıkları Propriosepsiyonun arttırılması gereken durumlar Postoperatif immobilizasyon Kompresyon fraktürleri

67 Lomber Yün Korse (Lumbostat Korse) Endikasyonlar
Romatizmal hastalıklar Siyatik Post-travmatik durumlar

68 SAKROİLİAK ORTEZLER Sİ eklemi stabilize etmekte
Pelvik kırıkları ve travmatik SI eklem separasyonu desteklemeye SI eklem ağrısında etkili

69 Taylor Knight Knight- Taylor korse

70 Çelik balenli bez korse Lomber bez-yün korse

71 Polietilen-plastik TLSO (Thorako Lumbo Sakral Ortez)

72 1- Hafif derecede kontrol sağlayan ortezler: Uzun torasik bez korseler
Torakolumbar çelik balenli bez korse Posturex


"SPİNAL ORTEZLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları