Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aziz Sancar’ın Hayatı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aziz Sancar’ın Hayatı."— Sunum transkripti:

1 Aziz Sancar

2 Aziz Sancar’ın Hayatı Aziz Sancar 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde do ğ du. İ lk ve orta ö ğ renimini Savur ve Mardin'de tamamladı. Ardından İ stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e ğ itimini tamamladı. Savur'da iki yıl doktor olarak çalı ş tıktan sonra, Teksas Üniversitesi'nde doktorasını, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde yaptı. Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı.

3 Aziz Sancar’ın Hayatı 1982 yılında UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalı ş tı. Burada DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve Biyolojik saat üzerinde çalı ş tı. 288 makale ve 33 kitap yayınladı. 1997 yılından beri Amerika Birle ş ik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yapmaktadır. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınır.

4 Aziz Sancar’ın Hayatı Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardı ğ ını ve genetik bilgisini korudu ğ unu haritalandıran ara ş - tırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmı ş tır. ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akade- misi üyesidir. Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 yılında ödül aldı. Chapel Hill'de e ş i Gwen Sancar ile ya ş ıyor. Aziz ve Gwen Sancar, Caroli- na'daki Türk Evi'nin kurucuları arasındadır.

5 Aziz Sancar’ın Hayatı Aziz Sancar’ın geli ş tirip ismini koydu ğ u “maxicell” tekni ğ i ile bulu ş unu yapıp ismini koydu ğ u “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlü ğ üne girmi ş - tir.

6 Aziz Sancar ile İlgili Bilgiler Do ğ um tarihi: 8 Eylül 1946 (71 ya ş ında), Savur E ş : Gwen Sancar E ğ itim: Texas Üniversitesi, Dallas (1977), İ stanbul Üniversitesi (1969), Johns Hopkins Üniversitesi Ödüller: Nobel Kimya Ödülü Karde ş leri: Orhan Sancar, Edibe Sancar, Kenan Sancar, Yıldız San- car, Seyran Sancar, Tahir Sancar, Hasan Sancar Ebeveynler: Meryem Sancar, Abdülgani Sancar Mardin’de doktorluk yaptı ğ ı gün- leri hayatının en güzel günleri olarak nitelendiriyor.

7 Aziz Sancar’ın Büyüdüğü Ev

8 Aziz Sancar’ın Ailesi

9 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"Aziz Sancar’ın Hayatı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları