Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

2 Son yıllarda aktif öğrenme yöntemleri üzerine yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan biri de yapılandırmacı yaklaşımdır. Piaget’nin araştırma sonuçlarına dayanan yapılandırmacılık, bir öğretim yaklaşımı değil, bir bilgi öğrenme yaklaşımıdır. İnsanların nasıl öğrendiğiyle ve bilginin yapısıyla ilgili olan yapılandırmacılık hem öğrenme kuramında hem de epistemolojide kullanılmaktadır. Bir öğrenme konusu ile ilişkili problem çözme, kritik düşünme ve öğrencilerin aktif katılımı üzerine temellenmiş olan yapılandırmacı yaklaşımda bilginin nasıl oluştuğuna ilişkin görüşler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; bilişsel yapılandırmacılık (cognitive constructivism) ve sosyal yapılandırmacılıktır (social constructivism).

3 Öğrenciyi bilginin doğal alıcısı, yorumlayıcısı ve inşa edicisi konumuna sokan yapılandırmacı yaklaşımın temel varsayımları; Bilgi deneyimden kazanılır, Öğrenme dünyanın kişisel yorumudur, Öğrenme anlamın deneyim temelleri üzerine geliştirildiği aktif bir süreçtir, Kavramsal gelişme anlamı görüşmeden, farklı bakış açılarını paylaşmadan ve işbirlikli öğrenme yoluyla içsel anlamlandırmalardaki (temsil) değişmelerden ortaya çıkar Öğrenme gerçekçi bir şekilde düzenlenmeli, test öğrenme birimi ile bütünleştirilmeli, ayrı bir aktivite olarak yapılandırılmamalıdır.

4 Eğitim etkinlikleri düzenlerken yapılandırmacılığı tercih etmemize sebep olan bazı etmenler vardır. Öğrencilerin bilgiyi bireysel olarak yarattığına, yorumladığına ve yeniden organize ettiğine inanan yapılandırmacılığın öğrenen açısından yararları şöyle belirlenmiştir; Öğrenenlerin düşünme ve plan yapma yeteneğini geliştirir, Girişimciliği geliştirir, Öğrenme yaşantılarını daha iyi anlamayı sağlar, Öğrenen-öğreten ilişkisini geliştirir, Güdülemeyi sağlar, Öğrenenin okula ilgisini arttırır, Kendini ifade etmeye fırsat verir ve Konu alanında geleneksel sınıflara göre başarı düzeyini arttırır.

5 Yapılandırmacı yaklaşıma göre, her birey öğrenme sürecinde aktif hale getirilmeli ve kendi öğrenmesinden sorumlu olmalıdır. Bu nedenle, öğretmen sınıfta yöntem çeşitliliğine gitmeli ve problem çözmeye dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve örnek olay incelemesi gibi çağdaş öğretim stratejilerine daha fazla yer vermelidir. Bu durumda öğretmenin rolü, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir rehber, bir yardımcı veya bir kılavuz olmaya doğru değişecektir.

6 Yapılandırmacı yaklaşımla bağlantılı değerlendirmede ya öğrenci ya da onun performansı ile ilgili karar verilir. Bu bağlamda, değerlendirmeyi yapılandırmacıdan daha iyi kimse yapamaz. Yapılandırmacı yaklaşımda değerlendirmenin amaçları dört noktada toplanabilir: Pekiştirme sağlamak, Kazandırılmış davranışın düzeltilmesi ve yeniden yapılandırılması, Öğrencinin kendi kendini analiz etmesi, Biliş ötesi bir araç olarak çoklu bakış açılarının topluma uygun olup olmadığının belirlenmesi

7 Öğrencileri test etmek amacıyla;
açık uçlu sınavlardan, performansa dayalı sınavlardan, kişisel gelişim dosyalarından ve kişisel görüşmelerden yararlanan yapılandırmacı yaklaşımın değerlendirmede ön plana çıkardığı özellikler aşağıda belirtilmiştir.

8 1) Sonuçlardan çok, öğrencinin yaşadığı öğrenme süreci değerlendirilir
1) Sonuçlardan çok, öğrencinin yaşadığı öğrenme süreci değerlendirilir. 2) Grup çalışması değerlendirilir. 3) Öğrenciler ve öğretmen ölçme-değerlendirme ölçütlerini birlikte belirlerler. 4) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi onların ortaya koydukları her türlü ürün (ödev, proje, rapor) ve sınıf içi durumları göz önünde bulundurularak yapılır. 5) Bilimsel beceriler, performansa dayalı ölçme değerlendirme ile değerlendirilebilir. 6) Kişisel gelişim dosyaları yardımı ile öğrenciler bir dönem boyunca değerlendirilerek gelişimleri incelenebilir. 7) Öğretmen birebir kişisel görüşmeler yaparak da öğrencileri değerlendirebilir .


"YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları