Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nöro-Oftalmoloji Pupilla Refleks Anomalileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nöro-Oftalmoloji Pupilla Refleks Anomalileri"— Sunum transkripti:

1 Nöro-Oftalmoloji Pupilla Refleks Anomalileri
ve Optik Sinir Hastalıkları Nöro-Oftalmoloji

2 Pupilla Normal pupilla çapı oda ışığında 3,5-4 mm’dir
Pupillanın daralması Myozis (muskulus sfinkter pupilla) Pupillanın genişlemesi Midriyazis (muskulus dilatatör pupilla)

3 Pupilla Normalde her iki pupilla çapı birbirine eşittir
Pupilla çapları farklıysa Anizokori Normal popülasyonda %12-20 arasında fizyolojik olarak bulunur

4 Otonom Sinir Sistemi Parasempatik sistem Pupillayı daraltır
Sempatik sistem Pupillayı genişletir

5 Görme Yolları Göze ışık tutulunca retina uyarılır ve oluşan uyarılar beyine optik sinir ile iletilir Optik sinir (2. kafa çifti) retina gangliyon hücrelerinin aksonlarından oluşur

6 Görme Yolları Optik sinir Kiazma Optik traktus
Korpus genikulatum laterale Optik radyasyo Oksipital korteks

7 Işık Refleksi Afferent yol
Işık uyarısını taşıyan lifler genikulat cisme gelmeden orta beyinde traktustan ayrılır Her iki taraf Edinger-Westphal çekirdeğinde sonlanır (Parasempatik merkezi) Kısa silier sinir Optik sinir Silier gangliyon Optik traktus 3. sinir Edinger-Westphal çekirdeği Kortiko-spinal yol Nükleus ruber Lateral genikülat nükleus Pretektal okülomotor yol Afferent yol Pretektal çekirdek Posteriyor kommisür

8 Işık Refleksi Bir göze ışık tutulduğunda her iki taraftaki Edinger- Westphal çekirdeği uyarılır Edinger- Westphal çekirdeğinden başlayan uyarılar efferent yolu oluşturur N. Okulomotoriyus ile orbitaya girer ve gangliyon siliare’de sinaps yapar Kısa silier sinirler ile pupillada sifinkter adeleye ulaşır Kısa silier sinir Optik sinir Silier gangliyon Optik traktus Edinger-Westphal çekirdeği Kortiko-spinal yol 3. sinir Nükleus ruber Lateral genikülat nükleus Pretektal okülomotor yol Pretektal çekirdek Posteriyor kommisür

9 Işık Refleksi Bu şekilde her iki Edinger-Westphal iki yönlü uyarılır
Işık tutulan gözdeki cevap Karşı taraftaki cevap Direk ışık refleksi İndirek ışık refleksi

10 Işık Refleksi Direk ışık refleksi = İndirek ışık refleksi
Efferent yollar sağlamsa; her zaman Direk ışık refleksi = İndirek ışık refleksi

11 Sempatik Yollar

12 Afferent Pupil Defekti
Bir gözde optik sinirde miyelin kılıfları etkileyen patolojilerde iletimin azalması veya tam kesilmesi sonucu çok önemli bir pupilla cevabı oluşur (Patognomonik) Bu cevap Marcus-Gunn pupillası diğer adıyla Afferent pupil defektidir(APD) Cevabın doğruluk derecesi %100’dür

13 Afferent Pupil Defekti
İletinin yavaşladığı patolojilerde(optik nöropatiler); Işık hasta göze tutulunca her iki gözde zayıf myozis Işık sağlam göze tutulunca her iki gözde kuvvetli myozis Işık tekrar hasta taraftaki pupillaya tutunca pupillada dilatasyon(paradoksik cevap) :APD

14

15 Anizokori Fizyolojik anizokori Patolojik anizokori
Otonom sinir sistemi hastalıkları 3. sinir patolojileri Travma İlaçlar Göz hastalıkları Kafa içi patolojiler Her iki pupilla arasındaki çap farkı 1mm’yi geçmez Işık refleksleri normaldir Aydınlıkta ve karanlıkta anizokori farkı hep aynı kalır

16 Sempatik sistem patolojilerinde
Horner sendromu; Pitozis Miyozis Enoftalmus Anhidrozis

17 Parasempatik sistem tutulumunda
Adie sendromu Pupilla midriyatik 3. sinir patolojilerinde Argyll-Robertson: anizokori, miyozis

18 Çeşitli Kafa İçi ve Boyun Patolojilerinde Pupilla
Orta beyin Middilate, Işığa cevapsız Pons Pin-point pupilla Bütün Komalarda Myotik Metabolik olanda Işığa cevap var Beyin harabiyeti Işığa cevap yok Boynun sempatiklerinin tutulumunda Horner sendromu oluşur

19 Normal optik sinir başı görünümü
Sınırlar: Seçilmeli Renk: Pembemsi-sarı Fizyolojik çukurluk: Ortada Pupilla çapının 1/3’ü Arterler: İnce ve açık renkli Venler: Kalın ve koyu renkli

20 Optik Nöropatiler Optik sinirde iletimi yavaşlatan hastalıklar
sonucu oluşur İnflamasyon- Enfeksiyon Demiyelinizasyon İskemi Kompresyon Heredite Metabolik hastalıklar Travma Toksik nedenler Radyasyon Nitrüsyonel

21 Optik Nöropatiler Hastanın yakınması; Görmede azalma
Ağrı (Göz arkasında) Renk görmede bozukluk (yeşil- kırmızı ayırımı güçleşir) Santral skotom Kontrast duyarlılıkta azalma

22 Muayene Pupil reaksiyonları - Afferent pupil defekti
Görme ölçümü - görmede azalma Renk görme – renk görme bozukluğu Görme alanı - Kontrast duyarlılık- azalma Fundus muayenesi

23 Optik nöropati Papilla hiperemik veya soluk, ödemli Damarlar dilate
Fizyolojik çukurluk kaybolmuş Papilla üzerinde veya kenarında hemorajiler olabilir

24

25 MR Görüntüleme

26 Papilla Ödemi Optik sinirin non-inflamatuar ödemidir
Nedeni ne olursa olsun aksoplazmik akımı azaltan her olay optik disk ödemine yol açar

27 Papilla ödemi Kafa içi basıncı artmış ise Diğer nedenler Papil stazı
Disk ödemi

28 Papilla ödemi Yakınma(başlangıçta);
Görmeler normal, geçici görme kayıpları, bulantı kusma Afferent pupil defekti (-) Renk görme testi normal Geç dönemde akson harabiyeti sonucu görmede azalma olur

29 Papilla ödemi Fundus: Papilla ödemli Damarlar dilate Sınırlar silik
Kanamalar Venöz pulsasyon kaybolmuştur

30

31

32

33 Papilla Ödemi Tedavi; Etyolojik nedenlere yönelik Etyoloji;
Kafa içi basıncını arttıran nedenler Çift taraflı Sistemik nedenler ödem Göze-orbitaya ait nedenler Tek taraflı ödem Tedavi; Etyolojik nedenlere yönelik

34 Optik Atrofi Optik sinir hastalıkları Retina arter-ven tıkanıkları
Glokom Retinitis pigmentoza Gangliyon hücrelerinin hasarı sonrası


"Nöro-Oftalmoloji Pupilla Refleks Anomalileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları