Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EKSTREMİTE ORTOPEDİK TESTLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EKSTREMİTE ORTOPEDİK TESTLER"— Sunum transkripti:

1 ÜST EKSTREMİTE ORTOPEDİK TESTLER

2 Humerus Clavicula Scapula OMUZ EKLEMİ ANATOMİSİ Humerus Clavicula

3 Omuz Eklemleri Sterno Clavicular Acromio Clavicular Gleno Humeral
Scapulo Thoracic

4 Eklem kapsülü Glenoid kavitenin çevresine glenoid labrumları içine alacak şekilde çepeçevre tutunur.

5 OMUZ STABİLİTESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
• Statik faktörler • Dinamik faktörler glenoid versiyonu eklem komp. etkisi  humeral versiyon rotator cuff ve biceps  eklem yüzey alanı scapulothoracic eklem  glenoid labrum proprioseption  eklem içi negatif basınç  kapsül ve ligamentler

6 ROTATOR CUFF KASLARI M.Supraspinatus M.İnfraspinatus M.Teres Minör
M.Subskapularis

7 M. Supraspinatus *N. Suprascapularis Abdusiyon İnternal-eksternal rotasyon

8 M. Infrasupinatus *N. Suprascapularis Eksternal rotasyon

9 M. Teres Minor *N. Axillaris Eksternal rotasyon Abduksiyon

10 M. Subscapularis *N. Subscapularis İnternal rotasyon

11 M.Teres Majör M. Deltoideus M. Latissimus Dorsi M. Pectoralis major et minor M. Biceps brachii M. Triceps brachii M. Coracohumerale M. Rhomboideus major et minor M. Levator scapula M. Trapezius

12 BURSALAR Subakromial-Subdeltoid Bursa Subskapular Bursa
İnfraspinatus Bursası Subkutan akromial Bursa

13 Subacromial- Subdeltoid Bursa

14 Subscapular Bursa

15 GENEL ORTOPEDİK MUAYENE
►HİKAYE ► İNSPEKSİYON ► PALPASYON ► HAREKET MUAYENESİ ► ÖZEL TESTLERİN YAPILMASI ► RADYOGRAFİLERİN İNCELENMESİ ► İLERİ TETKİKLER

16 Omuz Eklemi Ortopedik Testleri

17 İMPİNGEMENT SENDROMU Subakromial aralığın daralmasıyla omuz fleksiyon abduksiyon ve internal rotasyon hareketlerinde ağrı ve fonksiyon kaybının görüldüğü bir durumdur.

18 RİSK FAKTÖRLERİ Yaş Kötü postür
Travma, kırıklar, kas-tendon yaralanmaları Ağır cisimlerin dengesiz veya ısınmadan kaldırılması Tekrarlayan streslerle elin baş üstünde sık olarak kullanılması Genç atletlerde görülen instabilite

19 NEER IMPENGEMENT TESTİ
İmpengement teşhisi Hasta oturur Scapula stabilize edilir. Kol pasif olarak 180 fleksiyona getirilir. Ağrı→ test pozitif

20

21 HAWKİNS-KENNEDY IMPENGEMENT TEST
İmpengement teşhisi Kol ve dirsek 900 fleksiyona getirilir. Kola internal rotasyon yaptırılır. Ağrı ve huzursuzluk →test pozitif.

22

23 OMUZDA TENDİNİT Omuz veya üst kolun aşırı kullanımı sonucu tendonların yaralanmasıyla oluşur. Supraspinatus tendiniti , Biceps tendiniti en sık görülen tendinitlerdir.

24 EMPTY CAN TESTİ (Supraspinatus Testi)
Supraspinatus tendiniti teşhisi Ayakta Omuzlar 90ºabduksiyon,30º horizontal adduksiyon ve internal rotasyon Omuz elevasyonuna direnç verilir Ağrı ve güçsüzlük→test pozitif.

25

26 YERGASON TESTİ Bicipital tendinit teşhisi Kol gövde yanında sabit
Dirsek 900 fleksiyonda Önkol pronasyonda Fzt bir elini proksimal humerusa diğer elini önkolun distaline yerleştirir ve sabitler. Hasta dış rotasyon ve supinasyon yapar. Dirençle bicipital tendon üzerinde ağrı→ test pozitif

27 → →→

28 SPEED TESTİ Bicipital tendinit teşhisi
Kol 900 fleksiyonda, dirsek tam ekstansiyon ve supinasyon Omuz fleksiyonuna direnç Bicipital oluk üzerinde ağrı ve hassasiyet→ Test pozitif

29 LUDİNGTON İŞARETİ Biceps tendiniti teşhisi
Aşağı bakacak şekilde parmaklarını başı üstünde kenetler • Bicepsin uzun başı bilateral palpe edilir, elleriyle başına doğru bastırması istenir • Ağrı artışı ve huzursuzluk →Test pozitif

30 BİCEPS TENDON KOPMASI TESTİ

31 ROTOTOR CUFF YIRTIĞI RİSK FAKTÖRLERİ
Omuz eklemini çevreleyen ve harekete yardımcı olan kas ve tendon gruplarındaki yırtık ve yaralanmadır. En çok supraspinatus etkilenir. RİSK FAKTÖRLERİ Kol üzerine düşme Ağır eşya kaldırma Kolun baş üzerinde tekrarlı olarak kullanıldığı sporlarla omuzun aşırı zorlanması Kolun kırılması sonucu görülebilir

32 KOL DÜŞÜRME TESTİ Rotator cuff patolojilerinin teşhisi
Kol pasif olarak tam abduksiyon Hastadan kolunu yavaş yavaş gövdesinin yanına indirmesi istenir. Kolunu yavaş indiremiyorsa ve/veya indirirken ağrı oluşuyorsa test pozitiftir.

33 LATERAL SCAPULAR SLİDE TEST
Scapular stabilizatörlerin zayıflığına bağlı asimetrilerin saptanmasında kullanılır Test 3 pozisyonda yapılır. 1. POZİSYON: Kollar gövde yanında sarkık 2. POZİSYON: Eller bel seviyesinde iken 3. POZİSYON: Kollar 900 abduksiyonda Scapulanın alt açısı ile aynı seviyedeki vertebranın spinöz çıkıntısı arasındaki mesafe bilateral karşılaştırılır. 1,5 cm. ve üzeri farklarda test pozitiftir.

34

35 APLEY KAŞIMA TESTİ Pozisyon 1:
• Adduksiyon, internal rotasyon, fleksiyon ve scapular protraksiyon limitasyonunun sebep olduğu asimetrilerde Hasta elini aksi taraf omzuna yerleştirir. Aynı hareket diğer ekstremite ile tekrarlanır. Hareketler arasındaki asimetri→ Test pozitif.

36 Pozisyon 2: Abduksiyon, eksternal rotasyon, yukarı doğru rotasyon ve elevasyon limitasyonlarının sebep olduğu asimetrilerde. El boynun arkasına getirilir. Baş parmak spinöz çıkıntıları gösterir. Aynı hareket karşı tarafta tekrarlanır. Asimetri→ Test pozitif

37 Pozisyon 3: Abduksiyon, internal rotasyon, scapular retraksiyon, aşağı doğru rotasyon limitasyonunun sebep olduğu asimetrilerde El alt torakal vertebralar seviyesine yerleştirlir, başparmak yukarıyı gösterir. Aynı hareket karşı tarafta tekrarlanır. Hareketlerde asimetri→ Test pozitif

38 GLENOHUMERAL İNSTABİLİTE
Rotator cuff veya omuz eklem kapsülünde oluşan kronik, travmatik yırtıklar nedeniyle humerus başı ile glenoid kavitenin ilişkisinin bozulmasıdır. Subluksasyon ve dislokasyonlara sebep olabilir. En sık anterior instabilite görülür.

39 APPREHENSİON(KORKUTMA) TEST
İnstabilite teşhisi Omuz 900 pasif abduksiyon Dirsek 900 fleksiyon Omuz eksternal rotasyona getirilir Korku ve huzursuzluk→ test pozitiftir

40 Anterior instabilite teşhisi
JOBE RELOCATİON TEST Anterior instabilite teşhisi Omuz eksternal rotasyona alınırken humerus başına posterior yönde kuvvet uygulanır. Ağrıda artış→ Test pozitif

41 POSTERİOR APREHENSİON TESTİ
Posterior instabilite teşhisi Supin pozisyonda yatar. Kol 900 fleksiyon, dirsek tam fleksiyon pozisyonunda Dirseğinden aşağı doğru bastırır. Ağrı → test pozitiftir.

42 SULCUS SİGN Kollar gövde yanında serbest oturur
Omuzda inferior ve/veya çok yönlü(multi-directional) instabilitenin teşhisi Kollar gövde yanında serbest oturur Scapula stabilize edilir.Humerusun distal kısmından aşağı doğru kuvvet uygulanır. Acromion ve humerus başı arasındaki oluğa(sulcus) göre instabilite oranı belirlenir. Sınıflandırma 0-1 cm 1. derece 1-2 cm 2. derece 2- ↑ derece

43 Omzun ön ve aşağı instabilite teşhisi
FEAGİN TEST Omzun ön ve aşağı instabilite teşhisi Ayakta, kol 900 abduksiyon,dirseği tam ekstansiyona getirerek testi yapan kendi omzunun üstüne koyar. Humerusun 1/3 üst kısmından aşağı ve öne doğru kuvvet uygular. Bilateral karşılaştırılır. Huzursuzluk →test pozitif

44 PİANO KEY İŞARETİ Acromioclavicular eklem instabilite teşhisi
Ayakta ya da oturarak Claviculanın distaline aşağı yönde basınç uygulanır Bilareral karşılaştırılır Fark varsa(elevasyon-depresyon)→test pozitif

45

46 LABRUM YIRTILMASI Omuz dislokasyonunda, Kol üstüne düşüldüğünde,
Düşmeyi engellemek için omuz kullanıldığında, Ağır eşya kaldırıldığında, Fırlatma,servis kullanma gibi yüksek hız ve tekrar gerektiren sporlarda omuzun aşırı zorlanması, Önden hızlı bir şekilde omzun çekilmesi durmun da yırtık meydana gelebilir.

47 Glenoid labrum yırtıklarının hangi bölgede olduğunun teşhisi
GRIND TEST Glenoid labrum yırtıklarının hangi bölgede olduğunun teşhisi Supin pozisyon. Kol 900 abduksiyon ve dirsek 900 fleksiyona alınır. Bir el proksimal humerustan diğer el ile dirsekten tutulur. Humerus şaftı boyunca dik bir kuvvet uygulanırken Omuz eklemine de yavaş yavaş abduksiyon ve adduksiyon yaptırılır. Kompresyonla ağrı oluşan bölgede labrum yırtığı mevcuttur.

48

49 Clunc Test Cranc Test

50 SLAP Superior labrumun glenoidden biceps uzun başı ile birlikte veya tek başına ayrılmasıdır.

51 SLAP lezyonunun teşhisi
O`BRİAN TEST SLAP lezyonunun teşhisi Hasta oturur veya ayakta durur. Kol 900 fleksiyon, horizontal adduksiyon, maksimal internal rotasyon, dirsek tam ekstansiyonda Dirence karşı kolunu fleksiyon ve horizontal adduksiyona götürmeye çalışır. Manevra kol eksternal rotasyonda iken tekrarlanır. İnternal rotasyonda ağrı olması eksternal rotasyonda ağrının azalması ve/veya kaybolması SLAP lezyonunu gösterir.

52

53 SPRAİN Bir eklemin taşıyabileceği yükün üzerinde zorlanması ile eklemi çevreleyen yumuşak dokuların zarar görmesidir.

54 ACROMIOCLAVICULAR EKLEM DİSTRAKSİYON TESTİ
Acromioclavicular ve/veya coracaclavicular ligament burkulmasının teşhisi Oturur pozisyonda, kollar yanda, dirsek 900 fleksiyonda. Bir el acromioclavicular eklem üzerine yerleştirilirken diğer el ile humerus dirsek üzerinden kavranır. Humerusa aşağıya doğru bir kuvvet uygulanır. AC eklem üzerinde ağrı ve eklemde aşırı hareket → test pozitif

55 STERNOCLAVİCULAR EKLEM STRES TESTİ
Sternoclavicular ligament ve/veya costoclavicular ligament burkulması teşhisi Spina scapula stabilize edilir. Claviculanın proksimal ucundan aşağıya ve geriye doğru hafif kuvvet uygulanır. Eklemde ağrı ve aşırı hareket görülmesi →test pozitif

56 THORACİC OUTLET SENDROMU
Thorax üst çıkışında subclavien arter, ven ve brachial pleksus’un basıya uğraması sonucu ortaya çıkan ve değişik semptomlardan oluşan bir sendromdur.

57 ADSON MANEVRASI Torasic outlet sendromu, scalenius anticus sendromu, cervical costa teşhisi Kol abduksiyon,eksternal rotasyonda Radial nabız palpe eder. Baş test edilen tarafa döndürülür. Derin bir nefes alır ve tutar. Radial nabızda azalma ya da kaybolma → test pozitiftir.

58 Hiperabduksiyon Testi
Costaclavicular Test (askeri duruş testi) Abduksiyon Eksternal Rotasyon Testi Roos Test Halstead Manevrası

59 BRACHİAL PLEKSUS GERME TESTİ
Brachial pleksus patolojisinin teşhisi Otururma pozisyonunda başa lateral fleksiyon yaptırılır. Omuzdan da aşağı doğru hafif bir kuvvet uygulanır. Test edilen taraf koluna yayılan ağrı→ test pozitiftir.

60 DİRSEK EKLEMİ ANATOMİSİ

61 DİRSEK EKLEMİ Humerus Radius Ulna
Dirsek eklemi fonksiyonel olarak ginglymus tiptedir.

62 Dirsek eklemi üç ayrı eklemin tek bir sinoviyal boşlukta birleşmesinden oluşan kompleks bir eklemdir. 1 – Ulnohumeral eklem 2 – Radiohumeral eklem 3 – Proksimal radioulnar eklem

63 Dirseğin normal hareket açıklığı:
Fleksiyon: Supinasyon: 85° Pronasyon: 75° Günlük hayatta en çok kullanılan hareket açıklığı: Fleksiyon : Supinasyon: 50° Pronasyon: 50°

64 Dirsek Ekleminin Açısal Değeri
Humerusun uzun ekseni ve ön kol kemiklerinin uzun ekseni arasındaki açıya cubital açı denmektedir. Normal değeri erkeklerde bayanlarda ise dir. Bu açının artışı cubitus valgus’u, azalması cubitus varus’u gösterir.

65 Dirsek Eklemi Ortopedik Testleri

66 TENİSÇİ DİRSEĞİ Dirseğin lateraline yapışan kas liflerinin inflamasyonu ile seyreder. Bu kaslar bilek ve parmakların ekstansiyonunu sağlamaktadır. Ağrı, kasın kemiğe yapıştığı yerde veya kas boyunca hissedilmektedir. Genellikle kolun ağır aktiviteleri sonrası ağrı belirginleşir.

67

68 DİRENÇLİ TENİSÇİ DİRSEĞİ TESTİ (COZEN TESTİ)
Lateral epikondilit(tenisçi dirseği) teşhisi Terapist bir elinin baş parmağı ile lateral epikondilin üzerine bastırırken diğer eli ile hastanın elini dorsalden tutar. Hasta terapistin direncine karşı önkolunu ekstansiyon, pronasyon ve radial deviasyon yönünde zorlar. Epikondil üzerinde meydana gelen ağrı, objektif kas zayıflığı ve hareket sırasında meydana gelen huzursuzluk varsa test pozitiftir.

69

70 PASİF TENİSÇİ DİRSEĞİ TESTİ
Lateral epikondilit teşhisi Dirsek tam ekstansiyondadır. Terapist hastanın önkolunu pasif olarak pronasyona ve ardından fleksiyona alır. Lateral epikondil üzerindeki ağrıda test pozitif.

71 GOLFÇÜ DİRSEĞİ Dirseğin medialine yapışan kasların inflamasyonu ile seyreder. Ağrı dirseğin medialinde veya fleksör kaslar boyunca hissedilir.

72 Golfçü dirseği(medial epikondilit) teşhisi
GOLFÇÜ DİRSEĞİ TESTİ Golfçü dirseği(medial epikondilit) teşhisi Terapist bir elini medial epikondil üzerine diğer elini el bileğine koyar. Terapist pasif olarak hastanın önkolunu supinasyon ve ekstansiyona getirir. Aynı anda el bileğini de ekstansiyona alır. Medial epikondil üzerindeki ağrı ve hassasiyetde test pozitif.

73 HİPEREKSTANSİYON TESTİ
Anterior kapsül gevşekliğinin veya yırtığının teşhisi Terapist hastanın dirseğini pasif olarak ekstansiyona önkolunu supinasyona alır. Dirsekte 100 den fazla meydana gelen hiperekstansiyonda test pozitif

74 CUBİTAL TUNEL SENDROMU
Ulnar sinirin medial epikondilin arkasındaki oluktan geçtikten sonra basıya uğraması sonucu oluşur 4. ve 5. parmakta parestezi en sık semptomdur. Semptomlar dirseğin uzun süre fleksiyonda kullanımı ile şiddetlenir. KTS’nin tersine ağrı nadirdir. Ulnar sinirin innerve ettiği kaslarda kuvvet kaybı görülebilir.

75

76 DİRSEK FLEKSİYON TESTİ
Cubital Tünel Sendromu’nun teşhisi Terapist hastanın yan tarafında durur. Hasta dirseğini maksimum fleksiyona getirir ve bu pozisyonda 3-5 dakika bekler. Hastanın kolu boyunca ve eline yayılan ağrı(ulnar sinir dermatomu) test pozitif.

77 Ulnar sinir kompresyonunun teşhisi
TİNEL İŞARETİ Ulnar sinir kompresyonunun teşhisi Terapist hastanın el bileğini lateralden kavrar ve dirseğini fleksiyona alır. Önkolu supinasyona getirir. Terapist ulnar sinir trasesi boyunca medial epikondilden başlayarak işaret parmağı ile küçük vuruşlar (tapping) yapar. Vuruşlar sırasında oluşan uyuşma karıncalanma test pozitif

78 Lateral kollateral ligament gevşekliğinin teşhisi
VARUS STRES TESTİ Lateral kollateral ligament gevşekliğinin teşhisi Terapist hastanın dirseğini fleksiyona getirir. Terapist bir eliyle lateralden el bileğini kavrar iken diğer eli ile dirseğin medialinden tutar. Terapist elbileğini stabilize eder ve proksimaldeki eli ile dirsekten varus yönünde kuvvet uygular. Dirseğin dışında meydana gelen ağrı ve / veya artmış hareket yokluğu testin pozitif

79 Medial collateral ligament gevşekjliğinin teşhisi
VALGUS STRES TESTİ Medial collateral ligament gevşekjliğinin teşhisi Terapist bir eli ile el bileğini medialden kavrar, diğer eli ile dirseğin lateralinden valgus kuvvet uygular. Medial epikondil üzerinde meydana gelen ağrı artmış hareket testin pozitif.

80 PRONATOR TERES SENDROMU
Anterior interoseoz sinirin pronator teres kasının iki başı arasında sıkışmasıdır.

81 Test pronator teres sendromunun teşhisi için kullanılır.
PINCH GRİP TESTİ Test pronator teres sendromunun teşhisi için kullanılır. Baş parmak ve işaret parmaklarının pulpalarını birleştirmeye çalışır. Pulpaların birleşmemesi testin pozitif olduğunu gösterir.

82 EL VE EL BİLEĞİ ANATOMİSİ

83 Elde toplam 27 kemik bulunur. 3 grupta incelenir
ELİN KEMİKLERİ Elde toplam 27 kemik bulunur. 3 grupta incelenir El bileği kemikleri (Ossa carpi) 8 adet El tarak kemikleri (Ossa metacarpi) 5 adet El parmak kemikleri (phalanges) 14 adet

84 EL BİLEĞİ KEMİKLERİ Proksimal sırada yer alan kemikler
Os scaphoideum,Os lunatum,Os triquetrum, Os pisiforme Distal sırada yer alan kemikler Os trapezium,Os trapezoideum,Os capitatum, Os hamatum

85 EKLEMLER Distal radioulnar eklem : Supinasyon ve pronasyon
Radiokarpal eklem : Fleksiyon , ekstansiyon, supinasyon ve pronasyon İnterkarpal eklem : Distal ve proksimal sıralanan karpal kemikler

86 EKLEMLER Karpometakarpal eklem Metakarpofalangeal eklemler

87 KASLAR EL BİLEĞİ EKSTANSÖRLERİ: M.ekstansör carpi ulnaris
M.ekstansör carpi radialis longus M.ekstansör carpi radialis brevis

88 KASLAR EL BİLEĞİ FLEKSÖRLERİ: M.fleksör karpi ulnaris
M.fleksör karpi radialis M.pronator teres M.brakioradialis M.palmaris longus M.fleksör digitorum süperficialis

89 Supınator ve Pronator Kaslar
The Pronator Teres The Supinator

90 KASLAR TENAR KASLAR : M.abduktor pollicis brevis
M.fleksör pollicis brevis M.opponens pollices brevis M.adduktor pollicis

91 HİPOTENAR KASLAR : M.abduktor digiti minimi M.fleksör digiti minimi M.opponens digiti minimi

92 El ve Elbileği Ortopedik Testleri

93 CARPAL TUNEL SENROMU N. Medianusun el bileği seviyesinde carpal tünelde fleksör tendonlar ve transvers ligan-mentler arasında fleksör retinaculum altında sıkışması sonucu meydana gelir. Bileğin ekstansiyonda aşırı kullanımı ile gelişir.

94 PHALEN TESTİ Carpal tünel sendromunun teşhisi
Ellerininin dorsal yüzlerini birleştirerek bileklerini hiperfleksiyona getirir. Bu pozisyonda 1 dk. bekler. Sinirin dağılım alanında ağrı parestezi varsa test pozitiftir. Semptomların ortaya çıkış süresi de kaydedilir.

95 TERS PHALEN TESTİ Test bir önceki test ile aynıdır. Bilekler hiperekstansiyonda iken 1 dk. beklenir.

96 TİNEL TESTİ Hasta oturur, önkol supinasyonda masada desteklidir.
Terapist parmak ucu ile volar carpal ligamente vurur. Median sinirin innerve ettiği sahada ağrı, parestezi ve karıncalanma olursa test pozitiftir.

97 DE QUERVAİN TENOSİNOVİTİ
Radius’un distal radial yüzeyinden geçen EPB ve APL Genel kılıflarının sinovial şişliği ve inflamasyonu ile oluşur. Tekrarlayan radial deviasyon aktiviteleriyle bu tendonları aşırı kullanımı sonucu gelişir.ağrı ile kendini gösterir.

98 FİNKELSTEİN TESTİ Hasta oturur veya ayakta durur. Başparmağı avuç içine gelecek şekilde yumruk yapar. Terapist önkolu stabilize edip bileği ulanar deviasyona zorlar. EPB ve APL tendonlarında ağrı olursa test pozitiftir.

99 TENDONLARA YÖNELİK ÖZEL TESTLER

100 PARMAKLARIN YÜZEYEL FLEKSÖR TENDON TESTİ
Elinin dorsal yüzü masada desteklidir. Test edilecek parmağın MCP eklemi stabilize edilir, PIP ve DIP serbest bırakılır. Test edilmeyecek parmaklar ekstansiyonda sabitlenip test edilecek parmaktan fleksiyon istenir.

101 PARMAKLARIN DERİN FLEKSÖR TENDON TESTİ
Hasta oturur elin volar yüzü masada desteklidir. Terapist test edilecek parmağın diğer eklemlerini stabilize edip izole DİP fleksiyonu ister. Hareket olmayışı tendon kopmasını gösterir.

102 FLEKSÖR VE EKSTANSÖR POLLİSİS LONGUS TESTİ
İzole başparmak DİP fleksiyonu ve ekstansiyonu istenir.

103 ÖZEL EKSTANSÖR TEST Ekstansör indicis ve ekstansör digiti minimi için yapılan özel bir testtir 3. ve 4. parmaklar sabitlenip 2. ve 5. parmaklardan ekstansiyon istenir.

104 BUNNEL LİTTLER TESTİ PIP limitasyonunun kas sertliğine mi yoksa kapsül kontraktürüne mi bağlı olduğunu ayırt etmek için kullanılır PIP fleksiyonuna MCP fleksiyonda ve ekstansiyonda iken ayrı ayrı bakılır. PIP fleksiyon miktarı değişmiyorsa kapsül kontraktürü vardır. MCP fleksiyona alındığında PIP fleksiyonu artıyorsa intrinsik kas sertliği vardır.

105 Ulnar sinir lezyonuna bağlı adductor pollicis paralizisinin teşhisi
FROMENT İŞARETİ Ulnar sinir lezyonuna bağlı adductor pollicis paralizisinin teşhisi Hastadan başparmak adduksiyonu ile kağıdı tutması istenir.Kağıt terapist tarafından çekilir. Ulnar sinir paralizisi varsa hasta kağıdı başparmak adduksiyonu yerine fleksiyonu ile tutmaya çalışır.

106 Lunatum dislokasyonunun teşhisi
MURPHY İŞARETİ Lunatum dislokasyonunun teşhisi Hasta oturur pozisyonda Elini yumruk yapmaya çalışır. 3. metacarp’ın distalinin 2. ve 4. metacarplarla aynı seviyede olması Lunatum dislokasyonunu gösterir.

107 Yaralanmış parmaktaki kırığın teşhisi
KOMPRESYON TESTİ Yaralanmış parmaktaki kırığın teşhisi Parmağın distal phalanksı tutup kemiğin uzun ekseni boyunca kompresyon uygulanır. Ağrı artışı kırık olduğunu gösterir.

108 Carpal ligament rüptürü teşhisi
WATSON TESTİ Carpal ligament rüptürü teşhisi El radial ve ulnar deviasyonda iken scaphoid anterior ve posterior yönlerde mobilize edilir. Scaphoid’in hareket sırasında subluksasyon ve redüksiyonu carpal ligament rüptürünü gösterir.

109 VARUS VALGUS STRES TESTİ
Medial ve lateral collateral ligamentlerin rüptürünün teşhisi Proksimal kemik sabitlenip, distal kemik varus veya valgus yönünde zorlanır. Bilateral karşılaştırılır. Eklem aralığındaki aşırı artış ligament rüptürünü gösterir.

110


"ÜST EKSTREMİTE ORTOPEDİK TESTLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları