Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Skrotumal Hastalıklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Skrotumal Hastalıklar"— Sunum transkripti:

1 Skrotumal Hastalıklar
Burak demirci Emir senocak

2 İçerik Hidrosel Varikosel Spermatosel Hematosel Piyosel

3

4

5 Hidrosel

6 Hidrosel Nedir? Basit hidrosel ; tunika vaginalisin , paryetal ve viseral yaprakları arasında normalden fazla sıvı bulunması durumudur. Normalde bu boşlukta 1-3 ml miktarlarında sıvı bulunmaktadır. Tunika vaginalisin viseral yaprağından sekrete edilen sıvı paryetal yapraktaki lenfatiklerden rezorbe edilir.

7 Hidrosel Hidrosel herhangi bir komplikasyon gelişmediği sürece , sarı ve berraktır. Hidrosel her yaşta görülebilse de en sık 40 yaş sonrasında görülür.

8

9 Hidrosel Sınıflaması 1. Konjenital Hidrosel ( infant ve çocuk )
Processus vaginalis kapanmasının normal zamanından önce, geç ya da inkomplet oluşmasına bağlıdır. 2. Edinsel Hidrosel ( erişkin ) İkincil bir ek patolojiye bağlı olarak gelişir. Orşit, epididimit, travma, tümör, radyoterapi, varikoselektomi, herniotomi .

10 Konjenital Hidrosel

11 Konjenital Hidrosel 1. Komünikan Tip 2. Komünikan Olmayan Tip
3. Kord Hidroseli 4. Abdominoskrotal Hidrosel

12

13 Komünikan Hidrosel Anne karnında testis karın içi yerleşimlidir. Gebeliğin 14. haftasından itibaren karnın alt bölgelerine doğru ilerler ve sonrasında skrotuma iner. Bu inişte periton da skrotuma kadar testisle birlikte iner. Doğumdan bir süre sonra bu peritonun uzantısı olan kesecik kapanarak ipliksi bir yapı halini alır. Kapanmaz ise karın içi sıvısı bu açıklıktan geçerek testis etrafında skrotumda birikir . Eğer açıklık büyükse karın içi organlar buradan sarkarak fıtık oluşturabilir.

14 Patent proc. vaginalis

15

16 Komünikan Hidrosel Komünikan tipte kitlenin hacmi gün içinde değişiklik gösterir. Sabahları küçük olan kitlenin gün boyunca karın içi basıncını artıran hareketler (ağlama, öksürme, beslenme, oturma, ayağa kalkma vb.) ile giderek artması . Gece yatarken büyümüş olması peritonla ilişkinin varlığını gösterir. Çocuk yaş gurubunda hidrosellerin büyük bir bölümü peritonla ilişkilidir , yani kömünikan hidrosel tipindedir

17 Komünikan Hidrosel Komünikan hidroseli olan bir çocukta patent prosesus vajinalis bulunduğundan akla kriptorşidizm ( inmemiş testis ) getirilmelidir. Komünikan hidrosel tanısı hikaye ve fizik muayene ile konulabilir. Skrotal bası ile sıvı abdomene kaçıyorsa patent prosesus vajinalis olduğu düşünülür.

18 Komünikan Olmayan Hidrosel
Prosesus vaginalis oblitere olmuştur. Sıvı skrotal kavite içerisinde kalmıştır. Bilateral ve çok büyüktürler. Genellikle doğduğunda vardır ve bir yıl içerisinde spontan olarak rezorbe olur.

19 Komünikan Olmayan Hidrosel
Daha büyük yaştaki çocuklarda görülen bu tip hidrosellerde ; Enfeksiyon Torsiyon Tümör Gibi patolojilerin olabileceği düşünülmeli ve ekarte edilmelidirler.

20 Kord Hidroseli Prosesus vajinalis bazen segmental olarak kapanır ve periton boşluğu ile bağlantısı olan ya da olmayan lokule kord hidroseline yol açar. Genellikle kord yapılarıyla devamlılık gösterir. Testis ile inguinal kanal arasında herhangi bir yerde bulunur.

21 Kord Hidroseli Ağrısız , mobil , transillüminasyon veren bir kasık kitlesidir. Özellikle muayene de testis çekildiğinde bu kitlenin de birlikte aynı yöne hareket etmesi, tanıda yardımcı olur. İnguinal herniden , uzun süre olan kasık kitlesi olmasına karşın ; kusma, huzursuzluk ve kaka yapamama şikayetleri bulunmadığı durumlarda kord hidroseli düşünülebilir.

22 Abdominoskrotal Hidrosel
İki büyük lobdan oluşur , inguinal halkadan geçer. Büyük bir intraabdominal ve inguinaskrotal komponenti bulunur. Sıvı biriktikçe basıncın daha düşük olduğu abdominal kısma doğru ilerler. Abdominal basıncın arttığı durumlarda hidroselin boyutları artar. Fizik muayenede , hidroseli olan bir çocukta abdominl kitle tespit edilmesi ile tanıya yaklaşılır.

23 Semptom Ve Bulgular Skrotumda şişlik Gergin skrotum
Palpe edilemeyen testis Genelde ağrısızdır ( enflamasyon yoksa)

24 Tanı Hikaye Fizik muayene Transillüminasyon
Skrotal USG ile kesin tanı konulur.

25 USG

26 Ayırıcı Tanı Spermatosel Pyosel Hematosel İnguinal herni

27 Tedavi Genelde asemptomatiktir , nadiren tedavi gerektirir.
Tedavi endikasyonları ; Kese , testiküler kan akımını bozacak kadar büyükse. Kozmetik açıdan kötü bir görüntüye neden oluyorsa. Gerginlik, ağırlık hissi ile rahatsızlık hissi varsa. Cinsel ilişkiyi orlaştırıyorsa.

28 Tedavi ( İnfant ) Non komünikan ve komünikan hidrosel , genellikle bir yıl takip edilir. Patent prosesus vajinalis varlığında, peritona kadar yayılabilecek bir enfeksiyon riskine karşı hidrosel aspirasyonu kontraendikedir. Komünikan hidroselde normalde ayda kapanması beklenen prosesus vajinalis bu süre sonunda kapanmaz ise cerrahi olarak tedavi edilir İnguinal insizyon ile internal ring seviyesinde patent prosesus vajinalisin yüksek ligasyonu yapılır.

29 Tedavi Erişkinlerde hidroselin tedavisi cerrahidir.
Teknikler ; Winkelman , Bergman , Lord’tur. Bunlarda , skrotal insizyon ile tunika vajinalis açılır ve sıvı boşaltılır ve potansiyel boşluk her teknikte değişik şekilde ortadan kaldırılır. Bu operasyonun komplikasyonları ; ödem , hematom, yara yeri enfeksiyonu, skrotal abse ve rekürren hidroseldir.

30 Tedavi Cerrahi uygulamasının riskli olduğu durumlarda skleroterapi uygulanan bir diğer yöntemdir. Tetrasiklin en çok tercih edilen ajandır. Epididimal obstrüksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle fertilite kaybının önemli bir sorun olmadığı hastalarda tercih edilmelidir.

31 Varikosel

32 Varikosel Spermatik kord içindeki plexus pampiniformis’in dilatasyonudur. Erkek infertilesinin en sık düzeltilebilen nedenidir.

33 Epidemiyoloji Sağlıklı erkeklerde 10-15% İnfertil erkeklerde 20-40%
Adölesanlıkta 10 yaşın öncesinde nadir görülür.

34 Epidemiyoloji Sol 90% Sağ <2% Bilateral görülme; Sağlıklı 0-1%
İnfertil >20%

35 Varikosel Venöz hidrostatik basıç artışı
Primer: Venöz hidrostatik basıç artışı Panpiniform plexus reflüsü Sekonder: İnternal spermatik vende tümör nedeniyle kompresyon veya obstrüksyon(Tromboz)

36 Primer Varikosel İnternal spermatik Ven;
Sol, renal vene dik; sağ, inferior vena kavaya dar açıyla drene olur. Sol, sağa göre 10 cm uzundur. Nutcracker Fenomeni: Proksimal tip(klasik): Sol renal ven; aort ve sup. Mesenterik arter arasında sıkışır. >> Sol inf. Spermatik vende hidrostatik basınç artışı Distal tip: Common iliac arter, sol iliac vene bası yapar >> external spermatik vende hidrostatik basınç artışı

37

38

39 Plexus Pampiniformis Reflüsü
İnternal spermatik ven’de valv yokluğu veya yetersizliği (sol>sağ) Venöz kollaterallerin varlığı >> normal kan akımının gonadal venöz sisteme reflüsü

40 Testiküler Disfonksiyon
Venöz stas >> testiküler ısı artışı >> spermatogenez inhibisyonu

41 Testiküler Disfonksiyon
Testesteron seviyesi azalır >> Leydig hücre disfonksiyonu

42 Semptomlar Asemptomatik İnfertilite Ağrı ve çekilme hissi
Dilate venler görülebilir.

43 Teşhis Fizik Muayene Görüntüleme Semen Analizi

44 Fizik Muayene Ayakta, oda sıcaklığında spermatik kord palpasyonu
Dilatasyon belirgin değilse Valsalva manevrası yaptırılır. Subklinik: F.m ile saptanmayan varikosel Evre 1: Ayakta Valsalva manevrasıyla tespit edilir. Evre 2: Kolayca palpe edilerek tespit edilir. Evre 3: Dilate venler gözle görülebilir.

45 Görüntüleme Doppler USG (En sık kullanılan) CT Venografi (En değerli)
Radyonükleid anjiografi Skrotal termografi

46

47

48

49 Semen Analizi En sık astenozoosoermid görülür. (90%)
Oligozoospermi (<20 milyon/ml) (65%) Morfolojik anomaliler görülür, immature ve anormal şekilli spermler görülür.

50 Tedavi Sperm dansite ve motilitesinde azalma
Testiküler atrofi (iki testis arası volüm farkı 2 ccden fazla ise) Kronik ağrı 2 yıldan uzun süren infertile Evre 3 Varikosel Reflü varlığı Varsa varikosel tedavi edilmeli.

51 Tedavi Cerrahi Ligasyon Laporoskopik varikoselektomi Komplikasyonlar:
Hidrosel, testiküler arter yaralanmaları, rekürrens

52 Spermatosel Rete testis, ductus efferentes ve epididimisten kaynaklanan sperm içeren kistlerdir. Prevelans 1% ve kaput (baş) epididimiste Asemptomatik DD: Hidrosel, Mezotelyoma, fibroma gibi tümörler Fizik Muayene: fikse olmayan ve transilluminasyon (+) Kist sıvısı beyazdır. Tedavi: Takip; rahatsızlık veriyorsa ve sperm çıkışını engelliyorsa cerrahi eksizyon

53

54 Hematosel Tunika vajinalis yaprakları arasındaki kanama Travma
Cerrahi müdahele sonrası Hızlı ilerleyen testis tümörleri Tedavi: Resorbsiyon olmuyorsa drene edilmeli

55 Piyosel Tunika vajinalis yaprakları arasında püy birikmesi
Epididimitis ve orşiepididimitiste en sık görülür. AB’ye cevap vermezse drene edilmeli


"Skrotumal Hastalıklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları