Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Pazarlama Araştırması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Pazarlama Araştırması"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Pazarlama Araştırması
Temel Kavramlar

2 Pazarlama Araştırması
Pazarlama kararlarına faydalı olacak bilgilerin objektif, sistematik şekilde toplanması, kayıt edilmesi ve analizidir. Bir başka tanıma göre pazarlama araştırması; pazarlamada karşılaşılan fırsatların ve sorunların tanımlanması, çözümlenmesi ile ilgili karar verme sürecinin geliştirilmesi amacıyla bilginin sistematik ve objektif olarak toplanması, analizi ve değerlendirilmesidir

3 Pazarlama araştırmasına neden ihtiyaç var?
Bilgi ihtiyacı Pazarda değişim Karar süreçlerinin karmaşıklaşması

4 Bilginin Değeri Katma değeri daha yüksek olan piyasalara, katma değeri daha yüksek tedarik, üretim, pazarlama, finansman ve yönetim uygulamalarına kayma zorunluluğudur. Zira işletmenin ve ülke ekonomisinin gelişmesi buna bağlıdır. İşletmelerin milli gelire katkısı ve toplumu refah seviyesinin artması katma değeri yüksek ürünler üretmesine bağlıdır.

5 Örneğin: kum, cam ve Pentium III çipi. Aralarındaki ortak nokta üçünün de %100 kumdan yapılıyor olmasıdır. Oysa ki hammadde aşamasında 1 kg kum 0.7 cent iken, 1 kg cam 1 $ 1 kg Pentium III çipi $'dır dır.

6 Tek tek ürünlere bakıldığında yaratılan katma değer
1 kg çimento 10 cent, 1 kg demir-çelik 65 cent, 1 kg otomobil 10 $, 1 kg yolcu uçağı 1000 $, 1 kg savaş uçağı $, 1 kg uydu aracı $,

7 Pazardaki değişim konusunda ülkemizin önde gelen girişimcilerinden biri olan (rahmetli) Sakıp Sabancı'nın görüşü "Başarı Şimdi Aslanın Ağzında" adlı kitabında aşağıdaki şekilde dile getiriliyor:

8 BAŞARIYA ULAŞMAK GÜN GEÇTİKÇE ZORLAŞIYOR.
Babamın zamanında pamuğu çuvala doldurmak, gün içinde daha çok pamuğu çuvala doldurmak başarı idi. Tarladan toplanıp çuvala basılan pamuğu, yabancı gemiye kadar taşıyıp rıhtımda satmak daha büyük başarı sayıldı. Derken birileri basit bir makine ile (çırçır makinesi) pamuğun içindeki çekirdeği ayırdı. Bunlara fabrikatör denildi. Fabrikatör olmak büyük başarı sayıldı. Bir başkası ayrılan çekirdeği iki cendere arasından geçirip yağım çıkardı. Başarılı yağ fabrikatörü oldu. Derken, pamuğu iplik yapan başarılı sayıldı, iplikten bez dokuyan başarılı sayıldı. Bezi İtalya’ya gönderip boyatan başarılı sayıldı, İtalya'da boyanan bezi Türkiye'de boyamayı başaran madalya aldı. Bugün, geri kalmış ülkelerde bunlar, hala yapılıyor. Bugün, bunlar dünya ölçüsünde başarı sayılmıyor. Dünya ölçüsünde başarı, en iyi kumaşı dokumak da değil. En iyi kumaştan en iyi giysiyi yapabilmek de değil. Başarı, en iyi kumaşı, en iyi çizime göre giysi haline getirip, buna bir marka takarak, çok yüksek bir katma değer yaratmak. Dünya pazarında bu giysi markası ile başa güreşmek... Şimdi artık başarının ölçüsü, dünya ölçüşü.

9 Uluslararası Pazarlamanın Amaçları
 Hedef pazarın belirlenmesi Hedef pazara uygun bir pazarlama karmasının oluşturulması Pazarlama programının dış çevrenin hızlı değişimine uyum sağlayacak şekilde, sürekli olarak gözden geçirilmesidir

10 Uluslararası Pazarları Yerel Pazarlardan Ayıran Özellikler
Uluslararası Pazarlama Ortamında Tüketici Tercihlerinin Farklılaşması Farklı Dağıtım Kanalları, Farklı Endüstriyel Uygulamalar, İletişim Araçları Aracı Kuruluşlarda Farklılıklar Söz Konusudur.

11 Uluslararası Pazarlama Araştırmasında Temel Amaç Yöneticilere Aşağıdaki Kararlarında Yardımcı Bilgileri Sağlamaktır. a. Dış pazarlara girip girmeme b. Hangi dış pazarlara girebileceği c. Girilecek pazarlara en uygun mal çeşitlerinin, markanın tespit edilmesi d. Hangi dağıtım kanalından yararlanılacağı e. Ne şekilde bir satış geliştirme uygulamasının yararlı olacağı f. Nasıl bir fiyatlandırma politikasının uygulanacağıdır.

12 (Ayrıca) pazarlama araştırması pazarlama faaliyetlerini çeşitli yönlerden geliştirir.
İşletmenin pazarlama problemlerini ortaya çıkarır. – İşletmeyi devamlı olarak pazarlarıyla ilgili tutar. – Pazarlama uygulamalarında israfları önler. – Yeni pazarlar, yeni mallar ve mevcut mallardan yeni şekillerde yararlanma alanları yaratır. – İşletmenin nereye gittiğini gösterir. – Satış geliştirme çalışmalarına yardımcı olur. – Üretim, pazarlama ve yönetim maliyetlerinde tasarruf sağlar. – İşletmeye rekabet gücü kazandırır.


"Uluslararası Pazarlama Araştırması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları