Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1.HAFTA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1.HAFTA"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1.HAFTA

2 Eğitim Psikolojisinin Kapsamı - Tarihsel Temeller -Eğitim Psikolojisinin Cevap Aradığı Sorular -Mesleki Bilgi ve Beceriler -Eğitimde Araştırma -Araştırmacı Olarak Öğretmen -Özet -Değerlendirme Soruları

3 Geleceğe dokunuyorum. Öğretiyorum.
Christa McAuliffe Amerikalı Eğitimci ve Astronot, 20. Yüzyıl

4 Christa McAuliffe ( )

5 Christa McAuliffe ( ) …1986 yılında uzaya gönderilecek olan Challenger adlı uzay mekiğinin en ilginç konuğuydu. NASA bundan önce 24 kere uzaya başarılı bir şekilde mekik göndermişti yani aslında o gün yapılan uçuş sıradan yapılan bir rutin gibi olmalıydı. Ama öyle değildi tüm medyanın gözü bu uçuşun üstünde olacaktı. Bunun nedeni ise iki çocuk annesi bir öğretmenin Challenger mürettebatıyla beraber uzaya gönderilecek olmasıydı.

6 Christa McAuliffe ( ) …Christia'nın seçildikten sonra dudaklarından süzülen kelimeler şunlar olacaktı: "öğrencilerim de buna katılacaklardır, bir öğretmenin söyleyecek söz bulamaması çok sık rastlanan bir durum değildir. Son iki haftada dokuz muhteşem arkadaşım oldu. Mekik yola çıktığında, bu on kişi içinde sadece benim bedenim olacak. ama bu on kişinin ruhu benimle birlikte gelecek."

7

8 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Bir öğretmen olarak sizler geleceğe dokunacaksınız çünkü çocuklar her toplumun geleceğidir. Bu bölümde eğitim psikolojisi alanının ne hakkında olduğunu ve çocukların geleceğine olumlu katkı yapmanıza nasıl yardım edebileceğini keşfediyoruz.

9 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Eğitim ve Psikoloji olmak üzere iki ayrı alanın birleşimini ifade eder. Eğitim : kasıtlı olarak, istendik öğrenmeleri oluşturma sürecidir. Psikoloji : doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen  insan ve  hayvan davranışlarını bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyen bilim dalıdır.

10 TARİHSEL TEMELLER Psikoloji, davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel olarak araştırılmasıdır. Eğitim psikolojisi, eğitsel ortamlarda öğrenme ve öğretimin anlaşılmasında uzmanlaşan psikoloji dalıdır.

11 TARİHSEL TEMELLER Eğitim psikolojisi alanı 19. yüzyılın sonlarında psikoloji alanındaki birkaç öncü tarafından kurulmuştur. Üç öncü –William James, John Dewey ve E.L. Thorndike- eğitim psikolojisi tarihinin erken dönemlerinde dikkat çekmektedir.

12 TARİHSEL TEMELLER William James ( ) çocukların eğitiminde psikolojinin uygulanmasını tartıştığı “Öğretmenlere Konuşmalar”(James, 1899/1903) olarak adlandırılan bir seri ders vermiştir.

13 TARİHSEL TEMELLER James psikoloji laboratuvarlarındaki deneylerin çoğu zaman çocuklara nasıl etkili bir öğretim yapılacağını bizlere anlatmadığını ileri sürmüştür. Eğitimin geliştirilmesinde sınıflardaki öğrenmenin ve öğretimin gözlenmesinin önemine vurgu yapmıştır. Tavsiyelerinden biri de derslerin çocuğun bilgi düzeyinden hemen ötede bir noktada başlaması ve çocuğun zihnini genişletmeye yönelik anlayıştır.

14 TARİHSEL TEMELLER Birçok önemli fikri John Dewey’ e ( ) borçluyuz. İlk olarak, çocukların aktif öğrenenler olduğu görüşünü ona borçluyuz.

15 TARİHSEL TEMELLER Tüm çocukların yeterli eğitim almayı hak ettikleri inanışını Dewey’ e borçluyuz. Bu demokratik ideal, yüksek kaliteli eğitimin küçük bir grup çocuğa ayrıldığı, özellikle varlıklı ailelerden gelen erkek çocuklara, Dewey’ in kariyerinin başlangıcı olan 19. yüzyılın son kısmında yerleşmiş değildi.

16 TARİHSEL TEMELLER Dewey, eğitimi yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olarak ele alıp, yaşama etki eden tüm değişkenlerin eğitim sürecinde yer alması gerektiğini belirtmiştir. Dewey çocukların yaşamdaki ihtiyaçlarına uyum sağlayacak programlar ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesini savunmuştur. Bu alandaki görüş ve önerileri günümüzde de önemini korumaktadır.

17 TARİHSEL TEMELLER John Dewey, Cumhuriyet’imizin ilk yıllarında ( 19 Temmuz - 10 Eylül 1924 Tarihleri arası) Dönemin Eğitim Bakanı’nın daveti üzere ülkemize gelmiştir. İstanbul, Ankara ve Bursa’da gözlem ve incelemelerde bulunduktan sonra, gözlem sonuçlarını içeren ilk raporunu Türkiye’den ayrılmadan vermiştir.

18 TARİHSEL TEMELLER E.L. Thorndike ( ), öğrenmenin temellerinin değerlendirilmesine, ölçülmesine ve geliştirilmesine odaklanmıştır.

19 TARİHSEL TEMELLER Bağlaşımcılık kuramının temel ilkelerini bir liste altında toparlarsak: Etki İlkesi Hazırbulunuşluk İlkesi Tekrar İlkesi Deneme- Yanılma İlkesi Küçük Adımlar İlkesi

20 TARİHSEL TEMELLER Davranışçı Yaklaşım: Thorndike’ ın öğrenme çalışmalarına yaklaşımı yirminci yüzyılın ilk yarısı boyunca eğitim psikolojisine rehberlik etmiştir. Amerikan psikolojisinde, Thorndike’ ın fikirleri üzerine inşa edilen B.F. Skinner’ ın (1938) görüşleri yüzyılın ortasında eğitim psikolojisini fazlasıyla etkilemiştir.

21 TARİHSEL TEMELLER Skinner; James ve Dewey gibi psikologlar tarafından ileri sürülen zihinsel süreçlerin gözlenebilir olmadığını ve bu nedenle psikolojinin bilimsel çalışma alanının konusu olmak için uygun olamayacağını savunmuştur. Psikolojiyi gözlenebilir davranışların ve onların kontrol koşullarının bilimi olarak tanımlamıştır

22 TARİHSEL TEMELLER Skinner/Edimsel Koşullanma

23 TARİHSEL TEMELLER Bilişsel Devrim: 1950’lerin başlarında, Benjamin Bloom hatırlama, kavrama, uygulama, analiz ve değerlendirme gibi, öğretmenlerin öğrencilerde geliştirmesine yardım etmesini önerdiği kavramları içeren bilişsel becerilerin taksonomisini oluşturmuştur.

24 TARİHSEL TEMELLER Bloom Taksonomisi

25 TARİHSEL TEMELLER Psikolojideki bilişsel devrim 1980’li yıllarla birlikte kökleşmeye başlamıştır ve öğrencilerin öğrenmesine yardım eden bellek, düşünme, muhakeme ve benzeri bilişsel psikoloji kavramları eğitim psikolojisinin merkezine yerleşmiştir. Son zamanlarda eğitim psikologları artan bir şekilde öğrencilerin yaşamlarının sosyo-duygusal yönlerine odaklanmaktadırlar.

26 TARİHSEL TEMELLER Psikolojideki bilişsel devrim 1980’li yıllarla birlikte kökleşmeye başlamıştır ve öğrencilerin öğrenmesine yardım eden bellek, düşünme, muhakeme ve benzeri bilişsel psikoloji kavramları eğitim psikolojisinin merkezine yerleşmiştir. Son zamanlarda eğitim psikologları artan bir şekilde öğrencilerin yaşamlarının sosyo-duygusal yönlerine odaklanmaktadırlar.

27 TARİHSEL TEMELLER Okulu sosyal bir bağlam olarak analiz etmekteler ve eğitimde kültürün rolünü incelemekteler. Sosyal-duygusal öğrenmeyi çocukların ve gençlerin yaşamları boyunca kendi sosyal, duygusal ve akademik yeterliklerini geliştirmeye yönelik beceri ve nitelik kazanma süreci olarak tanımlamak mümkündür.

28 Birlikte Düşünelim John Dewey çocukların sıralarında sessizce oturmamaları ve ezbere dayalı bir tarzda öğrenmemeleri gerektiğini ileri sürmüştür. Dewey’ e katılıyor musunuz?

29 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Eğitim psikologları, eğitimcilere mesleki becerileri ve öğrencileriyle ilgili öğretimsel kararlarında, ihtiyaç duydukları bilgiyi vermek için öğrencilerin doğası, öğrenme ilkeleri ve öğretim metotları üzerinde çalışırlar.

30 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

31 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Eğitim psikolojisi, insanların gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve eğitim-öğretimi verimli biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen uygulamalı bir bilim dalıdır.

32 Eğitim Psikolojisinin Cevap Aradığı Sorular
Verimli çalışma yolları nedir? Öğrenciler nasıl motive edilir? Bazı öğrenciler neden diğerlerine göre daha iyidir? Okuma yazma ve aritmetik becerileri nasıl öğretilir?

33 Eğitim Psikolojisinin Cevap Aradığı Sorular
Grupla mı yoksa yalnız çalışmak mı daha iyidir? İyi bir öğretmen ne yapar? Öğrenmeyi desteklemek için teknoloji nasıl kullanılabilir?

34 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi

35 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ İnsan davranışında, doğumdan ölüme kadar, tüm yaşamı boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönlerden gelişimi ve değişimini inceler.

36 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İnsan davranışlarının önemli bir kısmı öğrenme ürünüdür. Bu nedenle öğrenme ilkelerinin araştırılması, insanların uyumlu uyumsuz davranışlarının kökenlerini anlamamıza, olumsuz davranışların değiştirilmesine, yeni davranışları öğretilmesine yardımcı olur.

37 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Etkili öğretmenler; Hedef belirleme yöntemleri, öğretim planlaması ve sınıf yönetimi tarafından desteklenen öğretim stratejilerini nasıl kullanacaklarını bilirler.

38 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Etkili öğretmenler; Öğrencileri nasıl motive edeceklerini ve farklı kültürel geçmişlerden ve farklı beceri seviyelerinden öğrencilerle nasıl iletişim kuracaklarını ve nasıl etkili çalışacaklarını iyi bilirler. Etkili öğretmenler sınıfta uygun düzeyde teknolojiyi de kullanırlar.

39 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Alan Yeterliliği Alanına dair düşünceli, esnek, kavramsal anlayışa sahip olmak etkili bir öğretmen olmak için vazgeçilmezdir. Öğretim Stratejileri Genel anlamda iki temel yaklaşım öğretmenlerin nasıl öğrettiklerini betimler: yapılandırmacı ve doğrudan öğretim.

40 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Düşünme Becerileri Etkili öğretmenler iyi düşünme becerilerini özellikle yansıtıcı ve üretken düşünmeyi, kanıtları değerlendirmeyi içeren eleştirel düşünmeyi modeller ve naklederler. Öğrencilerin eleştirel düşünmesini sağlamak kolay değildir; birçok öğrenci derinlemesine ve yansıtıcı düşünmekten ziyade konuyu pasif şekilde öğrenme ve kavramları ezberleme alışkanlığı geliştirir.

41 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Gelişimsel Olarak Uygun Öğretim Uygulamaları Yetkin öğretmenler çocukların gelişimlerine dair iyi bir anlayışa sahiptirler ve gelişim düzeylerine uygun materyalleri nasıl yaratacaklarını bilirler. Sınıf Yönetimi Becerileri Etkili bir öğretmen olmanın önemli bir yönü de sınıfı bir bütün olarak çalışır halde ve sınıf içi görevlere yönelmiş tutmaktır.

42 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Motivasyon Becerileri Etkili öğretmenler öğrencilerinin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarına ve kendi kendilerini motive etmelerine yardımcı olmak için iyi stratejilere sahiptirler. İletişim Becerileri Konuşma, dinleme, sözel iletişimdeki engellerin üstesinden gelme, öğrencilerin sözel olmayan iletişimlerine duyarlı olma ve çatışmaları yapıcı çözme becerileri de öğretim için vazgeçilmezdir.

43 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Bireysel Farklılıklar İçin Konuşmaktan Fazlasını Yapmak Aslında tüm öğretmenler öğretimde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu bilirler ancak bunu yapmak her zaman kolay değildir. Muhtemelen bazı üstün yetenekli öğrencilerin yanı sıra farklı türlerde yetersizlikleri olan bazı öğrencileriniz de olacaktır.

44 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Bireysel Farklılıklar İçin Konuşmaktan Fazlasını Yapmak Farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin bilgilerindeki, hazır bulunuşlarındaki, ilgilerindeki ve diğer özelliklerindeki bireysel farklılıkları tanıyarak bu zorluğun üzerine eğilir. Bununla birlikte farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin içinde bulundukları sınıf kümesi olan “bölgelerin” veya “oyun sahalarının” keşfedilmesini savunur.

45 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Kültürel Olarak Farklı Geçmişlerden Öğrencilerle Etkili Çalışmak Kültürler arası temasın arttığı bu dünyada, etkili öğretmenler farklı kültürel geçmişlerden insanlar hakkında bilgili ve onların ihtiyaçları konusunda hassas olmalıdırlar. Öğrencilerini farklı geçmişlerden diğer öğrencilerle olumlu kişisel temas kurmaları için teşvik etmeli ve bu tür bir etkileşimin meydana gelebileceği ortamları yaratma yolları tasarlamalıdır.

46 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Kültürel Olarak Farklı Geçmişlerden Öğrencilerle Etkili Çalışmak İşte öğretmenlerin kendilerine sormaları için kültürel sorular (Pang, 2005): *Öğrenciler üzerindeki kültürel etkilerin gücünün ve karmaşıklığının farkında mıyım? *Öğrencilerime yönelik beklentilerim kültürel temelli veya yanlı mı?

47 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Kültürel Olarak Farklı Geçmişlerden Öğrencilerle Etkili Çalışmak *Benden farklı kültürden gelen öğrencilerimin gözünden hayatı görmede iyi bir iş çıkarıyor muyum? *Eğer kültürleri onlara toplum önünde konuşma pratiği yapmak için az fırsat veren bir kültür ise öğrencilere sınıf içinde konuşmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğretiyor muyum?

48 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Bilgi ve Becerileri Değerlendirme Yetkin öğretmenler bilgi ve becerileri de iyi değerlendirirler. Öğretimden önce ve öğretim boyunca da değerlendirmeyi etkili şekilde kullanmanız gerekecektir. Örneğin levha tektoniği ile ilgili bir üniteyi öğretmeden önce öğrencilerinizin anakara, deprem ve volkan gibi terimlere aşina olup olmadığını değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

49 Birlikte Düşünelim Öğretimin standartlara bağlı olması gerekliliği eğitim psikolojisinde önemli bir mesele haline gelmiştir. Ülkemizdeki eğitim sistemini bu açıdan değerlendirir misiniz?

50 Mesleki Bilgi ve Beceriler (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Teknolojik Beceriler Teknolojinin kendisi ille de öğrencilerin öğrenme yeteneğini geliştirmez ancak öğrenmeyi destekleyebilir. Çoğu öğrencinin okulda öğrendiği teknoloji bilgi ve becerileri ile yirmi birinci yüzyılda iş yerinde ihtiyaç duydukları arasında derin bir boşluk vardır.

51 KİŞİSEL NİTELİKLER (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
Yeni başlayan öğretmenler sıklıkla etkili bir öğretmen olmak için sarf edilmesi gereken zaman ve çabanın çok büyük olduğunu belirtirler. Bazı öğretmenler, tecrübeli olanlar bile, eylülden temmuza kadar “başka bir hayatlarının” olmadığını söylerler. Sınıfta geçirilen tüm saatlere ek olarak gecelerce ve haftalarca saatler harcamak işlerin hallolması için halen yeterli olmayabilir.

52 KİŞİSEL NİTELİKLER (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
ADANMIŞLIK MOTİVASYON ÖNEMSEME

53 KİŞİSEL NİTELİKLER (Öğretmenlik ve Eğitim Psikolojisi)
ÖĞRENCİMİN GÖZÜNDEN “En İyi Sensin” Bana yardım etmek için harcadığınız tüm ekstra zaman için size sadece teşekkür edebilirim. Bunu yapmak zorunda değildiniz ama yaptınız. Okulda sorun çıkarttığım zor zamanlar için üzgünüm. Bana karşı içten olduğunuz ve lafı gevelemediğiniz için de teşekkürler. Bize rağmen sakin kalıyorsunuz ve bağırmıyorsunuz. Harika bir öğretmensiniz. Mustafa Yedinci Sınıf Öğrencisi

54 Öğretmenlerinizin en iyi ve en kötü özelliklerini not ediniz…
Birlikte Düşünelim Öğretmenlerinizin en iyi ve en kötü özelliklerini not ediniz…

55 En iyi öğretmenlerin özellikleri
Birlikte Düşünelim En iyi öğretmenlerin özellikleri 1. Mizah anlayışına sahiptirler 2. Dersi ilginç hale getirirler 3. Alan bilgisine sahiptirler 4. Konuları net şekilde açıklarlar 5. Öğrencilere yardımcı olmaya zaman ayırırlar 6. Öğrencilerine adil davranırlar 7. Öğrencilere yetişkin gibi davranırlar 8. Öğrencilerle iyi geçinirler 9. Öğrencilerin duygularına saygılıdırlar 10. Öğrencilerine karşı iltimas göstermezler

56 En kötü öğretmenlerin özellikleri
Birlikte Düşünelim En kötü öğretmenlerin özellikleri 1. Donukturlar/sıkıcı dersleri vardır 2. Konuları net şekilde açıklamazlar 3. Öğrencilere karşı iltimas gösterirler 4. Kötü tutuma sahiptirler 5. Öğrencilerden çok fazla şey beklerler 6. Öğrencilerle ilgilenmezler 7. Çok fazla ev ödevi verirler 8. Çok katıdırlar 9. Bireysel dikkat/yardım sunmazlar 10. Yetersiz kontrol

57

58 EĞİTİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA
Öğretmenin araştırma yöntemlerini bilmesi iki açıdan önemlidir: -Değerlendirme yapabilme -Sınıftaki araştırmacı rolü

59 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  Betimsel Araştırma Yöntemi
 Deneysel Araştırma Yöntemi  Korelasyonel Araştırma Yöntemi

60 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  Betimsel Araştırma Yöntemi
*İlgi duyulan bir konu hakkında detaylı bilgi toplama ve konuyu tanımlama amaçlanır. *Olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan araştırmalardır.

61 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  Deneysel Araştırma Yöntemi
*Deneysel araştırmaların amacı neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarmaktır *Bu yöntemde deneyi yapan kişi deneysel ortamı hazırlar, bazı değişkenleri kontrol eder ve işlemi yaparak neden-sonuç ilişkisini ortaya koyar.

62 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  Deneysel Araştırma Yöntemi *Deney grubu
*Kontrol grubu *bağımlı değişken *bağımsız değişken

63 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  Deneysel Araştırma Yöntemi *Deney grubu
*Kontrol grubu *bağımlı değişken *bağımsız değişken

64 Deneysel Araştırma Yöntemi

65 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  Korelasyonel Araştırma Yöntemi
*Korelasyonel araştırmada araştırmacı, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını araştırır. *Değişkenler arasında Pozitif ilişki olabilir, Negatif ilişki olabilir, İlişki olmayabilir.

66 Program Değerlendirme Araştırmaları
Belirli bir programın etkinliği hakkında kararlar vermek üzere tasarlanan araştırma, program değerlendirme araştırması olarak adlandırılır. Genellikle belirli bir okul veya okul sistemine odaklanır; bu durumda sonuçları başka ortamlara genellenmeye yönelik değildir.

67 Program Değerlendirme Araştırmaları
Bir program değerlendirme araştırmacısı şu gibi sorular sorabilir: *İki yıl önce başlayan üstün yetenekli bir program öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve akademik başarılarını olumlu etkiledi mi? *Bir yıldır yürürlükte olan bir teknoloji programı öğrencilerin okula yönelik tutumlarını geliştirdi mi? *Bu okul sisteminde kullanılan iki okuma programından hangisi öğrencilerin okuma becerilerini en fazla geliştirmiştir?

68 Araştırmacı Olarak Öğretmen
Araştırmacı olarak öğretmen kavramı (araştırmacı-öğretmen olarak da bilinir), öğretmenlerin öğretim uygulamalarını iyileştirmek için kendi çalışmalarını yapabilecekleri fikridir. Bilgi edinmek için, araştırmacı-öğretmen katılımcı gözlemi, mülakatlar ve vaka analizi gibi yöntemleri kullanır.

69 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Nicel Araştırma
Belli bir konuyla ilgili bilgileri keşfetmek için sayısal hesaplamalar yapılır. Nitel Araştırma Görüşmeler, vaka analizi, kişisel ajandalar ve günlükler ve odak grupları gibi tanımlayıcı ölçütleri kullanarak bilgi edinmeyi içerir, ancak bilgiler istatistiksel olarak analiz edilmemektedir.

70 ÖZET

71 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ William James, John Dewey ve E.L. Thorndike
Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Yaklaşım (Bilişsel Devrim) Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Mesleki Bilgi ve Beceriler (Kişisel Nitelikler)

72 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Eğitim Psikolojisinde Araştırma
Bağımlı-Bağımsız Değişkenler Deney Grubu – Kontrol Grubu Nicel ve Nitel Araştırmalar

73 Place your screenshot here
join.quizizz.com

74 DEĞERLENDİRME SORULARI
İnsanların gelişim özellikleri ve öğrenme ilkelerine göre eğitim-öğretimi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Gelişim Psikolojisi Eğitim Öğrenme Psikolojisi Eğitim Psikolojisi Psikoloji 2. Aşağıdakilerden hangisinin amacı öğrencide kasıtlı ve istendik davranış değişiklikleri oluşturmaktır? Öğretim Eğitim psikolojisi Öğrenme psikolojisi

75 DEĞERLENDİRME SORULARI
3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikologlarının çalışma konusu değildir? Öğrenci doğasını inceleme Etkili öğretim stratejileri geliştirme Öğrenmeyi etkileyen faktörleri açığa çıkarma Akademik becerileri öğretme Öğretimin etkinliğini artırma 4. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisi bilgisine sahip öğretmenin benimseyeceği bir tutumdur? Öğrencinin öğrenme çevresinden olumlu etkilenmesi için, tamamıyla öğretmenin kontrolünde olması gerekir. Çevreye uyum sağlaması için, öğrencinin serbest bırakılması gerekir. Eğitim ortamında öğretmen, öğrenci gelişiminden sorumlu kişidir. Öğrenci tamamen çevrenin ürünü olduğundan çevre koşulları sıkı kontrol edilmelidir. Öğrenci hakkında karar verilirken, öğretmenin sezgilerine başvurulmalıdır

76 DEĞERLENDİRME SORULARI
5- Koruyucu anne baba tutumu ile çocuğun okula başlaması arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmak için; çocuğun okula uyum göstergeleriyle, anne babasının tutumlarını algılaması arasındaki ilişkiyi bulan araştırmacı aşağıdakilerden hangi yöntemi kullanmıştır? Sistematik gözlem Betimsel yöntem Korelasyonel yöntem Deneysel yöntem Vaka inceleme yöntemi 6. Sınıf ortamında farklı zeka alanlarına göre ders planı hazırlayarak, öğrenci başarısı üzerindeki etkisini açığa çıkarmaya çalışan bir araştırmacı hangi yöntemi kullanır?

77 DEĞERLENDİRME SORULARI
7. Öğretmen matematik dersinde akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarılarının ne olduğunu incelemiştir. Matematik başarısı ile Türkçe başarısı arasında düzeyinde bir korelasyon olduğunu görmüştür. Bu durumu aşağıdakilerden en iyi hangisi açıklar? Matematikte başarısı yüksek olan öğrencilerin Türkçe başarısı da yüksektir. Matematik başarısı ile Türkçe Başarısı arasında zayıf bir ilişki vardır. Matematik başarısı ile Türkçe Başarısı arasında ilişki yoktur. Matematik başarısı yüksek olan öğrencilerin, Türkçe başarısının yüksek olduğu söylenemez. Matematik başarısı ile Türkçe Başarısı arasında negatif bir ilişki vardır.

78 DEĞERLENDİRME SORULARI
8. Öğrencilerin kopya çekme davranışlarını incelemek isteyen bir öğretmen farklı oturma planları oluşturmuş ve sınav yapmıştır. Yan yana oturan öğrencilerin diğer gruplara göre daha fazla kopya çektiği sonucuna varmıştır. Öğretmenin araştırmasında bağımlı değişken hangisidir? Oturma biçimleri Kopya çekme davranışı Öğretmen Öğrenci Sınav 9. Çocuğunun okula devamsızlık yaptığını fark eden anne okul rehberlik servisinden yardım ister. Okulun psikolojik danışmanı çocuğun neden devamsızlık yaptığını incelemek üzere öğrenciyi tanıyan kişilerle görüşme yapar ve ders zamanlarında ne yaptığını gözler. Çocuğun ev koşullarının ne olduğunu anlamaya çalışır. Çocukla ilgili bütün bilgileri toplar. Psikolojik danışmanın kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisinde en doğru verilmiştir? Görüşme Gözlem Vaka inceleme Deneysel yöntem Betimsel yöntem

79 DEĞERLENDİRME SORULARI
10. Aşağıdakilerden hangisinde betimsel araştırma yönteminin amacı doğru verilmiştir? Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarma Belirli bir durumu gözlemleme İki durum arasındaki ilişkinin varlığını inceleme Mevcut durumun ne olduğunu açığa çıkarma Değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya çıkarma 11. Öğretmen hazırlık programında aşağıdaki konulardan hangisini kazandırmada eğitim psikolojisi dersine ihtiyaç duyulmaz ? Öğrenciyi tanımada Temel alan bilgisini kazanmada Öğretimi öğrenci özelliklerine göre planlamada Sınıfı yönetmede Mesleki yeterlilik kazanmada

80 teşekkürler


"EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1.HAFTA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları