Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI ve ÇEŞİTLİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI ve ÇEŞİTLİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI ve ÇEŞİTLİLİĞİ

2

3

4

5

6 Canlıların sınıflandırılmasında temel alınan bazı özellikler :
Hücre tipi ve sayısı (Ökaryot – Prokaryot) (Hücresel organizasyon) Embriyo tabakalarının sayısı (Endoderm – Mezoderm – Ektoderm) Embriyonik örtülerin bulunuşu (Vitellus – Koryon – Amniyon – Allontois) Vücut boşluğu tipleri (Gastrovasküler – Sölom) Simetri şekilleri (Bileteral – Işınsal) Vücutta segmentlerin bulunuşu (Benzer parça) İskeletin bulunuşu (varsa kıkırdak veya kemik) Azotlu boşaltım maddelerinin benzerliği (NH3 – Üre – Ürik Asit) DNA’ daki baz dizilişi Sistemlerin varlığı (Sindirim, solunum, dolaşım vs.)

7

8 Türkçe Latince Örnek - 1 Örnek – 2
Alem = Regnum: Hayvanlar : Animal Şube = Filum : Omurgalı : Kordata Sınıf = Clasis : Memeliler : Mammals Takım = Ordo : Carnivor : Carnivor Aile = Familya : Felidea : Canidea Cins = Genus : Felis : Canis Tür =Species :Felis domesticus : Canis domesticus (Ev kedisi) (Ev köpeği)

9 Taksonomi gruplarında Alemden Türe doğru gidildikçe;
Grup sayısı artar. Gruptaki birey sayısı azalır. Ortak özellikler artar. Gen benzerliği artar. Protein benzerliği artar. Tür sayısı azalır. Akrabalık artar. Yapısal benzerlik artar.

10 TÜR İki canlının aynı tür olması için;
Ortak özelliklerinin en çok olması, Aynı atadan gelmesi ve Çiftleşerek verimli nesiller oluşturması gerekir. Aynı tür canlıların; Kromozom sayıları, Beslenme şekilleri ve Üreme şekilleri aynıdır. Aynı tür canlıların; DNA dizilişleri, Protein yapıları ve Enzim çeşitleri farklı olabilir.

11 Farklı türden canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.Ör:İnsan 2n=46, Moli balığı 2n=46 Canlıların gelişmişlik düzeyleriyle kromozom sayıları arasında bağlantı yoktur!!!!

12 Tür Adlandırması(İkili adlandırma=Binominal adlandırma)
Tür adlandırması ikili adlandırma ile yapılır. Ör:Pinus nigra(=karaçam) Pinus orientalis(=anadolu çamı) Cins isimleri aynı olan canlılar yakın akrabadır. Tür adı Cins adı Türün tanımlayıcı adı

13

14 VİRÜSLER

15 VİRÜSLERİN KEŞFEDİLMESİ
Virüsler Dilimize Latinceden Gelmiştir Virüs=zehir 19.yy Sonlarında Keşfedildi. Louis Pasteur Tarafından Keşfedildi İlk Olarak Tütün Yapraklarında İlk Olarak Bakteri Zannedilmiş Hastalıkların Nedeni Bakteriler Zannediliyordu.

16

17 Genel özellikleri:

18

19

20

21

22 Virüs çeşitleri (konak hücreye göre)
Bitki virüsleri: genellikle RNA içerir Hayvan virüsleri: genellikle DNA içerir. Ancak kuduz, grip, çocuk felci, kızamık ve AİDS gibi RNA içerikli olanları da vardır. Bakteri virüsleri (bakteriofaj): Genellikle DNA içerir.

23 ARKEBAKTERİLER

24 ARKEBAKTERİLER Dünyamızın ilk sakinleri Prokaryotik Arkebakterilerdir.
Yoğun tuz içeren sıvı ortamda, Yüksek ısıda Aerob, anaerob ya da fakültatif koşullarda yaşayabilen prokaryot organizmalardır. Hücre duvarlarında peptidoglikan katman bulunmaması ve karakteristik ribozomal RNA baz sırası ile gerçek bakterilerden ayrılırlar. Işık mikroskobuyla görülemezler.

25 Arkebakteriler habitatlarına göre üç gruba ayrılırlar.
Tuzsevenler(=Halofiller):Aşırı tuzlu ortamlarda yaşarlar. Metanojenler(=Metan oluşturanlar):Anaerobik ortamda yaşarlar ve metan üretirler. Tortu tabakalarında ve hayvanların bağırsaklarında bulunur. Çoğu metanojik bakteri geviş getiren hayvanların, insanların ve termitlerin sindirim sisteminde bulunur. Isısevenler(=Termofiller):Termofiller sıcak su kaynakları gibi yüksek sıcaklıklı yerlerde yaşarlar. ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

26 Arkebakterilerin Önemi ve İnsan Sağlığıyla İlişkisi
Arkeler genelde diğer organizmalar için zararsızdır ve hastalık etmeni olarak bilineni yoktur. Son yıllarda arkelerin zarları lipozom sentezinde kullanmaya başlanmıştır. Lipozomlar yapay yağ mikrokesecikleri olarak ilaç ve aşıların ağızdan uygulanmasında kullanılmaktadırlar. Böylece kullanılan madde vücudun savunma sisteminin daha yüksek düzeyde alarma geçmesini sağlamakta ve bu sayede hastalıklarla daha etkin savaş verilebilmektedir.

27 Arkebakteriler bulundurduğu enzimler sayesinde;
endüstride pek çok tepkimenin gerçekleşmesinde, atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılmasında, kalitesi düşük metallerin kullanılabilir hale getirilmesinde, kirlenmiş suların yeniden kullanılabilir hale getirilmesinde kullanılır.

28 Monera Alemi

29

30

31

32 Üremeleri;

33

34

35


"CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI ve ÇEŞİTLİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları