Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IRREGULAR VERBS LIST (DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IRREGULAR VERBS LIST (DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ)"— Sunum transkripti:

1 IRREGULAR VERBS LIST (DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ)
PRESENT PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE MEANING (ANLAMI) (VERB1) (VERB2) (VERB3) Be (am, is, are) Was/Were Been Olmak Go Went Gone Gitmek Set Kurmak Beat Beaten Vurmak/Yenmek Grow Grew Grown Büyümek Sew Sewed Sewed/Sewn Dikmek Become Became Hang Hung Asmak Shake Shook Shaken Sallamak Begin Began Begun Başlamak Have/has Had Sahip olmak Shine Shone Parlamak Bite Bit Bitten Isırmak Hear Heard Duymak Shoot Shot Ateş etmek Bleed Bled Kanamak Hide Hid Hidden Saklamak Show Showed Showed/ Shown Göstermek Blow Blew Blown Esmek Hit Vurmak Shrink Shrank Shrunk Küçülmek Break Broke Broken Kırmak Hold Held Tutmak Shut Kapatmak Bring Brought Getirmek Hurt Acımak (Canı) Sing Sang Sung Şarkı söylemek Build Built İnşa etmek Keep Kept Korumak/Sürdürmek Sink Sank Sunk Batmak Buy Bought Satın almak Know Knew Known Bilmek Sit Sat Oturmak Catch Caught Yakalamak Lead Led Sürmek Sleep Slept Uyumak Choose Chose Chosen Seçmek Leave Left Ayrılmak/Bırakmak Smell Smelt Koklamak Come Came Gelmek Lend Lent Ödünç vermek Speak Spoke Spoken Konuşmak Cost Mal olmak Let İzin vermek Spend Spent Harcamak Cut Kesmek Lie Lay Lain Yatmak Spread Yaymak Do Did Done Yapmak Light Lid Yakmak Stand Stood Ayakta durmak Draw Drew Drawn Çizmek Lose Lost Kaybetmek Steal Stole Stolen Çalmak Dream Dreamt (-ed) Hayal etmek Make Made Stick Stuck Yapıştırmak Drink Drank Drunk İçmek Mean Meant Demek/Kastetmek Strike Struck Drive Drove Driven Araba sürmek Meet Met Buluşmak Swear Swore Sworn Yemin etmek Eat Ate Eaten Yemek Mistake Mistook Mistaken Hata yapmak Swim Swam Swum Yüzmek Fall Fell Fallen Düşmek Pay Paid Ödemek Swing Swang Swung Feed Fed Beslemek Put Koymak Take Took Taken Almak Feel Felt Hissetmek Read Okumak Teach Taught Öğretmek Fight Fought Kavga etmek Ride Rode Ridden Binmek Tear Tore Torn Yırtmak Find Found Bulmak Ring Rang Rung Çalmak (Zil) Tell Told Anlatmak Fly Flew Flown Uçmak Rise Rose Risen Yükselmek Think Thought Düşünmek Forbid Forbade Forbidden Yasaklamak Run Ran Koşmak Throw Threw Thrown Atmak Forget Forgot Forgotten Unutmak Say Said Söylemek Understand Understood Anlamak Forgive Forgave Forgiven Affetmek See Saw Seen Görmek Wake Woke Woken Uyandırmak Freeze Froze Frozen Donmak Seek Sought Aramak Wear Wore Worn Giymek Get Got Sell Sold Satmak Win Won Kazanmak Give Gave Given Vermek Send Sent Göndermek Write Wrote Written Yazmak


"IRREGULAR VERBS LIST (DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları