Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİMSEL UYARLAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİMSEL UYARLAMALAR"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİMSEL UYARLAMALAR
Prof. Dr. Neriman ARAL Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

2 Bu Derste Hedeflenen Kazanımlar
Öğretimde uyarlamayı tanımlar. Uyarlamanın amacını söyler. Uyarlama yapılırken dikkat edilecek ilkeleri sıralar. Kaynaştırmada öğretimsel uyarlama çeşitlerini açıklar. Kaynaştırmada destek hizmetlerini sıralar. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

3 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretimde uyarlama, akranlarından farklı eğitim gereksinimleri olan çocukların sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklere katılımını artırmak için çeşitli düzenlemelerin yapılması süreci olarak ifade edilir. Sınıf içinde yapılacak uyarlamalarda çocukların etkinliklere en üst düzeyde katılımlarını sağlamak amaçlanmaktadır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

4 Öğretimsel Uyarlamalar
Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasındaki en önemli etmenin öğretimsel uyarlamalar olduğu, bu uyarlamaların sadece özel gereksinimli çocuğa yönelik olmayıp, tüm çocukların yararına olacak şekilde yapılmasının önemli olduğu vurgulanır. Öğretimsel uyarlamaların yapılmasında çocukların gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

5 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretmen; özel gereksinimli çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal özellikleri ile onu motive eden oyun ya da etkinlikleri belirlediği zaman, gerekli öğretimsel uyarlamaları daha kolay yapabilir. Bu nedenle öğretmenler anne babalardan, çocukla çalışan diğer kişilerden (çocuk gelişimci, özel eğitimci, psikolog, doktor vb.) çocukla ilgili daha detaylı bilgi almalı, çocuğu gözlemlemeli ve çocuk ile birlikte çalışmalar yapmalıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

6 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretmen çocuğun yetersiz olduğu alanları belirleyerek, çocuklara yetersiz oldukları alanlarla ilgili öğretim programları sunmalıdır. Çocuğun özellikleri, öğrenme stili ve davranışı hakkında bilgi sahibi olan öğretmen, çeşitli öğretimsel uyarlamalar yaparak, çocuğun öğrenmesini üst düzeye çıkarılabilir. Öğretimsel uyarlamalar; Öğretimin içeriğinde yapılan uyarlamalar ve Öğretimin sunumunda yapılan uyarlamalar olmak üzere iki grupta incelenir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

7 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretimin İçeriğinde Uyarlamalar Öğretim amaçlarını ve konularını kapsar. Öğretimin içeriğinde yapılması gereken uyarlamalarda her şeyden önce öğretimin içeriğinin genişletilmesi gerekir. Özel gereksinimli bir çocuk genel eğitim sınıfına başladığında öğretmen çocuğun özelliklerine göre öğretimin içeriğinde uyarlamalar yapmalıdır. Bu doğrultuda öğretmen özel öğretim amaçlarını belirlemeli, öğretimin içeriğini basitleştirmeli ve öğretimin içeriğini farklılaştırmalıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

8 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretimin İçeriğinde Uyarlamalar Basitleştirme; kaynaştırmaya dahil olan çocuk için mevcut amaçların daha basitlerinin belirlenmesi ve daha az sayıda becerinin belirlenmesi şeklinde yapılabilir. İleri derecede özel gereksinimli çocuklar için mevcut öğretim amaçları yerine, alternatif öğretim amaçları belirlenebilir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

9 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretimin Sunumunda Uyarlamalar Öğretimin Sunumunda Uyarlamalar ise kullanılacak öğretim yöntemlerini, yapılacak gruplamaları, kullanılacak araç gereçleri kapsar. Öğretimin sunumunda yapılabilecek uyarlamalar; Öğretimin girdisinde uyarlamalar ve Öğretimin çıktısında uyarlamalar şeklinde iki grupta incelenir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

10 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretimin Sunumunda Uyarlamalar Öğretimin sunumunda uyarlama yapılırken aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır: Gereğinden fazla uyarlama yapmaktan kaçınılmalıdır. Çocuk tarafından yürütülecek etkinliklerde öncelikle uyarlamalar yapılmalıdır. Özel gereksinimli çocuğa ayrıcalıklar sağlayan uyarlamalar yapılmamalıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

11 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretimin Sunumunda Uyarlamalar Uyarlamalar yapılırken, normal gelişim gösteren çocukların duygu ve düşünceleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmen ya da yardımcı öğretmen doğrudan desteği çok gerekli durumlar dışında kullanmamalıdır. Uyarlamalar yapılırken sınıfın genel düzeni ve çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınmalıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

12 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretimin Sunumunda Uyarlamalar Öğretimin sunumundaki uyarlamalar; sınıfın düzenlenmesi, gruplarının oluşturulması, öğretim materyallerinin seçimi, öğretim yöntemlerinin uyarlanması ve öğrenmede etkili olan etmenlere (çocukların öğrenme biçimleri ve dikkat süreleri) yönelik uyarlamaları kapsamaktadır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

13 Öğretimsel Uyarlamalar
Sınıfın Düzenlenmesi Öğretimsel uyarlamalarda öncelikle sınıfın düzenlenmesi gerekir. Bu doğrultuda sınıfın düzenlenmesinde; fiziksel düzenleme, sınıfın genel işleyişini düzenleme, olumlu bir sınıf atmosferi yaratma, sınıf kurallarını belirleme ve zamanı etkili kullanma önemlidir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

14 Öğretimsel Uyarlamalar
Fiziksel Düzenleme Fiziksel Düzenleme; fiziksel çevrede yapılan düzenlemeler çok az bir çaba ile gerçekleştirilebilmesine rağmen, çoğu zaman uygulamada yeterince dikkate alınmaz. Öğrenmenin, fiziksel bir çevrede gerçekleştirildiği ve çevrenin özelliklerinden etkilendiği unutulmamalıdır. Fiziksel düzenleme, sınıfın ses ve ışık düzeninin sınıftaki her bir çocuğun gereksinimine olabildiğince yanıt verecek şekilde düzenlenmesini kapsar. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

15 Öğretimsel Uyarlamalar
Fiziksel Düzenleme Sınıfın ısısının gerekenden az ya da çok olması, çocukların öğrenmelerini olumsuz etkiler. Öğrenmede sınıfın ışık miktarı da önemli bir yer tutar. Özel gereksinimli çocukların öğrenmelerini ortamın ışığı doğrudan etkiler. Ortamda işitme engelli bir çocuğun bulunması durumunda sınıf ortamının aydınlık olması önemlidir.İşitme engelli çocuklar konuşmaları anlamak için işitme duyusu ile birlikte görme duyusundan da yararlanırlar. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

16 Öğretimsel Uyarlamalar
Fiziksel Düzenleme Görme kalıntısı olan görme engelli çocuklar için de ışık miktarının az ya da çok olması çocukların sorun yaşamasına neden olabilir. Eğitim materyallerinin tüm çocuklar için ulaşılabilir olması da öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve etkinliklere katılımı arttırıcı bir etkendir. Ulaşılabilirlik, özel gereksinimli çocukların diğer çocuklara sağlanan olanaklardan yararlanabilmeleri için fiziksel çevreye ait her türlü engelin ortadan kaldırılmasıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

17 Öğretimsel Uyarlamalar
Fiziksel Düzenleme Eğitim ortamında eşyaların yerlerini değiştirmek söz konusu olduğunda, özel gereksinimli çocuklara değişiklikler hakkında bilgi verilmelidir. İşitme engelli bir çocuğun öğretmenin konuşmalarını daha kolay izlemesi, az gören ya da görmesinde yetersizlik olan bir çocuğun daha iyi görebilmesi, dikkat dağınıklığı olan bir çocuğun dikkatini yoğunlaştırabilmesi oturma yeri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle özel gereksinimli çocuğun oturma yerinin seçiminde öğretmen değişik oturma seçenekleri oluşturmalıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

18 Öğretimsel Uyarlamalar
Fiziksel Düzenleme Fiziksel çevrenin düzenlenmesinde etkili olan bir başka değişken de ortamda öğrenmeyi destekleyecek uyaranların bulunması ve bu uyaranların dikkat dağıtmayacak biçimde sunulmasıdır. Görsel materyallerin amaca yönelik olması, çocukların dikkatlerini dağıtmayacak biçimde sunulması ve ele alınan amaç ve kazanımlara göre güncellenmesi öğrenmeyi olumlu yönde destekler. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

19 Öğretimsel Uyarlamalar
Sınıfın Genel İşleyişini Düzenleme Sınıfın Genel İşleyişini Düzenleme; hem zamanın daha etkili kullanılmasını sağlar, hem de davranış problemlerinin azalmasına yardım eder. Öğretmen, akademik ve akademik olmayan etkinliklerle ilgili sınıfta bir düzen oluşturmalıdır. Bir günde nelerin yapılacağının önceden belirlenmesi, özel gereksinimli çocukların incelenmesi açısından önemlidir. Bu işleyişin çocuklar tarafından bilinmesi de öğrenmeyi kolaylaştırır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

20 Öğretimsel Uyarlamalar
Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma; öğretmen tutumuyla yakından ilişkilidir. Sınıf atmosferi, çocuk ve öğretmenlerin bireysel farklılıklarına ilişkin tutumlarından oluşur. Sınıf atmosferi olumlu ya da olumsuz, işbirlikçi ya da rekabetçi olabilir. Öğretmen, çocuklara karşı anlayışlı, saygılı olduğunda; bireysel farklılıkları önemsediğini yansıttığında, çocuklar da bu tutumu zamanla sergilemeye başlarlar. Olumlu bir atmosferin olduğu eğitim ortamında çocuklar daha mutlu ve arkadaşça tavırlar sergilerler. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

21 Öğretimsel Uyarlamalar
Zamanı Etkili Kullanma Zamanı Etkili Kullanma; sınıftaki tüm çocukların gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir planlama yapılmasını gerektirir. Öğretmenler, çocuklara kazandırmak istedikleri davranışları önceden belirlenen zaman dilimleri içinde gerçekleştirmeye çalışır. Buna göre öğretmen hangi çocuklarla, ne yapılacağına ve ne kadar süreyle yapılacağına önceden karar vermelidir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

22 Öğretimsel Uyarlamalar
Grupların Oluşturulması Sınıfta oluşturulabilecek gruplar çocukların eğitimsel düzeylerine, öğrenme yeteneklerine, öğrenme hızlarına, öğrenme becerilerine göre; benzer ya da farklı özellikteki çocukları bir araya getirerek oluşturulabileceği gibi, sınıf içinde kullanılan öğrenme yöntemine göre de oluşturulabilir. Öğretim büyük ve küçük grup öğretimi şeklinde yapılabilir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

23 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretim Materyallerinin Seçimi Çocukların öğrenmelerini desteklemek amacıyla çocukların gelişimsel özellikleri doğrultusunda hazırlanan materyaller tüm çocuklarla birlikte özel gereksinimli çocukların öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Özel gereksinimli çocukların öğrenmelerini desteklemek için kullanılan öğretim materyallerinin seçiminde bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Materyal, çocukların gelişim düzeyine uygun olmalı, çocuğun öğrenmesini desteklemeli ve çocuklar tarafından da kullanılabilir olmalıdır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

24 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretim Yöntemlerinin Uyarlanması Öğretim yöntemlerinin uyarlanması; çocukların gereksinimlerine ve gelişimsel özelliklerine uygun öğretim yöntemlerinin seçilmesini kapsar. Uygulanan yöntem özel gereksinimli çocuğun becerilerinde gelişme sağlamıyorsa, bu durumda öğretmenin farklı öğretim yöntemlerini kullanması gerekir. Öğretmen, öğretme yöntemini seçerken, çocuğun özelliklerini, öğretmek istediği becerinin özelliğini dikkate alarak en etkili olabilecek yöntemi ya da yöntemleri seçmeli ve sınıfta kolay kullanabileceği yöntemlere öncelik vermelidir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

25 Öğretimsel Uyarlamalar
Öğrenmede Etkili Olan Etmenlerin Uyarlanması Öğrenmede; öğrenme biçimleri ve çocukların dikkatleri de etkili olduğu için, bunlara yönelik uyarlamalarında yapılması gerekmektedir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

26 Öğretimsel Uyarlamalar
Çocukların Öğrenme Biçimleri Öğrenme biçimi çocuğun nasıl daha iyi öğrendiğini gösteren bir ipucu niteliğinde olup, bireyden bireye farklılık gösterir. Çocuğun görme, işitme ya da dokunma duyusu aracılığıyla bilgiyi kazanmasında çeşitli güçlükleri olabilir. Bu durumda öğretmenin çocukların yaşadığı güçlüğü belirleyebilmesi ve bu güçlüklere yönelik önlemler alması gerekir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

27 Öğretimsel Uyarlamalar
Çocukların Dikkat Süreleri Çocukların dikkat süreleri birbirinden farklı olmakla birlikte, özel gereksinimli çocukların çoğunun dikkat süresi akranlarından daha kısadır. Bu nedenle öğretmenlerin öğretim süresini çocukların dikkat sürelerine göre planlamaları gerekir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

28 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Kaynaştırma uygulamalarının etkililiğinde en önemli faktörlerden biri genel eğitim sınıfına yerleştirilen özel gereksinimli olan ve olmayan çocuklara ve öğretmene destek hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bu da ancak genel eğitim ve özel eğitim öğretmenleri ile okulda yer alan diğer destek personeli arasında iyi bir işbirliğinin kurulması ile mümkündür. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

29 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Öğretmenler arasındaki işbirliği; eğitim ve öğretime hazırlık, öğretmen ve çocuklara sınıf içi ve sınıf dışı destek sağlama, öğretim uygulamalarının uyarlanması, genel eğitim öğretmeninin özel eğitim öğretmeninden destek alması şeklinde gerçekleşir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

30 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
sınıf içi ve sınıf dışı olmak üzere iki grupta incelenir. Sınıf içinde verilen destek hizmetleri çocuğu genel eğitim ortamından ayırmadan sürdürülür. Sınıf dışı verilen destek hizmetleri ise özel gereksinimli çocuğa genel eğitim ortamı dışında özel eğitim ile ilgili hizmetlerin sunulması şeklinde uygulanır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

31 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Sınıf içi destek hizmetleri; Genel eğitim sınıfı içinde danışman ya da Özel eğitim öğretmeni yardımı ile yapılan destek hizmetleri ve Yardımcı öğretmen ile yapılan destek hizmetleri şeklinde sınıflandırılabilir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

32 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Danışman Yardımı ile Yapılan Destek Hizmetleri Bu hizmet türünde özel gereksinimli çocuk, bir okul gününün tamamını genel eğitim ortamında geçirir ve doğrudan özel eğitim yardımı almaz. Bu hizmette özel eğitim danışmanı, öğretmene; öğretimi uyarlama, problem davranışlarla başa çıkma ve çocuğun sınıfa kabulünü artırma konularında danışmanlık yapar. Ayrıca sınıf içinde materyalleri çocuğun gereksinimlerine göre nasıl uyarlayacağı ya da hazırlayacağı, çeşitli malzemeleri nasıl kullanacağı konularında da öğretmene bilgi verir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

33 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Özel Eğitim Öğretmeni Yardımıyla Yapılan Destek Hizmetleri Bu düzenlemede sınıf öğretmeni eğitimden birinci derecede sorumludur. Sınıf öğretmeni, özel eğitim danışmanına eğitim programını, eğitim araç-gereçlerini ve değerlendirme yöntemlerini özel gereksinimli çocuk için nasıl uyarlayacağı konularında danışır. Özel eğitim danışmanı kaynaştırmanın başarısını artırmak için öğretmene önerilerde bulunur ve öğretmen bu önerileri uygular. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

34 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Özel Eğitim Öğretmeni Yardımıyla Yapılan Destek Hizmetleri Bu düzenlemede özel gereksinimli çocuk, eğitimini genel eğitim sınıfında sürdürür ve özel eğitim öğretmeninden özel eğitim desteği alır. Özel eğitim öğretmeni, özel gereksinimli çocuğun sınıfa uyumunu sağlama ve öğretmene çocuk ile çalışma konusunda yardımcı olur. Ayrıca engelli olmayan çocuklarla çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, doğrudan sınıfta öğretim yapma ve çocuklar arasında olumlu etkileşim oluşturma gibi konularda sınıf öğretmenine yardımcı olur. Özel eğitim öğretmeninin genel eğitim sınıfında ne kadar süre ile bulunacağı çocuğun gereksinimlerine göre değişebilir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

35 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Yardımcı Öğretmen ile Yapılan Destek Hizmetleri Sınıf öğretmeni ve yardımcı öğretmen sınıf içinde birlikte çalışırlar. Sınıftaki çocukların eğitiminden birlikte sorumludurlar. Yardımcı öğretmen özel eğitim öğretmeni olmalıdır. Özel eğitim öğretmeni sınıftaki özel gereksinimli çocukların gereksinimlerine yönelik eğitimi sürdürür. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

36 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Sınıf İçi Destek Hizmetleri Sınıf içi destek hizmetlerinin uygulanmasında bilgi ve beceri paylaşımı için yetersiz zaman, yetersiz yönetici desteği, özel eğitim öğretmeninin kabul edilmemesi ve danışmanlık becerilerindeki yetersizlikler gibi sorunlar yaşanmaktadır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

37 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Sınıf Dışı Destek Hizmetleri Sınıf dışı verilen destek hizmetleri ise; destek eğitim odası ve gezici özel eğitim öğretmeni ile yapılan destek hizmetleri şeklinde gruplandırılır. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

38 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Destek Eğitim Odası ile Yapılan Destek Hizmetleri Destek eğitim odası özel gereksinimli çocuğun bir okul gününün en az % 21’ini, en fazla % 40’ını genel eğitim sınıfı dışında özel eğitim hizmeti almak için geçirdiği yerdir. Destek eğitim odasında özel gereksinimli çocuk, özel eğitim öğretmeninden bireysel ya da küçük grup şeklinde eğitim alır ve çoğu zaman genel eğitim sınıfında gördüğü eğitime paralel bir eğitim görür. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

39 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Destek Eğitim Odası ile Yapılan Destek Hizmetleri Destek eğitim odasında eğitim, özel gereksinimli çocuğu genel eğitim sınıfından ayırdığı, genel eğitim sınıfındaki bazı etkinliklere çocuğun katılımını engellediği ve destek eğitim odasında eğitim gören çocukların damgalandığı görüşlerinden dolayı eleştirilmektedir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

40 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Destek Eğitim Odası ile Yapılan Destek Hizmetleri Destek eğitim odasında, öğretmen ile daha yakın çalışma fırsatı bulan çocuk, genel eğitim sınıfında da benzer yakınlığı beklemeye başlayabilir. Bu durum da, kaynaştırmaya dahil olan çocuğun genel eğitim sınıfında zorlanmasına yol açar. Sonuç olarak, destek eğitim odasında eğitimin kısa süreli de olsa ayrıştırmaya neden olmasından dolayı, en son başvurulması gereken destek hizmet türü olarak değerlendirilmesi önerilir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

41 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Gezici Özel Eğitim Öğretmeni ile Yapılan Destek Hizmetleri Gezici öğretmen bir okuldan diğerine giderek çocuklara destek özel eğitim hizmeti verir. Özel gereksinimli çocuk bir okul gününün çoğunu genel eğitim sınıfında geçirir, ancak günün belli zamanlarında gezici öğretmenden özel eğitim desteği almak üzere sınıftan ayrılır. Bu destek hizmet türü de destek eğitim odası ile aynı nedenlerden dolayı eleştirilir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

42 Kaynaştırma Destek Hizmetleri
Kaynaştırma destek hizmetleri genel olarak değerlendirildiğinde, her hizmet türü kendi içinde bazı avantajlara ve sınırlılıklara sahiptir. Hangi destek hizmet türünün uygulanacağı, çocuğun ve öğretmenin gereksinimleri ile sınıfın ve okulun genel yapısına göre belirlenmelidir. Ancak uygulanacak destek hizmetinin yararlı olabilmesi için destek hizmeti verenle, sınıf öğretmeni işbirliği içinde olmalı ve çocuğun nerede, ne kadar süreyle, hangi alanlarda destekleneceğine birlikte karar verilmelidir. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları

43 Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları
Kaynaklar Aral, N. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma, İstanbul: Morpa Yayınları. Ataman, A. (2009). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Yayınları. Prof. Dr. Neriman Aral- Kaynaştırma Eğitimi Ders Notları


"ÖĞRETİMSEL UYARLAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları