Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BDÖde Kullanılan Yaygın Formatlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BDÖde Kullanılan Yaygın Formatlar"— Sunum transkripti:

1 BDÖde Kullanılan Yaygın Formatlar
EAB

2 İÇERİK Özel Öğretim Yazılımları Alıştırma Tekrar Yazılımları
Benzeşim Yazılımları Eğitsel Oyun Yazılımları Tanımları Yararları Sınırlılıkları Seçerken Entegrasyonu Kullanırken

3 Özel Öğretici Yazılımlar
Öğretmen rolünü üstlenerek, dersin içeriğini sunan, içeriğin öğrenilmesi için araştırma sağlayan, geri bildirim sunan, öğrencilerin performanslarını değerlendiren ve yönlendiren yazılımlardır.

4 Özel Öğretici Yazılımlar
Öğrencinin dikkatini çekme, Öğrenciyi konudan haberdar etme, Ön öğrenmeleri hatırlatma, Yeni gerçekleri sunma, Kılavuzluk yapma, Davranışı ortaya çıkarma, Davranışın doğruluğuyla ilgili dönüt verme, Davranışı değerlendirme, Kalıcılığı sağlama.

5 Özel Öğretici Yazılımlarının Yararları
Alıştırma uygulama etkinlikleri içermektedir. Öğrenme hakkında doğrudan dönüt sağlamakta ve öğrenenler zaman kazanmaktadır. Öğrenciler kendi hızlarında öğrenme olanağına sahip olabilmektedirler.

6 Özel Öğretici Yazılımlarının Sınırlılıkları
Yapılandırmacılara göre; doğrudan öğretim gerçekleşmektedir. Kaliteli ürünler geliştirilememektedir. Tek bir öğretim yaklaşımını yansıtmaktadırlar.

7 Özel Öğretici Yazılımlarını Seçme
Etkileşimlilik Kullanıcı Kontrolü Öğretim Sağlama Yanıta Karar Verme ve Dönüt Sağlama Yeteneği Uygun Grafikler Kayıt Tutma Yeteneği

8 Özel Öğretici Yazılımlarının Entegrasyonu
Kendi Hızında Öğrenme Alternatif Öğrenme Stratejileri Öğretmenin Olmadığı Yerde Eğitim

9 Özel Öğretici Yazılımları Kullanma
Bireysel olarak uygulayın Öğrenme istasyonları ya da bireysel kontrol noktaları oluşturun

10 Alıştırma ve Tekrar Yazılımları
Geleneksel öğrenme-öğretme etkinliklerinin tamamlanması amacıyla kullanılır. Öğrenilmiş kavramsal ve işlemsel bilgilerin geliştirilmesi, uygulanması ve öğrenilen konularla ilgili yanlış anlamaların ortaya çıkarılıp düzeltilmesi için tasarlanmış yazılımlardır.

11 Alıştırma ve Tekrar Yazılımları
Açık ve anlaşılır yönergeler sunulmalıdır. Kısa yanıtlı sorular sorulmalıdır. Ekran tasarımı ilkelerine dikkat edilmelidir. Kullanılan dilin anlaşılırlığına dikkat edilmelidir. Sorular zorluk düzeyine göre gruplandırılmalıdır. Öğrencinin yanıtları tutarlı bir biçimde değerlendirilmelidir. Verilen yanıtlar kısa, hızlı ve olumlu olmalıdır. Soruların öğrenci tarafından da sırlanması sağlanmalıdır.

12 Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarının Yararları
Hızlı geribildirim, Güdüleme, Öğretmene zaman kazandırma.

13 Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarının Sınırlılıkları
Algılanan yanlış kullanım, Yapılandırmacıların eleştirisi…

14 Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarını Seçme
İlerleme Sürecinin Denetimi Yanıta Karar Verme Uygun Dönüt Verme

15 Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarının Entegrasyonu
Çalışma yapraklarına ya da ev ödevlerine destek olarak kullanma. Sınavlara hazırlanma amacıyla kullanma.

16 Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarını Kullanma
Zaman sınırlaması koyun. Bireysel görevler verin. Grup çalışmaları düzenleyin. Öğrenme istasyonları kullanın.

17 Benzeşim Yazılımları Genellikle bir sistemin nasıl çalıştığını öğretmek için tasarlanan yazılımlardır.

18 Benzeşim Yazılımları Fiziksel Benzeşimler Tekrarlamalı Benzeşimler
Süreçsel Benzeşimler Durumsal Benzeşimler

19 Benzeşim Yazılımlarının Yararları
Zaman tasarrufu, Süre yavaşlatma, Öğrenciyi ortama katma, Deneyleri güvenilir kılma, Olanaksızı olanaklı kılma, Para ve diğer kaynaklardan kazanç sağlama, Farklı durumlarda yinelenebilme, Karmaşık süreçlerin gözlenebilmesi.

20 Benzeşim Yazılımlarının Sınırlılıkları
Doğru modelin seçilmemesi, Yanlış kullanım.

21 Benzeşim Yazılımlarını Seçme
Yazılımın gerçeğe en yakın olan ve gerçeği doğru yansıtan olayı ve durumları kapsayacak şekilde hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

22 Benzeşim Yazılımlarının Adaptasyonu
Laboratuar deneylerine destek olarak kullanma. Rol oynamaya destek olarak kullanma. Alan gezilerine destek olarak kullanma. Yeni bir konuya giriş için kullanma. Araştırmayı teşvik için kullanma. İşbirliğini desteklemek amacıyla kullanma.

23 Eğitsel Oyun Yazılımları
Öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır.

24 Eğitsel Oyun Yazılımlarının Yararları
Olgu ve olayları algılama, Kritik durumlarda karar alma, İletişim sağlama, Teknoloji kültürü kazanma, Özellikle küçük yaştaki öğrencilere el göz koordinasyonlarını geliştirme.

25 Eğitsel Oyun Yazılımlarının Sınırlılıkları
Öğrenmeye karşı eğlenme, Oyun kuralları ve gerçek yaşam kurallarının karşılaştırılması, Yetersiz öğrenme.

26 Eğitsel Oyun Yazılımlarını Seçme
Oyunların ve etkinliklerin çekiciliği, Yazılımın eğitsel değeri, Öğrencilere uygunluk, Düşük şiddet ve saldırganlık öğelerini seçme.

27 Eğitsel Oyun Yazılımlarının Adaptasyonu
Çalışma yaprakları yerine alıştırma yaptırma. İşbirlikli öğrenmeyi destekleme. Ödül olarak kullanma.

28 Eğitsel Oyun Yazılımlarını Kullanma
Aşırı kullanmayın. Tüm öğrencileri ortama katın. İçerik alanı becerilerini vurgulayın.


"BDÖde Kullanılan Yaygın Formatlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları