Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş"— Sunum transkripti:

1 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş

2 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Millî Mücadele’de Kuvayımilliye
Paris Barış konferansına dayanarak yunanlılar İzmir’e asker çıkarmıştı. Hemen katliamlara başlayan yunanlılar karşısında İstanbul Hükümeti hiç bir şey yapmamıştı. İstanbul Hükümetinin olaylara kayıtsız kalması üzerine bölgede kuvayımilliye kurulmuş düşmanın ilerlemesine karşı koyulmaya çalışılmıştır. Kuvayımilliye birlikleri düzenli birlikler değildi. Birbirinden bağımsız hareket ederlerdi. Bu nedenden ötürü düşmanı kesin olarak durduramıyorlardı.

3 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş
Kuva-i Milliye Nedir? Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır. Kuvayı Milliye, teşkilat olarak aslında Balıkesir- Alaşehir Kongrelerinde ilan edildiği gibi batıda Yunan işgallerine karşı atılmış bir düşüncedir. Ayrıca, İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye'nin ortaya çıkmasına neden olan diğer etkenlerdir

4 Kuva-i Milliyenin Özellikleri Nelerdir?
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Millî Mücadele’de Kuvayımilliye Kuva-i Milliyenin Özellikleri Nelerdir? Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur. Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir. İşgallere karşı vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir. Milliyetçilik duygusu hâkimdir. Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir. Belli bir merkeze bağlı değildirler. Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamışlar, TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları başarıyla bastırmışlardır. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.

5 Kuva-i Milliyenin Yararları Nelerdir?
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Millî Mücadele’de Kuvayımilliye Kuva-i Milliyenin Yararları Nelerdir? Düşman ordusunun ilerleyişini yavaşlattılar Düzenli ordunun kurulmasına kadar askeri boşluğu doldurdular. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında önemli katkıları oldu. En önemli yararı; ulusal bilincin uyandırılmasını sağlamak olmuştur.

6 Kuva-i Milliyenin İlk Mücadelesi
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Millî Mücadele’de Kuvayımilliye Kuva-i Milliyenin İlk Mücadelesi İlk Kuva-yi Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir. İkinci etkili silahlı direniş hareketi (örgütlü ilk Kuva-yi Milliye hareketi) İzmir'in İşgali'nden sonra; Kuva-yi Milliye hareketini, milliyetçi ve yurtsever olan bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi'nde resmen başlatmışlardır. 

7 Kuva-i Milliyenin Düzenli Orduya Dönüştürülme Sebepleri Nelerdir?
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Millî Mücadele’de Kuvayımilliye Kuva-i Milliyenin Düzenli Orduya Dönüştürülme Sebepleri Nelerdir? Belli bir otoriteye bağlı olmayışları Askeri teknik ve bilgi bakımından eksik oluşları İhtiyaçlarını karşılamak için halka baskı yapmaları Düzenli orduya sahip olan Yunanlılara karşı tam olarak başarı sağlayamamaları

8 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Kuvayımilliyeden Düzenli Orduya
Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, 24 Ekim 1920’de Gediz’de bulunan Yunan tümeni üzerine taarruza geçti. Ancak Kuvayımilliye birliklerinin düzensizliği nedeniyle başarılı olamadı. Gediz Muharebesi’nde uğranılan yenilgi üzerine düzenli orduya geçiş süreci hızlandırıldı. Ali Fuat Paşa Ankara’ya çağırılarak Moskova Büyükelçiliğine atandı. Bundan sonra Batı Cephesi, Batı ve Güney olmak üzere ikiye bölünerek Batı Cephesi Komutanlığına Albay İsmet Bey, Güney Cephesi Komutanlığına ise Albay Refet Bey getirildi. Bu atamalardan sonra Kuvayımilliye birlikleri süratle düzenli ordu bünyesine alınmaya başlandı. Karşımızdaki düşman düzenli birliklerden oluşuyordu. Düşmanın ilerleyişini durdurup yurttan çıkarmamız gerekiyordu. Batı Cephesi Komutanlığını ikiye ayırarak Batı Cephesine Albay İsmet’i Güney Cephesine de Refet Beyi atadım Bazı kuvayımilliyeciler, düzenli orduya girmek istemedikleri için TBMM’ye karşı isyan etmişlerdir.

9 BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI’NIN NEDENLERİ
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Birinci İnönü Zaferi ( Ocak 1921) BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Yunanlıların, kuruluş aşamasında olan düzenli orduların güçlenmeden yapılan bir saldırının yararlı olacağını düşünmesi, 1 Anadolu’da ulusal güçlere saldırma planını yapan ve bunun için müsait bir anı ve yeri tetikte bekleyen Yunan askerlerinin Çerkez Ethem isyanının ardından bu topraklarda yaşanana buhran ve karmaşadan yararlanmak istemeleri, 2 Sevr Antlaşması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmek, 3 Yunanlıların, İngilizleri memnun etmek ve İtilaf Devletleri’nin desteğini sağlamak, 4 Eskişehir’i işgal etmek ve demiryolunun geçtiği bu yerleri kontrol altına almak, 5

10 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Birinci İnönü Zaferi (6 - 10 Ocak 1921)
I. İnönü Savaşı, tüm güç üstünlüğünün Yunanlılarda olmasına rağmen Türklerin başarısıyla sonuçlanmıştır.

11 BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞININ SONUÇLARI
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Birinci İnönü Zaferi ( Ocak 1921) BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞININ SONUÇLARI Türk ulusunun moralini yükseltmiş ve onlara umut aşılamıştır. 1 Düşman ordusuna karşı yapılan savaşın düzenli bir şekilde oluşturulan ordu sayesinde başarıya ulaşabileceği kanıtlanmıştır. 2 Düzenli ordu ile kuvay-ı milliye arasındaki atışmalar sona ermiş, Çerkez Ethem Ayaklanması bastırılmıştır. 3 Bu galibiyet meclisin otoritesini arttırmış, saygınlıkları güçlenmiştir. 4 Bundan sonra halktan vergi alma ve askere çağrılma işleri düzenli bir şekilde yürütülmeye başlamıştır. 5 İtilaf devletlerini Sevr Anlaşmasını imzalatmak amacıyla bir takım maddeleri hafifletme ve bunu da Londra’da yapılan bir görüşmede gözden geçirmek mecburiyetinde bırakmıştır. 6

12 “Türk Milletinin asıl temsilcisi TBMM Heyeti’dir”
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921) İtilaf Devletleri savaşla elde edemediklerini, masa başında yapabilmek için Sevr Anlaşmasını küçük değişikliklerle kabul ettirmek için I. İnönü Zaferi’nin ardından Londra konferansını toplamıştır. İtilaf Devletleri, TBMM ile İstanbul Hükümeti arasındaki oluşabilecek anlaşmazlıklardan yararlanarak Sevr’i kabul ettirmek için ikisini de çağırmışlardır. M. Kemal toplantıda herhangi bir sonuç alınamayacağını bilmesine rağmen, İngilizlerin “Türkler barış yanlısı değil” propagandasını çürütmek ve Misak-i Milliyi tüm dünyaya duyurmak için katılmaya karar vermiştir. Tevfik Paşa toplantıda “Türk Milletinin asıl temsilcisi TBMM Heyeti’dir” diyerek sözü Bekir Sami Bey’e bırakmıştır. Bu yüzden İtilaf Devletleri amacına ulaşamamıştır.

13 Londra Konferansının Sonuçları
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921) Londra Konferansının Sonuçları 1. Londra Konferansı’yla TBMM Hükümeti, İtilaf Devletlerince ilk kez hukuken tanınmış oldu. 2. Sevr Antlaşması'nın uygulanamayacağı anlaşıldı.  3. İtilaf Devletleri tarafından öne sürülen “Türkler barışa yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar..." vb. propagandaları etkisiz hale getirildi. 4. Ankara Hükümeti, bu antlaşmadan bir sonuç alamayacağını bildiği halde toplantıya barıştan yana olduğunu ispatlamak için gitmiştir.

14 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Türkiye - Afganistan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
Afganistan Kralı Amanullah ile M. Kemal arasındaki mektuplaşmalardan sonra 1 Mart 1921 de dostluk anlaşması yapılmıştır. Buna göre taraflardan birisi saldırıya uğrarsa diğeri ona yardım edecek, her iki ülkede birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıyacak ve kültürel işbirliği yapacaktır.

15 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / İstiklâl Marşı’mızın Kabulü
Osmanlı Devletinin bir marşı yoktu. Batıda milliyetçilik hareketleri gelişmeye başlayınca her millet yüceliğini ve sonsuza kadar yaşama isteğini aktaran milli marşlarını yapmıştı. 1921 başlarında, Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma açtı. Bakan Hamdullah Suphi Bey, marşı ünlü şair Mehmet Akif beyin yazmasını istiyordu. Ankara’da bulunan Mehmet Akif bey ise, yarışma sonucu ödül istemediğinden, şiiri yazmıyordu. Bu arada yapılan yarışma sonuçlanmış, kazanan olmamıştı. Bunun üzerine yeniden Mehmet Akif’e başvuruldu. TBMM, İkinci İnönü Muharebesi’nden önce, İstiklal Marşını kabul etti. İstiklal Marşı , Türk’ün bağımsız yaşama azminin üstün sembolüdür.

16 1 2 3 4 5 6 Güney Cephesinde Fransızlara karşı başarılı olunması
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkınca Çarlık Rusyası yıkılmış yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştu. Bu yeni hükümet I. Dünya Savaşı sırasındaki gizli anlaşmaları açıklayınca İtilaf devletleri ile arası iyice açılmış düşmanlıklar başlamıştı. 16 Mart 1921’de ortak düşmana karşı birlikte hareket etmek için SSCB ile Moskova Antlaşması’nı imzaladık. Moskova Antlaşmasına sebep olan diğer durumlar ise; Güney Cephesinde Fransızlara karşı başarılı olunması 1 Batı Cephesinde I. İnönü Savaşı’nın kazanılması 2 Mustafa Kemal’in diplomatik çalışmaları 3 Sovyet Rusya’nın boğazları kullanmak ve güney sınırını güvenlik altına almak istemesi 4 TBMM’nin mücadelesinde güçlü bir devletin desteğini almak istemesi 5 Sovyet Rusya’nın İtilâf Devletleriyle olan siyasi sorunları 6

17 MOSKOVA ANTLAŞMASININ MADDELERİ
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) MOSKOVA ANTLAŞMASININ MADDELERİ Bir tarafın kabul etmediği antlaşmayı diğer taraf kabul etmeyecek. 1 Sevr’i reddeden ilk Avrupalı devlettir. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bütün anlaşmalar geçersiz sayılacak. 2 Osmanlı Devleti ile ilişkisini kesen ilk Avrupa devletidir. Sovyetler Birliği Misak-ı Milliyi tanıyacaktır. 3 Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Avrupa devletidir. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. 4 Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlettir. Bu anlaşma ile doğu sınırımız kesinlik kazandığı için buradaki tüm birlikler Batı Cephesine kaydırılmıştır. Kars, Ardahan ve Artvin TBMM’ye, Nahcivan Azerbaycan’a, Batum ise Gürcistan’a bırakılacak. 5 Batum’un verilmesiyle Misak-ı Milliden ilk taviz verildi.

18 İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI’NIN NEDENLERİ
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / İkinci İnönü Zaferi (23 Mart - 1 Nisan 1921) İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Londra Konferansı’ndan bir sonuç alamayan İtilaf Devletlerinin Sevr projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kabul ettirmek amacıyla Yunanlıları kışkırtması, 1 Yunanlıların, Birinci İnönü Savaşı’nda uğradıkları yenilginin ezikliğinden kurtulmak, İtilaf Devletlerinin güvenine layık olduğunu göstermek istemesi, 2 Yunanlıların, Türk Ordusunun güçlenmesine fırsat vermeden harekete geçip, Eskişehir ile Kütahya’yı ele geçirdikten sonra Ankara’ya kadar ilerleyip, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dağıtmak ve Sevr Antlaşması’nı yürürlüğe koyma isteği, 3

19 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / İkinci İnönü Zaferi (23 Mart - 1 Nisan 1921)
II. İnönü Savaşı, tüm güç üstünlüğünün Yunanlılarda olmasına rağmen Türklerin başarısıyla sonuçlanmıştır.

20 BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞININ SONUÇLARI
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / İkinci İnönü Zaferi (23 Mart - 1 Nisan 1921) BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞININ SONUÇLARI İkinci İnönü Savaşı, Yunan kuvvetlerinin sayıca ve silah bakımından üstün olmasına karşın, Türk Ordusunun zaferi ile sonuçlandı. Yunan ilerleyişi bir süre için de olsa durduruldu. 1 Mustafa Kemal Paşa, bu zaferin sonunda İsmet Paşa’ya çektiği kutlama telgrafında, “Siz, orada, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.” diyerek, kazanılan zaferin büyük önemine dikkati çekti. 2 Kazanılan zafer, Türk tarafında coşkuyla karşılandı ve büyük moral elde edildi. 3 İngilizlerin Yunanlılara olan güveni azalmaya başladı. 4 İngiltere, TBMM ile ilişki kurabilmek amacıyla, Malta’da tutuklu bulunan kırk Türk’ü serbest bıraktı. 5 İtalyanlar, işgal ettikleri bölgeleri boşaltma kararı aldı. 6 Anadolu’daki mücadelenin gün geçtikçe güçlendiğini gören Fransızlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temasa geçtiler ve işgal ettikleri Zonguldak’tan çekildiler. 7

21 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Kütahya - Eskişehir Savaşları (10 - 24 Temmuz 1921)
Yunanlılar İnönü Savaşları’nda kaybettikleri prestiji tekrar kazanmak için İngilizlerin de desteğini alarak Ankara’yı alabilmek amacı ile tekrar Kütahya tarafından saldırıya geçmişlerdir. Kütahya Eskişehir Savaşları Yunanlıların istedikleri gibi sonuçlandı ve İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu bu savaşı kaybetti. Kütahya-Eskişehir savaşlarında yenilince M. Kemal, daha fazla kayıp vermemek için orduyu Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesini istedi.

22 YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş / Kütahya - Eskişehir Savaşları (10 - 24 Temmuz 1921)
Türk ordusu başarılı olmamış ve Mustafa Kemal’in emriyle daha uygun savunma hattı kurmak için Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir. 1 Kütahya, Afyon, Bilecik, Eskişehir Yunan işgaline uğramıştır. 2 Kazanılmış başarıların yarattığı iyimserlik kayboldu. Heyecanlı ve tartışmalı bir ortama girildi. 3 Ankara’nın işgal edilebilme tehlikesi nedeniyle TBMM’nin Kayseri’ye taşınması fikri ortaya çıkmıştır. 4  Mustafa Kemal, Meclis’in tüm yetkilerini kullanmak koşuluyla üç ay süreyle başkomutanlığa getirildi. 5

23

24


"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / Batı Cephesi’nde Savaş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları