Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ

2 GENEL BİLGİLER Nüfusu: 5,469,700 (2014 sayımı) Yüz ölçümü: 710 km2
Yönetimi: Parlementer Cumhuriyet Başkenti: Singapore Kişi başına düşen milli gelir: $56.226

3 EKONOMİ Singapur ekonomisinin büyük bir kısmı ticarete dayanır. Ayrıca ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, haberleşme, tamirat ve depolama gibi hizmetlerden de önemli ölçüde gelir elde edilmektedir. Singapur ekonomisinin dayandığı diğer önemli gelir kaynağı endüstridir. Son zamanlarda mevcut işçi gücünün % 52’sine yakın bir bölümü, endüstri alanında istihdam edilmiştir. İşçi gücünün % 33'lük bir bölümü ticaret ve hizmetlerdeyken, tarım alanında % 2 gibi küçük bir işçi grubu kalmıştır. Singapur'un önde gelen endüstri dalları; gemi yapımcılığı, petrol rafinerileri, elektronik aletler, tekstil, gıda ve kereste endüstrisidir. Turizm ülke için önemli bir gelir kaynağıdır. Balıkçılık da, özellikle son zamanlarda ülke ekonomisine önemli ölçüde gelir sağlamaktadır.

4 SİYASAL YAPI Tek meclisi olan parlamentoyla yönetilen bir Cumhuriyettir. Çoğunluğun yönetimsel gücü kabinededir ve başında Singapur’un başbakanı bulunmaktadır. Yasama yetkisi parlamentonun yetkisindedir.

5 DİNİ SİSTEM Nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Çinliler genellikle Konfüçyüsçü, Budist veya Taoisttir. Malaylar ise ikinci büyük grup olup, tamamına yakını Müslümandır. Nüfusun %7'lik bir bölümünü meydana getiren Hintlerin ve Pakistanlıların büyük bir kısmı Müslüman, az bir kısmı ise Hindudur. Bir miktarda da Avrupalı ve Avrasyalı nüfus vardır. Din bakımından halkın ; %42,5'i Budist,  %14,9'u Müslüman,  %14,6'sı Hıristiyan,  %4'ü Hindu,  %8,5'i ise Taoist %0,7'si diğer dinleri oluşturur.

6 AMAÇLAR Eğitimin genel amacı, eğitilmiş ve vasıflı iş gücünün karşılanması için insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Hızlı gelişme ve değişim karşısında kültürel ağırlık olarak hizmet gören güçlü ahlaki değerler aşılamaya yardımcı olmalıdır. Eğitimli insan ilk önce kendisine karşı sonra ailesine ve arkadaşlarına karşı sorumludur. Aynı zamanda eğitimli insan topluma ve ülkesine karşı da sorumludur. Eğitimde bu iki temel rol, eğitimi güçlendirmekte ve bireylerin birbirleriyle uyum içinde olmasını sağlamaktadır.

7 GENEL OLARAK EĞİTİM SİSTEMİ
Singapur eğitim sisteminde temel eğitim 2000 yılından beri zorunludur. Okuryazarlık oranı %95’tir. Okulların standart programları Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Özel ve devlet okulları olarak kesin bir ayrım söz konusu değildir. Ayrıca uluslararası okullar bulunmakta; göçmen öğrencilere yiyecek yardımı sağlanmaktadır.

8 Temel eğitimden sonra temel okulu bitirme sınavı bulunmaktadır.
Öğrenciler ortaöğretimden sonra üçüncü derece eğitim olan kolejlere de gidebilmektedirler. Bir dizi sınavdan sonra öğrenciler kamu üniversitelerine kayır yaptırabilmektedirler. Bu üniversitelerin önde gelenler Ulusal Singapur Üniversitesi, Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Singapur Yönetim Üniversitesi’dir.

9 İkinci derece kurumlar politekniklerdir
Öğrenciler mezun olurken diploma almaktadırlar. Diğer kurumlar olarak öğretmenlik koleji, çeşitli yönetim enstitüleri ve mesleki eğitim enstitüleri bulunmaktadır.

10 OKUL SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ 6 yıl OKUL ÖNCESİ 3-6 yaş arası İLKÖĞRETİM 7-12 yaş arası Temel Basamak-4 yıl Yönlendirme Evresi-2 yıl ORTAÖĞRETİM 13-16 yaş arası Özel Program Açık Program Normal Program Normal Teknik program KOLEJLER/ÜNİVERSİTE Teknik Kolejler Politeknik Kolejler Üniversite

11

12 DEĞERLENDİRME PUANI İlköğretim:
Bütüncül değerlendirme yaparak sadece bilgi alımını değil ayını zamanda gelişim için gerekli olan beceri ve değerleri de ölçerler. Ortaöğretim: Otantik gereçlerin kullanılması ya da ödev hazırlama gibi farklı değerlendirme ölçütleri sunulur. Kolej: Üniversite öncesi eğitim programlarının sonunda GCE ‘A’ adlı düzey belirleme sınavı vardır. Eğitimi tamamlayan öğrenciler mezuniyet belgesi almaya hak kazanırlar. Yükseköğretim: Değerlendirme, ödevler, testler, proje görevleri ve süreç değerlendirmesi şeklinde olur. Sınavlar dönem sonunda yapılır. Sınavlar tekrarlanmaz. Ders geçme sistemi harflerle ifade edilir. Ortalamaya göre, A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D, F şeklinde ifade edilir.

13 EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI
Singapur’da 4 seviyede okul sistemi bulunmaktadır: Okul öncesi eğitim İlköğretim Orta öğretim Yüksek öğretim

14 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Singapur’da okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasını kapsamaktadır ve zorunlu değildir. Kindergarden olarak adlandırılan anaokulları 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygularlar. Bu 3 yıllık program “Nursey”, “Kindergarden1” ve “Kindergarden2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur. Haftanın 5 günü, günde 3-4 ders; çoğu ikili öğretim yapılmaktadır.

15 Bu kurumlarda günlük program, dil ve okuma becerilerini, basit sayı sistemlerini, yaratıcı problem çözme becerilerini ve sosyal becerileri geliştirmeyi hedefleyen oyunlardan oluşmaktadır. Birinci dil olarak İngilizce öğretilir bunun yanında da Malay, Tamil ya da Çinceden birini anadilleri olarak öğrenirler. Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim sektörünün ilerleyebilmesi için alt yapı ve kaynak sağlamaya önem vermektedir. Bu okullar öğretim dili olan İngilizcenin öğrenilmesini kolaylaştırdıklarından, devlet okul öncesi eğitim kurumlarına diğerlerinden bir kat daha fazla özen göstermektedir.

16 İLKÖĞRETİM İlköğretim eğitimi toplam 6 yıldır yaş aralığını kapsar. İlköğretim, 1. ve 4. sınıflar arasındaki 4 yıllık “Temel Evre” ve 5. ve 6. sınıfları kapsayan 2 yıllık “Yönlendirme Evresi “nden oluşmaktadır. 5. ve 6. sınıflarında öğrenciler yetenekleri doğrultusunda EM1, EM2 ve EM3 adında 3 dil grubundan birine yerleştirilirler. 6. sınıfın sonunda tüm öğrenciler kendi öğrenme hızlarına ve yeteneklerine uygun ortaöğretim programlarına yerleştirilebilmek için “İlköğretimi Bitirme Sınavı”na girmektedirler.

17 Bu sınavda İngilizce, anadil, matematik ve fen derslerine yönelik sorular bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak da ileri anadil soruları yapılabilmektedir. EM3 grubundaki öğrenciler için de temel İngilizce, temel anadil ve temel matematik soruları bulunmaktadır.

18 Öğrencinin yaşadığı topluma uyum sağlamasını hedefler.
Yaşam becerileri Öğrencinin yaşadığı topluma uyum sağlamasını hedefler. Bilgi becerileri, proje üretimi, Milli eğitim, ahlak eğitimi, beden eğitimi. Sosyal Bilimler ve Sanat Diller Anadil ve İngilizce Fen ve Matematik

19 ORTAÖĞRETİM Eğitim 4 ya da 5 yıl olabilmektedir.
Ortaöğretime başlama yaşı 13’tür. Tam gün eğitim alırlar. İlköğretim bitirme sınavı sonuçlarına göre Özel Açık ve Normal Akademik veya Normal Teknik programlarından birine yerleştirilmektedirler. Farklı liselerde, öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre farklı müfredatlar uygulanır.

20 Normal programdaki öğrenciler 4 yılsonunda GCE “N” (Singapore- Cambridge General Certificate of Education) adı verilen düzey belirleme sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler bir yıl daha ortaöğretime devam eder ve GCE “O” düzeyi sınavına girmeye hak kazanır.  “Açık” programdaki öğrenciler 4 yılın sonunda “O” düzeyi sınavına girerler. “O” düzeyi sınavından iyi sonuç alan öğrenciler Genç Kolejlerine, Politekniklere veya Teknik Enstitü isimli okullara devam edebilirler.

21 “N” düzeyi sınavında yeterli olamayan öğrenciler Teknik Eğitim Enstitülerinde teknik ve mesleki eğitim alırlar “Normal Teknik” programındaki öğrenciler, Teknik Eğitim Enstitüsü ile teknik- mesleki eğitim almak için hazırlanmaktadırlar.  “Özel ve Açık Program'da öğrenciler 4 yıl eğitim sonunda GCE “O” olarak adlandırılan düzey belirleme sınavına girerler

22 Sosyal Bilimler ve Sanat
Yaşam becerileri Bilgi becerileri proje üretimi + Sosyal Bilimler ve Sanat Standart seviye dersler İleri seviye seçmeliler İleri seviye dersler Anadil ve İngilizce İleri anadil Diller Fen ve Matematik

23 ÜNİVERSİTE ÖNCESİ PROGRAMLAR
Bu programın amacı, öğrencileri üniversite eğitimleri sırasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerle donatarak onları üniversiteye hazırlamaktır. Bu programlarda öğrenciler sosyal bilimler ya da fen bilimleri alanlarında istedikleri bir programda okuyabilirler. Fakat bilgi ve beceri yelpazesini genişletebilmek için farklı alanlardan dersler almaları da beklenir.

24 TEKNİK EĞİTİM Öğrencilerin tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak devam edebildikleri okullardır yaş arası öğrenciler bu okullara devam eder. Yaparak öğrenme temel alınır. Teknik eğitim enstitüleri, hem okulu bırakmak isteyen gençler hem de bir işte profesyonel olarak çalışan kişilere eğitim veren bir kurumdur. Öğrenciler belirli endüstri alanlarında –elektrik, otomasyon, denizcilik, havacılık- eğitim alırlar.

25 POLİTEKNİK OKULLAR Endüstriye ara eleman yetiştiren programlardır. Bu kurumlarda işletme, dijital medya, iletişim ve üretim gibi alanlarda eğitim yapılır.

26 ÜNİVERSİTELER Singapur’da 4 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bunlardan “National University of Singapore” ve “Nanyang Technological University” 2010 yılında en iyi yüz üniversite listesine girmiştir. Singapur’daki devlet üniversitelerinin giriş koşulları çok ağırdır ve amaçları en yüksek kabiliyetteki öğrencileri çekebilmektir.

27 Singapur okul sisteminin bir de özel ihtiyaçlara cevap verebilmek için geliştirdiği bazı programlar da vardır. Birincisi, çeşitli nedenlerden dolayı ülke dışında bir süre kalıp geri dönen ailelerin çocukları için var olan uygulamadır. Bu aileler öğrencilerini kendi buldukları bir okula verebilirler ya da bakanlığa başvurduklarında bakanlık görevlileri onlara bir okul bulabilir. İkincisi de hala ülke dışında ikamet eden aileler çocuklarını Singapur’da okutmak istediklerinde yeni uygulamaya gire yatılı okullarda okutabilirler.

28 Singapur Eğitim Kurumları ve Öğretmen Sayıları
İlkokul 173 13.318 Ortaokul 155 12.183 Kolej 18 1789 Teknik Eğitim Enstitüsü 3 1645 Politeknik Okullar 5 5029 Ulusal Eğitim Enstitüsü 1 716 Üniversite 4 1220 İlkokullarda 20 öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde istihdam sağlanmaktadır. Diğer kurumlara bakıldığında da eğitim personeli sayısının neredeyse öğrenci sayısıyla yarışacak düzeyde olduğunu görmek mümkündür.

29 EĞİTİM YÖNETİMİ Singapur’da eğitimden sorumlu en üst makam Eğitim Bakanlığı’dır. Eğitim politikalarının hazırlanması ve yürütülmesi Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

30 Bakanın eğitim işlerini yürütmesini kolaylaştırmak için bir de politik bir kurul vardır. Politik kurul, hükümet ve parlamento üyelerinden meydana gelmektedir. Bu kurulun görevi hükümet politikalarının eğitim sisteminde uygulanmasını sağlamaktır. Bunun yanında bir de eğitim işlerinin genel akışından sorumlu olan mesleki bir yönetim kurulu bulunmaktadır.

31 OKUL YÖNETİMİ Okul yöneticiliği ise tamamen ayrı bir yeterlik alanı olarak görülmekte, okul yöneticisi olma olasılığı bulunan öğretmenler, liderlik yeterlikleri bakımından düzenli aralıklarla değerlendirilmekte, öğrenmeleri ve yeteneklerini ortaya koymaları için kendilerine fırsat tanınmaktadır. Örneğin; çeşitli komitelerde hizmet vermeleri, okulda bir bölümün başına getirilmeleri veya Eğitim Bakanlığı’nda yarı- zamanlı çalışmaları sağlanmaktadır. 

32 Bu okullar gruplanarak kümelenmekte ve her küme Küme Yöneticisi tarafından yönlendirilmektedir. Küme yöneticileri Bölgesel Bölümleri geliştirme, rehberlik yapma ve okulları daha iyi işletebilmek için okul lider takımları oluşturmaktadır.

33 EĞİTİM FİNANSMANI Singapur vatandaşlarına ücretsizdir ve eğitim sistemindeki bütün okullar türlerine göre değişen miktarlarda devletten destek alırlar. Devlet okulları tamamen ücretsizdir ve bütün masraflar devlet tarafından karşılanır. Çeşitli örgütler, dini gruplar veya kiliseler tarafından kurulan devlet destekli okullar ise kuruluş masraflarının ve işletme masraflarının %90’ına yakınını devletten almaktadırlar.

34 Devletin eğitime harcadığı toplam bütçenin 2015 yılında 12 milyon dolar seviyesinde olduğu görülmektedir. İlköğretimde kişi başına 10 bin dolardır. Ortaöğretimde kişi başına 13,5 bin dolardır.

35 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmen yetiştirme Nanyang Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Ulusal Eğitim Enstitüsü’nde (NIE) yapılmaktadır. Bu enstitü 1 Temmuz 1991 yılında, Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nin bir enstitüsü olarak açılmıştır. Enstitünün vizyonu seçkin bir kurum olmak, misyonu öğetmen eğitiminde ve eğitimsel araştırmalarda üstün başarıya ulaşmaktır.

36 Genel amaçları: Öğretmenleri ve okul yöneticilerini gerekli bilgi ve mesleki uzmanlıkla donatmak, Eğitim, beden eğitimi ve spor bilimleri, sanat ve fen alanlarının hepsinde akademik program sağlamak, Diğer tüm eğitim alanlarında araştırmalar yapmak ve bu araştırmalara teşvik etmek.

37 Ulusal Eğitim Enstitüsü, dünya üniversite sıralamasında dünyada 13, Asya’da ise 2. sıradadır.

38 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Ders dönemi ağustosta başlayıp aralıkta biter. İkinci dönem ocakta başlayıp mayısta biter. Değerlendirme derslere katılım, derse hazırlıklı gelme, iş yükü gibi faktörleri içeren ve akademik birim olarak iafede edilen bir sistemle yapılır. !Akademik birim dönem ve akademik yıl içindeki iş yükünün ölçülmesi için kullanılan bir terimdir. Örneğin: haftada bir saat sınıfta ders işlenmesi ve bir saat öğretmenle özel görüşme yapılması o dersin 2 akdemik birimi olduğunu gösterir. Mezuniyet için akademik birim %75 oranında tamamlanmalıdır. Ortalamanın 2’nin altında olmaması gerekmektedir.

39 Değerlendirme ödevler, testler, proje görevleri ve süreç değerlendirmesi şeklinde yapılır.
Sınavlar dönem sonunda yapılır ve tekrarlanmaz. Bir sınava giremeyen öğrenci sınavın yapıldığı diğer dönemde girer. Not yükseltmek için herhangi bir sınava tekrar girilemez. Ders geçme sistemi harflerle ifade edilir. (A+, A, A-,B+,B,B-,C+,C,D+,D,F)

40 Öğretmen yetiştirme sistemi, seçme, hizmet öncesi eğitim, hizmet içi eğitim ve istihdam süreçlerinden oluşmakta ve yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. Öğretmen adayları üniversitede eğitim-öğretime başladıkları günden itibaren okulla paralel eğitim alır ve kuram-uygulama dengesinin oluşturulmaya çalışılır. Ulusal Eğitim Enstitüsü, ülkedeki her okula eş zamanlı erişim sağlayan teknolojiler sayesinde gerçek sınıf ortamını hizmet öncesi eğitime taşıyarak hem okulların işlevlerini yerine getirmelerine engel olmamakta hem de öğretmen adaylarına okullardaki farklı uygulamaları görme imkânı sunmaktadır. Böylece adaylar tek bir okulun iklimini, kültürünü deneyimlemek yerine deneyimlerini daha fazla arttırabilmektedir. Staj uygulamaları çok önemlidir ve Türkiye’de 8 saatlik staj uygulaması yapılırken bu sayı Singapur’da Türkiye’nin 3 katıdır.

41 Aynı zamanda öğretmen adaylarının karakter yapısı, mesleki yatkınlık gibi niteliklerine de bakılmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin statüsü yüksek bir meslek olarak görülmesinin diğer bir sebebi de bu şekilde eğitilmek üzere seçilen öğretmen adaylarının maaşlarının yanı sıra aylık ek ödenek almalarıdır. Ayrıca yüksek başarılı öğretmenlere ek ödemeler de yapılmaktadır. Mezun olan öğretmen adayları, okul yöneticilerinin de katıldığı jürilerce her bulundukları gruplardaki en başarılı üçte birlik bölümden seçilmektedir.

42 Adaylar, en az 3 yıl süreyle öğretmenlik yapmakla yükümlüdürler.
Hizmet içinde ise öğretmenlere yıllık 100 saatlik mesleki gelişim programı sunulmaktadır. Ayrıca etkili bir performans değerlendirme sistemi yürütülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik ve karakter gelişimlerine katkıları, anne babalarla ve çeşitli toplum kesimleriyle işbirliği düzeyleri, meslektaşlarına ve okullarına katkıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda başarısı düşük öğretmenlere yardım sağlanmakta, yalnızca iyileşme göstermedikleri durumda işten el çektirilmektedir. Mesleğinin ilk yıllarında olan öğretmenlere de ayrı bir hassasiyet gösterilmekte, hizmetteki ilk üç yılları boyunca, sürekli danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. 

43 TÜRKİYE- SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMLERİ
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ Amaç Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refahını, mutluluğunu artırmak, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, Türk milletinin çağdaş uygarlığın yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. Eğitilmiş ve vasıflı iş gücünün karşılanması için insan kaynaklarının geliştirilmesi; hızlı gelişme ve değişim karşısında kültürel ağırlık olarak hizmet gören güçlü ahlaki değerler aşılamaya yardımcı olmaktır. Yapı Zorunlu eğitim 8 yıldır. Eğitimden sorumlu birim MEB’tir. Yönetim süreçleri merkezidir. Yükseköğretim kurumları özerktir. Üniversiteye giriş merkezi sınav ile yapılmaktadır. Zorunlu eğitim 10 yıldır. Eğitimden sorumlu birim Eğitim Bakanlığı’dır. Üniversiteye giriş ortaöğretim bitirme sınavı ile yapılmaktadır.

44 Türk Eğitim Sistemi SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ Okul öncesi Zorunlu değildir. Devlet ve özel sektör vardır. Daha çok özel sektöre ve yabancı sistem okullara aittir. 3 yıl eğitim vardır. İlköğretim 4+4 zorunlu ve parasızdır. Mesleki yönlendirme sekizinci sınıftan itibaren yapılır. Özel okullar vardır. Eğitim yılı 2 dönemdir. PDR hizmeti sunulmaktadır. Öğrenci gelişim kayıtları tutulur. Öğrenci seviye grupları oluşturulmaz. Özel eğitim okulları vardır. 4+2 zorunlu ve parasızdır. Mesleki yönlendirme 7.sınıftan itibaren yapılır. Eğitim yılı 4 dönemdir. Öğrenci seviye grupları oluşturulur. Özel eğitim okulları vardır

45 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ Ortaöğretim Zorunlu ve parasızdır. Mesleki teknik ve akademik eğitim veren okullardan oluşur. 4yıldır. Bazı okullar için giriş sınavı vardır. Özel okullar vardır. Teknik ve akademik eğitim veren okullardan oluşur. 4 veya 5 yıldır. Okul bitirme sınavı vardır. Yükseköğretim 2 yıllık meslek yüksek okulları ve 4 yıllık veya 6 yıllık üniversitelerden oluşmaktadır. Merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci almaktadır. Burs imkanı bulunmaktadır. 2 veya 3yıllık ön lisans okullarından ve Politeknik, teknik eğitim enstitüleri ve üniversitelerden oluşmaktadır. Ortaöğretim bitirme sınav sonucuna göre öğrenci almaktadır.

46 Hazırlayanlar: Gülçe EMREN Zeliha ÇELİK Gülşah AKI


"SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları