Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞSİZLİK SORUNU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞSİZLİK SORUNU."— Sunum transkripti:

1 İŞSİZLİK SORUNU

2 İşsizlik sorununun önemi
Kaynakların en verimli ve tam olarak kullanılması →üretim etkinliği Kaynakların en verimli ve tam olarak kullanılamaması →işsizlik → az üretim→ verimsizlik→az gelir Ör: iş arayanlar, atıl durumda fabrika istihdam↑→milli gelir↑ Yüksek işsizlik→sosyal maliyet (psikososyal sorunlar hırsızlık, alkol, intihar, cinnet, depresyon, şiddet vs..)

3 İşsizliği Ölçmek İşsiz (unemployed): yas arası, cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır, bir iş bulmak için çaba gösteren fakat bulamayan (gayriiradi işsizlik) İşgücü (labor force)=İşsizler+Çalışanlar (istihdam edilmiş olanlar, employed) İşsizlik oranı U= 𝒊ş𝒔𝒊𝒛𝒍𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤 İş𝒈ü𝒄ü x100 TÜİK Hane Halkı işgücü anketleri

4 Temel Kavramlar Eksik istihdam: Düzenli işleri olmayan, geçici işlerde çalışan İşgücüne katılım oranı= İş𝒈ü𝒄ü Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒎𝒂 𝒚𝒂ş𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝒏ü𝒇ü𝒔 (𝟏𝟓−𝟔𝟒) İstihdam-nüfus oranı= Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒂𝒏𝒍𝒂𝒓𝚤𝒏 𝒔𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤 Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒎𝒂 𝒚𝒂ş𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝒏ü𝒇ü𝒔 (𝟏𝟓−𝟔𝟒)

5 Türkiye 2007

6 Nedenlerine göre işsizlik türleri
Friksiyonel (geçici) işsizlik Yapısal işsizlik Konjonktürel işsizlik Gizli işsizlik Mevsimlik İşsizlik (inşaat sektörü, turizm, tarım)

7 Friksiyonel (geçici) işsizlik
İş arama nedeniyle Daha iyi bir iş bulmak için işinden ayrılmış İflas sonucu Eninde sonunda iş bulacaklar Çözüm: İş ve işçi bulma kurumları, iş arayanlarla işçi arayanları biraraya getirecek örgütlenmeler

8 Yapısal işsizlik Bir ülkenin ekonomik yapısında ya da talepteki değişmeler, teknolojik değişmeler, uluslararası rekabetteki değişmeler , farklı mal hizmet üretilmesi için gerekli mal talebi yapılarındaki değişmeler sonucu ortaya çıkar Ör: Ucuz emek gücüne sahip ülkeler, emek yoğun sanayi sektörlerinde daha ucuza mal üretip Batı’ya üstünlük Uyumsuzluk işsizliği, Batı ülkeleri Çözüm: Eğitim programları

9 Konjonktürel işsizlik
Ekonomik dalgalanmalar sonucu ortaya çıkar Yetersiz talep → üretimde daralma → işsizlik artışı Friksiyonel ve yapısal işsizlik ekonomide her zaman vardır Konjonktürel işsizlik , gerekli ekonomi politikası araçları ile ekonomi canlandırılarak yok edilebilir.

10 Gizli işsizlik (yapısal)
Çalışıyor görünmekte, fakat üretime katkısı yok. Ör: Kamu kurumları, tarım sektörü

11 Mevsimlik İşsizlik Mevsimlere bağlı ekonomik faaliyetler
Mevsimlik dalgalanmalar Daha çok tarım sektörü, ekim ve hasat döneminde işçi sıkıntısı, diğer mevsimlerde yaygın işsizlik, diğer sektörlere de yayılır inşaat sektörü kışın duraklar turizm, yaz aylarında yoğunlaşır

12 Doğal İşsizlik Oranı Doğal İşsizlik= Friksiyonel +Yapısal
Friksiyonel ( 𝑈 𝐹 )+ Yapısal ( 𝑈 𝑆 ) İş𝑔ü𝑐ü = 𝑈 𝐹 + 𝑈 𝑆

13 Tam istihdam Amaç: Konjonktürel işsizliğin yok edilmesi
Tam istihdam: Ekonomide konjonktürel işsizliğin bulunmadığı, yalnızca doğal işsizliğin bulunduğu durum. Klasikler: tam istihdam Keynes: eksik istihdam

14 İşsizlik Sorunu

15 Ekonomide İstihdam ve Ücret Düzeylerinin belirlenmesi

16 Emek Piyasası

17 Emek Piyasası

18 Emek arzı ve talebinde artışlar

19 İşsizliğin Sonuçları

20 Neden işsizlik var? İş arama, işsizlik sigortaları
Yapışkan (esnek olmayan) ücretler Asgari ücret kanunları Sendikalar Etkinlik ücretleri

21 Yapışkan Ücretler

22 Yapışkan ücretler ve işsizlik

23 Asgari ücret kanunları

24 Etkinlik Ücretleri

25 Yapışkan Fiyatlar

26 Yapışkanlık ve Makro teori


"İŞSİZLİK SORUNU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları