Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ SUNU (Tüm Üniteler)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ SUNU (Tüm Üniteler)"— Sunum transkripti:

1 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ SUNU (Tüm Üniteler)

2 1.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

3 Herkes tarafından kabul edilen sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir bilgilere ………………… denir.
Kişiden kişiye değişen kimine göre doğru kimine göre yanlış olan bilgilere ……………… denir. Problem için geçici çözüm yoluna ………………… denir. Türk Tetkik Cemiyeti’nin sonraki adı ………………………………………… Kurumu’dur. 12 Temmuz 1932’de ……………………………………… kurulmuştur.

4 Herkes tarafından kabul edilen sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir bilgilere olgu denir.
Kişiden kişiye değişen kimine göre doğru kimine göre yanlış olan bilgilere görüş denir. Problem için geçici çözüm yoluna hipotez denir. Türk Tetkik Cemiyeti’nin sonraki adı Türk Tarih Kurumu’dur. 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

5 Aşağıdaki yargılardan olgu olanlarına ‘O’, görüş olanlarına ‘G’ yazınız.
( )Artık Türk sinemasında yeni, heyecanlı filmler yok. ( )Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur. ( )Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun en güzel kitabıdır. ( )Türkiye’de dört mevsim belirgin olarak yaşanır. ( )Ben Sosyal Bilgiler dersini çok seviyorum.

6 Aşağıdaki yargılardan olgu olanlarına ‘O’, görüş olanlarına ‘G’ yazınız.
(G)Artık Türk sinemasında yeni, heyecanlı filmler yok. (O)Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur. (G)Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun en güzel kitabıdır. (O)Türkiye’de dört mevsim belirgin olarak yaşanır. (G)Ben Sosyal Bilgiler dersini çok seviyorum.

7 Aşağıdakilerden hangisi olguya örnek değildir?
A) Sosyal Bilgiler iyi bir vatandaş olmamızı sağlar. B) En kolay ders Matematik’tir. C) Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi vardır. D) En fazla yağış alan bölgemiz Karadeniz’dir.

8 Cevap: B) En kolay ders Matematik’tir.

9 Kişiden kişiye değişen düşüncelere ne denir?
A)Olgu B)Görüş C)Hipotez D)Olay

10 Cevap: B)Görüş

11 Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizin arasında sayılmaz?
A)Vergi vermek B)Askere gitmek C)Araba almak D)Oy kullanmak

12 Cevap: C)Araba almak

13 Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin yararları ile ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Bitkilerin gelişim evrelerini öğretir. B) TBMM’nin kuruluşunu ve amaçlarını öğretir. C) Türkiye’deki ovaların dağılımını öğretir. D) Vatandaşlık haklarımızın ne olduğunu açıklar.

14 Cevap: A) Bitkilerin gelişim evrelerini öğretir.

15 Aşağıdakilerden hangisi araştırma basamaklarının dördüncü basamağıdır?
A)Hipotez oluşturma B)Konuyu belirleme C)Sınıflandırma D)Metin Oluşturma

16 Cevap: C)Sınıflandırma

17 2.ÜNİTE YERYÜZÜNDE YAŞAM

18 ( )Dünyayı dikey yönden saran hayali çizgilere paralel denir.
( )Türkiye’nin matematik konumu doğu meridyenleri, kuzey paralelleridir. ( )Akdeniz İklimi’nin bitki örtüsü bozkırdır. ( )Tarih öncesi çağlar MS olarak gösterilir. ( )Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır.

19 (Y)Dünyayı dikey yönden saran hayali çizgilere paralel denir.
(D)Türkiye’nin matematik konumu doğu meridyenleri, kuzey paralelleridir. (Y)Akdeniz İklimi’nin bitki örtüsü bozkırdır. (Y)Tarih öncesi çağlar MS olarak gösterilir. (D)Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır.

20 Dünya’yı dikey olarak kesmeyen hayali çizgilere ……………… denir.
……………… İklim de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. MÖ ki son devir ……………… Devri’dir. Hititler …………… adında yıllıklar tutmuşlardır. Kral Yolu’nu ……………… yapmıştır.

21 Dünya’yı dikey olarak kesmeyen hayali çizgilere paralel denir.
Karasal İklim de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. MÖ ki son devir Maden Devri’dir. Hititler Anal adında yıllıklar tutmuşlardır. Kral Yolu’nu Lidyalılar yapmıştır.

22 Anadolu’da Sakarya Irmağı çevresinde kurulan uygarlıktır
Anadolu’da Sakarya Irmağı çevresinde kurulan uygarlıktır.Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarımı korumak amacıyla ağır yasalar yapmışlardır. Özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Lidyalılar B) Hititler C) Frigyalılar D) Urartular Cevap: C) Frigyalılar

23 Aşağıdaki il merkezlerinden hangisinde Akdeniz İklimi görülmez?
A) Mersin B) Konya C) İzmir D) Denizli Cevap: B) Konya

24 Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri’nde yerleşik yaşama geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir? A) Seramik araç-gereçler yapılması B) Tarımla uğraşılması C) Mağara duvarlarına resimler yapılması D) Ateşin bulunması Cevap: B) Tarımla uğraşılması

25 Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi karasal iklimde yetişir?
A) Fındık B) Pamuk C) Nohut D)Zeytin Cevap: C) Nohut

26 İlk parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hititler B)İyonlar C)Lidyalılar D)Urartular Cevap: C)Lidyalılar

27 3.ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER

28 ( )İslamiyet öncesi Türk toplulukları göçebe yaşam sürmüşlerdir.
( )Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurucusu Mete Han’dır. ( )Asya Hun Devleti’nin başkenti Ötügen’dir. ( )Uygurların ilk hükümdarı Bismin Han’dır. ( )Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

29 (D)İslamiyet öncesi Türk toplulukları göçebe yaşam sürmüşlerdir.
(Y)Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurucusu Mete Han’dır. (D)Asya Hun Devleti’nin başkenti Ötügen’dir. (Y)Uygurların ilk hükümdarı Bismin Han’dır. (D)Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

30 Çinliler, Hun akınlarından korunabilmek amacıyla ………………… inşa etmişlerdir.
Uygurların yerleşik hayata geçmesine sebep olan, Çinlilerden öğrendikleri ……………… dinidir. Kutluk Devleti’nin en güçlü dönemi ………… ………… dönemidir. İslamiyet öncesi Türk toplumundaki en yaygın din ……………… inancı idi. Uygurlar 840 yılında ……………………… sonucunda yıkılmıştır.

31 Çinliler, Hun akınlarından korunabilmek amacıyla Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir.
Uygurların yerleşik hayata geçmesine sebep olan, Çinlilerden öğrendikleri Manihezm dinidir. Kutluk Devleti’nin en güçlü dönemi Bilge Kağan dönemidir. İslamiyet öncesi Türk toplumundaki en yaygın din Gök tanrı inancı idi. Uygurlar 840 yılında Kırgızların Saldırısı sonucunda yıkılmıştır.

32 Orta Asya Türk toplulukları göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Türk toplumlarında görülebileceği söylenemez? A)Çadır B)Tapınak C)Kilim D)Kılıç

33 Cevap: B)Tapınak

34 İslam tarihinde Hz. Muhammed’in yönettiği savaşlara Gazve adı verilir
İslam tarihinde Hz. Muhammed’in yönettiği savaşlara Gazve adı verilir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi gazve değildir? A)Bedir Savaşı B)Sıffın Savaşı C)Hayber’in Fethi D)Uhud Savaşı

35 Cevap: B)Sıffın Savaşı

36 1038 yılında Nişabur şehrini ele geçiren Tuğrul Bey, burada kendi adına hutbe okutup para bastırmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Devletin bağımsızlığı ilan edilmiştir. B)Devleti ekonomisi bozulmuştur. C)Merkezi otorite zayıflamıştır. D)Abbasi halifesi kurtarılmıştır.

37 Cevap: A)Devletin bağımsızlığı ilan edilmiştir.

38 Türklerde ölen kişilerin ardından yas tutulmuş ve yuğ adı verilen törenleri düzenlenmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A)Çok tanrılı inanç sisteminin var olduğuna B)Ölen kişilere saygı duyulduğuna C)Ahiret inancının var olduğuna D)Yerleşik yaşamın yaygınlaştığına

39 Cevap: B)Ölen kişilere saygı duyulduğuna

40 Uygurlara ait bir yerleşim biriminde yapılan kazılarda su kanallarına ve tahta harflerden oluşmuş matbaaya rastlanmıştır. Bu bilgilere göre Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Kültürel alanda gelişilmiştir. B)Tarımsal faaliyetlerle uğraşılmıştır. C)Tek tanrılı inanç sistemi vardır. D)Yerleşik yaşam sürdürülmüştür.

41 Cevap: C)Tek tanrılı inanç sistemi vardır.

42 4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

43 ( )Karadeniz Bölgesi’nde muz yetiştirilmektedir.
( )Bakır, Artvin(Murgul) ve Kastamonu(Küre) illerinde çıkarılmaktadır. ( )Bor ülkemiz de hiç çıkarılmamaktadır. ( )Türkiye’de büyükbaş hayvancılık yapılmaz. ( )Balıkçılık kıyı bölgelerde yapılır.

44 (Y)Karadeniz Bölgesi’nde muz yetiştirilmektedir.
(D)Bakır, Artvin(Murgul) ve Kastamonu(Küre) illerinde çıkarılmaktadır. (Y)Bor ülkemiz de hiç çıkarılmamaktadır. (Y)Türkiye’de büyükbaş hayvancılık yapılmaz. (D)Balıkçılık kıyı bölgelerde yapılır.

45 ................ en fazla Marmara Bölgesi’nde yetiştirilir ve yağ sanayisinde kullanılır.
Muğla,Ordu,Rize,Hakkari,Bitlis,Kars ve Erzurum illerinde …………… yapılmaktadır. Zonguldak’ta çıkarılan maden ……………………dür. Marmara Bölgesi’nde ……………… gelişmiştir. Devletin vatandaşına yüklediği ekonomik yükümlülüğe …………… denir.

46 Ayçiçeği en fazla Marmara Bölgesi’nde yetiştirilir ve yağ sanayisinde kullanılır.
Muğla,Ordu,Rize,Hakkari,Bitlis,Kars ve Erzurum illerinde arıcılık yapılmaktadır. Zonguldak’ta çıkarılan maden taş kömürüdür. Marmara Bölgesi’nde sanayi gelişmiştir. Devletin vatandaşına yüklediği ekonomik yükümlülüğe vergi denir.

47 Doğal bitki örtüsü bozkır olan bir iklim bölgesinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yaygın olarak yetiştirilebilir? A)Zeytin-Mısır B)Üzüm-Fındık C)Buğday-Arpa D)Tütün-Çay

48 Cevap: C)Buğday-Arpa

49 Aşağıda verilen hayvancılık türlerinden hangisi doğal bitki örtüsüne en az bağımlılık duyar?
A)Arı B)Küçükbaş C)Büyükbaş D)Kümes

50 Cevap: D)Kümes

51 Bir yörede turizmle beraber aşağıdaki etkinliklerden hangisinde gelişme görülmez?
A)Ulaşım B)Fabrikalaşma C)Ticaret D)Haberleşme

52 Cevap: B)Fabrikalaşma

53 Aşağıdaki illerden hangisinde petrol rafinerisi bulunduğu söylenemez?
A)Kırıkkale B)İzmit C)İzmir D)Bursa Cevap:D)Bursa

54 Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi esnafa,tüccara,çiftçiye kredi vererek ekonominin kalkınmasını sağlar? A)Sanayi Odaları B)Bankalar C)Ticaret Odaları D)Esnaf Odaları Cevap: B)Bankalar

55 5.ÜNİTE ÜLKEMİZ VE DÜNYA

56 ( )Bir ülkenin dışarıdan mal almasına ihraç denir.
( )Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına ihraç denir. ( )İnsanların ülke içi ya da ülkeler arasında kar amaçlı olarak yaptıkları alışverişe ticaret denir. ( )Türkiye en çok pamuk, fındık, tekstil ürünleri,üzüm,incir ve bor ithal eder. ( )Ülkemiz en çok ithalat ve ihracatı Almanya ile yapmaktadır.

57 (Y)Bir ülkenin dışarıdan mal almasına ihraç denir.
(D)Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına ihraç denir. (D)İnsanların ülke içi ya da ülkeler arasında kar amaçlı olarak yaptıkları alışverişe ticaret denir. (Y)Türkiye en çok pamuk, fındık, tekstil ürünleri,üzüm,incir ve bor ithal eder. (D)Ülkemiz en çok ithalat ve ihracatı Almanya ile yapmaktadır.

58 ……………, Orta Asya’da bulunan Türk Cumhuriyetleri’nin yüz ölçümü en geniş olanıdır.
Bir ülkenin sanayisi gelişmiş ise o ülkenin ………………………… de gelişmiştir. Güneydoğu Asya Ülkeleri nüfusun en …………… olduğu bölgelerdir. Teknolojik araç ve gereçler ülkemizin …………… ettiği ürünlerdir. Uluslar arası …………… ve ………… etkinlikleri, toplumlar arası ilişkileri kuvvetlendirmektedir.

59 Kazakistan, Orta Asya’da bulunan Türk Cumhuriyetleri’nin yüz ölçümü en geniş olanıdır.
Bir ülkenin sanayisi gelişmiş ise o ülkenin hizmet sektörü de gelişmiştir. Güneydoğu Asya Ülkeleri nüfusun en yoğun olduğu bölgelerdir. Teknolojik araç ve gereçler ülkemizin ithal ettiği ürünlerdir. Uluslar arası kültür ve spor etkinlikleri, toplumlar arası ilişkileri kuvvetlendirmektedir.

60 Aşağıdakilerden hangisi dünya üzerinde nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden değildir?
A)Bitki Örtüsü B)Su Durumu C)Yüz Ölçümü D)Toprak Özellikleri

61 Cevap: C)Yüz Ölçümü

62 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler arasında gösterilemez?
A)Pamuk,fındık,üzüm B)Suni gübre C)Tekstil ürünleri D)Ham maddeler

63 Cevap: B)Suni gübre

64 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ticaret yapmakta olduğu Türk Cumhuriyetleri’nden değildir?
A)Özbekistan B)Kırgızistan C)Azerbaycan D)Yunanistan

65 Cevap: D)Yunanistan

66 Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ilişkileri kuvvetlendiren kültürel etkinliklerden değildir?
A)Sinema B)Tiyatro C)Resim sergisi D)Futbol

67 Cevap: D)Futbol

68 Bir toplumu oluşturan bireylerin bir konuda duygu, düşünce ve çıkar birliği içinde olmalarına ne ad verilmektedir? A)Dayanışma B)İthalat C)İhracat D)Yardımseverlik

69 Cevap: A)Dayanışma

70 6.ÜNİTE DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

71 ( )Cumhuriyet yönetimi, demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı bir sistemdir.
( )İnsan hakları insan onurunu korumayı, insanın maddi ve manevi gelişmesini sağlamayı amaçlayan haklardır. ( )’’Hammurabi Yasaları’’ demokratik toplumlarda uygulanabilecek niteliktedir. ( )Türk tarihinin ilk anayasası Kanun-i Esasi’dir. ( )Tarihte ilk demokratik belge Meclis-i Umumi’dir.

72 (D)Cumhuriyet yönetimi, demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı bir sistemdir.
(D)İnsan hakları insan onurunu korumayı, insanın maddi ve manevi gelişmesini sağlamayı amaçlayan haklardır. (Y)’’Hammurabi Yasaları’’ demokratik toplumlarda uygulanabilecek niteliktedir. (D)Türk tarihinin ilk anayasası Kanun-i Esasi’dir. (Y)Tarihte ilk demokratik belge Meclis-i Umumi’dir.

73 Bir devletin dini kurallara dayanarak yönetilmesine ……………… denir.
……………… sayesinde duygu ve düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliriz. Tarihte ilk demokratik belge …………… …………… ………………’dur. Demokrasilerde aynı düşünceyi paylaşan insanlar ülke yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla bir araya gelerek ………… …………… adı verilen örgütler kurarlar. Demokrasi, Yunanca demos (halk) ve kratos (iktidar) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup ………… …………… demektir.

74 Bir devletin dini kurallara dayanarak yönetilmesine Teokrasi denir.
Demokrasi sayesinde duygu ve düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliriz. Tarihte ilk demokratik belge Magna Karta Libertatum’dur. Demokrasilerde aynı düşünceyi paylaşan insanlar ülke yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla bir araya gelerek Siyasi Parti adı verilen örgütler kurarlar. Demokrasi, Yunanca demos (halk) ve kratos (iktidar) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup ‘Halk İktidarı’ demektir

75 l. Sabiha Gökçen:İlk kadın pilot
ll. Safiye Ali:İlk kadın doktor lll. Türkan Akyol:İlk kadın vali lV. Refet Angın:İlk kadın tarih öğretmeni Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A)l B)ll C)lll D)lV

76 Cevap: C)lll

77 Demokratik yönetimlerde aşağıdaki özelliklerden hangisinden söz edilemez?
A)Seçimlerin yapılması B)Sivil toplum örgütlerinin kurulması C)Hak ve özgürlüklere saygı duyulması D)Yöneticilerin sınırsız yetkilerinin olması

78 Cevap: D)Yöneticilerin sınırsız yetkilerinin olması

79 Türk Tarihi’nde anayasal düzene aşağıdakilerden hangisi ile geçirilmiştir?
A)Sultan Süleyman Kanunnameleri B)Kanun-i Esasi C)Sened-i İttifak D)Kanunname-i Ali Osman

80 Cevap: B)Kanun-i Esasi

81 Aşağıdaki ülkelerden hangisi ‘Meşruti monarşi’ ile yönetilmektedir?
A)Türkiye B)Suriye C) İngiltere D)İran

82 Cevap: C) İngiltere

83 ‘Berlin Duvarı’ aşağıdaki ülkelerden hangisine örülmüştür?
A)Almanya B)ABD C)İngiltere D)Sovyet Rusya

84 Cevap: A)Almanya

85 7.ÜNİTE ELEKTRONİK YÜZYIL

86 ( )İnsan hayatındaki önemli olayları kısaca anlatmasına biyografi denir.
( )Bir kişinin hayatındaki olayları doğumundan yaşadığı o ana kadar sıralamasına arkeoloji denir. ( )Yeni maddeler bulmak için kullandıkları farklı yöntemleri de içine alan tekniklerin tümüne teknoloji denir. ( )Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına internet denir. ( )İcat, buluş sahibinin ortaya koyduğu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır.

87 (D)İnsan hayatındaki önemli olayları kısaca anlatmasına biyografi denir.
(Y)Bir kişinin hayatındaki olayları doğumundan yaşadığı o ana kadar sıralamasına arkeoloji denir. (D)Yeni maddeler bulmak için kullandıkları farklı yöntemleri de içine alan tekniklerin tümüne teknoloji denir. (D)Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına internet denir. (Y)İcat, buluş sahibinin ortaya koyduğu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır.

88 Buluş sahibinin ortaya koyduğu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkına …………… denir. Bazı hastalıklara karşı direnci artırmak amacıyla ……… yapılır. Son yıllarda kullanılan ulaşım aracı …………’tır. ……………, bulaşıcı bir hastalıktır. Eserlerin üzerine yapıştırılarak devletçe belirli bir verginin kesildiğini gösteren etiketler bulunmalıdır ki bu etiketlere …………… denilmektedir.

89 Buluş sahibinin ortaya koyduğu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkına patent denir. Bazı hastalıklara karşı direnci artırmak amacıyla aşı yapılır. Son yıllarda kullanılan ulaşım aracı uçak’tır. Kuduz, bulaşıcı bir hastalıktır. Eserlerin üzerine yapıştırılarak devletçe belirli bir verginin kesildiğini gösteren etiketler bulunmalıdır ki bu etiketlere bandrol denilmektedir.

90 İnsanların hayatlarındaki değişimleri, gelişimleri anlatmak için aşağıdakilerden hangisini kullandıkları söylenemez? A)Kronoloji B)Biyografi C)Matematik D)Coğrafya

91 Cevap: C)Matematik

92 Aşağıdakilerden hangisi insanlık adına bulunmuş teknolojik araçlardan biri değildir?
A)Uçak B)Aşı C)Gömlek D)Bulaşık Makinesi Cevap: C)Gömlek

93 Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojinin ilk örnekleri arasında gösterilebilir?
A)Uçak B)Cep Telefonu C)Taş Balta D)Çamaşır Makinesi Cevap: C)Taş Balta

94 Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşantısını kolaylaştıran sosyal bilimlerden biridir?
A)Psikoloji B)Fizik C)Kimya D)Madencilik

95 Cevap: A)Psikoloji

96 Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir buluş değildir?
A)Cep Telefonu B)Araba C)Televizyon D)Şapka

97 Cevap: D)Şapka


"6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ SUNU (Tüm Üniteler)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları