Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAP-CO Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Anadolu Üniversitesi Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAP-CO Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Anadolu Üniversitesi Sunumu"— Sunum transkripti:

1 SAP-CO Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Anadolu Üniversitesi Sunumu

2 GÜNDEM SAP-CO’nun iş dünyasındaki rolü SAP-CO’nun bileşenleri
SAP-CO’nun diğer modüller ile entegrasyonu SAP-CO’nun uygulamaya konması Organizayonel yapıya genel bakış Masraf yeri ve kar merkezi muhasebesi Karlılık analizi İç siparişler Ürün maliyetlendirme Sonuç ve sorular

3 SAP-CO’nun İş Dünyasındaki Rolü
Kotrol (CO) terimi SAP tarafından “Yönetim Muhasebesi” olarak kullanılır. Yönetim muhasebesi organizasyondaki yöneticilerin muhasebesel verileri nasıl elde edecekleriyle ve kullanacaklarıya ilgilenir, yönetim ve kontrol mekanizmalarının daha doğru verilerle karar vermelerine altyapı sağlar.

4 SAP-CO’nun Bileşenleri
Masraf yeri muhasebesi Kar merkezi muhasebesi Iç siparişler Ürün maliyetlendirme Karlılık analizi

5 SAP-CO’nun Diğer Modüller ile Entegrasyonu
Kontrol uygulaması diğer bileşenlerin ne kadar iyi uygulandığı ile ilgilidir. FI-MM-SD-PP-HR CO FI LOJ. HR CRM BW ... SD PS PM PP MM QM WM

6 SAP-CO’nun Uygulamaya Konması
SAP-CO uygulaması için üç adımın uygulanmasını tavsiye eder; Kaynak Tespit etme Geliştirme ve optimizasyon Finans modülü besleme sistemi olarak çalışır Tüm finansal işlemlerde kontroldeki kar ve zarar hesapları eş zamanlı olarak güncellenir. Bu eş zamanlı güncelleme masraf çeşidi aracılığıyla yapılır. Finansal olmayan MM-SD gibi modüllerde gerçekleşen işlemler kar ve zarar hesabında finansal etkiye sahiptir ve bu etki CO modülü tarafından yansıtılır.

7 Organizayonel Yapıya Genel Bakış

8 Masraf Yeri Muhasebesi - Ana Veriler
Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Organizasyon Yapısı Masraf Yeri Muhasebesi - Ana Veriler Dönem Kapanışı Kontrol Kodu – Şirket Kodu / Kodları Standart Hiyerarşi Masraf Yeri İç Sipariş İstatistiksel Göstergeler İstatistiksel Gösterge Girişleri Masraf Yeri Dağıtımları Genel Masraf Payı Dağıtımları

9 Kontrol Kodu Kontrol kodu, bir işletmeyi maliyet muhasebesi ve kontrol açısından yapılandıran en üst birimdir. Kontrol kodu tüm işletme içi masrafların takibinin yapıldığı kapalı bir sistemi R/3 programı içerisinde temsil etmektedir. Şirket içi masrafların dağıtım ve transferleri kontrol kodu bünyesinde tanımlanan nesneler (ör: masraf yerleri) dahilinde gerçekleşir.

10 Masraf Yeri Muhasebesi
Maliyetleri daha şefef yapmak ve masraf kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılır. Eğer şirketinizin genel giderleri mevcutsa bu giderlerin oluştuğu departmanlar için ayrılmaları gerekir. Odak, maliyeti planlandığı şekilde yönetmektir. Planlanan ve gerçek maliyetin karşılaştırılmasına imkan vererek performans kontrolü sağlar. Masraf yeri yapılanması her firmanın organizasyonel yapısına göre değişiklik göstermektedir. Masraf yeri yaratmadan önce, masraf yerlerinin standart hiyerarşisinin oluşturulması gerekmektedir. Standart hiyerarşi organizasyonun CO perspektifinden görülmesini sağlar.

11 Masraf Yeri Masraf yeri, işletmede oluşan şirket içi ya da dışı giderlerin, kaynağı itibariyle takip ve kontrolünün yapılmasını sağlayan birimlerdir. Bu bir ürün, bina, makine ya da bir departmanda çalışan insanlar olabilir. Giderler, oluştukları masraf merkezi bazında ayrıştırılabilir. Masraf yerleri fonksiyonel ihtiyaçlar, dağıtım kriterleri, sağlanan aktivite veya hizmetler, coğrafik konum ve/veya sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenebilir. Masraf yerleri “standart hiyerarşi” sayesinde karar, kontrol ve sorumluluk kriterleri bazında gruplanabilir. Masraf yerlerinde masraf çeşidi bazında detaylı planlama yapılabilir ve veriler plan-fiili karşılaştırmalı olarak raporlanabilir. Masraf yerleri arasında dağıtımlar oluşturulabilir. Bu dağıtımlar planlanan gider tutarları, fiili aktivite miktarları, sabit yüzdeler, dağıtım anahtarları gibi değişik kriterler bazında yapılabilir. Masraf yerlerine kaydedilen giderler diğer CO alt modüllerinin işlevlerinde yer almak üzere kullanılabilir.

12 Masraf Yeri Masraf yeri tanım, sorumlu, hiyerarşi alanı, masraf yeri türü ve gerekli ise iş alanı ve kar merkezi alanları da doldurulur. Masraf yeri türleri raporlama amaçlı olarak kullanılır ve standarttın dışında farklı masraf yeri türleri eklenebilir.

13 Masraf Yeri Fiili birincil msf : Birincil masraf çeşitleri ile masraf yerine kaydı bloke etmek için kullanılır.(Kayıt atılmış masraf yerleri için, masraf yeri silinemez, blokaj konulabilir) Birincil msf pln. : Birincil masraf çeşitleri için planlamayı bloke etme. (Fiili birincil msf. bloke edilse bile planlama yapılabilir.) İkincil fi. Masraflar : ikincil masraf çeşitleri (toplam dağıtım, 43 tipindeki aktivite msf çeşitleri) için kaydı bloke eder. İkincil masraf planlaması : İkincil masraf çeşitleri için planlamayı bloke eder. (Toplam dağıtım masraf çeşidi ile planlama zaten yapılamaz, aslında plan dağıtım bloke edilmiş olur.) Fiili gelir blokajı : Gelir tipindeki (11-12) masraf çeşitleri için masraf yerini fiili kayıtlara bloke etme. Gelir planlaması : Gelir tipindeki (11-12) masraf çeşitleri için masraf yerini plan kayıtlara bloke etme.

14 Masraf Yeri Muhasebesi
Tüm hiyerarşi düzeylerinde, yetkiler doğrultusunda, fiili masraflar, plan masraflar ve varyans analizine hesap bazında olanak sağlar. İşlem verisi, günlük kur ile kontrol kodu ve şirket kodu parabirimlerinde takip edilebilmektedir. Yalınlaştırılmış ve tekleştirilmiş simple finance yapısı ile FI, CO aynı yapılar altında, tutarlı ve yüksek performanslı raporlama imkanı sağlamaktadır.

15 Masraf Yeri Raporlaması
Masraf yerine ait tüm kayıtları ve aktiviteleri görüntülemek için “Plan/Fiili Karşılaştırması” bölümünde yer alan “Masraf yerleri: Fiili/plan/sapma” raporu seçilir ya da S_ALR_ ile ilgili rapora gidilir. Raporlama yapılacak mali yıl/dönem girilir. Plan versiyon fiili ve planlanan değerler için ‘0’ seçilir. Raporlama yapılacak masraf yeri veya grubu, masraf çeşidi veya grubu yazılır.

16 Masraf Yeri Raporlaması
Masraf yerlerine atılan masrafların ve bu masraf yerlerinde gerçekleşen aktivitelerin gösterilmesi; Masraf çeşidine tıklanarak raporlama için diğer seçeneklerde seçilerek raporlama yapılabilir. Raporun alt kısımlarında istatiksel değerler ve aktivite türlerinin dağılımı da mevcuttur.

17 Standart Hiyerarşi Masraf yeri standart hiyerarşisi, bir kontrol kodundaki tüm masraf yerlerini gruplayan yapıdır. Masraf yerlerinin, hiyerarşi içerisinde bir seviyeye/düğüme bağlı olması gerekir. Sistem böylelikle masraf yerleri ile kontrol kodları arasındaki ilişkiyi kurmaktadır.

18 Masraf Çeşitleri Mali Muhasebe (FI) modülünde gelir ve giderleri taşıyan hesaplara karşılık olarak Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO) modülünde birincil masraf çeşitleri oluşturularak gelir ve gider kayıtlarının eş zamanlı olarak CO nesneleri bazında da kaydedilmesi sağlanır. CO modülünün iç kullanım ihtiyaçlarını (aktivite dağıtımları, normal ve toplam dağıtımlar, vb.) karşılamak için ikincil masraf çeşitleri kullanılır. Masraf çeşitleri mutlaka bir CO nesnesi (masraf yeri, iç sipariş, karlılık nesnesi, vb.) ile kayıt alırlar. Bu şekilde FI ile CO arasında eşzamanlı mutabakat sağlanır. Masraf çeşitlerine farklı tipler tayin edilerek masraf çeşidinin sistemsel işleyişi belirlenir. Birincil masraf çeşitleri için FI modülünde alan durum grupları kullanılarak masraf çeşidinin hangi nesneler ile çalışabileceği/çalışması gerektiği belirlenir. Böylece manüel kayıtlarda hata/eksik giriş ihtimali düşürülür.

19 Masraf Çeşitleri Masraf çeşitleri birincil ve ikincil olmak üzere 2’ye ayrılır. Birincil Masraf Çeşitleri İşletme dışı faaliyetler sonucu oluşmuş masraflardır. Örneğin; elektrik giderleri, kira giderleri, telefon giderleri gibi masraflar birincil masraflardır. FI ve CO modülleri arası entegrasyonun sağlanabilmesi için birincil masraf çeşidi yaratılmadan önce ilgili masraf hesabı FI modülü içerisinde yaratılmalıdır. Aynı isimle bir hesap ve bir masraf çeşidi yarattığımızda FI modülünde o hesaba atılan tüm kayıtlar CO modülünde karşılık geldiği masraf çeşidine masraf olarak kaydedilir.

20 Masraf Çeşitleri Masraf çeşidi tanımı ve masraf çeşidi tipi seçilir.

21 Masraf Çeşitleri Hesapların takibi masraf yeri ile sağlanacaksa ve eğer, masraf yerine ay içerisinde kayıt atılıp, dönem sonlarında PA ya dağıtılacak ise, kaydın dağıtılabilir olması için 1-Birincil masraflar masraf tipi seçilir. Gelir hesapları genel olarak SD modülünden CO ya akmaktadır. Satış dağıtımın çalışacağı her masraf çeşidi için 11-Gelir, 12-İndirimler masraf tipi seçilir. Yani bunlar gelir tablosu hesaplarında yer alan; gelir, iade, indirime tekabül eder.

22 Masraf Çeşitleri Varsayılan hsp.tyn. Sekmesinde; masraf çeşidine masraf yeri tanıması yapılabilir. Bu tanımlama ile masraf çeşidine kayıt atıldığında otomatik olarak tanımlanan masraf yerine de (veya iç siparişe) kayıt gider.

23 Masraf Çeşitleri İkincil Masraf Çeşitleri:
İkincil masraf çeşitleri sadece CO içinde kullanılan hesaplardır. Oluşmuş masrafların işletme içi hareketlerinden oluşan masraflardır. Bu hesaplar hesap planında olmayan, CO modülünün içinde tanımlanan, bir masraf objesinden diğer masraf objesine yüklemede kullanılan masraf çeşitleridir. İkincil masraf çeşitleri dağıtımlar ve masraf transferleri gibi amaçlar için kullanılır.

24 Masraf Çeşitleri Masraf çeşidi tanımı ve masraf çeşidi tipi seçilir.

25 Masraf Çeşitleri 21 – Dahili masraf yükleme; masraf yükleme işlemlerinde kullanılır. 42 – Toplam Dağıtım; dağıtım devreleri ve mahsuplaştırma şemalarında kullanılır. 43 – Proses/aktivite mahsuplaştırma; aktivitelerin arkasında kullanılır.

26 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Masraf yerlerinde toplanan giderlerin gerçek masraf yerlerine dağıtılması için öncelikle dağıtım anahtarlarının (istatistiksel gösterge) tanımlanmış olması gerekir. İstatistiksel göstergeler (dağıtım anahtarları) tanımlandıktan sonra, bu istatistiksel göstergelere dağıtım dönemine ait verilerin girilmesi gerekir. Örneğin, işçilik giderlerinin istatistiksel göstergesi DAK ise, öncelikle DAK istatistiksel göstergesi tanımlanır. Daha sonra her bir masraf yerinin tüketimin ölçülmesi ve her bir masraf yerine ait DAK değerlerinin sisteme girilmesi gerekir. İstatistiksel gösterge belgesi her bir istatistiksel gösterge için girildikten sonra dağıtımın yapılabilmesi için bir dağıtım kuralı (Dağıtım devresi) tanımlanmalıdır. İstatistiksel gösterge belgesi ve dağıtım devresi tanımlandıktan sonra, giderlerin gider yerlerine dağıtılması işlemi yapılabilir.

27 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Birincil Dağıtım Devresi Masraf çeşitlerinin (genel üretim giderleri, genel yönetim giderleri vb) tüm masraf yerlerine (esas ve yardımcı gider yerleri) dağıtılmasına birinci dağıtım denir. Devre adı yazılır ve ‘Bölüm Ekle’ tıklanarak devreye bölüm eklenir.

28 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Bölüm adı yazıldıktan sonra sırasıyla alt sekmelerden veri girişleri yapılmalıdır. Blokaj göstergesi; devre çalıştırıldığı zaman blokaj gösterge tıklı olan bölüm üzerinde devre etkin olmamaktadır. Bölüm başlığı sekmesi; Gönderen-kural; gönderenin neye hangi değerleri göndereceği seçilir.

29 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması

30 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Gönderen/alıcı sekmesi; Bu alan gönderen ve alıcı olarak 2’ye ayrılır. Her iki alanda da giriş yapılmalıdır. Gönderen; Masraf Yeri: Birinci dağıtım için kullanılacak masraf yeridir. Masraf Çeşidi: Bu alana ise dağıtılacak masraf çeşidi seçilir. Masraf çeşitleri tek seçilebileceği gibi aralık olarakta seçilebilir. Alıcı; Masraf Yeri: Dağıtılacak giderin pay vereceği gerçek masraf yerleri girilir. Bu masraf yerleri giderlerin bünyesinde toplayan gerçek masraf yerleridir. Gönderen alanındaki masraf yerindeki AKT_ISC masraf çeşidi grubundaki masraf çeşitleri ile kayıt atılan tutarları; alıcı alanındaki masraf yerine gönderilecektir.

31 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Bu sayfaya geçildiğinde Gönderen Değerler oranının %100 olduğu görülecektir. Bunun anlamı, giderlerin %100’ünün dağıtılacağı şeklindedir. Versiyon ‘0’ Plan/fiili seçilir.

32 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Alıcı temel faktörü sekmesinde; dağıtımın hangi veriye göre yapılacağının belirlenmesi gerekir. Alc. Ağırlıklandırma faktörü sekmesinde; alıcıların; gönderenin % ne kadarının dağıtılacağının belirlendiği alandır.

33 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Birincil Fiili Dağıtım Devresinin Yürütülmesi – KSV5 Dönem ve mali yıl girilir. Dağıtılacak devre girilir. Devre ilk olarak ‘Deneme Çalışması’nda yürütülür.

34 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
‘HATA’ var ise incelenir ve giderilir. Herhangi bir hata yok ise ‘Deneme Çalıştırması’ tıkı kaldırılarak tekrar yürütülür.

35 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Masraf yeri bazında ara toplam alınır. Burada ki değer ile s_alr_ rapor ekranındaki değer aynı olmalıdır.

36 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
s_alr_ rapor ekranı; Dip toplamlar aynı olmalıdır.

37 Masraf Çeşitlerinin Masraf Yerine Dağıtılması
Devre yürütüldükten sonra bakiye masraf yerine alacak olarak giderek dibi sıfırlamıştır.

38 Hesap Tayini Masraf çeşitlerine kayıt her zaman bir CO nesnesi ile sağlanmaktadır. Örneğin FI kaydı atılırken; hesap bir masraf çeşidi ise buna kayıt atılmasına izin vermez ve masraf çeşidi ile birlikte masraf yeri, iç sipariş, müşteri siparişi gibi bir co nesnesinin de doldurulması gerekmektedir.

39 Hesap Tayini  Satın alma siparişi açılırken ana hesap bir masraf çeşidi ise hesap tayini olarak masraf yeri veya siparişin doldurulmasını ister.

40 Hesap Tayini OKB9 işlem kodu ile de masraf çeşitlerine masraf yeri bağlanabilir. Masraf çeşidine kayıt atıldığında arkasına bağlanan masraf yerine de otomatik olarak kayıt gidecektir. Masraf yerinin yanı sıra masraf çeşidine sipariş, karlılık nesnesi veya kar merkezide bağlanabilir.

41 Kar Merkezi Muhasebesi
Kontrol Koduna bağlı ayrı bir raporlama yapısıdır, segment raporlamasına olanak sağlar. Karlılık analizi modülünden farklı olarak, gelir, maliyet ve karlılık takibine ek olarak, bilanço kalemlerinin takibine olanak sağlar. İş alanı, departman, ülke/bölge ya da herhangi bir Pazar segmentasyonu olarak tasarlanabilir. Bu bazda alacaklar, döner sermaye, varlık veya borçlar ile ilgili kpi ların takibi için kullanılabilir. (İş alanını ikame etmek üzere konumlandırılmaktadır.) Grup değerlemesi ve transfer fiyatlandırması kullanımı durumlarında, şirket içi yapılan transfer hareketlerinin kar merkezi bazında satış ve maliyet oluşturması ve raporlamaya olanak sağlar. (S4 hana da henüz mümkün değildir.) Masraf yeri standart hiyerarşisine benzer bir hiyerarşi tanımlaması mümkündür, birden fazla kar merkezi için grup bazında raporlamaya da olanak sağlar.

42 Kar Merkezi Muhasebesi
Kar merkezleri, şirketin dahili raporlama amaçlı olarak sorumluluk alanları bazında bölümlenmiş birimleridir, iç kullanım amacıyla yönetimsel raporlamalarda kullanılır. Kar merkezi muhasebesi dönemsel muhasebe veya satışların maliyeti muhasebesi yaklaşımlarından birini kullanarak kar merkezi bazında kar/zarar analizi yapılmasını sağlar. Sabit sermaye, çalışan sayısı, metrekare, vb. istatistiksel dağıtım anahtarlarının kar merkezi bazında analiz edilmesini sağlar. Bu sayede maliyet muhasebesinde kullanılan yatırımın getirisi, nakit akışı, çalışan başına satışlar, vb. oranlar kar merkezi bazında hesaplanabilir. Kar merkezleri arasında gerçekleşen mal hareketleri satış fiyatlarından, grup içi satış fiyatlarından veya tanımlanan aktarım fiyatlarından değerlenebilir.

43 Karlılık Analizi CO-PA ile kar merkezi muhasebesi (PCA) arasındaki fark; Karlılık analizi organizasyonun görüntüsüne dışardan bakış sağlar, kar merkezi muhasebesi ise yönetimsel raporlama için organizasyonun içindeki görüntüyü orataya çıkarır. CO-PA markete yönelik bakış açısı sunar; karlılığı müşteriye, müşteri grubuna, bölüme, ürüne, ürün grubuna, dağıtım kanalına ya da benzer başka kriterlere göre görebilmenizi sağlar.

44 Karlılık Analizi KARLILIK ANALİZİ
Organizasyonel Yapı Karakteristikler Değer Akışı Karlılık Alanı – S4 Hana ile Muhasebesel Karlılık Analizi Market Segmentinin Belirlenmesi Anlık Veri Akışı Dönemsonu Dağıtımları

45 İç Siparişler Gerçek ve istatiksel olabilirler;
Gerçek iç siparişler dahili görevlerin veya işlerin maliyetlerini planlamak, biriktirmek ve istenilen birimlere yüklemek amacıyla kullanılabilirler. İstatiksel iç siparişler, masraf yerlerine kaydedilen giderlerin farklı özelliklerine göre gruplanarak raporlanması amacıyla da kullanılabilirler. İç siparişler üzerinde masraf çeşidi bazında planlama yapılabilir. İç siparişler üzerinde bütçeleme yapılabilir; kullanılabilirlik kontrolü aktifleştirilerek fiili giderler kontrol altında tutulabilir. Plan-fiili ve bütçe-fiili karşılaştırmalı olarak raporlama yapılabilir.

46 İç Siparişler

47 İç Sipariş Anaverisi İç siparişler masraf yerine benzer bir CO nesnesidir. Masraf yerine gönderilemeyen ya da gönderilse bile detaylı takip edilmek istenen masraflar için kullanılır. Örnek; telefon, araç, fuar giderleri v.b Gerçek ve istatiksel olabilirler; İç siparişler KO01 işlem kodu ile oluşturulur, daha sonra FI kaydı atılırken ekranda ilgili alan iç sipariş numarası girilerek iç siparişe kayıt atılır.

48 İç Sipariş Anaverisi İstatiksel Kayıt Gerçek Kayıt Gerçek İç Sipariş
Masraf Yeri Masraf Yeri Masraf İç Sipariş İstatiksel İç Sipariş Masraf Yeri İç Sipariş Masraf Yeri Masraf

49 İç Sipariş Anaverisi Gerçek iç sipariş ve masraf yeri ile kayıt atıldığında; İç sipariş tablosu:AUFK

50 İç Sipariş Anaverisi İstatiksel iç sipariş ve masraf yeri ile kayıt atıldığında;

51 İç Sipariş Anaverisi İç sipariş standart türleri;
İç siparişlerin oluşacağı sipariş numaraları standart olarak belirlenebilir. Durum yönetimindeki hemen onayla alanı işaretlenmelidir. Aksi durumda siparişler yaratılırken onaylama statüsüne getirilmelidir.

52 İç Sipariş Anaverisi İç sipariş alan seçimi ile iç sipariş türünde hangi alanların zorunlu hangilerinin girişe açık hangilerinin ise geçersiz olacağı belirlenir.

53 İç Sipariş Anaverisi Gerçek siparişler için plan değerler belirlenebilir.

54 Aktivite Türleri Aktivite türü, bir şirket içinde bir veya daha fazla masraf yeri tarafından sağlanan belirli aktiviteleri sınıflandırır. Bir masraf yeri başka masraf yerleri, siparişler, süreçler ve benzerleri için aktiviteler üretiyorsa, bu o masraf yerinin kaynaklarının kullanıldığı anlamına gelir. Bu kaynakların maliyeti, aktivitenin alıcılarına mahsuplaştırılmalıdır ( ör: üretim siparişleri). Aktivite türü, bir masraf yerinde üretim fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için tüketilen kaynakları ifade eder. Bir masraf yeri; diğer masraf yerlerine, siparişlere, süreçlere ve benzerlerine üretim veya hizmet amaçlı aktiviteler tüketiyorsa, o masraf yerinin kaynakları kullanılıyor anlamına gelir. Bir masraf yerinde aktivite tüketimi gerçekleştikçe masraf yeri üzerinde alacak kaydı oluşur. Malzeme maliyeti dışında fiili üretim maliyetleri aktivite masraf çeşitleri detayında görülebilir. Aktiviteler miktar bilgilerini taşırken (dk, adet) aktivitelerin bağlı olduğu ikincil masraf çeşitleri masrafları taşır.

55 Aktivite Türleri Aktivite türleri masraf yerlerini baz almadan oluşturulur. Ancak ilgili masraf yerine ve kombinasyonu için tanımlanan bir aktivite oranı ile bağlantılıdır. Aktivite birimi; aktivitenin hangi birimle baz alınacağını belirler. Aktivite türü tp.; aktivitenin nasıl kullanılacağına göre seçilir. Mhsp.msf.göstergesi; aktivitenin arkasında çalışacak hesap seçilir. (Hesap ikincil masraf çeşidi ve masraf çeşidi tipi 43-Proses/aktivite mahsuplaştırması olmalıdır.) Birim fiyat göstergesi; 1-Otm.olarak planlanmış akt.temelinde hesaplama seçilir. Fiili aktivite türü tipi ve fiili birim fiyat göstergesi seçilir.

56 Ürün Maliyetlendirme Ürün Masrafları Planlaması
WIP Hurda Varyanslar Masraf yükleme Malzeme fiyatları Aktivite fiyatları Proses fiyatları Genel giderler Plan giderler Ürün ağacı İş Planı Ürün Masrafları Planlaması Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi Fiili Maliyet Hesaplaması / Malzeme Defteri Önceden/ Tahmini Maliyet Standart PP ana verileri, Geçmiş satınalma bilgileri... Geçici / Eş zamanlı Maliyet Standart tutarlar, fiili miktarlar Yeniden Değerlenen Maliyet Fiili malzeme hareketleri Süreç Değer yapısı Standart maliyetler Final maliyetleme Aysonu kapanışı Malzeme hareketleri Fiili maliyetler Malzeme Defteri Malzeme Aktiviteler Giderler Prosesler

57 Ürün Masrafları Planlaması
Ürün Maliyetlendirme Ürün Maliyetlendirme Organizasyonel Yapı Ana Veriler Masraf Öğe Şeması Ürün Masrafları Planlaması Malzeme Defteri Üretim Yerleri / Depo Yerleri Üretim Masraf Yeri Yapısı Ürün Agacı İş planı Üretim Versiyonu Aktiviteler Üretim Masraf Yerleri Miktar Yapısı Değerleme Stratejisi Değerleme Termini Versiyonlar Fiili Maliyetlendirme Fiili Ürün Ağacı

58 Ürün Masrafları Planlaması
Üretilen malzemeler için üretim tarafından miktar yapısı verileri (ürün ağacı ve iş planı = reçete ve çizelge) kullanılarak plan maliyetler hesaplatılabilir. Satınalınan malzemeler için geçmişten fiyat okutulabilir ya da geleceğe yönelik tahminler girilebilir. Miktar yapısı olmadan simülasyon maliyetlendirme yapılabilir. Maliyetler istenen masraf öğeleri kırılımında raporlanabilir. İlk madde malzeme, İşçilik, GÜG... Kuru Hammadde, Sıvı Hammadde, Katkı, İşçilik, Amortisman, Enerji... Maliyetlendirme çok seviyeli yapılabilir.

59 Masraf Öğe Şeması Plastik Tüp/Hortum Metal Ambalaj Malzemesi Diğer Navlun Fason/Harici Alım İşçilik Endirekt İşçilik Diğer GÜG Amortisman Masraf öğesi şeması ürün maliyetlerini oluşturan kalemlerin gruplanarak raporlanması amacı ile kullanılan SAP standart fonksiyonudur. Malzeme defterinde oluşan işlemler, malzeme bazında, belirli işlemler için masraf öğesi bazında görülebilir. (Bu işlemler açılış stoğu, üretimden girişler, tüketim, kapanış olabilir.)

60 Ürün Masrafları Planlaması
Miktar Yapısı Değerleme Stratejisi Değerleme Termini Versiyonlar

61 Malzeme Defteri Kokpiti – Alternatif Değerleme
Standart kokpite ek olarak AVR kokpiti kullanılır. Satınalmanın peşine indirgemesi / stok değer düşüklüğü farkları yansıtılır. Amortisman, kıdem tazminatı gibi GÜG farkları versiyon kullanarak AVR ye yansıtılır.

62 Sonuç CO modülü ile; Organizasyonunuzun verimliliği artar;
Organizasyonel yapıya derinlemesine bakmanızı sağlar; Maliyetleri düşürür; Değişen endüstriyel ihtiyaçları destekler; İşletme bilgilerine hızlı ulaşım sağlar.

63 İletişim Adres: Akasya Acıbadem, Kent Kule A 182
Üsküdar İstanbul Tel: : +90 (216) Web:

64


"SAP-CO Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Anadolu Üniversitesi Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları