Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar Atatürk Ve Geometri Kitabı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar Atatürk Ve Geometri Kitabı."— Sunum transkripti:

1 Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar Atatürk Ve Geometri Kitabı

2 Matematik: Bir düşünce biçimi evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey,toplum,bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır.Matematik de diğer bilim dalları gibi zaman içinde büyük bir gelişme göstermiştir.Bir düşünce biçimi evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey,toplum,bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır.Matematik de diğer bilim dalları gibi zaman içinde büyük bir gelişme göstermiştir.

3 Matematiğin Özellikleri: 1-)Matematik bir disiplindir.1-)Matematik bir disiplindir. 2-)Matematik bir düşünce biçimidir.2-)Matematik bir düşünce biçimidir. 3-)Matematik;dil,ırk,din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam,kullanışlı evrensel bir dildir.3-)Matematik;dil,ırk,din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam,kullanışlı evrensel bir dildir. 4-)Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir.Evrenselliği onun gücüdür.4-)Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir.Evrenselliği onun gücüdür.

4 5-)Matematik bir değerdir.5-)Matematik bir değerdir. 6-)Matematik,bir anahtardır.6-)Matematik,bir anahtardır. 7-)Matematik bir yaşam biçimidir.7-)Matematik bir yaşam biçimidir.

5 Eğlenme Vakti… Eğlenme Vakti…

6 Atatürk ve Matematik Atatürk’ün yaşamında ilk olağanüstü başarısı çocukluk çağında,ortaöğretim döneminde matematik öğretmeninin ona“Kemal”adını vermesidir.Atatürk,Selanik Askeri Rüştiyesi’nde geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatmış:Atatürk’ün yaşamında ilk olağanüstü başarısı çocukluk çağında,ortaöğretim döneminde matematik öğretmeninin ona“Kemal”adını vermesidir.Atatürk,Selanik Askeri Rüştiyesi’nde geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatmış: “…..Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım.Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim.Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum,yazılı soruları düzenliyordum.Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu.Öğretmenimin ismi Mustafa idi.Bir gün bana dedi ki:“…..Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım.Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim.Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum,yazılı soruları düzenliyordum.Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu.Öğretmenimin ismi Mustafa idi.Bir gün bana dedi ki:

7 _“Oğlum senin de ismin Mustafa benim de.Bu böyle olmayacak,arada bir fark bulunmalı.Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun.”O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu._“Oğlum senin de ismin Mustafa benim de.Bu böyle olmayacak,arada bir fark bulunmalı.Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun.”O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu. Atatürk’ün yaşamında matematiğin önemi ve matematiğe olan ilgisi okul çağlarında yaşadıklarından çok daha ötedir.Atatürk’ün yaşamında matematiğin önemi ve matematiğe olan ilgisi okul çağlarında yaşadıklarından çok daha ötedir.

8 Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele boyunca izlediği yoldaki kararlarını,düşüncelerini incelersek başarısının aslında matematiksel,bütünsel ve gerçekçi bir bakış açısının getirisi olduğu rahatlıkla görülebilir.Atatürk’ün matematiksel düşüncesini en iyi anlatan şey O’nun mevcut durumu çok iyi değerlendirip tüm ihtimalleri hesaba katarak,olayları enine-boyuna tartışıp başkalarının da fikirlerini alarak adım atmasıdır.Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele boyunca izlediği yoldaki kararlarını,düşüncelerini incelersek başarısının aslında matematiksel,bütünsel ve gerçekçi bir bakış açısının getirisi olduğu rahatlıkla görülebilir.Atatürk’ün matematiksel düşüncesini en iyi anlatan şey O’nun mevcut durumu çok iyi değerlendirip tüm ihtimalleri hesaba katarak,olayları enine-boyuna tartışıp başkalarının da fikirlerini alarak adım atmasıdır.

9 Atatürk’ün matematiğe verdiği önemi gösteren sayısız örneklerden biri de 1937 yılında Geometri Kitabı yazmasıdır.Okuduğum kitapta kullanılan yeni terimler ayrıntılarıyla açıklanmış ve örneklendirilmiş.Atatürk’ün matematiğe verdiği önemi gösteren sayısız örneklerden biri de 1937 yılında Geometri Kitabı yazmasıdır.Okuduğum kitapta kullanılan yeni terimler ayrıntılarıyla açıklanmış ve örneklendirilmiş.

10 Atatürk’ün yazdığı bu kitabın çıkış sebebi Sivas’ta girdiği bir geometri dersidir.Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas’a gitmiş ve 1919 yılında Sivas Kongresi’nin yapıldığı lise binasında bir geometri dersine girmiştir.Bu derste öğrencilerle konuşmuş ve geometri üzerine çeşitli sorular yöneltmiştir.Atatürk’ün yazdığı bu kitabın çıkış sebebi Sivas’ta girdiği bir geometri dersidir.Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas’a gitmiş ve 1919 yılında Sivas Kongresi’nin yapıldığı lise binasında bir geometri dersine girmiştir.Bu derste öğrencilerle konuşmuş ve geometri üzerine çeşitli sorular yöneltmiştir.

11 Ders esnasında eski terimlerle matematik öğreniminin ve öğretiminin zorluğunu bir kez daha saptayan Atatürk“Bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez,dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır.”diyerek dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimleri ile anlatmıştır.Ders esnasında eski terimlerle matematik öğreniminin ve öğretiminin zorluğunu bir kez daha saptayan Atatürk“Bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez,dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır.”diyerek dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimleri ile anlatmıştır.

12 Eser,“Başlangıç Tarifler” başlığı altında;cisimlerde var olan üç boyutun açıklanması ile başlamış.Daha sonra hacmin açıklanması yapılmış.Hacim ile yüzey arasındaki fark belirtildikten sonra çizginin tarifi yapılmış.Geometrinin nasıl bir ilim olduğu açıklanmış.Bu muhteşem eser üç kısımdan meydana gelmiştir.Eser,“Başlangıç Tarifler” başlığı altında;cisimlerde var olan üç boyutun açıklanması ile başlamış.Daha sonra hacmin açıklanması yapılmış.Hacim ile yüzey arasındaki fark belirtildikten sonra çizginin tarifi yapılmış.Geometrinin nasıl bir ilim olduğu açıklanmış.Bu muhteşem eser üç kısımdan meydana gelmiştir.

13 Birinci kısımda;çeşit çizgilerin anlatımı yapılmasının ardından,çember başlığı altında daire,yay,derecenin anlatımı örneklerle verilip çap,yarıçap,kiriş,ok,kesek,değme kelimelerin anlamı açıklanmış.Paralel sözcüğünün açıklanmasından sonra,açı tanımı yapılarak çeşitli örnekler verilmiş.Birinci kısımda;çeşit çizgilerin anlatımı yapılmasının ardından,çember başlığı altında daire,yay,derecenin anlatımı örneklerle verilip çap,yarıçap,kiriş,ok,kesek,değme kelimelerin anlamı açıklanmış.Paralel sözcüğünün açıklanmasından sonra,açı tanımı yapılarak çeşitli örnekler verilmiş.

14 Devamında doğru çizginin türlü durumları ele alınarak doğru,eğik,yatay çizgiler örneklerle açıklanmış.Açıların tanımı ve derece olarak hesapları açıklanmış.Çok kenarlarla çitlenmiş olan bir düzey parçası olarak tanımlanan poligonlar;üçgen,dörtgen,beşgen,altıgen,y edigen ve sekizgenlerin açıklanmasının ardından,üçgenlerin çeşitleri ve açı değerleri ile paralel kenar,dikey dörtgen,eşkenar dörtgen,kare ve yamuk da dörtgenler ismi altında örneklerle açıklanmış.Devamında doğru çizginin türlü durumları ele alınarak doğru,eğik,yatay çizgiler örneklerle açıklanmış.Açıların tanımı ve derece olarak hesapları açıklanmış.Çok kenarlarla çitlenmiş olan bir düzey parçası olarak tanımlanan poligonlar;üçgen,dörtgen,beşgen,altıgen,y edigen ve sekizgenlerin açıklanmasının ardından,üçgenlerin çeşitleri ve açı değerleri ile paralel kenar,dikey dörtgen,eşkenar dörtgen,kare ve yamuk da dörtgenler ismi altında örneklerle açıklanmış.

15 Üçgenler

16

17 İkinci kısım;düzeylerin ölçülmesine ayrılmış.Birinci kısımda tanımı yapılan geometrik şekillerin alan hesaplarının nasıl yapılacağı ifade edilmiş ve matematik işlemleriyle de anlatılmış.Bazı düzeylerin alan hesaplarının işlemlerinde değişik çözümler de gösterilmiş.Ayrıca,imsel şekillerin çevreleri ile alanları arasında oran hesaplamaları işlem olarak örneklerle gösterilmiş.

18 Cisimlerin Alanı Nasıl Hesaplanır?

19 Üçüncü kısımda ise katıylar başlığı altında;silindir pürüzma, koni,piramit ve yürenin anlatımları yanında,alan ve hacim işlemlerinin nasıl yapılacağı örneklerle ifade edilmiş.Üçüncü kısımda ise katıylar başlığı altında;silindir pürüzma, koni,piramit ve yürenin anlatımları yanında,alan ve hacim işlemlerinin nasıl yapılacağı örneklerle ifade edilmiş.

20 ATATÜRK MATEMATİĞE NELER KAZANDIRDI ?

21 Müsellesin sathı yatalay,dikeley zarbının müsavatına müsavidir ?Müsellesin sathı yatalay,dikeley zarbının müsavatına müsavidir ?

22 Üçgenin alanı tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.

23 Müsellesin,zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla,zaviyelerin biri birine müsavi müselles demektir ?

24 Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen,açıları birbirine eşit demektir Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen,açıları birbirine eşit demektir.

25 Atatürk’ün Matematiğe Kazandırdığı Terimler YENİ İSMİESKİ İSMİ AçıZaviye AçıortayHattı munasıf AltıgenMüseddes AyrıtDıl’ı mücesse BeşgenMuhammes BoyutBuğut BölüTaksim ÇapKutur ÇemberMuhuti daire ÇevreMuhit Dar AçıZaviyei hadde

26 YENİ İSMİESKİ İSMİYENİ İSMİESKİ İSMİ DikeyAmudi DikeyAmudi Dikey açıZaviyei kaime Dikey açıZaviyei kaime DoğruMüstakim DoğruMüstakim DörtgenMünharif DörtgenMünharif DüşeyŞakuli DüşeyŞakuli Eğik Mail Eğik Mail Eşit Müsavi Eşit Müsavi Eşkenar dörtgenMain Eşkenar dörtgenMain GeometriHendese GeometriHendese

27 YENİ İSMİESKİ İSMİ KareMurabba KareMurabba KenarDılı KenarDılı KoniMahrut KoniMahrut KüpMikap KüpMikap OranNispet OranNispet OrantıTenasüp OrantıTenasüp ParalelMuvazi ParalelMuvazi Paralel kenar Mütevaziladla Paralel kenar Mütevaziladla

28 YENİ İSMİESKİ İSMİ YENİ İSMİESKİ İSMİ PiramitEhram PiramitEhram SekizgenMüsemmen SekizgenMüsemmen TabanKaide TabanKaide ÜçgenMüselles ÜçgenMüselles YamukŞibhi münharif YamukŞibhi münharif

29 Kitabın son kısmında yer alan “Atatürk’ün geometri kitabında kullandığı ve tanımladığı terimler” başlığı altında bir dizin verilmiş.Atatürk’ün kullandığı ve tanımladığı terimlerin sayısının yüz yirmi dokuz olduğu,bu terimlerin abece sırasıyla verildiği terimlerin tanımları Atatürk’ün üslubuna ve yazımına olabildiğince sadık kalınarak yapıldığı ifade edilmiş.Kitabın son kısmında yer alan “Atatürk’ün geometri kitabında kullandığı ve tanımladığı terimler” başlığı altında bir dizin verilmiş.Atatürk’ün kullandığı ve tanımladığı terimlerin sayısının yüz yirmi dokuz olduğu,bu terimlerin abece sırasıyla verildiği terimlerin tanımları Atatürk’ün üslubuna ve yazımına olabildiğince sadık kalınarak yapıldığı ifade edilmiş.

30 Atatürk’ün önermiş olduğu kelimelerden sadece “varsayı,pürüzma,dikey üçgen,dikey açı,tümey açı,imsiy,ökül,yüre”terimleri yerine “varsayım,prizma,dik üçgen,dik açı,tümler açı,benzerlik,tümbütün,küre terimleri kullanılmaktadır. Atatürk’ün önermiş olduğu kelimelerden sadece “varsayı,pürüzma,dikey üçgen,dikey açı,tümey açı,imsiy,ökül,yüre”terimleri yerine “varsayım,prizma,dik üçgen,dik açı,tümler açı,benzerlik,tümbütün,küre terimleri kullanılmaktadır.

31 Büyük bir asker,devlet adamı,önder,eğitimci deha olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta ifade ettiği“…Milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklalini nasıl kazandığını,ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu…” anlatmanın en güzel örneğinin hayatının son yılında yazdığı geometri kitabıdır.Büyük bir asker,devlet adamı,önder,eğitimci deha olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta ifade ettiği“…Milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklalini nasıl kazandığını,ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu…” anlatmanın en güzel örneğinin hayatının son yılında yazdığı geometri kitabıdır.

32 ATATÜRK’E ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

33 İZLEDİĞİNİZ İÇİN BAŞTA SEVGİLİ ÖĞRETMENİM SİZE VE DİĞER TÜM ARKADAŞLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

34 –ADI:BARIŞ –SOYADI:CÜNERAY –SINIFI:5/J –NUMARASI:983 –DERS:MATEMATİK –KONU:ATATÜRK’ÜN GEOMETRİ KİTABININ İNCELENMESİ –OKULU:HASAN ŞAHADOĞLU ORTAOKULU –ÖĞRETMEN ADI:GÜLCAN ÖZSAYGIN

35 Kaynakça: http://www.matematigiseviyorum.com http://www.matematiknedir.com http://www.isteatatürk.com http://www.atam.gov.tr http://www.matematik.canavarı.blogs pot.comhttp://www.matematik.canavarı.blogs pot.com http://www.slideplayer.biztr.http://www.slideplayer.biztr


"Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar Atatürk Ve Geometri Kitabı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları