Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deri Kıvrım Kalınlıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deri Kıvrım Kalınlıkları"— Sunum transkripti:

1 Deri Kıvrım Kalınlıkları

2 Genel Ölçüm Noktaları Subscapula Midaxillar Göğüs Karın Suprailiac I
Suprailiac II Uyluk Baldır Biceps Triceps

3 GENEL ÖLÇÜM TEKNİĞİ Doğru ölçüm için önceden işaretlenmiş noktalarda derinin karşılıklı gelecek şekilde katlandığında arada kas dokunun bulunmaması gerekir. Katlama işlemi baş ve işaret parmağının karşılıklı olarak ölçülecek noktadan yaklaşık 1 cm uzaklıktan yapılmalıdır. Kaliper yüzleri parmaklarla tutulan yüzlerden 1 cm uzaklıkta katlanma eksenine dik olarak uygulanmalıdır. Parmaklar ölçüm tamamlanıncaya kadar aynı baskı ile katlanmayı devam ettirmelidir. Ölçüm kaliper basıncı uygulandıktan sonra yaklaşık 4 sn sonra okunur. Kaliper bu süreden daha uzun tutulduğunda yağ doku sıkıştığından bir miktar sıvı doku dışına çıkarak ölçünün daha düşük değerler vermesine neden olacaktır. Tekrarlanan ölçümler arasında da belirli bir sürenin olması önerilmektedir. Ardarda yapılan ölçümler genellikle daha düşük değerlerin ölçülmesine neden olmaktadır. Ölçüm 0.1 cm’ye kadar kaydedilir.

4 SUBSKAPULA DK. Skapulanın inferior açısının altından 45 derece diagonal olarak katlanır. Denek ayakta kolları serbestçe yana sarkıtılmış durumdadır. Bedenin arka bölümünün deri altı yağ dokusu ve deri kalınlığının ölçüsüdür.

5 MİDAKSİLLAR : Koltukaltı çizgisi üzerine xiphi-sternal nokta seviyesinden yatay olarak ölçülür. Denek ayakta dik duruşta, ölçüm tarafındaki kolu bükülü ve yere paralel seviyede kaldırılmış olmalıdır. Ölçüm yapan deneğin yanında durarak midaksillar noktada deriyi yere paralel olarak katlayarak ölçer.

6 GÖĞÜS : Pektoralin lateral kenarının üzerinden meme başına doğru diagonal olarak ölçülür. Denek ayakta kolları serbestçe uzatılmış durumdadır. Kadınlarda ve erkeklerde aynı bölgeden ölçüdür.

7 KARIN Denek ayakta dik duruşta, karın kasları gevşek olarak normal nefes alır durumdadır. Denekten nefes verme sonunda nefes almayı durdurması istenebilir. Deneğin ağırlığı iki ayağına eşit olarak dağıtılmış olmalıdır. Ölçüm göbek çukurunun 1 cm altında deri yatay katlanarak alınır. Hangi taraftan alınacağı kararlaştırıldıktan sonra devamlı aynı taraftan ölçüm alınmalıdır. Deri kıvrım kalınlığı birçok beden yağlılığı çalışmalarında ve regresyon eşitliklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Kilo düşmede karın deri kıvrım kalınlığında da belirgin bir azalma görülür.

8 SUPRAİLİAK I-II Midaksillar eksende iliak krestin üzerinden 45 derece diagonal olarak ölçülür. Denek ayakları bitişik dik duruşta, kolları yanlara serbestçe sarkıtılmış durumdadır. Suprailiak deri kıvrım kalınlığı diğer diğer deri kıvrım kalınlıkları ile birlikte sıklıkla beden yağ miktarının belirteci olarak kullanılır. Deri altı yağ dokusu dağılımı çalışmalarında ve hastalık riskinin gözlenmesinde yararlanılan bir ölçüdür.

9 UYLUK Kasık ve patellanın proksimal noktası arasındaki orta noktadan dikey olarak ölçülür. Ölçüm denek ayakta ağırlığını diğer bacağı üzerine vererek ölçüm yapılan tarafı gevşek durumda tutarken dizi hafif bükülü ayağı yerde olmalıdır. Uyluk deri kıvrım kalınlığı su altı tartımı ile elde edilen beden yoğunluğu ile yüksek ilişki bulunmuştur. Bu yüzden antropometrik beden yoğunluğu kestirme eşitliklerinde kullanılmaktadır.

10 DİZ : Patellanın orta noktasından dikey olarak alınır
DİZ : Patellanın orta noktasından dikey olarak alınır. Ölçüm denek ayakta ağırlığını diğer bacağı üzerine vererek ölçüm yapılan tarafı gevşek durumda tutarken dizi hafif bükülü ayağı yerde olmalıdır. Diz deri kıvrım kalınlığı eski çalışmalarda beden yoğunluğu ile düşük ilişkili bulunurken son çalışmalarda total deri altı yağ dokusu ile yüksek ilişkili olduğu anlaşılmıştır.

11 BALDIR : Denek otururken bacakları 90 derece bükük, tabanları yere basar durumdadır. Ölçüm baldırın en geniş bölgesinde medialden dikey olarak yapılır. Baldır deri kıvrım kalınlığı alt tarafın yağ dokusunun göstergesi olarak dikkate alınabilir. Total beden yağının kestirilmesi önemlidir.

12 BİCEPS Biceps kasının en anteriorel olarak en fazla çıkıntı yaptığı bölgede dirsek çukuru ile akromion çizgisi üzerindeki noktadan ölçülür. Denek ayakta ölçüm yapılacak kolu serbestçe sarkıtılmış ve hafifçe anterior durumda iken dikey katlanarak ölçülür. Diğer deri kıvrım kalınlıkları ile kombinasyon total beden yağının kestirilmesi açısından önem taşır. Şişman kişilerde diğer bölgelerden ölçüm yapılamazken bicepsten kolaylıkla ölçüm yapılabilir.

13 Triceps

14 ÖNKOL : Denek ayakta omuz ve kolları gevşek durumda iken ölçülür. Ölçüm önkolun maksimal çevresinin ölçüldüğü bölgede kolun arka orta çizgisi üzerinden dikey olarak yapılır. Önkol deri kıvrım kalınlığı yağ dokusu dağılımı çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu deri altı yağ dokusu diğer kıvrım kalınlıkları gibi beden kompozisyonunun kestirilmesinde kullanılamamaktadır.


"Deri Kıvrım Kalınlıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları