Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 ÜST EKSTREMİTE KAS KUVVET DEĞERLENDİRMESİ

3 OMUZ FLEKSÖRLERİ Kaslar: a) M. deltoideus (anterior lifleri)
b) M. coracobrachialis c) M. deltoideus (orta lifleri) d) M. pectoralis majorun klavikular parçası e) M. biceps brachii Sinirleri: a) N. axillaris b) N. musculocutaneus

4 OMUZ FLEKSÖRLERİ - Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Avuç aşağı bakacak şekilde kol 90º fleksiyona kaldırılır ve direnç verilir.

5 OMUZ FLEKSÖRLERİ - Zayıf (2): Yan yatış pozisyonunda dirsek hafif fleksiyonda iken kola 90ºlik fleksiyon hareketi yaptırılır.

6 OMUZ FLEKSÖRLERİ - Eser (1) ve Sıfır (0): Yan yatış pozisyonunda dirsek hafif fleksiyonda iken kola 90ºlik fleksiyon hareketi yaptırılır.

7 OMUZ HİPEREKSTANSÖRLERİ
Kaslar: a) M. latissimus dorsi b) M. teres major c) M. deltoideus (posterior lifleri) d) M. teres minor e) M. triceps (uzun başı) -Sinirler: a) N. thoracodorsalis b) N. subscapularis c) N. axillaris

8 OMUZ HİPEREKSTANSÖRLERİ
- Orta (3), İyi (4) ve Normal (5):Yüzükoyun pozisyonda kola hiperekstansiyon yaptırılır ve dirsek ekleminden direnç verilir.

9 OMUZ HİPEREKSTANSÖRLERİ
- Orta (3), İyi (4) ve Normal (5):Yüzükoyun pozisyonda kola hiperekstansiyon yaptırılır ve dirsek ekleminden direnç verilir.

10 OMUZ HİPEREKSTANSÖRLERİ
- Zayıf (2): Yan yatış pozisyonunda kol desteklenerek hiperekstansiyona getirilir.

11 OMUZ HİPEREKSTANSÖRLERİ
- Eser (1) ve Sıfır (0):M. teres major ve m. latissimus dorsi palpe edilerek kontraksiyona bakılır.

12 OMUZ ABDUKTORLERİ Kaslar: a) M. deltoideus (orta lifleri)
b) M. supraspinatus c) M. deltoideus (anterior ve posterior lifleri) d)M. serratus anterior Sinirler: a) N. axillaris b) N. suprascapularis

13 OMUZ ABDUKTORLERİ - Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Avuç aşağı bakacak şekilde kol yana doğru 90ºye kadar açılır ve direnç uygulanır.

14 OMUZ ABDUKTORLERİ - Zayıf (2): Sırtüstü pozisyonda scapula akromion üzerinde tespit edilerek kol yana 90º açılır

15 OMUZ ABDUKTORLERİ - Eser (1) ve Sıfır (0): Hareket açığa çıkmazsa m. deltoideus’un orta lifleri palpe edilerek kontraksiyona bakılır.

16 OMUZ EKSTERNAL ROTATORLERİ
- Kaslar: a) M. infraspinatus b) M. teres minor c) M. deltoideus (posterior lifleri) Sinirleri a) N. suprascapularis b) N. axillaris

17 OMUZ EKSTERNAL ROTATORLERİ
- Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Omuz 90º abduksiyonda, dirsek 90º fleksiyonda yüzükoyun yatılır. Kol ve scapula tespit edilir.

18 OMUZ EKSTERNAL ROTATORLERİ
Direnç, el bileğinin üzerinden ters yöne itilir. Direnç almıyorsa 3, alıyorsa 4 veya 5 değeri verilir.

19 OMUZ EKSTERNAL ROTATORLERİ
- Zayıf (2): Kol int. rot. pozisyonunda yataktan sarkıtılır ve eks.rot tamamlanırsa 2 değeri verilir.

20 OMUZ EKSTERNAL ROTATORLERİ
- Eser (1) ve Sıfır (0): Hareket açığa çıkmadığında M.teres majorun liflerine scapulanın aksillar kenarından palpe edilir. Kontraksiyon alınırsa 1, alınmazsa 0 değeri verilir.

21 OMUZ INTERNAL ROTATORLERİ
- Kaslar: a) M. subscapularis b) M. pectoralis major c) M. latissimus dorsi d) M. teres major e) M. deltoideus (anterior) Sinirleri a) N. subscapularis

22 OMUZ INTERNAL ROTATORLERİ
-Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Scapula tespit edilerek internal rotasyon hareketi tamamlanır.

23 OMUZ INTERNAL ROTATORLERİ
Direnç bilek eklemi üzerinden ters yöne doğru uygulanır ve direnç alınmazsa 3, alınırsa 4 veya 5 değeri verilir.

24 OMUZ INTERNAL ROTATORLERİ
-Zayıf (2): Avuç dışarı bakacak şekilde tam eks. rot.’a yerleştirilir ve kol içeri çevrilerek hareket tamamlanırsa 2 değeri verilir.

25 OMUZ INTERNAL ROTATORLERİ
Eser (1) ve Sıfır (0): Hareket yapılamıyorsa m.subscapularis lifleri palpe edilerek kontraksiyon hissedilirse 1, hissedilmezse 0 değerleri verilir.

26 DİRSEK FLEKSÖRLERİ - Kaslar: a) M. biceps brachii b) M. brachialis
c) M. brachioradialis d) Önkol fleksörleri Sinirleri a) N. musculocutaneus b) N. musculocutaneus c) N. radialis

27 DİRSEK FLEKSÖRLERİ Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): M. biceps brachii’de önkol supinasyon pozisyonunda dirsek fleksiyona getirilir.

28 DİRSEK FLEKSÖRLERİ El bileğinden direnç verilir ve eğer direnç alınamıyorsa 3, alınıyorsa 4 veya 5 değeri verilir.

29 DİRSEK FLEKSÖRLERİ Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): M. brachialis için ön kol pronasyonda dirsek fleksiyona getirilir.

30 DİRSEK FLEKSÖRLERİ El bileğinden direnç verilir ve eğer direnç alınamıyorsa 3, alınıyorsa 4 veya 5 değeri verilir.

31 DİRSEK FLEKSÖRLERİ Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): M. brachioradialis için ön kol orta pozisyonda dirsek fleksiyona getirilir.

32 DİRSEK FLEKSÖRLERİ El bileğinden direnç verilir ve eğer direnç alınamıyorsa 3, alınıyorsa 4 veya 5 değeri verilir.

33 DİRSEK FLEKSÖRLERİ -Zayıf (2): M. biceps brachi supinasyonda, m. brachialis pronasyonda, m. brachioradialis orta pozisyonda yatarken dirsek fleksiyonu tamamlanırsa 2 değeri verilir.

34 DİRSEK FLEKSÖRLERİ -Eser (1) ve Sıfır (0): Yatar pozisyonda dirsek ekstansiyonda iken; M. biceps brachi antekubital bölgeden M. brachialis önkolun dorsalinden M. brachioradialis ön kolun dorso lateralinden palpe edilerek kontraksiyon hissediliyorsa 1, hissedilmiyorsa 0 değeri verilir.

35 DİRSEK FLEKSÖRLERİ

36 DİRSEK EKSTANSÖRLERİ -Kaslar: a) M. triceps brachii b) M. anconeus
c) Humerus lateral epikondilinden başlayan ön kol ekstansörleri -Sinirler: a) N. radialis

37 DİRSEK EKSTANSÖRLERİ Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Omuz 90º fleksiyonda, tam eks rot iken dirsek fleksiyonda iken sırtüstü yatılır.

38 DİRSEK EKSTANSÖRLERİ Dirsek ekstansiyona götürülür. El bileğine direnç uygulanır. Direnç alınamıyorsa 3, alınıyorsa 4 ya da 5 değeri verilir.

39 DİRSEK EKSTANSÖRLERİ -Zayıf (2): Kol 90º abdüksiyon ve eksternal rotasyonda, dirsek tam fleksiyonda iken sırtüstü yatılır ve kol masa üstünde kaydırılarak dirsek ekstansiyona gelirse 2 değeri verilir.

40 DİRSEK EKSTANSÖRLERİ -Eser (1) ve Sıfır (0): Olecranonun hemen üzerinden m. triceps brachii lifleri palpe edilir ve kontraksiyon hissedilirse 1, hissedilemezse 0 değeri verilir.

41 ÖN KOL SUPİNATÖRLERİ -Kaslar: a) M. biceps brachii b) M. supinatorius
c) M. brachioradialis -Sinirleri: a) N. musculocutaneus b) N. radialis

42 ÖN KOL SUPİNATÖRLERİ -Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Kol gövdeye bitişik, dirsek 90º fleksiyonda ve ön kol pronasyonda iken supinasyona götürülür.

43 ÖN KOL SUPİNATÖRLERİ Ön kol supinasyona götürülürken direnç alınamıyorsa 3, alınabiliyorsa 4 ya da 5 değeri verilir.

44 ÖN KOL SUPİNATÖRLERİ -Zayıf (2), Eser (1) ve Sıfır (0): Supinasyon hareketinin yarısı yapılabiliyorsa 2, kas palpe edildiğinde kontraksiyon elde ediliyorsa 1, edilmiyorsa 0 değeri verilir

45 ÖN KOL PRONATÖRLERİ -Kaslar: a) M. pronator teres
b) M. pronator quadratus -Sinirleri: a) N. medianus (C6-7) b) N. medianus (palmar ve interrosseal dalı C8-T1)

46 ÖN KOL PRONATÖRLERİ -Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Kol gövdeye bitişik, dirsek 90º fleksiyonda ve ön kol supinasyonda iken pronasyona götürülür.

47 ÖN KOL PRONATÖRLERİ Kol pronasyona giderken direnç alamıyorsa 3, alabiliyorsa 4 ya da 5 değeri verilir.

48 ÖN KOL PRONATÖRLERİ -Zayıf (2), Eser (1) ve Sıfır (0): Pronasyon hareketinin yarısı yapılırsa 2, pronator teres liflerinden kontraksiyon alınabilirse 1, alınamıyorsa 0 değeri verilir.

49 EL BİLEĞİ FLEKSÖRLERİ -Kaslar: a) M. fleksör carpi radialis
b) M. fleksör carpi ulnaris c) M. palmaris longus -Sinirleri: a) N. medianus b) N. ulnaris

50 EL BİLEĞİ FLEKSÖRLERİ -Orta (3), İyi (4) ve Normal (5):NEH tamamlanarak el bileği fleksiyona getirilir.

51 EL BİLEĞİ FLEKSÖRLERİ Elin palmar yüzünden direnç verilir. Direnç alınamıyorsa 3, alınabiliyorsa 4 ya da 5 değeri verilir.

52 EL BİLEĞİ FLEKSÖRLERİ -Zayıf (2): Elin ulnar kenarı masaya gelecek şekilde konulur. Fleksiyon NEH tamamlanırsa 2 değeri verilir.

53 EL BİLEĞİ FLEKSÖRLERİ -Eser (1) ve Sıfır (0): El bileği volar yüzünün medialinden m. fleksor carpi ulnaris, lateralinden m. fleksor carpi radialis palpe edilir. Kontraksiyon varsa 1, yoksa 0 değeri verilir

54 EL BİLEĞİ EKSTANSÖRLERİ
-Kaslar: a) M. ekstensor carpi radialis longus b) M. ekstensor carpi radialis brevis c) M. ekstensor carpi ulnaris -Sinirleri: a) N. radialis

55 EL BİLEĞİ EKSTANSÖRLERİ
-Orta (3), İyi (4) ve Normal (5): Önkol ve elin palmar yüzü masaya konur. Parmaklar gevşek bir şekilde el bileği ekstansiyonu yapılır.

56 EL BİLEĞİ EKSTANSÖRLERİ
Elin dorsal yüzünden direnç uygulanır. Direnç alınamazsa 3, alınabilirse 4 ya da 5 değeri verilir.

57 EL BİLEĞİ EKSTANSÖRLERİ
-Zayıf (2): Ön kol ve elin ulnar kenarı masa üzerindedir El masa üzerinde kaydırılarak ekstansiyon tamamlanırsa 2 değeri verilir.

58 EL BİLEĞİ EKSTANSÖRLERİ
-Eser (1) ve Sıfır (0): El bileği dorsal yüzünden 2 ve 3. metakarpallerin proksimalinde m. ekstensor carpi radialis longus ve brevis’in, 5. metakarpalin proksimalinde m. ekstensor carpi ulnaris vardır. Kontraksiyon varsa 1, yoksa 0 değeri verilir

59 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları