Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar İsmail GÜLEÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar İsmail GÜLEÇ."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar
İsmail GÜLEÇ

2 Hipotez/denence/faraziyye
Bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerdir. Olaylar arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik bilimsel bir öneri, bir önermedir. Tahmin yürütme Derinlemesine düşünme Değişkenler arasında ilişki kurmaya yardımcı olur. Geniş zaman kullanılır.

3 İyi bir hipotez yardımcı olur. Kuramsal bir temele dayanmalıdır.
Bilinenlerle önemli bir çelişki içinde olmamalı Değişkenler arası ilişkiyi iyi tanımlamalı Sınanabilir olmalı Sınırlı olmalı (zaman-mekan-imkan) Açık, sade, basit, anlaşılabilir ifade edilmeli yardımcı olur.

4 Hipotez; Sıfır hipotez: Çocukların internet kullanım süreleri akademik başarılarını etkilemez. Alternatif hipotez: Çocukların internet kullanım süresi akademik başarılarını etkiler. İnternet kullanımı arttıkça başarı azalır. İnternet kullanım arttıkça başarı da artar.

5 Amaç Araştırmanın amacını belirlemek önemlidir.
Genel amaç: Çözülmek istenen sorun. Alt amaç: Gerçekleştirilmesi düşünülen genel amaç dışındaki amaçlar. Düz cümle, soru cümlesi, hipotez/denence olabilir.

6 Alt amaçlar soru cümlesi olarak:
Betimsel: Durumu belirlemek için sorulur. Öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyi nedir? Korelasyonel: Değişkenler arasındaki ilişkinin miktarına, yapısına ve yönüne odaklıdır. Türkçe dersindeki başarısında öğrenme yönteminin etkisi var mıdır? Karşılaştırmalı: Gruplara göre Türkçe derslerindeki başarıda cinsiyetin etkisi var mıdır?

7 Önem: Araştırmacının kendi amacını ortaya koymasıdır.
Araştırmanın amacı ile araştırmacının amacı aynı değildir. Problemle iç içedir. Araştırma şu sorulara cevap vermeli; Kime Neye Hangi oranda katkı sağlar. İlgili alana katkısı nedir? Sorunun önemi nedir?

8 Varsayım/Sayıltı Doğruluğunın ispatlanmasının gerekli olmadığı önerme. Denenmeyen yargı. Bununla birlikte doğruluğu kabul edilir. Herkesin kabul ettiği doğrular Kimsenin yalanlamadığı haberler Sayıltı çok olursa araştırmanın güvenirliğine zarar verir.

9 Sınırlılıklar Araştırmalar sonsuz değildir. Bu sınırlama;
Evren ve örneklem: Sakarya ve Gazi Ortaokulu Kuramsal boyutlarda: Portfolyö ve performans değerlendirme ile sınırlamak Veri toplama araçlarına yönelik: Anket veya gözlem vs.

10 Tanımlar Çalışmamızda sıkça kullandığımız temel kavramları mutlaka bu bölümde tanımlamalıyız. Çok fazla bilinmeyen, Tartışılan konularda mutlaka tanım yapılmalıdır.


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar İsmail GÜLEÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları