Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ TIBBİ DESTİNASYONLAR 1. Sağlık Turizminde Öne Çıkan Destinasyonlar Global ölçekte değerlendirildiğinde son 10-15 yılda bazı ülkelerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ TIBBİ DESTİNASYONLAR 1. Sağlık Turizminde Öne Çıkan Destinasyonlar Global ölçekte değerlendirildiğinde son 10-15 yılda bazı ülkelerin."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ TIBBİ DESTİNASYONLAR 1

2 Sağlık Turizminde Öne Çıkan Destinasyonlar Global ölçekte değerlendirildiğinde son 10-15 yılda bazı ülkelerin sağlık turizmi destinasyonları anlamında ön plana çıktıkları gözlemlenmektedir. 2

3 Türkiye de son yıllarda sağlık turizminin en gözde destinasyonları arasında 3

4 Destinasyon nedir? Türk Dil Kurumunun yayınlamış olduğu güncel Türkçe sözlükte destinasyon; “varılacak olan yer” Ancak turizm literatüründe destinasyon kavramı konusundaki tanımlar; 4

5 *Farklı doğal özellikleri veya çekicilikleri olan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken yer” *Geçici konaklamalar için ziyaretçileri cezbeden yerler *Kıtalardan ülkelere, eyaletlere, bölgelere, şehirlere, köylere kadar değişen büyüklükte yerler. *Siyasi olarak sınırları çizilmiş bir yerden çok, turistik kaynakların kümelendiği bir coğrafi alan. 5

6 Bu tanıma göre, örneğin siyasi sınırları ile tüm Türkiye’yi bir destinasyon olarak ele almak yerine, turistik kaynakların kümelendiği Ege ve Akdeniz kıyılarını veya bu kıyılarda yer alan şehirleri destinasyon olarak ele alınıyor. 6

7 En Fazla Ön Plana Çıkan Ülkeler Arasında;  Türkiye,  ABD,  Hindistan,  Singapur,  Malezya,  Güney Kore,  Tayland,  Macaristan,  Brezilya,  Birleşik Arap Emirlikleri  Arjantin,  Güney Afrika,  Küba,  Meksika,  Almanya,  İtalya,  Fransa,  Polonya,  İspanya,  Yunanistan 7

8 Türkiye’de Medikal Turizm Türkiye’de genel olarak sağlık turizmi, özelde ise medikal turizm son 10-15 yıl içinde genel olarak turizm sektöründeki olumlu gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermeye başlamıştır. 8

9 Dünya genelinde turizm hareketlerinde bir artış olduğu gözlenmektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün (World Tourism Organisation/WTO) verilerine göre 2010 yılında turist sayısı 980 milyon iken, bu rakam ortalama yıllık % 3,5’lik bir büyüme ile 2011 yılında 1 milyarı geçmiş ve 2014 yılında 1.1 milyar turist yurtdışına gitmiştir !!! 9

10 Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 2010 yılında 27 milyon turist ile 7. sırada iken, 2011 yılında 29 milyon turist ile bir üst sıra olan 6. sıraya yükselmiştir. Ancak bu turizm hareketlerinden elde edilen gelirler açısından değerlendirildiğinde Türkiye ilk 10 ülke arasına girememektedir (UNWTO 2012). 10

11 11

12 12

13 Dünya Turizm Hareketlerinde Önemli Bir Pay Sahibi Olan Türkiye; Sahip olduğu altyapı olanakları,Kaliteli sağlık hizmetleri,Yetişmiş insan gücü,Rekabetçi fiyat avantajları,Devlet desteği, Özellikle bulunduğu coğrafi konum itibariyle sahip olduğu eşsiz doğal ve tarihi zenginlikleri Uygun iklim koşulları ile birleşen kaliteli turizm işletmeciliği Dünyaca bilinen Türk konukseverliği ile medikal turizm alanında da her geçen gün daha fazla pay sahibi olmaktadır. 13

14 Eldeki resmi verilere göre, 2011 yılında Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 156.176 iken bu sayı 2012 yılı için yaklaşık olarak 262.000 olmuştur. Bu ise yaklaşık olarak % 68 artış anlamına gelmektedir 14

15 Türkiye Sağlık Turizmi Stratejisi 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Medikal turistlerin tercih ettikleri ilk 10 özel hastanenin dağılımına bakıldığında ilk sırada Kocaeli Gebze’de bulunan Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nin yer aldığı görülmektedir. 20

21 Ancak genel olarak bakıldığında, uluslararası hastaların daha çok turizm amaçlı tercih ettikleri iller olan İstanbul, Antalya ve Ankara’daki hastaneleri de yoğun olarak tercih ettikleri görülmüştür. 21

22 Dolayısıyla genel turizm açısından bir destinasyon olmak medikal turizm açısından da çekici olabilmektedir. Diğer bir neden ise, İstanbul ve Antalya illerinde direkt uluslararası uçuşların varlığıdır. 22

23 İstanbul’daki özel hastanelerin ve marka değeri yüksek olan hastane sayılarının fazla olmasının da buraya gelen medikal turist sayısında etkili olduğu düşünülmektedir. 23

24 Özel hastanelerin daha kaliteli ve daha rekabete dayalı hizmet sunması, daha fazla tanıtım yapması gibi nedenlerden dolayı da ön plana çıktığı söylenebilir. 24

25 Diğer taraftan, Ankara’nın ön plana çıkması ise; başkent olması, direkt uçuşların varlığı ve coğrafi olarak Orta Doğu ülkelerine yakınlığına bağlanabilir. 25

26 26

27 27

28 28

29 Türkiye’deki bazı özel göz hastanelerinin yüksek düzeyde teknolojiye sahip oldukları, Kaliteli hizmet verdikleri, Akredite oldukları ve Medikal turizm konusunda uluslararası düzeyde önemli tanıtım çalışmaları yaptıkları bilinmektedir. 29

30 30

31 31

32 32

33 DÜNYAYLA KARŞILAŞTIRMALAR 33

34 Türkiye’de tedavi olmak birçok Avrupa ülkesine göre yüzde 60’a varan oranlarda daha ucuz. 34

35 Örneğin ; kalp by-pass operasyonu İspanya’da 39 - 43 bin dolar, Meksika'da 42 bin, Kore'de 31 bin 500 dolar seviyeleri arasında değişirken Türkiye’de bu rakam 8 bin 500 ila 21 bin dolar arasında değişiyor. 35

36 Almanya'da omurga füzyon ameliyatı 29 bin dolar, İspanya'da 32 bin 500 dolar iken, Türkiye'de 7 bin ile 23 bin dolar arasında 36

37 Saç ekimi Türkiye'de ortalama 5 bin TL iken bu rakam Avrupa’da 10 bin Euro, ABD’de 30 bin dolar seviyesinde. 37

38 Kalça protezi ABD'de 10 bin ile 23 bin dolar arasında bir fatura çıkarırken, Türkiye'de neredeyse yarı fiyatına bu operasyonu olmak mümkün 38

39 Yabancıları Türkiye'ye çeken bir diğer neden de doktor sıkıntısı çekilmemesi. 39

40 Özellikle plastik cerrahi alanında Türkiye dünya sıralamasında oldukça iyi durumda. Plastik cerrah sayısı baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye dünya 9'uncusu olarak öne çıkıyor. 40

41 41


"SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ TIBBİ DESTİNASYONLAR 1. Sağlık Turizminde Öne Çıkan Destinasyonlar Global ölçekte değerlendirildiğinde son 10-15 yılda bazı ülkelerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları