Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Demokrasinin Serüveni (Demokrasi İle)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Demokrasinin Serüveni (Demokrasi İle)"— Sunum transkripti:

1 Demokrasinin Serüveni (Demokrasi İle)
Bayram UĞUZ sosyalderslerim.blogspot.com

2 Neler Öğreneceğiz 1 Demokrasi Nedir? 2 Demokrasinin Temel İlkeleri 3
Hangisi Daha Demokratik 5 sosyalderslerim.blogspot.com

3 Demokrasi Demokrasi,egemenliğin millete ait olduğu,bütün vatandaşların devlet yönetiminde eşit haklara sahip olduğu yönetim şeklidir. Demokrasi nedir? sosyalderslerim.blogspot.com

4 Demokrasinin temel ilkeleri
Özgürlük Milli egemenlik Eşitlik Demokrasinin temel ilkeleri Çoğulculuk Katılımcılık İnsan haklarına saygı sosyalderslerim.blogspot.com

5 Demokrasinin temel ilkeleri
Özgürlük Eşitlik İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir. Bireyin başkalarına zarar vermeden herşeyi yapabilmesidir. Yaslar,toplum içindeki konumu ekonomik gücü,dini,inancı,cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun herkese aynı şekilde uygulanır. sosyalderslerim.blogspot.com

6 Demokrasinin temel ilkeleri
Katılımcılık İnsan haklarına saygı Demokratik ülke yönetiminde yurttaşlar çeşitli yollarla katılırlar. Yönetimde etkili olabilmek için sivil toplum kuruluşları oluştururlar. Demokratik yönetimler insan haklarına dayanır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. sosyalderslerim.blogspot.com

7 Demokrasinin temel ilkeleri
Çoğulculuk Milli egemenlik Demokratik toplumlarda, farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine çoğulculuk denir. Günümüzde tüm demokratik ülkelerde çok partili siyasal düzen benimsenmiştir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını geçici olarak seçtiği millet vekilleri araccılığıyla kullanır. sosyalderslerim.blogspot.com

8 Devletler ve Yönetim Biçimleri
sosyalderslerim.blogspot.com

9 Baba sen ölünce tahta ben mi çıkacağım?
Hangi Yönetim Daha Demokratik-Monarşi Evet oğlum. Monarşi nedir? Monarşi: Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula - saltanat ) geçer ve tek bir kişide toplanır. Bu kişinin verdiği kararlar sorgulanamaz. Baba sen ölünce tahta ben mi çıkacağım? Ne zaman öleceksin? sosyalderslerim.blogspot.com

10 Hangi Yönetim Daha Demokratik-Monarşi
Geçmişte monarşiyle yönetilen bazı ülkeler Osmanlı Devleti Roma İmparatorluğu Rusya İngiltere Fransa sosyalderslerim.blogspot.com

11 Hangi Yönetim Daha Demokratik-Monarşi
Günümüzde monarşiyle yönetilen bazı ülkeler. Suudi Arabistan Fas Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün İngiltere İspanya Hollanda Japonya monarşi ile yönetilen devletlerdir. sosyalderslerim.blogspot.com

12 Hangi Yönetim Daha Demokratik-Oligarşi
Oligarşi nedir? Oligarşi: Belli bir sınıfın, grubun ya da küçük bir azınlığın egemenliği ve yönetimi altında tutulan yönetim şeklidir. Asiller meclisi vardır. Bu meclis krala yaptırım uygulayabilir. Meclisin kararlarına uymayan kral görevden alınabilir. Kral yetkilerini bu meclisten alır. sosyalderslerim.blogspot.com

13 Hangi Yönetim Daha Demokratik-Oligarşi
Geçmişte oligarşiyle yönetilen bazı ülkeler. Eskiçağ’da Roma Günümüzde oligarşiyle yönetilen bazı ülkeler. Güney Afrika Cumhuriyeti sosyalderslerim.blogspot.com

14 Size Tanrı adına sesleniyorum!
Hangi Yönetim Daha Demokratik-Teokrasi Size Tanrı adına sesleniyorum! Teokrasi nedir? Teokrasi: Bir devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. sosyalderslerim.blogspot.com

15 Hangi Yönetim Daha Demokratik-Teokrasi
Geçmişte teokrasiyle yönetilen bazı ülkeler. Osmanlı Emeviler Abbasiler Günümüzde monarşiyle yönetilen bazı ülkeler. İran Vatikan İsrail sosyalderslerim.blogspot.com

16 Hangi Yönetim Daha Demokratik-Cumhuriyet
Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet: Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için kullandığı bir yönetim biçimidir. sosyalderslerim.blogspot.com

17 Hangi Yönetim Daha Demokratik-Cumhuriyet
Demokrasi ve cumhuriyeti aynı anda uygulayan bazı ülkeler Türkiye Almanya İtalya Avusturya sosyalderslerim.blogspot.com

18 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim…
Bayram UGUZ . sosyalderslerim.blogspot.com


"Demokrasinin Serüveni (Demokrasi İle)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları