Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNOVASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNOVASYON."— Sunum transkripti:

1 İNOVASYON

2 İnovasyon Nedir İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hâle getirmeyi amaçlar.

3 İnovasyon süreci; bilginin, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesidir.
Bireylerde ve toplumda Değişime olan istek, Yeniliğe açıklık, Girişimcilik ruhu gerektirir.

4 İnovasyon Örnekleri Su geçirmeyen kumaş, Omega 3 içeren yumurta,
Çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek yeni bir ambalaj, Hastalarının tahlil sonuçlarını internetten görebilmelerini sağlayan sistem vb.

5 İnovasyon Neden Önemlidir?
İnovasyon yapan kurumlar ve firmalar, Rakip konumdaki diğer kurum ve firmalara göre daha çok tercih edilir. Daha çok müşteri çeker; daha çok ürün satar ve daha büyük gelir elde ederler. Daha hızlı büyürler. Daha çok insana iş imkânı sağlarlar; işsizlik azalır, kişilerin kazançları, yaşam kalitesi ve refahı artar. Ürünlerini iç pazarda satmakla yetinmeyip ihraç da ederler. Bu da ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamaları anlamına gelir. Ülkenin rekabet gücü artar, diğer ülkelere göre daha güçlü bir konuma yükselir.

6 İnovasyon Türleri Ürün inovasyonu:
Bir işletmenin farklı, yeni, değişik bir ürün geliştirmesi ya da var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha üstün özelliklerde yapmak için değiştirip farklılaştırması ve bunu pazara sunması ürün inovasyonudur. Buruşmayan kumaş, daha verimli ve hastalıklara dayanıklı domates tohumu ve Omega 3’lü yumurtalar birer ürün inovasyonudur.

7

8 …inovasyon türleri 2. Hizmet inovasyonu: Bir işletmenin yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip müşterilerine sunması ya da sunulmakta olan hizmetleri daha çok müşteri çekecek şekilde değiştirmesi ve farklılaştırması hizmet inovasyonudur. Bir hastanenin hastalarına elden vermekte olduğu tahlil sonuçlarını internetten veriyor olması bir hizmet inovasyonudur.

9 …inovasyon türleri 3. Pazarlama inovasyonu:
Daha fazla müşteri çekebilmek için ürün ve hizmetlerde farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonudur. Omega 3’lü yumurtaları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde değişik paketlerde pazara sunulması, İnternet üzerinden yemek siparişi alınıp bu siparişlerin müşterilere ulaştırılması pazarlama inovasyonuna örnek olarak verilebilir.

10

11 4. Organizasyonel inovasyon:
…inovasyon türleri 4. Organizasyonel inovasyon: Bir işletmenin, rekabet avantajı yakalayıp bunu koruyabilmesi için çalışma ve iş yapış yöntemlerini geliştirme, farklılaştırma ve yenileme faaliyetlerine organizasyonel inovasyon denir. Bir firmanın, Japonlar tarafından geliştirilen “sürekli iyileştirme” (kaizen) yöntemini kullanmaya başlaması organizasyonel inovasyondur. (Bu yönteme göre işçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlar yaptıkları işle ilgili süreçleri iyileştirme konusunda söz sahibidir ve sürekli olarak bu iyileştirme fikirlerine kafa yorarlar. Önerilen iyileştirme fikirleri yöneticiler tarafından değerlendirilir ve uygun bulunanlar uygulamaya konulur. Bu yöntem sayesinde firma en düşük maliyet ve en yüksek kaliteyle üretim yapıp rakiplerinin önüne geçmeyi başarmıştır.)

12 İnovasyon Nasıl Yapılır?
Müşterilerin değişen ihtiyaçları, Yeni müşteri istekleri, Teknolojideki gelişmelere göre işletmeler, ürettikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri daha iyi, daha yararlı, daha kaliteli ve daha çekici hâle getirmenin; yaptıkları işleri daha iyi, daha etkin ve daha verimli yapmanın yollarını ararlar.

13 İnovasyon Döngüsü

14 İnovasyon Döngüsü Fırsatların yakalanması: Bir işletme, inovasyon fikirleri için karşısına çıkan bütün fırsatları değerlendirmelidir. İşletmede çalışanların inovasyon fikirleri Müşterilerin değişen gereksinimleri Rakiplerin çalışmaları Yeni geliştirilen teknolojiler Üreticiler Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının sonuçları Yeni bir düzenlemeye, kanuna ya da standarta uyma zorunluluğu inovasyon fırsatlarını doğurabilir. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen bir işletmenin bu tür sinyalleri zaman kaybetmeden yakalayabiliyor olması gerekir.

15 …inovasyon döngüsü Stratejik Seçimin Yapılması: İşletmelerin, kaynaklarını en doğru şekilde kullanabilmeleri için, karşılarına çıkan fırsatlardan, müşterilerin gereksinimlerini ve isteklerini göz önünde bulundurarak, en önemlisini seçmeleri gerekir. Asıl başarı, en büyük rekabet avantajını sunan fırsatı seçip inovasyona dönüştürebilmektir.

16 …inovasyon döngüsü Gerekli Bilginin Edinilmesi: Ürün, hizmet veya sürecin geliştirilebilmesi için gerekli bilgiler bir araya getirilmelidir. Yazılı olan bilginin yanında yazılı olmayan bilgiye erişmek de büyük önem taşır. İnovasyon faaliyetinin yürütüleceği konuda yetkin bir uzmanı işe almak, üniversite veya Ar-Ge kurumlarından faydalanmak yazılı olmayan bilgiye ulaşmanın yolları arasındadır. Hangi yol seçilirse seçilsin, edinilen bilgilerin işletme tarafından özümsenmesi ve mümkün olduğunca yazılı hâle getirilmesi işletmenin yetkinliğinin ve rekabet avantajının sürdürülmesi açısından önemlidir.

17 …inovasyon döngüsü Çözümün Geliştirilmesi Ve Ticarileştirme: Bu aşamada ürün, hizmet veya süreç, son hâlini alana kadar çalışmalar sürdürülür. Pazardan sürekli olarak alınan bilgilerle desteklenen geliştirme çalışmaları, ürünün, hizmetin pazarlanması veya sürecin ticari kullanımı ile devam eder.

18 …inovasyon döngüsü Öğrenme: Bu aşama, diğer tüm aşamalardaki başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına olanak sağlar. “Öğrenme”nin etkisi diğer tüm aşamalara yansıdığından inovasyonun sürekliliği, dolayısıyla işletmenin rekabet gücünün sürekliliği açısından büyük önem taşır.

19 İnovasyon için Gereken Kültür ve Anlayış
İnovasyon, geniş bir vizyona sahip, yeniliğe, değişime ve gelişmeye açık bireylerle oluşturulabilir. Farklı Görmek: Önemli inovasyon fırsatlarını yakalamak ve tehditleri fırsata dönüştürmek, farklı görmekle mümkündür. “Farklı görmek” dünyaya, yapılana ve yapılacak işe bakışı sorgulamayı öğrenmektir. Risk almak: İnovasyon, risk almayı gerektirir. İnovasyon yapacak bireylerin risk almaya hazır olmaları, öğrenmek ve gelişmek için başarısızlığı bir fırsat olarak görmeleri gerekir. Ancak bunu yaparken, gereksiz risklerin alınmaması ve riskin yönetilmesi büyük önem taşır.

20 …inovasyon için gereken kültür ve anlayış
Yaratıcılık: İnovasyon fikirle başlar; bunun için mümkün olduğunca çok fikir üretilmesini sağlamak gerekir. Yaratıcılık ve fikir üretme, her bireyin görevi olmalıdır. Müşterinin değerini bilmek: Müşterilerle sürekli etkileşim hâlinde olmak, onların gereksinimlerini anlamak, inovasyon fikirlerinin doğması ve gerçekleştirilmesi için en etkili yoldur. Sorgulamak: İnovasyon fikirlerinin çoğu merakla doğar. “Neden?”, “Nasıl?”, “Neden olmasın?”, “Neyi daha iyi yapabiliriz?” ve “Nasıl daha iyi yapabiliriz?” gibi sorular herkes tarafından ne kadar çok sorulursa bu sorulara verilen yanıtlarla organizasyon, ürünler ve hizmetler o oranda farklılaşır ve değişir.

21 …inovasyon için gereken kültür ve anlayış
Başarısızlığı hoş görmek: İnovasyon, risk almayı da beraberinde getirdiği için bazı durumlarda başarısızlık kaçınılmaz olabilir. Tüm bireylerin inovasyon fikirleri geliştirip inovasyon sürecine dâhil olduğu bir ortam yaratabilmek için hataları cezalandırmayan bir kurumsal kültür geliştirilmelidir. İletişim: İnovasyonda başarılı olabilmek için açık bir iletişim, bilgi, deneyim ve fikir paylaşım ortamının oluşturulması gerekir. İş birliği: İnovasyon fikirleri genelde tek bir kişiden çıkar ama değerlendirmek ve gerçekleştirmek için pek çok kişiye gereksinim vardır. Dolayısıyla da inovasyon, ekip çalışması gerektirir.

22 …inovasyon için gereken kültür ve anlayış
Ağlar ve ilişkiler: İnovasyon, güçlü ağların ve ilişkilerin varlığını gerektirir. Ne kadar çok kişi ve kuruluşla temas halinde olunursa inovasyon fikirlerinin doğması ve gelişmesi o kadar yüksek bir olasılıktır. Öğrenme ve bilgi yönetimi: Kişisel olarak öğrenilenleri kurumlara mal etmeyi sağlayan bir süreç, yapı ve kültür geliştirilmelidir. Ayrıca bilgi yönetimine önem vermeli ve bilgi yönetim tekniklerinin öğrenilerek uygulanması sağlanmalıdır. Kaynak: İlköğretim Teknoloji Ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Hazırlayan: Aynur ÇAKIR Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni


"İNOVASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları