Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Adı : Emre Soyadı : Aydın Sınıfı : /C Numara : Konu : Aile ve Din

2

3 AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR.
Aile toplumun temeli olarak kabul edilir. Ailenin temel amacı sağlıklı nesiller yetiştirmek ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Birçok ahlaki değer ve güzel davranışın temeli ailede atılır. Ailede kazanılan davranışlar toplumu da ilgilendirir. Eğer aile mutlu ve huzurluysa toplum da mutlu ve huzurlu olur. Aile bireyleri arasında zaman zaman ortaya çıkan sorunlar hoşgörü, saygı, sevgi, edep ve anlayış çerçevesinde çözülmeli, bu konuda Kur'an'ın ve Peygamberimizin emirleri dikkate alınmalı, aile bireyleri birbirlerine karşı kaba ve kırıcı olmaktan kaçınmalıdır. Çünkü ailedeki huzursuzluklar topluma da yansır.

4

5 DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR
Evlilik, erkek ve kadının hayatlarını paylaşmak üzere yaptıkları bir nikah akdi, bir sözleşmedir. Toplumun çekirdeği olan aile, evlilikle (nikahla) kurulur. Evlilik, Hz. Adem ile Hz. Havva'dan başlayarak günümüze kadar ailenin kurulmasında tek meşru yoldur. Dinlerde evliliğin önemi:      İslam: Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de evliliği teşvik eden, aile müessesesinin önemini vurgulayan birçok ayet vardır. "...Aranızdaki evlilik çağına gelmiş olanları evlendirin..." (Nur suresi, 32. ayet)      Ayrıca dinimizde evlilik dışı ilişkiler şiddetle yasaklanmıştır. "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur." (İsra suresi, 32. ayet)      Yahudilik: Yahudilikte evlilik kutsal sayılır ve çok önemlidir. Yahudiler dini bir hüküm kabul ettikleri nikahı, ibadet yerleri olan Sinagog'ta kıyarlar. On Emir'de zina yasaklanmıştır.      Hıristiyanlık: Hıristiyanlıkta evlilik, Hz. İsa ve Kilise birliğinin sembolü olarak görülür ve dini bir kurum sayılır. Bu dine göre iki insan evlendiği zaman Tanrı'nın nazarında bir tek varlık olarak kabul edilir.

6

7 KUR'AN'DAN VE HZ. PEYGAMBER'DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER
Ailenin kurulması ve korunması ile ilgili öğütler:  - Dinimizde ailenin kurulmasında NİKÂH şarttır. "İçinizden gücü yeten evlensin. Çünkü iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu evliliktir." Hadis-i şerif - Dinimizde evlenemeyenlerin namuslarını korumaları öğütlenmiştir "Evlenme imkanı bulamayanlar ise Allah lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar." Nur suresi, 33. ayet - Karı kocanın birbirleriyle iyi geçinmeleri öğütlenmiştir "Eşlerinizle hoşça geçinin..." Nisa suresi, 19. ayet Bütün çabalara rağmen eşlerin birlikteliği mümkün değilse kendilerine boşanma imkanı verilmiştir.

8

9 Aile içi iletişim ile ilgili öğütler: - Dinimizde çocukların anne babalarına iyi davranmaları öğütlenmiştir. "Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine "öf!" bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle." İsra suresi, 23. ayet "Günahların en büyükleri; Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık ve yalancı şahitlik yapmaktır." Hadis-i şerif - "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir." Hadis-i şerif "Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin." Hadis-i şerif "Kimin küçük çocuğu varsa onun gibi çocuklaşsın." Hadis-i şerif

10 Aile içi görev ve sorumluluklarla ilgili öğütler: - İslam'da eşlerin birbirlerine iyi davranmaları, haklarını gözetmeleri öğütlenmiştir. "...Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır... Bakara suresi, 228. ayet - Anne babanın çocuklarını iyi eğitmeleri öğütlenmiştir. "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmaz." Hadis-i şerif

11 Hısım, akraba ve komşularla ilgili öğütler: - Dinimizde hısım ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmak, onlarla yardımlaşmak öğütlenmiştir. "...Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." Nisa suresi, 1. ayet "...İyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namazı kılar, zekatı verir..." Bakara suresi, 177. ayet

12 KAYNAKÇA


"Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları