Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ingilizcebankasi.com ©2016 be www.ingilizcebankasi.com ©2016 ingilizcebankasi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ingilizcebankasi.com ©2016 be www.ingilizcebankasi.com ©2016 ingilizcebankasi.com."— Sunum transkripti:

1 www.ingilizcebankasi.com ©2016
be ©2016 ingilizcebankasi.com

2 Present simple of be: am/is/are
a student at a high school. from Argentina happy at school now students at a high school He She It is We You They are ingilizcebankasi.com

3 Negative of «am/is/are»
am not a student at a high school. from Argentina happy at school now students at a high school He She It is not (=isn’t) We You They are not (= aren’t) ingilizcebankasi.com

4 Question with «am/is/are»
a student at a high school? from Argentina? happy? at school now? students at a high school? is he she it are we you they ingilizcebankasi.com

5 am/is/are Present simple tense (geniş zaman)’da be fiili am, is, are olarak kullanılır. I ile am; he, she, it ile is; we, you, they ile are kullanılır. am, is, are, zamirlerle birleşerek kısaltılabilir: I am = I’m He is = He’s We are = We’re ingilizcebankasi.com

6 Olumlu I am a student. (Ben bir öğrenciyim)
I’m in India at the moment. (Ben şu anda Hindistan’dayım) ingilizcebankasi.com

7 Sue is a fashion conscious person. (Sue modaya bilinçli bir kişi)
He’s at the cinema. (O sinemada) It’s a bullet train. (O hızlı tren) ingilizcebankasi.com

8 Cherries are red. They are delicious.
(Kirazlar kırmızıdır. Onlar lezzetlidir) We are at school now. (Biz şimdi okuldayız) The windows are blue. (Pencereler mavi) ingilizcebankasi.com

9 Olumsuz I’m not hungry. (Aç değilim) My father isn’t at home.
(Babam evde değil) The students aren’t in the garden. (Öğrenciler bahçede değil) ingilizcebankasi.com

10 Soru A: Are you from India? (Sen Hindistan’dan mısın?)
B: Yes, I am. (olumlu cevap) B: No, I’m not. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

11 B: Yes, she is. (olumlu cevap) B: No, she isn’t. (olumsuz cevap)
A: Is Sally at home? (Sally evde mi?) B: Yes, she is. (olumlu cevap) B: No, she isn’t. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

12 B: Yes, they are. (olumlu cevap) B: No, they aren’t. (olumsuz cevap)
A: Are they tired? (Onlar yorgun mu?) B: Yes, they are. (olumlu cevap) B: No, they aren’t. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

13 A: Where are you? (Neredesin?) B: I’m at home. (Evdeyim)
ingilizcebankasi.com

14 A: How old is your father? (Baban kaç yaşında?) B: He’s 23 years old.
ingilizcebankasi.com

15 Was / Were Be fiilinin past simple (geçmiş zaman) şekli was, were olarak kullanılır. I, he, she, it ile  was; you, we, they ile  were kullanılır. ingilizcebankasi.com

16 Past simple of be: was/were
He She It was very hardworking at a high school. from argentina happy at school yesterday We You They were ingilizcebankasi.com

17 Negative of «was/were»
He She It was not (= wasn’t) very hardworking at a high school. from argentina happy at school yesterday We You They were not (= weren’t) ingilizcebankasi.com

18 Past simple of be: was/were
He She It was very hardworking at a high school. from argentina happy at school yesterday We You They were ingilizcebankasi.com

19 Negative of «was/were»
He She It was not (= wasn’t) very hardworking at a high school. from argentina happy at school yesterday We You They were not (= weren’t) ingilizcebankasi.com

20 Question with «was/were»
he she it a student at a high school? from Argentina? happy? at school now? students at a high school? were we you they ingilizcebankasi.com

21 John was a famous cowboy. (John ünlü bir kovboydu.)
ingilizcebankasi.com

22 I was at home yesterday. (Dün evdeydim) ingilizcebankasi.com

23 We were at the match last Sunday. (Geçen Pazar maçtaydık)
ingilizcebankasi.com

24 He was very busy yesterday. (O dün çok meşguldu)
ingilizcebankasi.com

25 Sue and her mother were in the garden. (Sue ve annesi bahçede idi)
ingilizcebankasi.com

26 We weren’t at the party last night. (Biz dün gece partide değildik)
ingilizcebankasi.com

27 I wasn’t a hardworking student at school.
(Okulda çalışkan öğrenci değildim) ingilizcebankasi.com

28 Sue wasn’t angry with me. (Sue bana kızgın değildi)
ingilizcebankasi.com

29 A: Were you at school yesterday? (Dün okulda mıydın?)
B: Yes, I was. (olumlu cevap) B: No, I wasn’t. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

30 A: Was your father angry? (Baban kızgın mıydı?) B: Yes, he was.
B: No, he wasn’t. ingilizcebankasi.com

31 A: Were the children happier in the past?
(Çocuklar geçmişte daha mutlu muydular?) B: Yes, they were. B: No, they weren’t. ingilizcebankasi.com

32 Where were you yesterday evening? (Dün akşam neredeydin?)
I was at home. (Evdeydim) ingilizcebankasi.com

33 How was the concert? (Konser nasıldı?) It was awful. (O berbattı)
ingilizcebankasi.com

34 been Be fiilinin perfect tense’lerle kullanılan şekli (yani V3) been’dir. I am a student. (present simple) (Ben bir öğrenciyim) I have been a student for ten years. (present perfect simple) (Ben on yıldır öğrenciyim) ingilizcebankasi.com

35 He is hungry. (present simple) (O aç)
He has been hungry since the morning. (present perfect simple) (O sabahtan beri aç) ingilizcebankasi.com

36  thank you  prepared by HÜSEYİN URAZ for www.ingilizcebankasi.com
© 2016 ingilizcebankasi.com


"Www.ingilizcebankasi.com ©2016 be www.ingilizcebankasi.com ©2016 ingilizcebankasi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları