Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ ve TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ ve TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ ve TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” http://bursa.meb.gov.tr/oges

2 Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır. Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır:  Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü  Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü  Destek süreçleri modülü  Tercih süreçleri modülü Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir. PROJE TANITIMI

3 1.TEOG Genel Esasları 2.TEOG Değerlendirmesine İlişkin Esaslar 3.Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere İlişkin Esaslar Modül 1 Merkezi Ortak Sınav Temel Bilgiler Modülü 1.Temel Eğitim Sonrası Ortaöğretim Eğitim Seçenekleri 2.Fen Liseleri Tanıtımı 3.Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı 4.Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı 5.Anadolu Liseleri Tanıtımı Kitabı 6.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı 7.Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı 8.Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı 9.Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı 10.Açık Öğretim Kurumları Tanıtımı 11.Temel ve özel liseler Tanıtımı 12.Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Modül 2 Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü 1.Öğrenme Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? 2.Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları 3.Dikkat ve Konsantrasyon 4.Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler 5.Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran Yöntemler 6.Amaç Belirleme ve Motivasyon 7.Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma 8.Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri 9.Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları 10.Nefes ve Gevşeme Egzersizleri 11.Meslek Seçimi Ve Önemi Modül 3 Destek Süreçleri Modülü 1.Tercih Süreçleri Genel Tanıtım Modül 4 Tercih Süreçleri Modülü ŞUAN PROJENİN NERESİNDESİNİZ ?

4 Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır… VELİ SARIKAYAARZU AYYILDIZ Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı MEHMET KÖYLÜKEMAL AKARZAFER AĞAOĞLUHÜSEYİN İCALY. FIRAT ERKEKİLHAN SARIGÜLERHAN AĞBABA Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Proje Koordinatörü Bursa İl Milli Eğitim Fatih Projesi İl Eğitmeni Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Müdürü Osmangazi Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulu Müdürü Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Müdürü Osmangazi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı ENİSE CANTAŞGÖKAY MUTLUİBRAHİM İBRAMGÜLŞAH ER SEVAL ULVİYE AKYOL SERAP ÖZÜDOĞRU Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Karamehmet Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Süleyman Cura Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

5 Projenin tüm çıktılarına http://bursa.meb.gov.tr/oges Web adresimizden ulaşabilirsiniz…

6 BU SUNUDA NE BULACAKSINIZ? Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… A.Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulunun Amacı B.Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulları İşleyişi

7 1.BÖLÜM Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulunun Amacı

8 A. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULUNUN AMACI Okulun Tanımı Meslekî ve Teknik Açık öğretim Okulu Millî Eğitim Temel Kanunun genel amaçlarına ve bu Kanun ile Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu temel ilkelerine uygun olarak en az ilkokulu bitiren yurttaşlara uzaktan öğretim veya gerektiğinde yüz yüze eğitim programlarını uygulayarak meslek kazandırmayı amaçlayan ve bu yolla onları hayata hazırlayan bir Meslekî ve Teknik Öğretim kurumudur.

9 A. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULUNUN AMACI Okulun Amaçları Millî Eğitim Temel Kanununun temel amaçları ve ilkelerine uygun olarak Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu'nun amaç ve görevleri şunlardır. a. Bir meslek edinmek isteyenlerin meslek seçmesine yardımcı olmak için gerekli araç ve yöntemleri bulmak ve geliştirmek. b. Çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği araştırma, plânlama, program geliştirme ve değerlendirme etkinliklerini yürütmek.

10 A. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULUNUN AMACI c. Meslek edinmek isteyenlere uzaktan öğretim yoluyla meslek kursları düzenlemek. d. Uzaktan öğretim sistemini geliştirme ve yaygınlaştırma amacına yönelik inceleme, araştırma ve program geliştirme çalışmaları yapmak. e. Gerektiğinde kursiyerlerin yüz yüze öğretim teknikleri ile bilgi ve becerilerini artırmak. f. Yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemlerini etkili ve amaca uygun şekil de bütünleştirmek.

11 A. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULUNUN AMACI g. “Yetkili Elektrikçiler Hakkında Yönetmelik” e göre 3., 2. ve 1. sınıf yetkili elektrikçilik kursları düzenlemek, sınavları yapmak ve belgeleri düzenleyerek Bakanlığa sunmak. h. Öğretim ve sınavların yapılmasında diğer öğretim kurumlarıyla işbirliği yapmak. i. Bakanlıkça kabul edilen programlara göre özel ve kamu kurumlarınca açılan kursları bitirenleri sınavlara almak başarılı olanlara belgelerini vermek.

12 2. BÖLÜM Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulları İşleyişi

13 B. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞLEYİŞİ Uzaktan Öğretim Kalkınma plânı hedeflerine göre iş hayatının ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, öğrenim çağında veya öğrenim çağını geçirmiş olan yetişkinlerin uzaktan öğretim yoluyla meslek edinmelerine yardımcı olmak veya bir üst öğrenime hazırlamak üzere eğitim yapılır. Eğitim-öğretim hizmetleri yıl boyunca kesintisiz sürer. Kurslara katılacaklarda aranacak şartlar, eğitim-öğretim programlarında belirtilir.

14 B. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞLEYİŞİ Yüzyüze eğitim Gerekli görüldüğü ve imkânlar sağlandığı takdirde, blok şeklinde yüzyüze eğitim yapılabilir. Eğitim-öğretim programları Eğitim-öğretim programlarının hazırlanmasında, Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulur. Programlar Bakanlığın onayından sonra uygulamaya konulur.

15 B. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞLEYİŞİ Kayıt ve kabul işleri Meslekî ve Teknik kurslara kayıtlar; her yıl 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında yapılır. Yetkili Elektrik tesisatçılığı kurslarına, özel yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyanlar katılabilirler.

16 B. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞLEYİŞİ Kurs ve kayıt ücreti Kursların yazışma, ders aracı sağlama ve gönderme ile sınav ve değerlendirme hizmetlerine karşılık Okul Müdürlüğünün teklifi ile Bakanlıkça her öğretim yılı başında tesbit edilen miktarda kurs ve kayıt ücreti alınır. Bu ücret döner sermaye hesabına yatırılarak ders kitabı, ders notu, sınav soruları hazırlama ve üretme giderlerine harcanır.

17 B. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞLEYİŞİ Yetkili Elektrik Tesisatçılığı Eğitimi Özel yönetmeliğine uygun olarak elektrik işlerinde çalışacaklar, uzaktan öğretim sistemiyle yetiştirilebilir. Yönetmeliğe göre yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olanlara usulüne uygun yetki belgeleri verilir. Sınavlar Sınavlar yazılı, sözlü-uygulamalı olarak yapılır. Sınav günleri Bakanlıkça belirlenir.

18 B. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞLEYİŞİ Sınavların Değerlendirilmesi Yazılı sınavların genel olarak merkezi sistem test usulü ile yapılması esastır. Yazılı ve sözlü- uygulamalı sınavlar yüz (100) tam puan esasına göre değerlendirilerek, en az atmış (60) tam puan alan o dersten başarılı olur.

19 B. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞLEYİŞİ Sınav hakkı Kursiyerlere yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavların her türü için dört sınav hakkı verilir. Özürsüz olarak sınavlara giremeyenler bu haklarını kullanmış sayılırlar. Sınavlara katılamayanlardan özürleri okul müdürlerince kabul edilenlere en fazla iki sınav hakkı daha verilir. Bütün sınav haklarını kullanıp, başarılı olamayanların kayıtları silinerek belgeleri kendilerine iade edilir. Başarı Belgesi Bütün derslerden başarılı olanlara, şekli Bakanlıkça belirlenecek başarı belgesi verilir.

20 BAŞARILAR… BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"MESLEKİ ve TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları