Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR KAHRAMAN DOĞUYOR."— Sunum transkripti:

1 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2 CEVAP : İstanbul’un fiilen işgali
SORU 1 : Mustafa Kemal ‘’Geldikleri gibi giderler’’sözünü aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında söylemiştir? CEVAP : İstanbul’un fiilen işgali

3 CEVAP: Halkın yönetime katılmasını
Soru 2: 1907 Selanik’te iken meşrutiyeti ilan ettirmek ve meclisli yönetime geçmek isteyen ittihat ve terakki cemiyetinin toplantılarına katıldım Bu durum Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalıştığının göstergesidir? CEVAP: Halkın yönetime katılmasını

4 CEVAP: Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru 3: 1906 yılında Mustafa Kemal paşa tarafından Şam’da kurulan siyasi teşkilat asagıdakılerden hangisidir? CEVAP: Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

5 I.Şemsi Efendi ilkokulu II.Manastır Askeri İdadisi
Soru 4: Mustafa Kemal aşağıdaki sıralamada verilen okullardan hangisinde öğrenim görmemiştir? I.Şemsi Efendi ilkokulu II.Manastır Askeri İdadisi III.İstanbul Harp Okulu IV.Darül Fünun CEVAP: IV

6 CEVAP: Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.
Soru 5: Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında aşağıdaki sözlerinden hangisini söylemiştir? CEVAP: Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.

7 Soru 6: Mustafa kemal Atatürk hayatı boyunca asagıdakılerden hangisinde askeri bir görev yapmamıştır? CEVAP: Muğla

8 Soru 7: Atatürkün askerlik siyaset felsefe matematik gibi bir çok alanda başarılı olması onunu asagıdakı özelliklerinden hangisinin göstergesidir? CEVAP: çok yönlülüğü

9 Soru 8: Gerçek devlet adamlığı bir milletin olduğu biçimden olması gereken biçime dönüştürme sanatıdır. Atatürkün yukarıdaki sözü onun hangi özelliğini gösterir? CEVAP: Özgürlükçü

10 CEVAP: TBMM orduları başkomutanlığı
soru 9: Mustafa Kemal Paşa yılları arasında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmamıştır? CEVAP: TBMM orduları başkomutanlığı

11 Soru 10: Atatürk öncülüğündeki Türk bağımsızlık mücadelesinin esir milletlerin de kurtuluşu ve umut ışığı olması onun hangi özelliğinin göstergesidir? CEVAP: Evrenselliği

12 2. MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

13 Ruslara karşı açılmıştır 90.000 askerimiz donarak şehit olmuştur
Soru 1: Aşağıda I.Dünya savaşında savaştığımız cephelerden biri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Verilen bilgilere göre bu cephe aşağıdakilerden hangisidir? Taarruz cephemizdir Ruslara karşı açılmıştır askerimiz donarak şehit olmuştur CEVAP: Kafkas cephesi

14 I.Savaşın süresi uzamıştır
Soru 2: Çanakkale cephesi ile ilgili verilen aşağıdaki sonuçlardan hangisi Osmanlı devletinin I.Dünya savaşındaki yükünün hafiflenmesine zemin hazırlanmıştır? I.Savaşın süresi uzamıştır II.Mustafa Kemalin tanınmasına neden olmuştur. III.Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmıştır. IV.Türk halkının mücadele azmi kuvvetlenmiştir. CEVAP: III

15 CEVAP: İzmir müdafaa-i hukuk cemiyeti
Soru 3: Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetler arasında gösterilemez? CEVAP: İzmir müdafaa-i hukuk cemiyeti

16 Soru 4: Misak-i millide kapitülasyonlar hiçbir biçimde kabul edilemez kararı alınmıştır Bu karar aşağıda verilen alanlardan hangisinde bağımsızlığı sağlamaya yöneliktir? CEVAP: Ekonomik

17 Soru 5: İstanbul’un işgaliyle birlikte mebusun meclisi itilaf devletleri tarafından dağıtılmıştır. Bu gelişme itilaf devletlerinin; I.Milli irade II.Mondros ateşkes anlaşması III.Sevr barış anlaşması hangilerine aykırı bir davranış içinde olduğunun açık bir kanıtıdır? CEVAP: Yalnız I

18 CEVAP: Egemenliğin millete ait olması
Soru 6: Milli emeller,milli irade yalnız bir şahzın düşüncesinde değil tüm millet fertlerinin arzularının emellerinin birleşmesinden ibarettir Mustafa Kemal’in bu sözleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerine vurgu yaptığı söylenebilir? CEVAP: Egemenliğin millete ait olması

19 Soru 7: Erzurum kongresinde ‘’Milli gücü etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.’’maddesi aşağıdaki verilen alanlardan hangisinde bir değişim yaşanacağının kanıtıdır? CEVAP: Siyasi

20 Soru 8: Ya istiklal ya ölüm Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı gün kurtuluşu bu kelimelerle ifade etmesi aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin kanıtıdır? CEVAP: Bağımsızlığı

21 CEVAP: Gururuna yer vermemesi
Soru 9: Mustafa Kemal’in yaptığı işlerde ‘’Ben yaptım ben başardım.’’gibi kendini öven sözler kullanması onun aşağıdaki hangi özelliğinin kanıtıdır? CEVAP: Gururuna yer vermemesi

22 CEVAP: İleri görüşlülüğü
Soru 10: Bu Mondros ateşkes anlaşması olduğu gibi uygulanırsa ülkenin baştan sona ele geçirileceğini saldırıya uğrayacağını ileri sürdüm. Mustafa Kemal bu düşüncesini sonraki gelişmeler dikkate alınarak değerlendirildiğinde hangi yönünü açıkça ortaya koymaktadır? CEVAP: İleri görüşlülüğü

23 3.YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

24 CEVAP:Düzenli Ordunun Kurumasını İstemeleri
Soru1: Aşadakilerden hangisi kuvaimilliye’nin özelliklerinden değildir? CEVAP:Düzenli Ordunun Kurumasını İstemeleri

25 Soru2: Aşadakilerden hangisi kuvaimilliye liderlerinden biri değildir?
CEVAP: Kazım KARABEKİR

26 SORU 3: Türk halkının milli mücadele döneminde silahlı direniş grupları oluşturarak başlattığı harekete kuvaimilliye adı verilmiştir. Kuvaimilliye ilk kez hangi cephede meydana çıkmıştır? CEVAP: Güney cephesi

27 Soru 4: I.Milli mücadeleye karşı çıkan bazı ayaklanmaları bastırmışlardır. II.Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. III.Türkleri azınlık saldırılarına karşı korumuşlardır. IV.Yurdu düşman işgalinden kurtarmışlardır. Yukarıda kuvaimilliyenin yararları hakkında bilgiler verilmiştir. Hangi şıkta verilen yanlıştır? CEVAP:III

28 CEVAP:Antalya,Muğla ve Konya’yı el geçirmek
Soru 5: Batı cephesinde itilaf devletlerinin desteğiyle hareket eden Yunanlıların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? CEVAP:Antalya,Muğla ve Konya’yı el geçirmek

29 Soru 6: I. Fransız işgalcilere ve Ermenilere karşı savaşılmıştır. II
Soru 6: I.Fransız işgalcilere ve Ermenilere karşı savaşılmıştır. II.Bugünkü güney sınırlarımız bu cephedeki mücadeleler sonunda imzalanan Ankara anlaşmasıyla çizilmiştir. III.Bu cephedeki mücadeleler sonucunda misak-i milliden taviz verilmiştir. IV.Savaş sonucunda Ermenilerin isteği üzerine Gümrü anlaşması imzalanmıştır. CEVAP: IV

30 CEVAP: ZEYNEP FERHAT: Fransızlar Ankara anlaşması
Soru 7: Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerine‘’milli mücadele sırasında hangi devletlerle hangi anlaşmalar yapılmıştır.’’diye sormuştur. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmeninin sorusuna yanlış cevap vermiştir? FERHAT: Fransızlar Ankara anlaşması MURAT: Rusya ile Moskova anlaşması FATMA: Ermeniler ile Gümrü anlaşması ZEYNEP: İngiltere ile Kars anlaşması CEVAP: ZEYNEP

31 CEVAP:Düzenli orduyu kurmak
Soru 8: Sakarya savaşı öncesi başkomutanlık yetkisini alan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milliye emirlerini yayınlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in tekalifi milliye emirlerini çıkarmasını amaçlarından biri olamaz? CEVAP:Düzenli orduyu kurmak

32 CEVAP:Halifeliğin kaldırıldığının
Soru 9: Mudanya ateşkes anlaşmasına göre:Yunanlılar doğu trakyayı 15 gün içersinde boşaltıp TBMM’ye teslim edeceklerdir. Mudanya ateşkes anlaşmasının bu maddesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılamaz? CEVAP:Halifeliğin kaldırıldığının

33 I.Tevfik paşa savaş yanlısı bir politika izlemiştir.
Soru 10: Londra konferansı İstanbul hükümeti temsilcisi olan Tevfik Paşanın:Ben Türk milletini gerçek temsilcisi olan TBMM temsilcisine bırakıyorum. Sözüne göre; I.Tevfik paşa savaş yanlısı bir politika izlemiştir. II.TBMM’nin saygınlığı artmıştır. III.İtilaf devletleri misak-i milliyeyi kabul etmişlerdir. Yargılarından hangisine ulaşılabilir? CEVAP: II


"BİR KAHRAMAN DOĞUYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları