Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN LİSELERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN LİSELERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI."— Sunum transkripti:

1 FEN LİSELERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” http://bursa.meb.gov.tr/oges

2 Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır. Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır:  Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü  Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü  Destek süreçleri modülü  Tercih süreçleri modülü Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir. PROJE TANITIMI

3 1.TEOG Genel Esasları 2.TEOG Değerlendirmesine İlişkin Esaslar 3.Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere İlişkin Esaslar Modül 1 Merkezi Ortak Sınav Temel Bilgiler Modülü 1.Temel Eğitim Sonrası Ortaöğretim Eğitim Seçenekleri 2.Fen Liseleri Tanıtımı 3.Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı 4.Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı 5.Anadolu Liseleri Tanıtımı Kitabı 6.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı 7.Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı 8.Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı 9.Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı 10.Açık Öğretim Kurumları Tanıtımı 11.Temel ve özel liseler Tanıtımı 12.Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Modül 2 Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü 1.Öğrenme Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? 2.Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları 3.Dikkat ve Konsantrasyon 4.Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler 5.Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran Yöntemler 6.Amaç Belirleme ve Motivasyon 7.Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma 8.Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri 9.Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları 10.Nefes ve Gevşeme Egzersizleri 11.Meslek Seçimi Ve Önemi Modül 3 Destek Süreçleri Modülü 1.Tercih Süreçleri Genel Tanıtım Modül 4 Tercih Süreçleri Modülü ŞUAN PROJENİN NERESİNDESİNİZ ?

4 Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır… VELİ SARIKAYAARZU AYYILDIZ Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı MEHMET KÖYLÜKEMAL AKARZAFER AĞAOĞLUHÜSEYİN İCALY. FIRAT ERKEKİLHAN SARIGÜLERHAN AĞBABA Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Proje Koordinatörü Bursa İl Milli Eğitim Fatih Projesi İl Eğitmeni Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Müdürü Osmangazi Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulu Müdürü Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Müdürü Osmangazi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı ENİSE CANTAŞGÖKAY MUTLUİBRAHİM İBRAMGÜLŞAH ER SEVAL ULVİYE AKYOL SERAP ÖZÜDOĞRU Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Karamehmet Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Süleyman Cura Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

5 Projenin tüm çıktılarına http://bursa.meb.gov.tr/oges Web adresimizden ulaşabilirsiniz…

6 BU SUNUDA NE BULACAKSINIZ? Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… A.Fen Liseleri Tanıtım B.Fen Liselerinin Amaçları C.Fen Liselerinin İşleyişi D.Fen Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

7 1.BÖLÜM Fen Liseleri Genel Tanıtım

8 A. Fen Liseleri Tanıtımı Fen Liseleri, 1964 yılında Ford Vakfı'nın desteğiyle ilk Ankara'da açılmıştır. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmektedir. Sınıf mevcutları 30 olup, her yıl okula alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez.

9 2. BÖLÜM Fen Liselerinin Amaçları

10 B. Fen Liselerinin Amaçları Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları ▲ Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı, ▲ Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

11 B. Fen Liselerinin Amaçları ▲ Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, ▲ Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, ▲ Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, ▲ Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

12 B. Fen Liselerinin Amaçları ▲ Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini, ▲ Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, ▲ Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, ▲ Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

13 B. Fen Liselerinin Amaçları ▲ Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar. Fen Liselerinin buna ek olarak: Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlar. Fen Liselerinin buna ek olarak: Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlar.

14 3. BÖLÜM Fen Liselerinin İşleyişi

15 C. Fen Liselerinin İşleyişi Kontenjan Belirleme Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez. Fen liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez.

16 C. Fen Liselerinin İşleyişi Kontenjanların ilanı: Okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla, açılacak şube sayısı her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjanla tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.

17 C. Fen Liselerinin İşleyişi Nakil ve Geçişler Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerine nakil ve geçişler; Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde, okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar, bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara onuncu sınıfın sonuna kadar yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

18 C. Fen Liselerinin İşleyişi Öğretmen seçimi Ortaöğretim kurumlarından; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamaları 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, diğer okullara öğretmen atamaları ise 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

19 C. Fen Liselerinin İşleyişi Fen Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi: DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM2222 TÜRK EDEBİYATI3333 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1111 TARİH22-- T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK--2- COĞRAFYA22-- MATEMATİK6666 FİZİK2244 KİMYA2244 BİYOLOJİ3333 SAĞLIK BİLGİSİ1--- FELSEFE--2- BİRİNCİ YABANCI DİL7333 İKİNCİ YABANCI DİL2222 BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK2222 TRAFİK VE İLK YARDIM---1 ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI35303431

20 C. Fen Liselerinin İşleyişi Fen Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi: DERSLER 9. SI NI F 10. SI NI F 11. SI NI F 12. SI NI F SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (3)--33 SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (3)--22 DİKSİYON VE HİTABET (1)(1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3)(2) MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) 1 - 2 MATEMATİK UYGULAMALARI (3)-222 BİLİM (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ) UYGULAMALARI (3)-333 SOSYAL BİLİMLER SEÇMELİ TARİH (1)--4 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ---4 SEÇMELİ COĞRAFYA (2)--44 PSİKOLOJİ (1)--22 SOSYOLOJİ (1)--22 MANTIK (1)--22 BİLGİ KURAMI (1) 1 - 2 SEÇMELİ FELSEFE (1)--- 1 - 2 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)(1) İŞLETME (1)(2) EKONOMİ (1)(2) GİRİŞİMCİLİK (1)(1) YÖNETİM BİLİMİ (1)(2) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)(2) DİN, AHLÂK VE DEĞERLER KUR’AN-I KERİM (4)(2) HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)(2) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)(1)(2)

21 C. Fen Liselerinin İşleyişi Fen Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF SEÇMELİ DERSLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3)--(2)(4 SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (3)--(2)(4 ALMAN EDEBİYATI (1)(1)(2) İNGİLİZ EDEBİYATI (1)(1)(2) FRANSIZ EDEBİYATI (1)(1)(2) SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)(2) SOSYAL ETKİNLİK (1)(1)(2) GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)(2) SEÇMELİ MÜZİK (4)(2) SANAT TARİHİ (1)(2) DRAMA (1)(1) BİLİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)(1)(2) PROJE HAZIRLAMA (1)(1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI4958 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME1111 TOPLAM DERS SAATİ40

22 4. BÖLÜM Fen Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

23 D. Fen Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Fen Lisesi türünü seçecek öğrenciler bu okullarda fen ve matematik ağırlıklı bir eğitim alt yapısı olduğunu bilmelidir. Öte yandan dil eğitimi de güçlü olan bu okullarda çok başarılı öğrenciler öğrenim görmektedir.

24 D. Fen Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Okulun Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı Fen liseleri Bursa için genel olarak tüm ilçeler dahil % 5’lik dilime kadar öğrenci alır. Merkez ilçelerde bu yüzde % 3’e kadar ilerler. Bu nedenle Merkezi Ortak Sınavda elde edilen puan yüzdelik dilim olarak yukarıda belirttiğimiz yüzdelik dilimler aralığında olmalıdır. Öğrenci % 10’luk dilimde iken Fen Lisesi tercihi ölü tercih olur. Bu nedenle Fen Lisesini amaçlayan öğrenciler sıralama olarak ilk % 5’lik dilimde kendilerine yer bulmalıdırlar.

25 D. Fen Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Okulun Eğitsel ve Sosyal Başarısı Üniversite başarısı bir okulun kimliği gibidir. Her öğrenci ve velinin iyi bir lise seçmedeki amacı iyi bir üniversiteye yerleşmektir. Okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi, her seviyede öğrenciyi kazanma konusunda okulun rehberlik birimi işbirliğiyle izlediği eğitim politikaları önemlidir. Okulun sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel olanakları incelenmelidir. Akademik başarı kadar önemli olan bu şartları okul sağlıyor mu?

26 D. Fen Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Tesis Olanakları ve Fiziki Yapısı Bina yapısı, derslik konforu, laboratuar mekânları, sanat ve spor alanlarının olması iyi bir eğitim için önemli unsurlar.

27 D. Fen Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Özel Durumlar Bu şart her zaman ilk sıralarda yer bulmasa da seçeceğiniz en iyi okul evinize yakın olan okuldur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve evine uzak mesafede okul seçen bir öğrencinin, okuluna saatler süren bir yolculuk sonrası varması, okul sonrasında ise yine saatler süren bir yolculuk sonrası evine yorgun düşmüş şekilde gelmesi, ödev ve tekrar yapacak hatta dinlenecek vakti bulamaması telafi edilebilir bir kayıp değildir.

28 5. BÖLÜM Bursa’da Bulunan Fen Liseleri

29 BURSA’DA BULUNAN FEN LİSELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TERCİH DÖNEMİ YÜZDELİK DİLİMLERİNE GÖRE BURSA FEN LİSELERİ Aşağıda Bursa’da bulunan fen liselerinin 2014-2015 eğitim öğretim yılı tercih dönemi yüzdelik dilimleri ve 2015- 2016 eğitim öğretim yılı ilk yerleştirme sonuçları doğrultusunda MEB tarafından açıklanan taban puanları listesini görmektesiniz. Sıralama yüzdelik dilime göre yapılmıştır.

30 BURSA’DA BULUNAN FEN LİSELERİ İLÇE - OKUL TÜRÜYILKON YÜZ. DİL. TABAN PUAN 1NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yıl1200,54490,07 2NİLÜFER / Tofaş Fen LisesiFen Lisesi4 yıl1200,60490,43 3 İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi4 yıl1202,05477,21 4 OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi4 yıl603,13471,68 5 MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi4 yıl903,85467,55 6 KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi4 yıl904,49461,49

31 BAŞARILAR… BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"FEN LİSELERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları