Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KES İ KLERDE İ LK YARDIM E Ğİ T İ M İ NE HO Ş GELD İ N İ Z DÜZKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EĞİTİMCİ ÖZLEM YİĞİT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KES İ KLERDE İ LK YARDIM E Ğİ T İ M İ NE HO Ş GELD İ N İ Z DÜZKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EĞİTİMCİ ÖZLEM YİĞİT."— Sunum transkripti:

1 KES İ KLERDE İ LK YARDIM E Ğİ T İ M İ NE HO Ş GELD İ N İ Z DÜZKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EĞİTİMCİ ÖZLEM YİĞİT

2 KESİKLERDE İLK YARDIM

3 KANAMA Damar bütünlü ğ ünün bozulması sonucu kanın damar dı ş ına (vücut içine veya dı ş ına do ğ ru) bo ş almasıdır.

4 Kanamanın ciddiyeti a ş a ğ ıdaki durumlara ba ğ lıdır;  Kanamanın hızına  Vücutta kanın aktı ğ ı bölgeye  Kanama miktarına  Ki ş inin fiziksel durumu ve ya ş ına

5 KANAMA ÇEŞİTLERİ Kanama; Atardamar,toplardamar ya da kılcal damar kanaması olabilir. 1. Atardamar kanaması: Kalp atı ş ına uyumlu ş ekilde, kesik ve fı ş kırarak akar, açık kırmızı renklidir. 2. Toplardamar kanaması:koyu renkli ve sızıntı ş eklindedir. 3. Kılcal damar kanaması: Küçük kabarcıklar ş eklindedir.

6

7 KESİKLERDE İLK YARDIM  Hasta yaralının durumu de ğ erlendirilir(AB)  Yardım ça ğ rılır (112)  Kanama de ğ erlendirilir.Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.  Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır,  Gerekiyorsa yara üzerindeki bezler kaldırılmadan bandaj ile sarılarak basınç uygulanır.

8 KESİKLERDE İLK YARDIM  Kanayan yere en yakın basınç noktasına basınç uygulanır.  Kanayan bölge yukarı kaldırılır.  Çok sayıda hasta yaralının bulundu ğ u bir ortamda tek ilk yardımcı varsa,yaralı güç ko ş ullarda bir yere ta ş ınacaksa,uzuv kopması varsa ve baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli gelmiyorsa turnike uygulanır.

9 KESİKLERDE İLK YARDIM  Ş ok pozisyonu verilir,  Sık aralıklarla ya ş am bulguları de ğ erlendirilir.(2-3 dk)  Kanayan bölge dı ş arıda kalacak ş ekilde üstü örtülür.  Yapılan uygulamalar varsa turnike ile ilgili bilgiler yazılır.  Hızla sevk edilmesi sa ğ lanır.

10 KESİKLERDE İLK YARDIM

11

12

13 VÜCUTTAKİ BASI NOKTALARI boyun üst kol ayak bile ğ i el bile ğ i baca ğ ın iç kısmı köprücük kemi ğ i üzeri diz kapa ğ ı arkası dirsek iç kısmı ş akak bölgesi kasık bölgesi

14 TURNİKE UYGULAMASI Turnike uygulaması doku harabiyeti ve olumsuz etkiler nedeniyle, EN SON ÇARE olarak UYGULANMALIDIR.

15 TURNİKE UYGULAMASI  UZUV KOPMASI varsa ve atardamar bası noktasına basınç uygulaması yetersiz kalmı ş sa,  Yaralı ta ş ınması gerekiyorsa, sa ğ lık kurulu ş u çok uzakta ise,  Birden fazla yaralının bulundu ğ u ortamda tek ilk yardımcı varsa, turnike uygulanır.

16

17  Kopan uzuv ; su geçirmeyen temiz plastik bir torba içine konulur.  Daha sonra bu torba, içinde buz (veya so ğ uk su) olan ikinci bir torba içine konulur.  Torba temiz bir bez ile sarılır. KOPAN UZUV;

18  Asla kopan uzuv (organ) ile buz aynı torbaya konulmaz.  Torbanın üzerine yaralının adı - soyadı ve uzvun bulundu ğ u saat yazılır.  Uzuv ile yaralı aynı araçla hastaneye gönderilir. KOPAN UZUV;

19

20 KES İ KS İ Z B İ R BAYRAM D İ LER İ Z BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN TEŞEKKÜR EDERİZ


"KES İ KLERDE İ LK YARDIM E Ğİ T İ M İ NE HO Ş GELD İ N İ Z DÜZKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EĞİTİMCİ ÖZLEM YİĞİT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları