Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme Dr. Kerim Karabacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme Dr. Kerim Karabacak."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme Dr. Kerim Karabacak

2 Model, Strateji, Yöntem ve Teknik Kavramları
Strateji: Kazandırılmak istenen davranışlara ulaşılması için yöntem, teknik ve araç-gereçlerin seçilmesine olanak tanıyan genel bir yaklaşımdır. Yöntem: Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye kazandırılmak istenen davranışların oluşturulması için izlenen yol. =Metot Teknik: Bir öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. =Taktik = Etkinlik .

3 Model, Strateji, Yöntem ve Teknik Kavramları
Öğretimde "Strateji" geniş kapsamlıdır. Her biri birkaç öğretim "Metod-Yöntem"ini, onlar da birkaç öğretim "Teknik-Taktik-Etkinlik"leri içerebilir. Yöntemi bir tasarım, tekniği de bir uygulama olarak görebiliriz. . Strateji Yöntem Teknik

4 Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi (Anlamlı Öğrenme) (AUSUBEL)
.

5 Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Bilginin aktarılması, kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılmaktadır. Bilgilerin düzenlenmiş, sıralanmış olması gerekmektedir. Öncelikle genel ilke ve kavramlar, ardından ayrıntılı bilgiler verilir. Etkin katılım için öğretmen ile öğrenciler arasında yoğun bir etkileşim olmalıdır. Sunulan bilgiler, bol örneklerle desteklenmelidir. .

6 Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Sunulan bilgiler, genelden özele doğru (tümdengelim) bir sıra izlemelidir. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için ders sunumunda aşamalılık ilkesi uygulanmalıdır. (Kolaydan-zora, bilinenden bilinmeyene) Öğrenciler, öğrenmeye karşı istekli ve kararlı olmalıdır. Yeni bilgiler, ön bilgilerle anlamlı hale getirilmelidir. .

7 Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Yeni bilgi ile mevcut bilginin ilişkilendirilmesine köprü görevi üstlenen ifadelere örgütleyiciler (ön düzenleyiciler) denir. Açıklayıcı örgütleyiciler; daha önce hiç karşılaşılmamış bir konu hakkında ön bilgi edinilmesini… (Mükemmelik) Karşılaştıtıcı örgütleyiciler; benzeşimleri ve zıtlıkları belirleyerek, yeni gelen bilgileri daha önceki bilgilerle karşılaştırınayı sağlar. (TSE-Mükemmellik) .

8 Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Öğrenci etkinliğine dayalıdır. Bilgiler, özelden genele doğru (tümevarım) bir sıra izlemelidir. Öğretim, öğrencilerin merakını uyandıracak bir problemle başlar. Öğrenciler daha önceden araştırılmış bir gerçeği kendileri için araştırırlar. .

9 Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Öğrencilerin zihinsel gelişim özelliklerine uygun örnekler önceden belirlenir. Öğrenciye sorulacak sorular kolaydan zora doğru dizilmeli ve öğrenci kapasitesine göre sorulmalıdır. Öğrenci sonuçta ulaştığı genelleme ve tanımlamaları kendi yapmalıdır. .

10 Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Öğretmenin Görevi ; Öğrenciyi yönlendirmeli ve cevabı ona buldurmaktır. Yetenekli ve esnek olmalı Konuyu çok iyi bilmelidir. Sabırlı olmalıdır. Öğrencileri sürekli desteklemelidir. Öğrenci, amacı ve çözüm yöntemlerinin amaca uygun olup olmadığını bilmelidir. Öğretmen öğrencilere seçenekler sunmalı, değişik yaklaşımlar geliştirmek için yaşantılar sağlamalıdır.

11 Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Bruner’e göre buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin zihinsel gelişmişlik düzeylerine göre üç şekilde uygulanabileceğini savunur: Bağımlı buluş yoluyla öğretim: Öğretmen problem ve çözüm için uygulanacak metotları verir, fakat çözümü öğrenciye bırakır. Yarı-serbest buluş yoluyla öğretim: Öğretmen sadece problem durumunu ortaya koyar, çözüm için kullanılacak yöntemleri ve çözümü öğrencilere bırakır. Serbest buluş yoluyla öğretim: Problemi, çözüm yollarını ve çözümü bulma tamamen öğrenciye bırakılmıştır. Öğretmen çalışmalar tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yaparak öğrencilere geribildirimde bulunur.

12

13 Araştırma-inceleme yolu ile öğrenme Stratejisi
(Jhon Dewey) Öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir öğretim yaklaşımıdır. Öğretmen yol gösterici, yönlendirici, rehber konumundadır. Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırılır. Öğrenciler problem çözme yoluyla, yaşamlarında karşılaşacakları diğer problemler için çözüm yolları öğrenir.

14 Araştırma-inceleme yolu ile öğrenme Stratejisi
(Jhon Dewey) Öğretmenin Görevi ; Araştırmanın ilk bölümlerinde öğretmenin rolü, problem durumunu seçmek, problemin çözme sürecinde anlaşmazlık durumlarında danışmanlık yapmaktır. Öğretmenin, problem durumunu ve öğrenci tepkilerini çok iyi izlemesi ve gerektiğinde müdahaleler yapması gerekir.

15 Kısaca, öğretim stratejileri:
Sunuş Yoluyla Genelden özele bilgi aktarılır Araştırma Yoluyla Öğrenci araştırma inceleme yapar Buluş Yoluyla Öğrenci problemi çözmeye çalışır


"Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme Dr. Kerim Karabacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları