Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tek Tanrıcılık (Monoteizm)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tek Tanrıcılık (Monoteizm)"— Sunum transkripti:

1 Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
Vahiy kaynaklı dinlerin ortak özellikleri neler olabilir?

2 Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
Tanrı’nın varlığı ve birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimine monoteizm veya tek tanrıcılık denir. Mono: tek, bir Teizm: tanrıcılık

3 Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
İslam düşüncesinde Tek Tanrıcılığı yansıtan herhangi bir cümle ya da düşünce var mıdır?

4 Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” Enbiyâ suresi, 22. ayet. Yukarıdaki ayeti tevhit inancı açısından değerlendiriniz

5 Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
Tevhit inancına göre evreni ve içindeki her şeyi yaratan ve yaşatan Allah’tır. Allah, mutlak güç ve kudret sahibidir. O, sonsuz bilgisi ve gücüyle evrendeki her şeye hükmeden bir ilahtır. Allah, her şeyi işiten, gören, başlangıcı ve sonu olmayan (ezelî ve ebedî), yarattıklarına karşı sonsuz şefkat gösteren ve onları seven bir varlıktır.

6 Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
Monoteizmde Tanrı , din gönderen, sadece kendisine ibadet edilen bir yaratıcıdır. Ona ait olan vasıflar başkasına yakışmaz. Kur’an-ı Kerim , tek tanrıcılık inancını en yalın şekilde şöyle ifade eder: “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir (Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şey ona muhtaçtır.). O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” İhlâs suresi, 1-4. ayetler.

7 Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
Tek Tanrı inancına sahip olan dinler nelerdir?

8 Çok Tanrıcılık (Politeizm)
Birden çok tanrının varlığına inanmak tevhit inancıyla bağdaşmaz. Niçin?

9 Çok Tanrıcılık (Politeizm)
Politeizm, tek tanrıcılık inancının aksine birçok tanrının varlığına inanmak demektir. Bu inanca göre evrende birden fazla tanrı vardır ve bu tanrıların farklı görevleri bulunmaktadır. Çok tanrıcılık inancı, daha çok ilkel toplumlarda ortaya çıkmış ve farklı şekillerde varlığını devam ettirmiştir.

10 Çok Tanrıcılık (Politeizm)
Antik Yunan; gök tanrı, savaş ve barış tanrısı, güneş tanrısı ve aşk tanrısı vb Arap Yarımadasında her kabilenin kendi putları vardı. Ayrıca çok tanrıcılık Arap yarımadasında oldukça yaygındı. Mekke halkı birden çok tanrıya inandıkları için ‘’müşrik’’ olarak isimlendirilmişlerdir.

11 Çok Tanrıcılık (Politeizm)
Çok tanrıcılık inancını benimseyenler Allah’ın yaratıcı ve güçlü olduğunu kabul etmekle birlikte, Allah’tan başkasına olağanüstü güçler atfederek onlardan yardım beklemişler. Daha çok Güneş, Ay, yıldız gibi gök cisimlerinin yanı sıra bazı doğa güçleri ile canlı ve cansız varlıkları tanrılaştırmışlardır. İslam dini, çok tanrıcılığı Allah’a şirk koşmak olarak değerlendirmiş ve şirkin her türlüsüne karşı çıkmıştır. Kur’an’da bu hususta şöyle buyrulmuştur: “...Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz…” Nisa 48

12 Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Sizce evrendeki olaylar ve yaratılış bir tesadüf sonucu mu meydana gelmektedir?

13 Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Tanrıtanımazlık (ateizm), Tanrı’nın varlığını reddetmek ve Tanrı yokmuş gibi davranmaktır. Tanrıtanımazlık, tarihin tüm dönemlerinde bireysel olarak da olsa varlığını sürdürmüştür. Ateizm, Allah’ın varlığını inkâr ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına da karşıdır

14 Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Ateizmin özellikleri Tanrı’nın varlığını kabul etmezler. Tanrı yokmuş gibi hayat sürerler. Evrendeki olayların tesadüfen meydana geldiğine inanırlar. Her türlü din ve inanca tepki gösterirler.

15 Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Ateizm, üç semavi dinin tanrı anlayışını ve bunun yanında meleklere, kitaplara, peygamberliğe, vahiy ve ahiret gününe de iman etmezler. Ateist bir kişi, tavır ve davranışları, hayat tarzı, sahip olduğu kural ve alışkanlıklarıyla “Tanrısız bir dünya” veya “Tanrısız bir yaşam tarzı” kurmayı hedefler. Bunun için Tanrı hakkında hiçbir şey düşünmemeye ve kendini dinden ve ibadetlerden uzak tutmaya çalışır.

16 Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Allah’ın varlığını kabul etmeyen Ateistler, evreninde tesadüfen geldiğini savunurlar. Bilimsel bir sebebini bulamadıkları tüm olayların tesadüfen geldiğini öne sürerler. Tanrı’nın varlığı hakkındaki bütün delilleri çürütmeye çalışırlar.

17 Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Vahye dayanmayan bazı inanç biçimleri ve düşünce akımları, ruhsal bunalım, ahlaki çöküntü, toplumu bir arada tutan temel değerlerdeki yozlaşma, sosyal ve kültürel dokudaki zedelenme, millî ve manevi duygulara yabancılaşma gibi olumsuzluklara toplumda olumsuz etkilere yol açabilir. Örneğin satanizm.

18 Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Şeytana tapma anlamına gelen satanizm özel olarak Hristiyanlığa, genel olarak da bütün dinlere karşı bir başkaldırı ve isyan hareketi olarak doğmuştur. Satanistler, genellikle bazı problemleri olan gençleri hedef kitle olarak görür. Düşüncelerini bunlara benimsetmeye çalışırlar. etmeyin...” Satanistler ayinlerinde insanlara işkence eder, hayvanları öldürür ve şiddeti teşvik ederler. Toplumda huzur ve güveni bozup kargaşaya neden olurlar. Oysa Kur’an-ı Kerim, şeytanın kötülükleri ve tuzakları konusunda bizleri şöyle uyarmıştır: “Ey âdemoğulları! … Şeytana kulluk


"Tek Tanrıcılık (Monoteizm)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları