Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS TARİH TERİMLER 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS TARİH TERİMLER 2015."— Sunum transkripti:

1 YGS TARİH TERİMLER 2015

2 TERİMLER CELALİ TAKVİM:Melikşah döneminde Ömer Hayyam tarafından geliştirilen güneş esasına dayanan takvim. MENHİR VE DOLMEN:Tarih öncesi devirlere ait mezarlar PANKUŞ:Hititlerde soylulardan oluşan meclis TAVANANNA:Hitit kraliçesi TAPETES:Frigyalıların halı ve kilim üretimi KANUNLAR KİTABI:Hititlerin aile hukukunu esas alan tarihin ilk medeni kanunu

3 TERİMLER ANAL:Hititlerin yıllıkları ZİGGURAT:Sümer tapınakları
URUGAKİNA:Dünyanın ilk yazılı kanunlarını hazırlayan sümer site devleti lagaş kralı HAMURABİ:Babillerde sümer kanunlarını düzenleyerek ilk yazılı anayasayı oluşturan kral NİNOVA:Asurluların başkenti ve ilk kütüphanenin kurulduğu yer HİYEROGLİF:Mısır yazısı

4 TERİMLER KADEŞ ANLAŞMASI:Dünyanın ilk yazılı anlaşması
SATRAP:Pers uygarlığında eyaletlere verilen isim ZERDÜŞT:İran uygarlığında görülen din İBRANİLER:İlk tek tanrılı dine inanan uygarlık (musevilik) PATRİCİLER VE PLEPLER:Roma imparatorluğunda halk arası sosyal sınıflar 12 LEVHA KANUNLARI:Modern hukukun temeli sayılan roma kanunları

5 TERİMLER KAST SİSTEMİ:Hindistanda uygulanan sosyal sınıf sistemi
VEDA DİNİ (BRAHMANİZM):Hindistanda inanılan din KURGAN:Orta asya Türk mezarları ONLU SİSTEM:Hun İmparatoru Mete’nin oluşturduğu askeri sistem AVARLAR:İstanbulu ilk kuşatan Türk devletidir TÜRGİŞLER:İlk Türk parasını basan Türk devletidir

6 TERİMLER KARLUKLAR:İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur
MANAS DESTANI:Kırgız Türklerinin destanı KURULTAY:Orta asya Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü yer YUĞ:Ortaasya Türklerinde yas törenleri BALBAL:Ortaasya Türklerinde mezar taşları MEVALİ POLİTİKASI:Emeviler döneminde arap olmayanları dışlama politikası

7 TERİMLER AMİLLİK:Emeviler döneminde ülke topraklarının ayrıldığı eyaletlere verilen ad TALAS SAVAŞI:Türklerin arasında islamiyetin yayılmasına yol açan savaş KARAHANLILAR:İlk Türk-İslam devleti GAZNELİ MAHMUT:Sultan ünvanını ilk kullanan Türk hükümdarı TOLUNOĞULLARI:Mısırda kurulan ilk Türk devleti

8 TERİMLER PASİNLER SAVAŞI:İlk selçuklu-bizans savaşıdır
YABGU:Selçuklularda hükümdara verilen ad DİVAN-I SALTANAT:Selçuklularda devlet işlerine bakılan divan SUBAŞI:Karahanlılarda ordu komutanı İKTA SİSTEMİ:Selçuklularda toprak yönetim sistemi (Osmanlılarda tımar adını alır) LONCA SİSTEMİ:Selçuklularda İş hayatını belirli esaslara bağlamak için kurulan teşkilat

9 TERİMLER KÜMBET:Selçuklu mezarları
SALTUKLULAR:Anadoluda kurulan ilk Türk beyliği ÇAKA BEYLİĞİ:İzmirde kurulan ilk denizci Türk beyliği SELÇUKLULARDA; VEZİR:Sultandan sonra gelen en önemli devlet adamı NAİP:Sultan merkezden ayrıldığında onun işlerine bakan görevli

10 TERİMLER MÜSTEVFİ:Mali işlere bakan görevli
MÜSRİFİ:Mali ve idari işleri denetler TUĞRACI:Yazışmaları düzenler PERVANECİ:Arazi defterlerini düzenler EMİR-İ DAD:Adalet işlerine bakar SUBAŞI:Askerlik işlerine bakar KETHÜDA:Esnaf ve tüccarları denetler

11 TERİMLER DİRLİK:Toprakların gelirlerinin bir bölümünün bir hizmet karşılığı devlet görevlilerine verilmesi (Osmanlılarda tımar) KADILEŞKER:Askeri davalara bakan görevli ÇİMPE KALESİ:Osmanlıların rumeliye çıkmalarını sağlayan kale KAPİTÜLASYON:Osmanlı döneminde bir devlete verilen ticari ayrıcalıklar MESEN:Coğrafi keşiflerden sonra avrupada ortaya çıkan sanat ve edebiyattan zevk alan sınıf

12 TERİMLER ENDÜLJANS:Ortaçağda papalığın günah bağışlama sistemi
EKBER VE ERŞAT SİSTEMİ:Osmanlı devletinde 1.Ahmet zamanında tahta çıkma esasını belirleyen sistem DİVAN-I HÜMAYUN:Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divan LALA:Şehzade eğitmeni

13 TERİMLER OSMANLILARDA: KAZASKER:Adalet ve eğitim işlerinden sorumludur
DEFTERDAR:Ekonomik işlerden sorumludur NİŞANCI:Tapu,kadastro ve yazışmalardan sorumludur.Padişahın tuğrasını çeker KAPTAN-I DERYA:Donanma komutanı REİSÜL KÜTTAP:17.YY dan itibaren dış işlerinden sorumlu görevli ŞEYHÜLİSLAM:Din işlerinden sorumlu görevli

14 TERİMLER İLTİZAM:Osmanlılarda bir bölgenin gelirlerinin açık arttırma yöntemi ile peşin satılmasıdır ULUFE:Osmanlılarda kapıkulu askerlerine 3 ayda bir verilen maaş TIMAR:Osmanlıların toprak yönetim sistemi HAS,ZEAMET,TIMAR olmak üzere gelirlerinin büyüklüğüne göre üç sınıfa ayrılır. TAHRİR DEFTERLERİ:Osmanlılarda toprak ve üzerinde yaşayan halkla ilgili tüm kayıtların tutulduğu defterler

15 TERİMLER ÇİFT BOZAN USULÜ:Osmanlılarda Toprağın üst üste 3 sene ekilmemesi yani boş bırakılması PAŞMAKLIK:Osmanlılarda Gelirleri padişah hanım ve kızlarına ait araziler MÜSADERE:Osmanlılarda haksız kazanç elde eden kişilerin mallarına devletçe el konulması usulü CİZYE:Müslüman olmayanlardan askere gitmemelerine karşılık alınan vergi

16 TERİMLER MÜLTEZİM:Osmanlılarda vergi toplayan görevli
ESHAM USULÜ:Osmanlılarda ilk iç borçlanma yapılması ile ilgili terim HUMBARACI OCAĞI:Osmanlılarda top mermisi vs üreten ocak LONDRA ANLAŞMASI (1841):Boğazlar konusundaki ilk uluslararası anlaşma MEŞRUTİYET:Kralın yanında görevli seçilmiş demokratik bir meclisin olması ve devleti bu meclisin ve seçilmiş görevlilerin yönetmesi sistemi

17 TERİMLER JÖN TÜRKLER-GENÇ OSMANLILAR:Osmanlılarda meşrutiyet isteyen aydın grupları MUSTAFA KEMAL’İN İLK ASKERİ BAŞARISI:Trablusgarp Savaşı 1911


"YGS TARİH TERİMLER 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları