Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSANLAR VE YÖNETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSANLAR VE YÖNETİM."— Sunum transkripti:

1 İNSANLAR VE YÖNETİM

2 TEMEL KAVRAMLAR Belediye Demokrasi Kamu Kamu hizmeti Muhtar
Yerel Yönetim

3 YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI
Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak,düzenli yollarda bisiklet sürmek,güzel parklarda oynamak isteriz. Bu isteklerimiz yerel yönetimlerin sağladığı hizmetler sayesinde gerçekleşir.

4 YEREL YÖNETİMLER Belediyeler,muhtarlıklar ve il özel idaresidir. Yerel yönetimlerin öncelikli amacı kamuya hizmet etmektir. Kamu bir ülkede yaşayan insanların bütünüdür.Kamuya yönelik hizmetlerin tümüne ise kamu hizmeti denir.

5 Ülkemizdeki yerleşim birimleri, büyük şehir, kasaba, belde ve köydür
Ülkemizdeki yerleşim birimleri, büyük şehir, kasaba, belde ve köydür.Yerel yönetim birimi olarak köylerde ve şehirlerdeki mahallelerde muhtarlık, diğer yerleşim birimlerinde ise belediye bulunur. Ayrıca her ilde il özel idaresi vardır.

6 BELEDİYE İl ve ilçelerde temizlik yol su ve ulaşım sağlayan yerel yönetim birimi belediyedir.Belediyeler seçimle iş başına gelen kişilerce yönetilir.Belediye başkanı bu yerel yönetim biriminin en yetkili kişisidir.Belediye başkanının yanında üyeleri halk tarafından seçilen belediye meclisi yer alır.Halk şikayet ve isteklerini belediye meclisindeki temsilcileriyle dile getirir.Bu sayede halk yönetimde söz sahibi olabilmektedir.Belediyeler hayatımızı kolaylaştıran birçok hizmeti yerine getirir.Belediyelerin sağladığı bu hizmetlerden bazıları şunlardır:

7 Cadde ve yolların yapılması
Park bahçe tiyatro sinema gibi hizmet yerlerinin açılması Halkın ulaşımının sağlanması Fırın lokanta otel çarşı ve Pazar gibi yerlerin temizlik ve sağlık yönünden denetlenmesi Otopark alt ve üst geçitler yapılması Temizlik işleri Su kanalizasyon ve doğal gaz gibi hizmetlerin halka sunulması Yangınları önleyici önlemler alınması

8 MUHTARLIK Mahalle ve köylerdeki yerel yönetim birimi muhtarlıktır.Bu yönetim biriminin başında bulunan kişiye muhtar denir.Muhtar köy veya mahalle halkı tarafından seçilir.Köylerde yine seçimle iş başına gelen ihtiyar heyeti yönetimde muhtarın yanında yer alır.Köydeki ilköğretim okulunun müdürü ve köy imamı ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.Köylerde muhtar ve ihtiyar heyetinin yürüttüğü hizmetlerden bazıları şunlardır:

9 Köyde içme suyu sağlanması
Köyde güvenliğin sağlanması Köprü yol çeşme vb. ihtiyaçları ilgililere ileterek yapımının sağlanması Yeni yasaların köylülere duyurulması

10 İL ÖZEL İDARESİ İl özel idaresi,illerde bulunan bir yerel yönetim kuruluşudur.Bu yönetim birimi vali ve il genel meclisinden oluşur.İl genel meclisinin üyeleri seçimle belirlenir.İl özel idaresi illerin yerel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur.İl sınırları içerisinde yürütülen eğitim,sağlık,tarım,sosyal yardım,bayındırlık gibi hizmetlere yardımcı olur.

11 YÖNETİM YEREL YÖNETİM MERKEZE BAĞLI YÖNETİM BELEDİYE (İL,İLÇE,BELDE) İL ÖZEL İDARESİ MUHTARLIK VALİLİK KAYMAKAMLIK

12 YASA DEMOK-RASİ HİZMET YEREL YÖNETİMLER SEÇİM MUHTAR YURTTAŞLIK

13 KAMUOYUNUN GÜCÜ

14 TEMEL KAVRAMLAR Kamuoyu Medya Sivil Toplum Örgütü

15 KAMUOYU NEDİR? Halk,belli bir bölgede yaşayan insanların bütünüdür.Halkın çoğunluğunun bir konu hakkında benimsediği genel düşünceye kamuoyu denir.Kamuoyu çoğunluğun görüşleri doğrultusunda oluşur.Örneğin yaşadığımız yerdeki akarsu veya gölün kirlenmesi ve içindeki canlıların yok olması yöre halkını rahatsız eder.Böyle bir durumda kamuoyu oluşturarak yetkililerin harekete geçmesi sağlanabilir.

16 KAMUOYU NASIL OLUŞUR? Kamuoyu kendiliğinden oluşmaz.Kamuoyunun oluşabilmesi için halkın bilinçlenmesi duyarlı hale gelmesi gerekir.Ortak bir düşünce etrafında hareket etmek kamuoyu oluşmasını sağlar.

17 Kamuoyunu etkileyen en önemli iki güç sivil toplum örgütleri ve medyadır.İnsanların ortak amaçlarına ulaşmak ve haklarını korumak için birlikte oluşturdukları örgütler sivil toplum örgütleridir.Örneğin Tüketici Hakları Derneği bir sivil toplum örgütüdür. Amacı halkı bilinçlendirmek ve tüketici haklarını korumaktır.

18 ÇEVKO sivil toplum örgütlerinden biridir
ÇEVKO sivil toplum örgütlerinden biridir.ÇEVKO cam metal plastik ve kağıt gibi atıkların geri dönüşümünün sağlanması için çalışır.Böylece doğanın kirlenmesi önlenmiş ve bu atıklar ülke ekonomisine tekrar kazandırılmış olur.ÇEVKO bu konuda tüketicileri bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışır.Atıkların belediyeler tarafından toplanmasını sağlamaya çalışır.

19 Medya kamuoyu oluşturmada çok önemli bir yere sahiptir
Medya kamuoyu oluşturmada çok önemli bir yere sahiptir.Medya olmadan herhangi bir olayın halka duyurulması çok zordur.Halk bir konuda yeterince bilgilendirilmezse kamuoyu oluşmaz.Örneğin çevreyi kirleten bir fabrika varsa onunla ilgili haberler yapılır ve halk bilgilendirilir.insanlar tepkilerini dile getirir ve davranış düşünce birliği ortaya çıkar.Yani kamuoyu oluşur.belediyenin fabrikayı uyarması gerekirse kapatma cezası vermesi sağlanır.

20 SORULAR

21 ( ) Oy vermek için 18 yaşını doldurmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.
( ) Yerel yönetimlerin amacı vergi toplamaktır. ( ) Yerel yönetimler kamuya hizmet verirler. ( ) Belediye başkanı bir önceki belediye başkanı tarafından belirlenir. ( ) Sadece erkekler muhtar olabilir.

22 Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle belirlenmez?
Vali Belediye Başkanı Muhtar Başbakan

23 Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarından birisi değildir?
Belediye Muhtarlık İl Özel İdaresi Kaymakamlık

24 Aşağıdakilerden hangisi medya organlarından biri değildir?
Radyo Gazete Sivil toplum örgütü Televizyon


"İNSANLAR VE YÖNETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları