Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ."— Sunum transkripti:

1 Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ

2 Dural delinme Spinal anestezi sağlamak BOS örneği almak BOS basıncı ölçmek İntrakranial Hipertansiyonun tedavisi için BOS drenajı sağlamak İntratekal kemoterapi vermek Myelografi sırasında Epidural anestezi sırasında 2

3 Fizyopatoloji Ağrıya hassas intrakranial yapıların aşağıya doğru çekilmesi, Monro-Kellie doktrini Substans P’ ye hipersensitivite 3

4 Fizyopatoloji BOS hipovolemisi BOS hacminin yaklaşık %10’ u kaybedildiğinde Meninksler, damarlar ve sinirlerde basınç artışı Yerçekimi Konfüzyon, koma 4

5 Fizyopatoloji Kaybedilen BOS’ a karşılık intrakranial kanın kompansasyonudur Arteryel ve venöz vazodilatasyon Adenozin reseptörleri Transkranial venöz doppler ultrasound 5

6 Fizyopatoloji Nörokinin-1 reseptörlerinin upregülasyonu ile ilişkilidir Substans-P hipersensitivitesi 6

7 Risk faktörleri 7 Hastaya ait faktörler Uygulayıcıya ait faktörler 1- Yaş 2- Kadın 3- Düşük vücut kütle indeksi 4- PSBA hikayesi 5- Kronik başağrısı hikayesi 1- Spinal iğne çapı 2- İğne şekli 3- İğnenin giriş açısı 4- Stilenin yerleştirilmesi 5- Uygulayıcının spinal anestezi tecrübesi

8 Yaş 60 yaş üstü en az 20-30 yaş arası en yüksek 20-30 (%16) 40-50 (%8) 50-60 (%4) Çocuklarda %2-15 8

9 Dural delinme sonrası başağrısı insidansı Spinal iğneler  22G Quinke %40  25G Quinke %25  22G Whitaker %4  27G Whitaker %0 (tek çalışma)  24G Sprotte %0-9.6

10 Dural delinme sonrası başağrısı insidansı İğne design  1900 Quinke  1951 Whitaker iğne= diamond shaped tip  1987 Sprotte = pencil point: conical tip, side hole Yavaş BOS akışı, artmış parestezi insidansı gibi problemler

11 Dural delinme sonrası başağrısı insidansı Epidural  16 G ile dural delinme sonrası başağrısı= %70’ e kadar çıkabilir  Geniş çaplı iğne= başağrısı insidansında artma

12 Ön sonuçlar 493 sezaryen olgusu İğne tipi Quincke 72 hasta 25 G 421 hasta 27 G Toplam başağrısı olan hasta sayısı 57 (%11.6) PSBA olan hasta sayısı 42 (%8.5) 2 hasta kan yaması 12

13 PDPH’ nı diğer başağrılarından nasıl ayırt edersiniz?

14  Şiddetli  Zonklama  Frontal  Oksiputa doğru yayılım  Pozisyonel: Ayağa kalkmakla kötüleşiyor, supin pozisyonda rahatlıyor  Öksürme ve gerilme ile kötüleşiyor

15 PSBA- Tanımlama Headache Classification Committee of the International Headache Society, "Lumbar puncture sonrası 7 gün içerisinde bilateral başağrısı gelişmesi ve 14 gün içerisinde de kaybolması. Başağrısı dik pozisyondayken kötüleşiyor, yatar pozisyondayken azalıyor veya kayboluyor".

16 Diğer semptomlar? Bulantı-kusma Fotofobi Boyun tutukluğu Çınlama Başdönmesi Diplopi

17 Kranial sinir palsi  Diplopi ve diğer görsel rahatsızlıklar: abducens, occulomotor Tinnitus/ vertigo: vestibulocochlear disfonksiyon Konvülsiyon Subdural hematoma dura üzerine aşağıya doğru gerginlikten dolayı ?incidence

18 Teşhis Klinik, LP hikayesi MRI- durada diffüz kalınlaşma, beyin ve beyin sapının inişi, basiler sisternaların obliterasyonu ve hipofiz bezinin büyümesi.

19 Spontan dural sızıntı- Schaltenbrand’s sendromu Ayırıcı tanı

20 Başağrısının diğer nedenleri?  Menenjit Ateş, boyun tutukluğu, sistemik bulgular, bilinç değişikliği Sinuzit Viral infeksiyon  Tümör Artmış ICP başağrısı önceki semptomlar hakkında sorgulama

21 Ayırıcı tanı  Venöz sinus trombozu Nadir. Başağrısı ve nöbet  Migren  Subaraknoid kanama  İntrakranial hematom  Kafein geri çekilmesi

22 PSBA teşhis ettiğiniz hastayı nasıl tedavi edersiniz?

23 PSBA’ da tedavi seçenekleri Hiç bir şey yapmamak!!! Konservatif  Sıvı  Yatak istirahati  Analjezik İlaçlar Epidural tedavi  Profilaksi  Dekstranlar  Salin  Kan yaması

24 PSBA’ da tedavi seçenekleri Konservatif tedavi  Başağrıların %70’ i 1 haftaya kadar, %85’ ise 2 hafta içerisinde kendiliğinden geçeceğini unutma  Yinede çok küçük bir oranın 1 yıla kadar uzayabileceğini akılda tut.  Çoğu kısa süreli konservatif tedaviyi savunurken, bazıları ise hemen yapılan kan yamasının daha iyi olduğuna inanılır.

25 PSBA’ da tedavi seçenekleri Konservatif tedavi  Yatak istirahati?- En konforlu olduğu pozisyon  Basit analjezikler: sadece semptomatik iyileşme sağlar  Oral sıvı alımı (Hayat, sırma, nestle su?)  i.v. sıvı alımı (2500-3000 mL)

26 PSBA’ da tedavi seçenekleri İlaçlar  Kafein: Serebral vazokonstriksiyon  Doz: 300-500 mg tb, iv (Kahve=50- 100mg)  Geçici etki, side-effects: ajitasyon, tremor, insomnia  Kafein kullanımı etkisiz ??? CJA 1998  Steroid veya NSAİ

27 PSBA’ da tedavi seçenekleri İlaçlar  Sumatriptan: 5 HT 1D receptor antagonist= serebral vazokonstriktor  Faydalı olduğuna dair olgu sunumları yayınlandı  Headache 2000 çalışması: etkisi düşük  Imigran tb, 6 mg sc

28 PSBA’ da tedavi seçenekleri İlaçlar  Teofilin (100 mL %5 Dx 200 mg)  EKG eşliğinde (taşikardi)

29 Kan yaması Prosedur Kontrendikasyonlar Başarısı

30 Kan yaması Prosedur  Nasıl yapılır?  Hastaya neler anlatılır?

31 Kan yaması Prosedur  Nasıl yapılır? Aseptik şartlar altında Floroskopi ? Başka bir kişi steril şartlar altında kan alır Lateral pozisyon tercih edilir Normal epidural. Önceki girişim yerine en yakın yerden uygulanmalıdır

32 Kan yaması Prosedur  Nasıl yapılır? İnjekte edilen kan volumü tartışmalıdır. Kendi tecrübem 20 mL. yeterli olmaktadır. Hasta sırt ve radiküler ağrı konusunda uyarılmalıdır ve ağrı oluştuğunda enjeksiyon durudurulmalıdır. Bazı yazarlar 30 mL kan vermektedir. Girişim sonrası hasta 1-2 saat hareketsiz uzanmalıdır.

33 Kan yaması Nasıl etkiler?  Kan kaudal, sefal, ve intervertebral foramene yayılır  Hızlı bir şekilde azalan BOS basıncı enjeksiyonla beraber geçici olarak artar.  Kan yayılımı epidural alanda 9 segmente kadar yayılabilir.

34 Kan yaması Nasıl etkiler?  Epidural basınçta artış ile muhtemelen hızlı bir rahatlama= BOS basıncının restorasyonu.  Pıhtı (7-13 saat) oluşan deliği tıkar ve BOS artar  VD engelleyerek CBF azaltır  Normal lenfatik akımı ve araknoid villüslardan BOS’ un venöz sisteme drenajını engeller

35 Kan yaması Kontrendikasyonlar  Koagülopati  Ateş ve sistemik enfeksiyon  Lokal infeksiyon bulguları  Onkolojik hastalarda endişeler: Tümor hücre ekimi ?  Hasta reddederse

36 Kan yaması Komplikasyonlar  Semptomların ve radiküler ağrının ekzazerbasyonu  Dural puncture (yeni?)

37 Kan yaması Başarı oranları  Son derece değişken  ilk 24-48 sonra uygulama daha etkili  Çoğunlukla %75 tamamen, %90 parsiyel rahatlama  İkinci uygulama > %90 başarı (%15 kadar 2 uygulama gerekebilir)  2 yama sonra başarısızsa : başka bir neden, hasta ve meslektaşlarınla tartış. Bekle ve gör  3. yama?

38 Profilaktik Kan Yaması Mantık: Yüksek bir başağrısı insidansı varsa neden hemen yapılmıyor?  Yeterli kanıt yok  tam olarak çözülmüyor: %10-20 hasta grubu herhangi bir yolla başağrısına sahip olabilir ve ikinci bir yamaya ihtiyaç olabilir.  Dural delinme olan bütün hastalarda gereksiz PSBA prosedürü gerçekleştirilmeyecektir.  Bazı çalışmalar tarafından desteklenmiştir.

39 Diğer epidural enjeksiyonlar Salin  Kan yamasının potansiyel komplikasyon olmaması ile BOS basıncının hemen yükselmesi  1 litre SF 24 saat süresince epidural olarak verilir. (20-30ml/ hr)  Bir çok olgu sunumu olmasına rağmen çalışma yok.

40 Diğer epidural enjeksiyonlar Dextran 40  Yavaş epidural enjeksiyon veya bolus  Yüksek vizkozite=yüksek koagulum şansı

41 İntratekal kateterler İntratekal kateterler düşük insidanslı PSBA ile ilişkili midir? Kateter tarafından oluşturulan inflamatuar reaksiyon ile başağrısı önlenir. Kateter ne kadar uzun süre kalabilir?

42 Fibrin glue Başağrısı riskini azaltmak için injektabl olarak önerilir: dural kanalın blokajı Aseptik menenjit riski

43 Oksipital sinir bloğu Oksipital bölgenin ana duysal siniridir C2-C3 dorsal köklerden başlar Gerilim tipi ve servikojenik başağrılarının tedavisinde etkin olduğu bildirilmiştir. Naja ve ark PSBA da etkin bulunmuştur. 43

44 Cerrahi Dural yırtığın cerrahi olarak kapatılması 44

45 Sonuç Nörolojik bir komplikasyondur Genç populasyon ve kadın cinsiyette fazla PSBA patofizyolojisi açık değildir Tedavide altın standart kan yamasıdır 45


"Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları