Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ."— Sunum transkripti:

1 Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ

2 Dural delinme Spinal anestezi sağlamak BOS örneği almak
BOS basıncı ölçmek İntrakranial Hipertansiyonun tedavisi için BOS drenajı sağlamak İntratekal kemoterapi vermek Myelografi sırasında Epidural anestezi sırasında 2

3 Fizyopatoloji Ağrıya hassas intrakranial yapıların aşağıya doğru çekilmesi, Monro-Kellie doktrini Substans P’ ye hipersensitivite 3

4 Fizyopatoloji BOS hipovolemisi
BOS hacminin yaklaşık %10’ u kaybedildiğinde Meninksler, damarlar ve sinirlerde basınç artışı Yerçekimi Konfüzyon, koma 4

5 Fizyopatoloji Kaybedilen BOS’ a karşılık intrakranial kanın kompansasyonudur Arteryel ve venöz vazodilatasyon Adenozin reseptörleri Transkranial venöz doppler ultrasound 5

6 Fizyopatoloji Nörokinin-1 reseptörlerinin upregülasyonu ile ilişkilidir Substans-P hipersensitivitesi 6

7 Risk faktörleri Uygulayıcıya ait faktörler Hastaya ait faktörler
1- Spinal iğne çapı 2- İğne şekli 3- İğnenin giriş açısı 4- Stilenin yerleştirilmesi 5- Uygulayıcının spinal anestezi tecrübesi 1- Yaş 2- Kadın 3- Düşük vücut kütle indeksi 4- PSBA hikayesi 5- Kronik başağrısı hikayesi 7

8 Yaş 60 yaş üstü en az 20-30 yaş arası en yüksek 20-30 (%16) 40-50 (%8)
50-60 (%4) Çocuklarda %2-15 8

9 Dural delinme sonrası başağrısı insidansı
Spinal iğneler 22G Quinke %40 25G Quinke %25 22G Whitaker %4 27G Whitaker %0 (tek çalışma) 24G Sprotte %0-9.6

10 Dural delinme sonrası başağrısı insidansı
İğne design 1900 Quinke 1951 Whitaker iğne= diamond shaped tip 1987 Sprotte = pencil point: conical tip, side hole Yavaş BOS akışı, artmış parestezi insidansı gibi problemler

11 Dural delinme sonrası başağrısı insidansı
Epidural 16 G ile dural delinme sonrası başağrısı= %70’ e kadar çıkabilir Geniş çaplı iğne= başağrısı insidansında artma

12 Ön sonuçlar 493 sezaryen olgusu İğne tipi Quincke 72 hasta 25 G
Toplam başağrısı olan hasta sayısı 57 (%11.6) PSBA olan hasta sayısı 42 (%8.5) 2 hasta kan yaması 12

13 PDPH’ nı diğer başağrılarından nasıl ayırt edersiniz?

14 PDPH’ nı diğer başağrılarından nasıl ayırt edersiniz?
Şiddetli Zonklama Frontal Oksiputa doğru yayılım Pozisyonel: Ayağa kalkmakla kötüleşiyor, supin pozisyonda rahatlıyor Öksürme ve gerilme ile kötüleşiyor

15 PSBA- Tanımlama Headache Classification Committee of the International Headache Society, "Lumbar puncture sonrası 7 gün içerisinde bilateral başağrısı gelişmesi ve 14 gün içerisinde de kaybolması. Başağrısı dik pozisyondayken kötüleşiyor, yatar pozisyondayken azalıyor veya kayboluyor".

16 Diğer semptomlar? Bulantı-kusma Fotofobi Boyun tutukluğu Çınlama
Başdönmesi Diplopi

17 Tinnitus/ vertigo: vestibulocochlear disfonksiyon Konvülsiyon
Kranial sinir palsi Diplopi ve diğer görsel rahatsızlıklar: abducens, occulomotor Tinnitus/ vertigo: vestibulocochlear disfonksiyon Konvülsiyon Subdural hematoma dura üzerine aşağıya doğru gerginlikten dolayı ?incidence

18 Teşhis Klinik, LP hikayesi
MRI- durada diffüz kalınlaşma, beyin ve beyin sapının inişi, basiler sisternaların obliterasyonu ve hipofiz bezinin büyümesi.

19 Ayırıcı tanı Spontan dural sızıntı- Schaltenbrand’s sendromu

20 Ayırıcı tanı Başağrısının diğer nedenleri? Menenjit Tümör
Ateş, boyun tutukluğu, sistemik bulgular, bilinç değişikliği Sinuzit Viral infeksiyon Tümör Artmış ICP başağrısı önceki semptomlar hakkında sorgulama

21 Ayırıcı tanı Venöz sinus trombozu Migren Subaraknoid kanama
Nadir. Başağrısı ve nöbet Migren Subaraknoid kanama İntrakranial hematom Kafein geri çekilmesi

22 PSBA teşhis ettiğiniz hastayı nasıl tedavi edersiniz?

23 PSBA’ da tedavi seçenekleri
Hiç bir şey yapmamak!!! Konservatif Sıvı Yatak istirahati Analjezik İlaçlar Epidural tedavi Profilaksi Dekstranlar Salin Kan yaması

24 PSBA’ da tedavi seçenekleri
Konservatif tedavi Başağrıların %70’ i 1 haftaya kadar, %85’ ise 2 hafta içerisinde kendiliğinden geçeceğini unutma Yinede çok küçük bir oranın 1 yıla kadar uzayabileceğini akılda tut. Çoğu kısa süreli konservatif tedaviyi savunurken, bazıları ise hemen yapılan kan yamasının daha iyi olduğuna inanılır.

25 PSBA’ da tedavi seçenekleri
Konservatif tedavi Yatak istirahati?- En konforlu olduğu pozisyon Basit analjezikler: sadece semptomatik iyileşme sağlar Oral sıvı alımı (Hayat, sırma, nestle su?) i.v. sıvı alımı ( mL)

26 PSBA’ da tedavi seçenekleri
İlaçlar Kafein: Serebral vazokonstriksiyon Doz: mg tb, iv (Kahve= mg) Geçici etki, side-effects: ajitasyon, tremor, insomnia Kafein kullanımı etkisiz ??? CJA 1998 Steroid veya NSAİ

27 PSBA’ da tedavi seçenekleri
İlaçlar Sumatriptan: 5 HT 1D receptor antagonist= serebral vazokonstriktor Faydalı olduğuna dair olgu sunumları yayınlandı Headache 2000 çalışması: etkisi düşük Imigran tb, 6 mg sc

28 PSBA’ da tedavi seçenekleri
İlaçlar Teofilin (100 mL %5 Dx 200 mg) EKG eşliğinde (taşikardi)

29 Kan yaması Prosedur Kontrendikasyonlar Başarısı

30 Kan yaması Prosedur Nasıl yapılır? Hastaya neler anlatılır?

31 Kan yaması Prosedur Nasıl yapılır? Aseptik şartlar altında
Floroskopi ? Başka bir kişi steril şartlar altında kan alır Lateral pozisyon tercih edilir Normal epidural. Önceki girişim yerine en yakın yerden uygulanmalıdır

32 Kan yaması Prosedur Nasıl yapılır?
İnjekte edilen kan volumü tartışmalıdır. Kendi tecrübem 20 mL. yeterli olmaktadır. Hasta sırt ve radiküler ağrı konusunda uyarılmalıdır ve ağrı oluştuğunda enjeksiyon durudurulmalıdır. Bazı yazarlar 30 mL kan vermektedir. Girişim sonrası hasta 1-2 saat hareketsiz uzanmalıdır.

33 Kan yaması Nasıl etkiler?
Kan kaudal, sefal, ve intervertebral foramene yayılır Hızlı bir şekilde azalan BOS basıncı enjeksiyonla beraber geçici olarak artar. Kan yayılımı epidural alanda 9 segmente kadar yayılabilir.

34 Kan yaması Nasıl etkiler?
Epidural basınçta artış ile muhtemelen hızlı bir rahatlama= BOS basıncının restorasyonu. Pıhtı (7-13 saat) oluşan deliği tıkar ve BOS artar VD engelleyerek CBF azaltır Normal lenfatik akımı ve araknoid villüslardan BOS’ un venöz sisteme drenajını engeller

35 Kan yaması Kontrendikasyonlar Koagülopati Ateş ve sistemik enfeksiyon
Lokal infeksiyon bulguları Onkolojik hastalarda endişeler: Tümor hücre ekimi ? Hasta reddederse

36 Kan yaması Komplikasyonlar
Semptomların ve radiküler ağrının ekzazerbasyonu Dural puncture (yeni?)

37 Kan yaması Başarı oranları Son derece değişken
ilk sonra uygulama daha etkili Çoğunlukla %75 tamamen, %90 parsiyel rahatlama İkinci uygulama > %90 başarı (%15 kadar 2 uygulama gerekebilir) 2 yama sonra başarısızsa : başka bir neden, hasta ve meslektaşlarınla tartış. Bekle ve gör 3. yama?

38 Profilaktik Kan Yaması
Mantık: Yüksek bir başağrısı insidansı varsa neden hemen yapılmıyor? Yeterli kanıt yok tam olarak çözülmüyor: %10-20 hasta grubu herhangi bir yolla başağrısına sahip olabilir ve ikinci bir yamaya ihtiyaç olabilir. Dural delinme olan bütün hastalarda gereksiz PSBA prosedürü gerçekleştirilmeyecektir. Bazı çalışmalar tarafından desteklenmiştir.

39 Diğer epidural enjeksiyonlar
Salin Kan yamasının potansiyel komplikasyon olmaması ile BOS basıncının hemen yükselmesi 1 litre SF 24 saat süresince epidural olarak verilir. (20-30ml/ hr) Bir çok olgu sunumu olmasına rağmen çalışma yok.

40 Diğer epidural enjeksiyonlar
Dextran 40 Yavaş epidural enjeksiyon veya bolus Yüksek vizkozite=yüksek koagulum şansı

41 İntratekal kateterler
İntratekal kateterler düşük insidanslı PSBA ile ilişkili midir? Kateter tarafından oluşturulan inflamatuar reaksiyon ile başağrısı önlenir. Kateter ne kadar uzun süre kalabilir?

42 Fibrin glue Başağrısı riskini azaltmak için injektabl olarak önerilir: dural kanalın blokajı Aseptik menenjit riski

43 Oksipital sinir bloğu Oksipital bölgenin ana duysal siniridir
C2-C3 dorsal köklerden başlar Gerilim tipi ve servikojenik başağrılarının tedavisinde etkin olduğu bildirilmiştir. Naja ve ark PSBA da etkin bulunmuştur. 43

44 Cerrahi Dural yırtığın cerrahi olarak kapatılması 44

45 Sonuç Nörolojik bir komplikasyondur
Genç populasyon ve kadın cinsiyette fazla PSBA patofizyolojisi açık değildir Tedavide altın standart kan yamasıdır 45


"Post Spinal Başağrısı Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları