Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)"— Sunum transkripti:

1 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
Kadın, ejder ve canavarlar

2 “Gökte büyük bir nişan”
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) “1 Gökte büyük bir nişan göründü: bir kadın güneşi kuşanmıştı ve onun ayaklarının altında ay vardı. Onun kafasında gene oniki yıldızdan yapılmış bir taç vardı. ” “Gökte büyük bir nişan” gökte görünüyor, ama yeryüzünde yer alıyor = bu bakış Rabbin bakışı, burada önemli ruhsal bir ders var “bir kadın” eski zamanlarda kasabalar ve devletler bir kadın olarak gösterilirdi ‘yıldızlar’ = kasabanın duvarında kuleler Kadının evlatları = o kasabanın vatandaşları (Luka 19:43) Bu kasaba ruhsal Yeruşalim = Allahın halkıdır Allah onu süslemiştir ve şanlamıştır: güneş = ruhsal dünyanın şanı; ay = yeryüzünün şanı; yıldızlar = 12 cins = kurtuluşun şanı O kadın Rabbe bir kocaya gibi bağlıydı: Yeşaya 54:5; Yer 3:14; 31:32; Hoş 1:2; 2:19-20

3 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“2 Kadın gebe idi, ve öyle bağırdı ki, sanki doğum ağrıları içinde idi, doğurmak üzere imiş gibi.” “Kadın gebe idi” Doğacak olan evlat beklenen Mesihtir. EA’da Mesihin zamanından öncesi doğum sancılarına benzetiliyor (Yeş 26:17-18; 66:7-8; Yer 4:31; Mıka 4:9-10; 5:2) Bu kadın ve Havva Havva’nın cezası ve dünyanın kurtuluşu birbirlerine bağlı Yar 3:15 – kadının soyundan olan yılanı ezecek Yara 3 ve Açık 12’de aynı temaları görüyoruz: kadın, doğum, yılan (ejder) ve çocuk onu nasıl yeniyor

4 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“3 Ve gökte başka bir nişan göründü: ve işte, kocaman kırmızı bir ejder. Onun yedi kafası ve on boynuzu vardı. Kafalarında da yedi tane taç vardı. 4 Onun kuyruğu yıldızların üçte birini sürekledi ve onları yeryüzüne attı” Ejder aslında nedir? Kocaman kanatlı yılan = Şeytan Onun karakteri katil kırmızı = kanlı, öldürücü (2) güçlü Yedi kafası = aç, doymaz On boynuz, yedi taç = bütün politik güç onda (Romalı (10) ve İranlı (7)) (3) yalancı, aldatıcı kuyruğuyla savaşıyor (akrepler gibi 9:12) ‘yıldızlar’ melekleri kandırdı kafa kaldırsınlar

5 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“Ejder de doğurmak üzere olan kadının önünde durdu. Öyle ki, kadın doğurur doğurmaz, onun kızanını yesin.” “kızanını yesin” Şeytanın birinci hedefi: doğrudan Mesihi yok etmek Şeytan Yar 3:15’i biliyor, kendi kafasını ezecek olan kim olduğunu biliyor. Onun için İsa’nın doğuşundan önce ve sonra onu öldürmeye baktı. gebeyken kaçış, Beytlehekem’deki bebeklerin öldürülmesi, denemede “Kendini aşağı at” (Mat 4), halk onu taşlamaya bakıyor (Yuh 8:59)

6 ‘Demir çomakla güdecek olan’
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) “5 Kadın da bir erkek çocuk doğurdu. O, bütün milletleri demir çomakla güdecek. Kadının çocuğu da Allahın yanına, Onun kral iskemlesinin yanına götürüldü. ‘Demir çomakla güdecek olan’ bu söz Mezmur 2:9’tan geliyor orada Mesihin yengisini anlatıyor. Herkes bu kiinin Meish olduğunu anlıyor. ‘Çocuk göke alınıyor’ Mesihin biografyası çok kısa anlatılıyor. Ölümü ve dirilişi geçmiyor, onlar burada tema değil. Göke alınması için 2 amaç var: hem ejderden kaçıyor, hem de kral iskemlesine kavuşuyor

7 “ıssız yerler” = Allahın hazırladığı sığınacak yer
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) 6 Ama kadın ıssız yerlere kaçtı. Orada Onun için Allahın hazırladığı bir yeri vardı. Öyle ki, ona orada bin iki yüz altmış gün boyunca baksınlar.” “ıssız yerler” = Allahın hazırladığı sığınacak yer değil yeryüzünde özel bir yer, ama yeryüzünün bütünü İsrail halkı da ejder olan Mısır’dan çöle kaçtı Rab kendi halkını yaşanılmaz yerde ayakta tutuyor bizim için artık bütün dünya ıssızdır (Hoş 12:9; İbr 13:14)

8 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“7 Ve gökte muharebe oldu. Mihail ve onun melekleri ejdere karşı muhare-be ettiler. Ejder de kendi melekleri ile muharebeye çıktı. 8 Ama onlar kazanamadılar, gökte onlara artık yer kalmadı. 9 Ve o büyük ejder, o eski yılan, adı 'İblis' ve 'Şeytan' olan, bütün dünyayı saptıran, işte o yeryüzüne atıldı. Ve kendisiyle birlikte, onun melekleri de yeryüzüne atıldı. ” Gökteki savaş Onu başlatıran Mihail’dir, değil Şeytan son bir deneme yapsın Allaha karşı Şeytan Mesihe karşı yalancı bir suçlama getirdi, şimdi lazım ona aynı ceza verilsin Şeytan Aslında: ‘suçlayıcı, savcı, prokoror’ (Zek 3:1; 1.Tar 21:1; Mez 109:6) Bu işte onun hakkı var, asıl gücü de ondan geliyor sonra: aldatıcı ve katil (haksızlıkla)

9 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“10 Ve gökte şöyle yüksek bir ses işittim: "Allahımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı, işte şimdi oldu. Onun Mesihinin kuvveti, işte şimdi oldu. Çünkü kardeşlerimizi kim suçlardı, o dışarı atılmıştır. Onları Allahımızın önünde gece gündüz suçlardı. 11 Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar.” Şeytanı yenmek için iki şey lazım... 1. Kuzunun kanı = gökte 2. Şahitlik + kendi canını sevmemek = yeryüzünde

10 ‘gökte oturanlar – dünyada oturanlar’
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) “12 Onun için, ey siz gökler ve onlarda oturanlar, sevinin. Ama vay dünyaya ve denize ve onlarda oturanlara, çünkü Şeytan size indi ve onun öfkesi çok büyük,açan biliyor, ona az vakıt kaldı diye." ‘gökte oturanlar – dünyada oturanlar’ Efes 2:6 - imanlı zaten gökte oturuyor = onun için bu ‘vay’ altında değildir ‘az vakıt’ = bütün 3 ½ sene şimdiye kadar bu ‘az vakıt’ bayağı uzandı Şeytanın üç düşüşü (1) dünya yaratılmadan önce - kafa kaldırıp ona verilen görevden düştü (2) İsa’nın yükselişinde - Allahın önüne çıkmaya izini ondan alındı (3) dünyanın sonunda - kişilere dokunmaya izini ondan alındı

11 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“13 Ejder ne vakıt gördü yeryüzüne atıldığını, o kadına eziyet etmeye başladı, hani erkek çocuğu dünyaya getirmişti. 14 Ama kadına o büyük kartalın iki kanadı verildi. Öyle ki, kendi yerine kaçsın. Orada yılanın yüzünden ırak idi ve bir vakıt, vakıtlar ve yarım vakıt için beslenildi. 15 Yılan da ağzından kadının peşinden bir ırmak kadar su püskürdü, onu sel ile götürsün diye. 16 Ama yeryüzü kadına yardım etti. Yeryüzü ağzını açtı ve o ırmağı yuttu, hani ejder onu ağzından püskürdü.” ‘kadına eziyet’ Şeytanın ikinci hedefi: Allahın halkını bütün yok etmek (mesela: Apo 8:1) Ama İsa söz verdi bu olmayacak: Mat 16:18 “Ejderin ağzından su” Ejderler daha fazla deniz canavarları olarak düşünülürdü Dünya (= imansızlar) bile kadına yardım etti

12 BÜTÜN SENARYO İSRAİL HALKININ ÇIKIŞINI ANDIRIYOR
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) BÜTÜN SENARYO İSRAİL HALKININ ÇIKIŞINI ANDIRIYOR Ejder Mısır (Hez 29:3; 32:2) Çocuğu öldürmek (a.4) Erkek çocuklarını Nil’de boğmak Kadın ıssız yerlere kaçıyor (a.6) İsrail çöle kaçıyor Ejder kadının peşine düşüyor (a.13) Firavun İsrailin peşine düşüyor Ağzından su püskürmek (a.15) Kızıldeniz (Yeş 51:9-10) Toprak suyu yutuyor (a.16) Kızıldeniz ayrılıyor Kadın ıssız yerlerde bakılıyor (a.6) Gökten man ekmeği Kartalın kanatları (a.14) Mucize ile kurtuluş (Çık 19:4; Yasa 32:11)

13 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“17 Ejder kadına artık çok kızmıştı. Ve gitti, kadının soyundan geri kalan kişilerle muharebe etsin. Onlar Allahın buyruklarını tutuyorlar ve İsa'ya şahitlik yapıyorlar. 18 Ve ejder gidip deniz kenarına dikildi.” ‘Gitti, geri kalan kişilerle muharebe etsin’ Şeytanın üçüncü hedefi: Allahın halkından olanları tek tek yok etmek (mesela: 1.Pet ) Ama İsa söz verdi bu olmayacak: Mat 16:18 ‘denizin kenarına dikildi’ ‘Deniz’ Allahsız milletler için bir semboldur: hep gürültü yapıyor (Yeş 5:30, içinden sadece pislik çıkıyor (Yah 1:13), onun içinde deniz canavarları saklıyor (Rahav – Yeş 51:9) Demek, Şeytan şimdi doğrudan imanlılara karşı savaşmayacak, bir insanı kullanacak.

14 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“1 O zaman denizden çıkan bir canavar gördüm. Onun on boynuzu ve yedi kafası vardı. Boynuzlarının üzerinde on tane taç vardı. Kafalarının üzerinde gene, Allaha küfür eden bir ad vardı. 2 Gördüğüm canavar bir leoparda benzerdi; onun ayakları ayının ayaklarına benzerdi; ağzı da aslanın ağzına benzerdi. Ve ejder ona kendi kuvvetini, kendi kral iskemlesini ve çok büyük güdücülük verdi. ” ‘7 kafa, 10 boynuz, 10 taç’ ‘leopard, ayı, aslan’ Dan 7:2-7’den alınmıştır, ama hepsi bir canavarın içinde birleşiyor Ejder şimdi kendine Allahsız milletlerden bir yardımcı yaratacak Aynı ejder gibi (a.3) – 3 taç fazla Allaha küfür eden ad: Domitian’ın kullandığı adlar Tanrımız Gökten gelen Babamız Dünyanın Rabbi

15 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“3 Kafalarının birine baktım, öyle yaralanmıştı, hani kesin ölecekti. Ama onun ölüm yarası iyileşmişti. Ve bütün dünya bu canavardan için şaş baş kaldı. 4 Ve ejdere taptılar, açan canavara öyle güdücülük verdi. Hem de canavara taptılar. Dediler ki, "Kim benziyor canavara? Kim onunla muharebe etmeye kalkabilir?” “iyileşmiş ölüm yarası” Nero 68 senesinde bıçaklanarak öldü. Ama çoğu buna inanmadı, yeniden gönecek dediler. Domitian dirilmiş Nerodur. 2) 12:9’da Şeytan sanki ölüm vuruşunu aldı, ama şimdi bu canavarda iyileşti 3) Canavar İsa’nın haberini kopya edebilir. (‘anti’ = ‘onun yerine’)

16 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“5 Ve ona öyle bir ağız verildi ki, büyük şeyler, Allaha küfür eden şeyler konuşsun. Ona verildi, kırk iki ay boyunca öyle devam etsin. 6 Ve ağzını açtı, Allaha küfürler etsin, Onun adına küfür etsin, Onun evine küfür etsin, hem de gökte oturanlara küfür etsin.” “Allaha küfür etsin” - “onun adına” = kendisine “onun evine” = bütün kiliseye, İsa inancına “gökte oturanlara” = imanlılara

17 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“7 Ve ona verildi, kutsallarla muharebe edip onları yensin. Bütün cinsler, bütün halklar, bütün diller ve bütün milletlerin üzerine ona güdücülük verildi. 8 Yeryüzünde oturanların hepsi ona taptılar. Her kimin adı Kuzu'nun yaşam kitabında yazılmamış ise, onlar ona taptılar. O Kuzu, dünya kurulmazdan önce bile kesilmişti.” “ona verildi” Rab gene de herşeyi, kontrol ediyor. İmanlılar öldürülseler bile, Rabbin sevgisinden ayrı değiller “adları kuzunun yaşam kitabında” Sadece onun sevgisi imanlıları ayakta tutuyor

18 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“9 Kimin kulağı varsa, şunu seslesin: 10 "Kim mapusa düşecekse, o mapusa düşecek. Kim kılıçla öldürülecekse, o kılıçla öldürülecek."İşte, bu durumda kutsallara dayanmak ve iman lazım. ”

19 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“11 Ve başka bir canavar, yerden çıkan bir canavar gördüm. Onun iki boynuzu, sanki bir kuzunun boynuzları, vardı. Ama ejder gibi konuşurdu. 12 Bu canavar, birinci canavarın bütün kuvvetini onun önünde kullandı. Bütün dünyayı ve dünyada oturanları öyle yapıyor ki, birinci canavara tapsınlar, hani onun ölüm yarası iyileşmişti.”

20 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“11 Ve başka bir canavar, yerden çıkan bir canavar gördüm. Onun iki boynuzu, sanki bir kuzunun boynuzları, vardı. Ama ejder gibi konuşurdu EJDER DENİZDEN ÇIKAN CANAVAR TOPRAKTAN ÇIKAN CANAVAR

21 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
Şeytanın ‘antiliği’: Allahın kimliğini kopya etmeye çalışıyor EJDER DENİZDEN CANAVAR YERDEN CANAVAR BABA OĞUL KUTSAL RUH

22 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
Şeytanın ‘antiliği’: Allahın kimliğini kopya etmeye çalışıyor RUHSAL GÜÇ RUHSAL GÜÇ HITLER EMPERATOR GÖBBELS DİN ADAMLARI

23 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“13 Ve büyük mucizeler yaptı. Öyle ki, bütün insanların önünde gökten yeryüzüne ateş yağdırıyor bile. 14 Ve o mucizelerle, hani ona verildi ve onları birinci canavarın önünde yapıyor, onlarla yeryüzünde oturanları saptırdı. Onlara buyurdu, öbür canavarın putuna yapsınlarmış, hani kılıçtan o yarayı aldı ve gene de yaşadı.15 Ona verildi, öbür canavarın putuna soluk versin. Öyle ki, canavarın putu konuştu bile. Ve öyle yaptı ki, kimler öbür canavarın putuna tapmazsa, onlar öldürüldü.” Ağlayan Meryemana heykelleri Putları konuşturmak için mekanizm 1995 – süt içen Ganeş putu

24 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“16 Ve herkesi, küçükleri hem de büyükleri, zenginleri hem de fukaraları, serbest kişileri hem de köleleri, herkesi zorlayacak, sağ eline ya da alnına bir nişan alsın. 17 Öyle ki, sade o canavarın adının nişanını, ya da onun adının numarasını kim almışsa, onlardan başka kimse ne mal alabilecek, ne de satabilecek.” NİŞAN artık kimse tarafsız kalamayacak – ya Rabbin mühürlenmesi var sende (bölüm 7), ya da canavarın nişanı. “Ya alnında, ya elinde” ya isteyerek ve gönülden katılıyorsun, ya da öylesine = ejder ve canavar için hep aynı ama kuzunun mühürünü alanlar onu sadece alınlarında taiıyorlar = Rab için kesin karar lazım (7:2-3) “ne mal alabilecek, ne de satabilecek.” Kim canavara tapmazsa, ticaret yapamayacak

25 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
“18 Bu durumda anlayış lazım. Kimde akıl varsa, o canavarın numarasını hesaplasın, çünkü o bir insanın numarasıdır. Ve onun numarası altı yüz altmış altıdır. ”

26 Hangi alfabe kullanıldı?
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) GEMATRIA = harfler sayıların yerine geçiyor İbranice Hangi alfabe kullanıldı? Grekçe Aslında "666" yazmıyor ! ΧΞΖ 666 Latince A = 1 B = 2 C,G = 3 D = 4 E = 5 F = 6 Z = 7 H = 8 I,J = 10 K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 70 P = 80 Q = 90 R = 100 S = 200 T = 300 U,V,W,Y = 400 X = 600

27 Ben, Lukyus, VPB’yi seviyorum
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) GEMATRIA = harfler sayıların yerine geçiyor Pompey’de şöyle bir duvar yazısı bulundu: "482" Ben, Lukyus, VPB’yi seviyorum P A U L A A N T O N I A 512 Latince 482 A = 1 B = 2 C,G = 3 D = 4 E = 5 F = 6 Z = 7 H = 8 I,J = 10 K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 70 P = 80 Q = 90 R = 100 S = 200 T = 300 U,V,W,Y = 400 X = 600

28 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
GEMATRIA = harfler sayıların yerine geçiyor SEMBOLİK BAKIŞ: "666 tek bir kişiyi göstermiyor, Antihrist’in karakterini anlatırıyor" - zaten diyor: “çünkü o bir insanın numarasıdır” - ‘7’ = tamamlık gösteriyor, 8 = tamamlığın da ötesi = yeni başlangıç, diriliş – İsa’nın sayısıdır - ‘6’ = yediden bir eksik; sanki uğraşıyor, ama ulaşamıyor = insanın sayısı - demek: imanlılar ne kadar çeki çekerseler de, o Antihrist en sonunda gene sade bir insandır. Grekçe İsa’nın sayısı kaç? 888 Ι Η Σ Ο Υ Σ Ι Η Σ Ο Υ Σ

29 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
GEMATRIA = harfler sayıların yerine geçiyor PAPALIK SİSTEMİ TARİH BAKIŞI: "Domitian asıl antihrist değildi, o daha sonra ortaya çıktı." Tacında başka yazıyor: “Vicario Christi” Birkaç teori: VICARIVS FILII DEI A = 101 B = 102 C = 103 D = 104 .... HITLER REAGAN

30 7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)
GEMATRIA = harfler sayıların yerine geçiyor Birkaç teori: AHRET BAKIŞI: “Domitian asıl antihrist değildi, o daha gelecek. Gelince biz onu 666 sayısı ile anlayacağız” “www.mtel.bg” internet barkod Veriçip

31 (Bütün güce sahip olan emperator Domitian, Tanrısal, Germanları yenen)
7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13) GEMATRIA = harfler sayıların yerine geçiyor ÇAĞDAŞ BAKIŞ: “666 numarası Domitian’ı gösteriyor." “Kimde akıl varsa, o canavarın numarasını hesaplasın” Yuhanna bu sistemi korkudan kullandı, hükümet onu açıkça suçlamasın. “Autokrator Kaiser Dometianus Sebastos Germanikos“ (Bütün güce sahip olan emperator Domitian, Tanrısal, Germanları yenen) Bu Grekçe olarak yazıldı ve kısaltırıldı (dokumentlerde, paralarda): Α(υτοκρατορ) ΚΑΙ(σερ) ΔΟΜΕΤ(ιανοσ) ΣΕΒ(αστοσ) ΓΕ(ρμανικοσ) 666


"7 borazan serisi - 1. ekleme (bölüm 12-13)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları