Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ Ahmet ATAÇ Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ Ahmet ATAÇ Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ Ahmet ATAÇ Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK

2 ÜNİTENİN ÖRÜNTÜSÜ ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ ETKİLİ ÖĞRETMENLER
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİMSEL İŞLEVİ Öğretimin Planlanması Öğretimin Uygulanması Derse Hazırlık Dersin Sunumu Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Dersin Kapanışı Öğretimin Değerlendirilmesi ETKİLİ ÖĞRETİM VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ ÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE ÖĞRENME/ ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI Yapılandırmacılık İşbirliğine Dayalı Öğrenme Problem Temelli Öğrenme Proje Temelli Öğrenme Çoklu Zeka Kuramı Doğrudan Öğretim

3 Sınıfta davranış sorunlarını önlemek için dersin iyi bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Öğretimin Yönetimi

4 Öğretmenler, Okula devam eden toplum üyelerinin zihinsel, bireysel ve sosyal gelişimine yardım etmek için toplum tarafından ücretlendirilmiş sosyal temsilcilerdir.

5 Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon)
Öğretmen Nitelikleri Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve performanslardan oluşan özelliklerdir. Konu Alanı Bilgisi Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon) Genel Kültür

6 Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirmeli,
Her öğrenciyi kendi kapasitesine uygun eğitim-öğretim seviyesine ulaştırmaya çalışmalı, Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirmeli, Kolay iletişim kurma ve devam ettirme becerisi edindirmeli, Güncel olayları izleme, eleştirme, yorumlama ve değerlendirme beceri ve alışkanlığı kazandırmalı, Bilgi aktarmak yerine bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını öğretmeli, Öğrenmenin yaşamları boyunca devam edecek bir süreç olduğu bilincini vermeli, Öğrencilere, her biri için kendi öğrenme hızı ve biçimine uygun öğrenme olanağı sağlamalı, ETKİLİ ÖĞRETMENLER

7 Öğrencileri yardımlaşmaya teşvik etmelidir.
Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine ağırlık vermeli, Öğrenciler arasındaki farklılıkları, eğitim-öğretimde bir zenginlik kaynağı olarak görmeli, Öğrencilerin çok geniş bir düşünce, anlayış ve bakış açısına sahip olmalarını sağlamalı, Öğrencileri, özellikle iyi, güçlü, yetenekli oldukları konularda geliştirmeli, Öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık ve araştırma becerilerini geliştirmeli, Sınıf içindeki rolünü, öğrenme kaynaklarından sadece biri düzeyinde görmeli, ETKİLİ ÖĞRETMENLER

8 Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi
(YANSITICI KARAR VERME MODELİ) Planlama Uygulama Değerlendirme DÖNÜT VE YANSITMA

9 ÖĞRETİMİN PLANLANMASI;
Öğrenci Gereksinimlerini Karşılayan Amaçlar, Öğretilecek İçerik, Güdüleme, Amaçları Elde Etmek için en uygun öğretim yöntem ve stratejileri hakkında karar vermeyi gerektirir. PLANLAMA İŞLEVİ

10 Öğretmenler Plan Yaparken Şu Soruları Yanıtlandırmalıdır:
Öğretilecek içerik ne olmalıdır? İstenilen öğrenci ürünleri nelerdir? Öğretim için gereksinim duyulan materyaller nelerdir? Konuyu tanıtmak için en iyi yol nedir? Amaçlanan öğrenmeyi gerçekleştirmek için en iyi öğretimsel strateji nedir? Ders nasıl bitirilmelidir? Öğrenciler nasıl değerlendirilmelidir?

11 ÖĞRETİMİN UYGULANMASI
1-Derse hazırlık, 2-Dersin sunumu, 3-Bireysel ve grupla öğrenme etkinlikleri, 4-Dersin kapanışı.

12 Öğrencilerin Dikkatini Ve İlgisini Derse Çekme,
DERSE HAZIRLIK; Öğrencilerin Dikkatini Ve İlgisini Derse Çekme, Güdüleme , Amaçtan Haberdar Etme.

13 Öğrenci öğretmeni dinlemeye hazır değilken derse başlamak uygun değildir.
Öğretmenler öğrencilerin dikkatini çekmek için değişik teknikler kullanabilirler..

14 Dikkat Çekme; Öğrencilerin Karşısında Sessizce Beklemek,
Konuşmaya Çok Düşük Ses Tonuyla Başlamak, Ses Tonunu Giderek Arttırmak, Mimikleri Kullanmak, Öğretmenin Hareketli Olması.

15 Konuyla öğrencilerin ilgi duyduğu alanları ilişkilendirmektir.
İlgi Çekme; Konuyla öğrencilerin ilgi duyduğu alanları ilişkilendirmektir. Öğrenme konuları; öğrencinin ilgi duyduğu alanlarla bağlantılı olursa, öğrenciler yapılan çalışmaya dikkatlerini verirlerse, öğrenme daha kolay gerçekleşir.

16 Derse karşı merakı ve ilgiyi artırır.
Güdüleme; Bir işe başlama, yöneltme, yoğunlaşma ve davranışa devam etmedir. Derse karşı merakı ve ilgiyi artırır.

17 Gözden Geçirme (Amaçtan Haberdar Etme);
Dersin amaçlarının öğrencilerle paylaşılmasıdır.

18 Öğretilecek noktaların kilit kavramlar halinde yer alması.
DERSİN SUNUMU Her şeyin aşama aşama, basitten karmaşığa ve art arda gelen bir sıralama ile verilmesine özen gösterilmesi. Öğretilecek noktaların kilit kavramlar halinde yer alması. Gerekli anahtar sorular, kurallar, şekiller ve benzeri hususların kısa ve öz biçimde verilmesi.

19 Dersin Sunumunda İzlenebilecek Yollar
Tümdengelim modeli Tümevarım modeli Parça-bütün modeli Ardışık sıralama Karşılaştırma ilişkileri Model olma

20 BİREYSEL VE GRUPLA ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
Bireysel çalışma, bilgiyi birleştirmek ve işbirliğine dayalı çalışmalar sırasında daha karmaşık öğrenme görevleri için kullanılabilir. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirebileceği ve başarabileceği görevler vermeli, Öğrenme görevleri önceki öğrenilenlerle ve dersin amaçlarıyla ilişkilendirilmeli, Görev dikkatlice açıklanmalı, Çalışma anlatıldıktan sonra görevi yerine getirmeleri istenmelidir.

21 BİREYSEL VE GRUPLA ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
İşbirlikli Grup Çalışması, Öğrencilerin Sosyal Becerilerini Geliştirir.

22 Grup Üyelerine Verilebilecek Roller
Özetleyici Araştırmacı Kontrol edici Toplayıcı Gözlemci Yazıcı

23 Dersin uygulanışı sırasında zaman zaman PEKİŞTİREÇLER verilmelidir.
Pekiştireç, istenilen davranışın tekrar edilme olasılığını arttırır. Davranış tekrar ediliyorsa, pekiştiriliyor demektir.

24 Öğrenci pekiştireci hangi davranışın sonucunda aldığını fark etmelidir.
Aradan zaman geçtiyse, öğrenciye verilen pekiştirecin hangi davranışı için olduğunu açıklamak gerekir. Bunu sağlamak için pekiştirecin doğru davranıştan hemen sonra verilmesi gerekir.

25 SINIFLARDA KULLANILAN PEKİŞTİREÇLER
SÖZEL PEKİŞTİREÇ İyi, mükemmel, doğru, tamam gibi olumlu sözcükler. SÖZEL OLMAYAN PEKİŞTİREÇ Göz teması, gülümseme, baş eğme gibi fiziksel hareketleri kullanma. Bu pekiştireçler sözel pekiştireçlerden daha güçlüdür. HAYALİ PEKİŞTİREÇ insanlar diğerlerini gözleyerek öğrenirler. Öğretmen bazı öğrencilerin davranışlarını pekiştiriyorsa, diğer öğrenciler de aynı davranışı yapma eğilimine gireceklerdir. NİTELENDİRİLMİŞ PEKİŞTİREÇ Bir öğrencinin davranışının kabul edilebilir bölümünü, ya da gösterdiği çabayı pekiştirdiğimizde gerçekleşen pekiştirmedir. Bu pekiştireç utangaç ya da az yetenekli öğrencileri sınıf etkinliklerine katmada etkili bir yöntemdir.

26 DERSİN KAPANIŞI Kapanışın Amacı:
Dersin Bitişine Dikkat Çekmek, Öğrencilerin Öğrendiklerini Birleştirmeye Yardım Etmek, Öğrenilen Temel Konuları Pekiştirmektir.

27 ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçilen hedeflerin, öğretim stratejilerinin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında karar vermeye yardımcı olur.

28 Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi
Sınıfta öğrenci davranışını yönetme İyi bir sınıf iklimi oluşturma Tüm sınıf öğretimi Etkileşimli öğretim Ev ödevlerini belirleme Okur yazarlığı öğretme Öğrenci çalışmalarını yönetme Üst düzey düşünme becerileri Öğretmen beklentileri ve tutumları Öğrenme çevresini yönetme

29 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI
Yapılandırmacılık İşbirliğine Dayalı Öğrenme Problem Temelli Öğrenme Proje Temelli Öğrenme Çoklu Zeka Kuramı Doğrudan Öğretim

30 Yapılandırmacılık Öğrenci, öğrenme ortamının odağındadır.
Öğretmen, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve sınıf tartışmalarını teşvik eder. Öğretmen, kolaylaştırıcıdır, Sosyal etkileşime sahip bir sınıf çevresi yaratmak önemlidir. Öğrenci, edinilecek bilgiyi kendi kendine denemek ve öğrenme sorumluluklarını almak için teşvik edilir. Anlatmaya değil, öğrenmeye odaklanır. Öğrenme, öğrenciler öğrenme olayları ve ders materyalleriyle etkileşimde bulunur ve kendi fikirlerini yaratırsa oluşur. Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim önemlidir. Öğrenci, öğrenme ortamının odağındadır.

31 İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşmayı kolaylaştıran görevler sağlar. Grup bağlılığını, olumlu ilişkileri ve akran desteğini geliştirir. Kendine saygı, sosyal beceriler ve stres yönetimi üzerinde olumlu etki yapar. Demokratik düşünme ve uygulama, aktif öğrenme ve işbirliği davranışı gerektirir.

32 Problem Temelli Öğrenme
Öğretmenin problem durumlarını öğrenciye sunmayı ve onları problemi incelemeye yöneltmeyi ve kendi kendilerine çözüm bulmalarını sağlar. Öğrencinin araştırma becerilerini geliştirir. Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katkıda bulunur. Öğrenme çevresi, açık, aktif öğrenci katılımı sağlayan ve özgür bir öğrenme atmosferi gerektirir.

33 Proje Temelli Öğrenme Proje temelli öğrenmede öğrenciler açıklamalar yapar, yargıda bulunur, yorumlamalar yapar ve bilgiyi sentezlemede anlamlı araçlar kullanır. Proje temelli öğrenme etkinlikleri uzun süreli, disiplinler arası, öğrenen merkezli, gerçek dünya sorunlarına ve uygulamalarına sahiptir. Öğretmen merkezli derslerden ve yalıtılmış kısa uygulamalar içeren genel sınıflardan ayrışan sınıf etkinlikleri için bir modeldir.

34 Fiziksel/Bedensel Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka
Çoklu Zeka Kuramı Doğa Zekası Bireysel Zeka Sosyal Zeka Müzikal Zeka Fiziksel/Bedensel Zeka Görsel/Uzaysal Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka Sözel/Dilsel Zeka

35 Çoklu Zeka Kuramında Anahtar Noktalar
Her birey sekiz zeka alanına sahiptir. İnsanların çoğu her bir zekayı yeterli düzeyde geliştirebilir. Zekalar genellikle karmaşık yollarla çalışır. Her kategori içinde değişik zeka etkinlikleri vardır.

36 Öğrencilerin Çoklu Zekalarını Değerlendirme
Doküman Toplama Okul Kayıtlarını İnceleme Diğer Öğretmenlerle Konuşma Aileleriyle Konuşma Öğrencilere Sorma Ve Özel Etkinlikler Yapma

37 Doğrudan Öğretim Öğrencilerin temel bilgi ve becerileri öğrenmelerine yardım etmek için kullanılır. Doğrudan öğretim modeline göre hazırlanan dersler 5 adımdan oluşur: Amaçları belirleme, Öğrenilecek içeriği gösterme ya da açıklama, Uygulama yaptırma, Öğrencinin kavramalarını kontrol etme, Dönüt verme ve öğrenilenleri transfer etme.

38 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ Ahmet ATAÇ Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları