Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddenin Halleri ve Isı. Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık kavramlarını günlük hayatımızda çeşitli şekillerde kullanırız. Havalar ısınmaya başladı. Çay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddenin Halleri ve Isı. Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık kavramlarını günlük hayatımızda çeşitli şekillerde kullanırız. Havalar ısınmaya başladı. Çay."— Sunum transkripti:

1 Maddenin Halleri ve Isı

2 Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık kavramlarını günlük hayatımızda çeşitli şekillerde kullanırız. Havalar ısınmaya başladı. Çay suyu ısındı mı? Mevsim sıcak ve kurak geçiyor.

3 Isı bir enerjidir. Sıcaklık ise ısı hakkında yapılan değerlendirmedir. Çay çok sıcak, bu gün hava 45 o C gibi ifadeler ısı hakkında yapılan bir değer- lendirmedir ve sıcaklığı ifade eder. Isı birimi kalori, sıcaklık birimi celcius’dur. o C şeklinde gösterilir. Bizim termometre ile ölçtüğümüz, sıcak olan maddeden termometreye aktarılan ısı miktarıdır.

4 Kışın elinizde kartopu tuttuğunuzda bir süre sonra eliniz neden üşür?

5 Isının akış yönü sıcak olan maddeden soğuk olana doğrudur Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir. 100 o C-5 o C

6 Isı – Sıcaklık ve Kütle İlişkileri Bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin miktarına bağlıdır. K ve L kaplarındaki sıvıyı 100 o C a kadar ısıtalım. Daha uzun sürede kaynarDaha kısa sürede kaynarDaha uzun sürede kaynarDaha kısa sürede kaynar 10 o C LK

7 Sonuç: Bir maddenin kütlesi arttıkça, o maddenin sıcaklığını arttırmak için gereken ısı miktarı da artar.

8 25 o C 80 o C K ve L kaplarına eşit sürede ısı verilirse; K kabındaki su sıcaklığının L kabındaki suyun sıcaklığından az olduğu gözlemlenir. KL K ve L kaplarına eşit sürede ısı verilirse; KL KLK 15:00

9 Örnek: Başlangıç sıcaklığı 30 o C olan I, II, III kapları özdeş ısıtıcılar ile 50 dakika ısıtılıyor. 1- Kapların sıcaklığını karşılaştırınız. 2- Kaplara ait sıcaklık sütun grafiğini çiziniz. X YZ X YZ X Y

10 Çözüm: 1.X > Y >Z 2.Sütun grafiği ZXY

11 Sıcaklık Kavramı Bir maddenin sıcaklığının artması o maddenin taneciklerinin hareketinin artmasıdır. Bir madde sıcak ise o maddeyi oluşturan taneciklerin titreşim hızı büyük, madde soğuk ise taneciklerinin titreşim hızı küçüktür. Bir maddenin sıcaklığının artması taneciklerin hareket enerjisinin artması demektir.

12 Sıcaklık bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir.

13 Sıcaklığın Ölçülmesi Bir maddenin ne kadar sıcak veya soğuk olduğuna dokunma duyusu ile yorum yapabiliriz. Ancak sıcaklığı dokunma duyusu ile sayısal olarak ölçemeyiz. Sıcaklığı sayısal olarak ölçen alete termometre denir.

14 Termometre, bir ortamla ısı alışverişinde bulunduğunda içindeki sıvı genleşir veya büzüşür. Isı

15 Örnek; I 0 10 20 40 30 50 III 0 20 40 60 80 100 II 0 5 10 15 20 25 30 Şekilde farklı ortamlarda ölçüm yapılmış I,II ve III termometreleri görülmektedir. Buna göre; a)Hangi termometrenin gösterdiği değer en büyüktür? b)Hangi termometre daha hassastır?

16 X, Y ve Z maddelerine ait donma ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiştir. Bu maddelerin hangileriyle yapılan termometreler hem 0 o C hem 80 o C sıcaklıkta ölçüm yapılabilir? Donma sıcaklığı o CKaynama sıcaklığı o C X 10100 Y -2060 Z -1095 Örnek ;

17 Hangi kaba konulan buzlar daha çabuk erir? Kaynar su

18 Kütlesi Büyük Olan Çok Enerji Verebilir Kaynar su ile dolu büyük ve küçük kapları gözlemleyelim. Her ikisinin sıcaklıkları aynıdır. Fakat büyük kaptaki tanecik sayısı küçük kaptaki tanecik sayısından daha fazladır. Büyük kaptaki tanecikler küçük kaba göre başka bir maddeye daha fazla enerji verirler. Büyük kaba atılan buz daha çabuk erir.

19 Enerji Dönüşümü ve Öz Isı Günlük hayatımızda birçok alet, çalışması sırasında bir enerji türünü diğer bir enerji türüne dönüştürür. Örneğin fırın elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür. Çamaşır makinesi elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür.

20 Elektrik enerjisiIsı enerjisi Elektrik enerjisiIsı enerjisi Mekanik enerji Saç kurutma Fırın Yakılan kibrit

21 Sıcaklıkları ve kütleleri eşit iki farklı sıvıyı eşit süre ısıtalım. Süre sonunda sıvıların sıcaklıklarının farklı olduğunu gözlemleriz. Sonuç: Sıcaklık artışı maddenin cinsine bağlıdır. 200 ml yağ200 ml su 10 dk

22 Bir gram maddenin sıcaklığını 1 o C artırmak için gerekli ısı miktarına o maddenin öz ısısı denir. 1 gram 20 o C 21 o C 1 gram 20 o C 21 o C

23 1 gram 20 o C 21 o C Isı (1 kalori)

24 1 gram suyun sıcaklığını 1 o C artırmak için gerekli ısı miktarına 1 kalori denir. Suyun öz ısısı 1 cal/g o C tur. 1 kalori 4,18 joule eşittir. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

25 MaddeÖz ısı(j/g o C) Su4,18 Demir0,46 Alkol2,54 Bakır0,37 Öz ısısı büyük olan madde geç ısınır geç soğur.

26 Örnek; Kütleleri eşit üç farklı maddenin öz ısıları verilmiştir. Bu maddelerin sıcaklığı 5 o C artırılıyor. A)Maddelere verilen ısı miktarını karşılaştırınız. B)Sütun grafiğini çiziniz. XYZ 4 j/g o C0,28 j/g o C2,15 j/g o C

27 Çözüm: A) Öz ısısı büyük olan madde daha geç ısınır. Bu yüzden verilmesi gereken ısı miktarı da daha fazladır. Y>Z>X B) ZXY

28 Suyun öz ısısı 1 j/g o C olsaydı yaşam nasıl olurdu? Su daha çabuk kaynar daha çabuk donardı. Denizler, nehirler çok çabuk buharlaşır, çabuk donardı Atmosferin nem dengesi bozulurdu.

29 Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Maddenin tanecikleri arasında çekim kuvveti vardır. Tanecikler ısı aldıkça birbirinden uzaklaşır ve çekim kuvveti azalır. Çekim kuvveti

30 Buzu oluşturan tanecikler sıkı dizilidirler. Buz suya dönüşünce su molekülleri arasındaki mesafe artar,çekim kuvveti azalır. Erime Buharlaşma Buz Su Buhar

31  Tanecikler arası çekim kuvveti çok büyüktür.  Tanecikler arası mesafe çok azdır.  Tanecikler bulunduğu yerde titreşim hareketi yapar.  Katıların belli bir şekli vardır.  Tanecikler arası çekim kuvveti katılara göre azdır.  Tanecikler arası boşluk katılara göre daha fazladır  Tanecikler birbirinin üzerinden kayabilir  Titreşim ve öteleme hareketi yaparlar  Sıvılarım hacmi vardır belli bir şekli yoktur. Tanecikler arası çekim kuvveti çok azdır. Tanecikler arası mesafe çok büyüktür Tanecikler titreşim ve öteleme hareketi yapar Gazların belli bir hacmi ve şekli yoktur KatıSıvıGaz

32 Erime – Donma – Buharlaşma - Yoğuşma Katı haldeki maddeler sıvı hale geçerken çevresinden ısı alır. Bu ısı önce maddenin erime sıcaklığına gelmesi ve sonra tamamen erimesi için kullanılır. Erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddenin sıvı hale geçmesi için gereken ısı miktarına o maddenin erime ısısı denir.

33 Örneğin -10 o C ta buz parçalarını ısıtalım. Buz parçalarının sıcaklığı 0 o C a kadar artar. Buz ısıtıldığı halde sıcaklık artmaz. Alınan ısı buzun tamamen sıvı hale geçmesi için kullanılır. Buz -10 o C0 o C Buz+Su Su

34 0 -10 100 Buz Buz+Su Sıcaklık o C Zaman Su Su+Buhar Buhar t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 t5t5 t6t6

35 0 -10 80 Sıcaklık o C Zaman 20 Kaynama - Yoğuşma Erime - Donma Erime – Donma sıcaklığı : Kaynama – Yoğuşma sıcaklığı: 20 o C 80 o C

36 0 -10 80 Sıcaklık o C Zaman 20 Erime - Donma Kaynama - Yoğuşma

37 Kemal ÖZDEMİRCİOĞLU Amasya Merkez Gazi Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni

38

39 0 -10 80 Sıcaklık o C Zaman 20

40 Buzu oluşturan tanecikler sıkı dizilidirler. Buz suya dönüşünce su molekülleri arasındaki mesafe artar,çekim kuvveti azalır. Buz Su Buhar Erime Buharlaşma


"Maddenin Halleri ve Isı. Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık kavramlarını günlük hayatımızda çeşitli şekillerde kullanırız. Havalar ısınmaya başladı. Çay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları