Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24 Şubat 2016 Karaman KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24 Şubat 2016 Karaman KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü."— Sunum transkripti:

1 24 Şubat 2016 Karaman KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü

2 KOYUNLARIN BESLENMESİ Buğday ile koyun gerisi oyun Mera ile koyun gerisi oyun 2

3  Biz de koyunlarımızı böyle kaliteli meralarda otlatmak isteriz  Maalesef Orta Anadolu’da bu pek mümkün değil  Konya yöresinde Akkaraman koyunların otlatıldığı meralar 3

4  Koç katımı (sıfat) öncesi ilave bir yemleme ile koyunların kondisyonları iyi bir duruma getirilerek kızgınlık toplulaştırılır.  Buna ilave olarak ovulasyon (yumurta oluşturma) oranı artacağından dolayı ikiz doğum oranı arttırılabilir.  Bu dönemde koç katımından 3-4 hafta önce başlanarak koyun başı günlük 300-400 g yem verilir.  Uygulamaya koç katımının başlamasından sonra 2 hafta daha devam edilir. Koç Katım Döneminde Koyunların Beslenmesi 4

5 Aşım Döneminde Koçların Beslenmesi  Koçlar aşım dönemine, aşıma girmeden 1 ay öncesinden yoğun biçimde beslenmeleri ile hazırlanır.  Önce az miktarda yem verilir ve verilen yem giderek artırılır ve aşım dönemi boyunca günlük 1.0-1.5 kg kesif yem verilmelidir.  Koçlara sabahleyin bir adet taze yumurta ve 50-100 gram kadar kuru üzüm verilmesi aşım kabiliyetini artırır.  Aşım bitince kesif yem hemen kesilmemeli, 2 hafta daha azaltılarak devam edilmelidir.  Böylece aşım dönemi boyunca kuvvetten düşen koçun yeniden gücüne kavuşması sağlanır. 5

6 Gebe Koyunların Beslenmesi Gebeliğin başında ve ortalarında yavrunun ağırlığı düşüktür. Gebeliğin son 1/3’ ünde embriyonun (yavrunun) ağırlığında hızlı bir artış görülür. Gebeliğin son 1.5 aylık döneminde rahimdeki yavru hızlı bir şekilde gelişirken süt bezlerinde de gelişme hızlanır. Anaç koyundaki bu gelişmelerin meydana getirdiği ihtiyacın karşılanması için ek besin maddesinin verilmesi gerekir. Anaç koyunların canlı ağırlığına ve rahimdeki yavru sayısına göre doğumdan 4-6 hafta önce başlamak suretiyle ek yemleme yapılmalıdır. İleri gebelik döneminde koyunların besin maddeleri ihtiyacı mera veya kaba yeme ilave olarak 0.4 – 0.6 kg kesif yem ile karşılanır. 6

7 Sağmal Koyunların Beslenmesi Doğum sonrası tekiz ve ikiz doğuran koyunlar ayrı gruplara ayrılmalıdır (tek doğuranlar en çok 50’şerlik gruplar, ikizler ise 30’arlık gruplar halinde bakılmalıdır). Tek doğuran koyunlara kaba yeme ilave olarak bir ay süre ile 0.9 – 1.0 kg ek yem verilmelidir. İkiz doğuranlara ise günlük 1.5 kg ek yem verilmelidir (ek yem 3 öğüne bölünmelidir). Bir aydan sonra ek yem miktarı yavaş yavaş azaltılarak mera yeterli seviyeye gelince bırakılır. 7

8 KUZULARIN BAKIM VE BESLENMESİ AĞIZ SÜTÜ (KOLOSTRUM)  Kuzular doğumdan sonra ağız sütünü mutlaka almalıdır. İlk 24 saatten sonra ağız sütü verilmesi durumunda geç kalmış oluruz.  Eğer ağız sütünü içirmez isek kuzularımız hastalanır ve iyi gelişemezler.  Kış mevsiminde doğan kuzular meraya çıkamadıkları için onlara iyi kalitede kuru ot veya kuru yonca otu temin etmeliyiz.  Zorunlu olmadıkça kuzulara hububat samanı vermemeliyiz. 8

9 KUZULARIN BESLENMESİ Tek doğan kuzular 1-2 gün, ikiz kuzular ise 3-4 gün boyunca analarıyla birlikte doğum bölmesinde kalırlar. Kuzular daha sonra yaşlarına göre gruplara ayrılarak kuzu bölmesine konurlar. Emiştirme, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılmalıdır. Kuzuların önüne 15’ inci günden itibaren kaliteli kuru ot veya kuru yonca otu ve kuzu başlangıç yemi konulur. Kuzular böylece yavaş yavaş yemeyi öğrenirler. 9

10 DAMIZLIK KUZULARIN BESLENMESİ Kuzular 3-4 haftalık yaştan itibaren havaların iyi olduğu günlerde anaları ile birlikte meraya çıkartılabilir. Sağım yapılmayan sürülerde damızlığa ayrılan kuzular 3-4 ay annelerini emebilirler. Sütten kesimden sonra kuzular anaç sürüden ayrı olarak otlatılmalı ve sürü mevcutları 150-200 baş arası olmalıdır. 5-6 aylık yaştan itibaren erkek ve dişi kuzular ayrı sürüler halinde otlatılmalıdır. Meraya ilave olarak kuzulara günde 200 - 300 gram kesif yem (büyütme yemi) takviyesi yapılmalıdır. 10

11 YOĞUN (ENTANSİF) KUZU BESİSİ  Yoğun besi yöntemi erken sütten kesme ve anasız büyütme metotları ile büyütülen kuzularda daha fazla uygulanır.  Kuzularda erken gelişme ve büyüme hızı yüksek olduğu için kesif yem besisi ile kuzular günde 280 - 330 g ağırlık artışı sağlayabilir ve yaklaşık 5 aylık yaşta 40 - 45 kg ağırlığa ulaşabilirler.  Erkek kuzular dişilere göre %10-20 daha fazla ağırlık artışı gösterir.  Yoğun beside kuzulara bir miktar kaliteli kuru ot (150 g kadar) ile yiyebildikleri kadar kesif yem karması (kuzu besi yemi) ve temiz su temin edilmelidir. 11

12 SAĞMAL KOYUNLAR İÇİN RASYON ÖRNEKLERİ 12 Basit Karma Yem Hazırlama Yem Maddeleri Yemlik Arpa Yemlik Buğday Pamuk Toh. Küspesi Ayçiçeği Toh. Küspesi Yemlik Mısır Buğday Kepeği

13 13 100BESİN MADDELERİ Yem maddesi%Fiyat/kgİhtiyaçlar ARPA40,00,70 RasyonMinSonuç BUĞDAY10,00,80KM, %90,4588,00TAMAM MISIR7,00,70ME, Mcal/kg2,532,40TAMAM PAM.TOH.KÜSPESİ30,00,90HP, %15,4415,00TAMAM KEPEK8,00,50Ca, %1,151,00TAMAM MERMER TOZU3,00,10P, %0,620,50TAMAM TUZ1,00,20HS,% Ençok7,3014,00TAMAM VİT-MİN KARMASI1,03,00 Fiat kg/TL0,75 Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Hazırlanan Rasyon=KOYUN SÜT YEMİ Tarih=22.02.2016 ÖRNEK KOYUN SÜT YEMİ

14 14 ARPA BUĞDAY PAMUK TOHUMU KÜSPESİ KOYUN SÜT YEMİ KARMA YEM KARMASI HAZIRLANMASINDA YANLIŞ BİR UYGULAMA

15 15 ARPA BUĞDAY PAMUK TOHUMU KÜSPESİ KOYUN SÜT YEMİ KARMA YEM KARMASI HAZIRLANMASINDA YANLIŞ BİR UYGULAMA

16 SAĞMAL KOYUNLAR İÇİN GÜNLÜK RASYON ÖRNEKLERİ 16 Kaba Yem Maddeleri Buğday Samanı Fiğ Kuru Otu Mısır Silajı

17 KOYUN RASYONU= Koyun Süt Rasyonu GCAA, g=-25 CA, kg=60 Günlük KMT, kg=2,3 Tarih=22.02.2016 Günlük Yem Tüketimi2,70kgBESİN MADDELERİ Yem maddesiKgFiyat BUĞDAY SAMANI1,500,20 RasyonİhtiyaçSonuç KOYUN SÜT YEMİ1,200,75KM, kg2,422,30FAZLA ME, Mcal5,035,40EKSİK HP, g228319EKSİK Ca, g149FAZLA P, g77TAMAM KABA YEM, %55,815,0TAMAM Ca/P oranı, ençok2,0 TAMAM Fiyat kg/Gün1,20TL Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ 17 GÜNLÜK KOYUN RASYONLARI

18 KOYUN RASYONU= Koyun Süt Rasyonu GCAA, g=-25 CA, kg=60 Günlük KMT, kg=2,3 Tarih=22.02.2016 Günlük Yem Tüketimi2,70kgBESİN MADDELERİ Yem maddesiKgFiyat BUĞDAY SAMANI1,500,20 RasyonİhtiyaçSonuç KOYUN SÜT YEMİ1,200,75KM, kg2,422,30FAZLA ME, Mcal5,035,40EKSİK HP, g228319EKSİK Ca, g149FAZLA P, g77TAMAM KABA YEM, %55,815,0TAMAM Ca/P oranı, ençok2,0 TAMAM Fiyat kg/Gün1,20TL Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ 18 GÜNLÜK KOYUN RASYONLARI

19 Günlük Yem Tüketimi2,20kgBESİN MADDELERİ Yem maddesiKgFiyat FİĞ OTU, DANELİ1,200,50 RasyonİhtiyaçSonuç KOYUN SÜT YEMİ1,000,75KM, kg1,972,30TAMAM ME, Mcal4,715,40EKSİK HP, g333319TAMAM Ca, g139FAZLA P, g77TAMAM KABA YEM, %54,815,0TAMAM Ca/P oranı, ençok1,92,0TAMAM Fiyat kg/Gün1,35TL Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ 19 KOYUN RASYONU= Koyun Süt Rasyonu GCAA, g=-25 CA, kg=60 Günlük KMT, kg=2,3 Hazırlanan Rasyon= Koyun Süt Rasyonu Tarih=22.02.2016

20 20 KOYUN RASYONU= Koyun Süt Rasyonu GCAA, g=-25 CA, kg=60 Günlük KMT, kg=2,3 Hazırlanan Rasyon= Koyun Süt Rasyonu Tarih=22.02.2016 Günlük Yem Tüketimi2,40kgBESİN MADDELERİ Yem maddesiKgFiyat FİĞ OTU, DANELİ1,200,50 RasyonİhtiyaçSonuç KOYUN SÜT YEMİ1,200,75KM, kg2,152,30TAMAM ME, Mcal5,205,40TAMAM HP, g363319FAZLA Ca, g159FAZLA P, g87FAZLA KABA YEM, %50,315,0TAMAM Ca/P oranı, ençok1,92,0TAMAM Fiat kg/Gün1,50TL Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ

21 KOYUN RASYONU= Koyun Süt Rasyonu GCAA, g=-25 CA, kg=60 Günlük KMT, kg=2,3 Tarih=08.02.2016 Günlük Yem Tüketimi3,10kgBESİN MADDELERİ Yem maddesiKgFiyat FİĞ OTU, DANELİ1,100,50 RasyonİhtiyaçSonuç MISIR SİLAJI1,000,22KM, kg2,182,30TAMAM KOYUN SÜT YEMİ1,000,75ME, Mcal5,275,40TAMAM HP, g342319TAMAM Ca, g149FAZLA P, g77TAMAM KABA YEM, %59,215,0TAMAM Ca/P oranı, ençok2,0 TAMAM Fiyat kg/Gün1,52TL Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ 21

22 22 100BESİN MADDELERİ Yem maddesi%Fiyat/kgİhtiyaçlar ARPA30,00,70 RasyonMin.Sonuç BUĞDAY20,00,80KM, %90,488,0TAMAM MISIR10,00,70ME, Mcal/kg2,612,50TAMAM PAM.TOH.KÜSPESİ28,00,90HP, %16,816,0TAMAM SOYA KÜSPESİ7,01,50Ca, %1,171,00TAMAM MERMER TOZU3,00,10P, %0,560,50TAMAM TUZ1,00,20HS,% Ençok6,6010,00TAMAM VİT-MİN KARMASI1,03,00 Fiat kg/TL0,83 Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Hazırlanan Rasyon=KUZU BÜYÜTME YEMİ Tarih=22.02.2016 KUZU BÜYÜTME YEMİ ÖRNEKLERİ

23 23 100BESİN MADDELERİ Yem maddesi%Fiyat/kgİhtiyaçlar ARPA30,00,70 RasyonMin.Sonuç BUĞDAY18,00,80KM, %90,6088,00TAMAM MISIR12,00,70ME, Mcal/kg2,582,50TAMAM PAM. TOH. KÜSPESİ35,00,90HP, %16,0116,00TAMAM MERMER TOZU3,00,10Ca, %1,161,00TAMAM TUZ1,00,20P, %0,590,50TAMAM VİT-MİN KARMASI1,03,00HS,% Ençok7,2010,00TAMAM Fiat kg/TL0,79 Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Hazırlanan Rasyon=KUZU BÜYÜTME YEMİ Tarih=22.02.2016

24 24 100BESİN MADDELERİ Yem maddesi%Fiyat/kgİhtiyaçlar ARPA25,00,70 RasyonMinSonuç BUĞDAY25,00,80KM, %90,2688,00TAMAM MISIR20,00,70ME, Mcal/kg2,682,80TAMAM PAM.TOH.KÜSPESİ25,50,90HP, %14,415,00TAMAM MERMER TOZU2,50,10Ca, %1,00 TAMAM TUZ1,00,20P, %0,510,50TAMAM VİT-MİN KARMASI1,03,00HS,% Ençok5,9112,0TAMAM Fiat kg/TL0,78 Hazırlayan Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Hazırlanan Rasyon=KUZU BESİ YEMİ Tarih=22.02.2016 ÖRNEK KUZU BESİ YEMİ

25 Bahri Dağdaş UTAE-KONYA TEŞEKKÜRLER


"24 Şubat 2016 Karaman KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları