Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER

2 Ülkemizde insanlar İL,İLÇE ve KÖYLERDE yaşarlar.
YEREL YÖNETİM Ülkemizde insanlar İL,İLÇE ve KÖYLERDE yaşarlar. Bu yerleşim birimde yönetim işlerinin daha kolay ve düzenli yürütülmesi için YEREL YÖNETİMLER kurulmuştur.

3 Yerel Yönetim nedir : İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak , insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulan yönetim örgütlerine YEREL YÖNETİMLER denir. Yerel yönetimler, yasayla oluşturulmuş olan resmi kurumlardır. Yerel yönetimlerin öncelikli amacı vatandaşlara hizmet etmektir.

4 beledİye yönetİmİ Belediye , il ve ilçe merkezlerinde , nüfusu
5.000 ve üzeri olan yerleşim birimlerinde Halkın yol , su , temizlik , aydınlatma gibi Temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuş yerel yönetim birimidir. Bu yerel yönetimin başında : BELEDİYE BAŞKANI bulunur . Belediye başkanı , o yerleşim biriminde oturan insanlar tarafından 5 yılda bir yapılan yerel yönetim seçmeleriyle iş başına gelmiştir. Nüfusu kalabalık olan İstanbul , Ankara , İzmir , Adana , Kayseri gibi İllerimizde BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ kurulmuştur.

5 Yerel yönetim birimlerini 3 başlıkta inceleye biliriz
BELEDİYE İL İLÇE BELDE İL ÖZEL İDARESİ MUHTARLIK MAHALLE KÖY

6 Belediye başkanı yapacağı işleri tek başına karar vermez
Belediye başkanı yapacağı işleri tek başına karar vermez . Kararlar , üyeleri halk tarafından seçilmiş olan BELEDİYE MECLİSİNDE alınır. Mecliste çeşitli zamanlarda Bir araya gelen üyeler belediyenin yapacağı hizmetlerle ilgili karar alırlar. BELEDİYE ENCÜMENİ , belediye yönetiminin ikinci derecede karar ve danışma organıdır. Belediye meclisi yapılacak işleri , belediye meclisi toplanamadığı zaman inceler ve karara bağlar.

7 BELEDİYENİN BAŞLICA GÖREVLERİ ŞUNLARDIR
1-İl ve ilçelerde yapılacak binaların inşaat izinlerinin verilmesi , 2-Yollar , meydanlar ve köprülerin yapımı ve bakımı , 3-Su , kanalizasyon ve doğalgaz hizmetlerinin sunumu , 4- Çöplerin toplanması, depolanması ve şehrin temiz tutulması, 5-Park,bahçe ve yeşil alanların oluşturulup bakımının yapılması, 6-Gıda üretip satan lokanta, fırın vb. gibi işlerin denetlenmesi, Halk sağlığını koruyucu tedbirler alınması, 7-Şehir içinde yolcuları taşıyacak toplu taşıma araçları hizmetlerinin verilmesi, 8-Yangınlarda görev alacak itfaiye hizmetlerinin verilmesi, 9-Nikah işlemlerini yapmak , fakirler için aşevleri açmak, ailelere Yardım etmek ucuz konutlar yapmak, 10-Kütüphane, kültür merkezlerinin açılması ,spor alanlarının yapılması tiyatro, müze, sinema salonlarının açılması.

8 NOT : Belediyeler , yaptıkları bu hizmetleri giderlerinin bir kısmını devletten ve bir kısmını da halkın ödediği emlak , çevre temizlik vergilerinden karşılar.

9 İl Özel İdaresİ VALİ İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ İl ve ilçelerde kurulmuş yerel bir yönetimdir. Başında vali bulunur. Vali ilin en yetkili kişisidir. Valiler halk tarafından seçilmez, devlet tarafından görevlendirilir.

10 Bu yönetim birimi vali ve il genel meclisinden oluşur
Bu yönetim birimi vali ve il genel meclisinden oluşur. İl genel meclisinin üyeleri halk tarafından seçilir ve 5 (beş) yıl görev yapar . İlin başlıca görevlerini karşılamak üzere oluşturulmuştur. Başlıca Hizmet Alanları: 1-Okul hastane gibi devlet kurumlarının binalarını yapmak, 2-Belediye sınırları dışında kalan yol, su , kanalizasyon , çevre ağaçlandırma hizmetlerini yapmak, 3-İhtiyaç sahibi fakir vatandaşlara yardımlarda bulunmak, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları açmak, 4-Toprağı korunması , erozyonun önlenmesi kültür , sanat , turizm Alanlarında çalışmalar yapmaktır.

11 muhtarlIk Yurdumuzda her yerleşim biriminde muhtarlık bulunur. Köy veya mahallenin idari işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye MUHTAR denir. Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilir. Muhtar seçile bilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az bir yıldan beri o mahalle veya köyde oturmak , yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, Okur-yazar olmak , yüz kızartıcı suçlardan birini işlememek şartları istenir. Muhtarlık köy ve mahalle muhtarlığı olmak üzere ikiye ayrılır. Mahalle muhtarının görevi daha az ve açık olup , asli görevi , bölgesinde ikamet edenlerin kanunlarla gösteril nüfus , yer değiştirme , seçim gibi çeşitli işlerine bakmaktadır.

12 Köy , ülkemizin en küçük yönetim birimidir
Köy , ülkemizin en küçük yönetim birimidir . Köy yönetiminin başında muhtar bulunur. Muhtarlar yerel yönetim şeçimleriyle beş yıllığına belirlenir. Köy muhtarlığında ayrıca ihtiyar meclisi vardır . ihtiyar meclisinin üyeleri de seçimle belirlenir. Köy muhtarının görevleri daha fazla ve farklıdır . Muhtar köyün yol , köprü , çeşme vb ortak mallarını inşaat ettirir , inşa olunanların bakım ve onarımını yaptırır . Ayrıca köy muhtarının görevleri arasında ; kanun ve hükümet emirlerini köylülere duyurmak , köyde düzeni sağlamak , salgın ve bulaşıcı hastalıkları hükümete haber vermek , köydeki doğum , ölüm ve evlenme gibi halleri hükümete haber vermek , köye gelen devlet memurlarına yardım etmek , okul çağına girenleri okula , askerlik çağına girenleri askere yollamak , evleneceklerin kanuni işlemlerini yapmak vardır.


"SOSYAL BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları