Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELASTİK DAVRANIŞ Aytekin Hitit. ELASTİK ÖZELLİKLER (Gerinim) (Gerilme)  max  kırılma A B C (0.002) A:Elastik limit B:Akma dayanımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELASTİK DAVRANIŞ Aytekin Hitit. ELASTİK ÖZELLİKLER (Gerinim) (Gerilme)  max  kırılma A B C (0.002) A:Elastik limit B:Akma dayanımı."— Sunum transkripti:

1 ELASTİK DAVRANIŞ Aytekin Hitit

2 ELASTİK ÖZELLİKLER (Gerinim) (Gerilme)  max  kırılma A B C (0.002) A:Elastik limit B:Akma dayanımı

3 ELASTİK MODÜL (YOUNG MODULÜ)  Elmas, sahip olduğu bağ yapısı (kovalent bağ) sayesinde oldukça yüksek bir elastik modüle sahiptir.  Diğer kovalent+iyonik bağ kombinasyonuna sahip malzelemelerin de (WC,SiC, Al 2 O 3 vs.) elastik modülleri oldukça yüksektir.  İyonik katıların elastik modülleri daha düşüktür.  Metalik malzemelerin elastik modülleri oldukça geniş bir yelpazededir.  Polimer malzemeleri elastik modülleri en düşük olan guruptur.  Polimer malzemelerde moleküllerin içindeki bağlar kovalent olmakla beraber, moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıf olan van der Waals bağıdır.

4 ELASTİK ÖZELLİKLER 1 yönünde uygulan gerilmeden dolayı ;1 yönünde uzama olurken 2 ve 3 yönlerinde kısalma meydana gelir. Bunlar arasındaki ilişki: Poisson oranı Çoğu metal için Poisson oranı 1/3 civarındadır.

5 ELASTİK ÖZELLİKLER Tek eksenli elastik gerilmeler yüzünden meydana gelen hacimsel değişim: kullanılırsa olur Örneğin; ve için bulunur.

6 ELASTİK ÖZELLİKLER Malzeme TürüMalzeme  Malzeme TürüMalzeme  Metallik kristal katılar Ag0.38Kovalent camSilika cam0.20 Al0.34PolimerlerlerBakalit????0.20 Au0.42van der Waals katıları Argon (0 o K)0.25 Cu0.34 -Fe 0.29 Ir0.26 Ni0.31 W0.29 Kovalent kristal katılar Ge0.28 Si0.27 Al 2 O 3 0.23 TiC0.19 Kovalent iyonik katıMgO0.19

7 ELASTİK ÖZELLİKLER 1,2 ve 3 yönlerinde uygulanan gerilmeler yüzünden 1 yönünde meydana gelen elastik deformasyon;   yüzünden   yüzünden   yüzünden 1 yönünde meydana gelen toplam elastik deformasyon: olur (hidrostatik gerilme/basma) durumunda olur

8 ELASTİK ÖZELLİKLER Daha önce hacim değişimi için şu bağıntı bulunmuştu: kullanılırsa (hidrostatik durum) olur Bulk modülü olarak tanımlanır. Böylece olur Metaller için: olduğundan olarak bulunur.

9

10 ELASTİK ÖZELLİKLER r=r o için: F çekme +F itme =0 F ext uygulandığında; r=r+r o için: F çekme ve F itme kuvvetleri değişecek. Böylece: F çekme +F itme +F ext =0 olacaktır.

11 ELASTİK ÖZELLİKLER Hidrostatik çekme gerilmesi uygulandığında atomik hacim   dan    olur. Ayrıca potansiyel enerjide artar. Potansiyel enerjinin atomik hacim ile değişimi: olur

12 ELASTİK ÖZELLİKLER Modül değerleri (Elastik modül, Bulk modülü…) bahsedildiği gibi bağ enerjisine bağlı olarak değişir. Genel olarak iki atom,iyon veya molekül arasındaki potansiyel enerji şu şekilde ifade edilebilir: A,B,n ve m malzeme ile ilgili sabitler, r: atomlar arası mesafe Minimum toplam potansiyel enerji u ij minimum olduğunda elde edilir. Elde edilen r değeri bir üstteki bağıntıda kullanılırsa: elde edilir. Atomlar arası mesafeler ve etkileşim kuvvetleri kristallografik yönlere bağlı olarak değiştiği için, malzemenin mekanik özellikleri de kristallografik yönlere bağlı olarak değişir. Buda kristallerin modül değerlerinin ANİZOTROPİK olmasına neden olur.

13 ELASTİK ÖZELLİKLER Elastik modülün sıcaklık ile değişimi şu şekilde ifade edilir: E:T sıcaklığındaki elastik modül E o :0 o K sıcaklığındaki elastik modül T m : Ergime sıcaklığı a:malzeme sabiti (çoğu kristal katı için a≈0.5)

14 POLİKRİSTAL ÖRNEK KOY


"ELASTİK DAVRANIŞ Aytekin Hitit. ELASTİK ÖZELLİKLER (Gerinim) (Gerilme)  max  kırılma A B C (0.002) A:Elastik limit B:Akma dayanımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları