Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Male Faktörde Akupunktur Uygulamaları ile ilgili güncel çalışmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Male Faktörde Akupunktur Uygulamaları ile ilgili güncel çalışmalar"— Sunum transkripti:

1 Male Faktörde Akupunktur Uygulamaları ile ilgili güncel çalışmalar

2 Prospektif, randomize çalışma
Point- and frequency-specific response of the testicular artery to abdominal electroacupuncture in humans Y. Cakmak, İ. Akpinar, G. Ekinci, N. Bekiroglu Fertility and Sterility, Volume 90, Issue 5, Pages November 2008 Prospektif, randomize çalışma Elektroakupunktur uygulanan sağlıklı gönüllü deneklerde doppler ile testiküler kan akımı ölçüldü Daha önce bir çalışmada dişi ratlarda elektroakupunktur ile ovarian kan akımının arttığı gösterilmişti Stener-Victorin E, Fujisawa S, Kurosawa M. Ovarian blood flow (OBF) responses to electroacupuncture stimulation depend on estrous cycle and on site and frequency of stimulation in anesthetized rats. J Appl Physiol 2006;101:84–91. Manuel akupunkturla sperm parametrelerinin iyileştiğine dair literatürde çok sayıda yayın olmasına rağmen elektroakupunkturun testiküler kan akımına etkisini araştıran bir çalışma yoktur. Bu, insanda nokta ve frekans-spesifik abdominal elektroakupunkturun testiküler kan akımı üzerine olan etkisini araştıran ilk çalışmadır.

3 Gönüllüler randomize olarak akupunktur noktası ve elektrik uyarı frekansı bakımından 4 gruba ayrıldı (n=80) St 25 (tianshu) ve St 29 (guilai) noktaları bilateral olarak 2 Hz ve 10 Hz frekanslarında 5 dakika boyunca uyarıldı. (180 ms, 1,2 mA) Seçilen noktalardan ST 25, GIS ile ilgili, ST 29, genital sistemle ilgili işlevlere sahip olduğu kabul edilir (TCM). ST 25 10Th dermatomuna, ST 29 12Th-1L dermatomuna denk gelir.

4 Ölçümlerde şu parametrelere bakıdı:
Her denekte uygulamadan önce ve uygulamadan 5 dakika sonra doppler flovmetre ile testiküler arter üzerinden ölçümler yapıldı Ölçümlerde şu parametrelere bakıdı: Volume flow (VF), Peak systolic velocity (PS), End-diastolic velocity (ED), Diameter (D), Area (A).

5

6 Somatik afferent stimulasyonun yeri, visseral fonksiyonlar üzerinde ortaya çıkan etkide parametrelerden biridir. Kurosawa M, Enomoto K, Aikawa Y, oneda M. Hepatic blood flow responses to mechanical stimulation of the skin in anaesthetised rats. Auton Neurosci 2002;99:40–6. Bu çalışmadaki gözlenen etkiler, testiküler sempatik sinirlerin refleks cevabı yoluyla ve supraspinal yolların kontrol cevabı ile ortaya çıkabilir. Ayrıca stimulasyon bölgelerinde lokal NO artışı ve buna bağlı arterioler dilatasyon ortaya çıktığı da gösterilmiştir Loaiza LA, Yamaguchi S, Ito M, Ohshima N. Electro-acupuncture stimulation to muscle afferents in anesthetized rats modulates the blood flow to the knee joint through autonomic reflexes and nitric oxide. Auton Neurosci 2002;97:103–9.

7 Çeşitli çalışmalarda, varikoselde testiküler mikrosirkülasyonun bozularak sperm üretiminde rol oynayan hücrelerde iskemik-dejeneratif değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. Yine varikoselde testiküler arteriel kan akımının anlamlı olarak azaldığı rapor edilmiştir. Gat Y, Zukerman Z, Chakraborty J, Gornish M. Varicocele, hypoxia and male infertility. Fluid mechanics analysis of the impaired testicular venous drainage system. Hum Reprod 2005;20:2614–9. Gat Y, Gornish M, Navon U, Chakraborty J, Bachar GN, Ben-Shlomo I. Right varicocele and hypoxia, crucial factors in male infertility: fluid mechanics analysis of the impaired testicular drainage system. Reprod Biomed Online 2006;13:510–5. Tarhan S, Gumus B, Gunduz I, AyyildizV, Goktan C. Effect of varicocele on testicular artery blood flow in men—color Doppler investigation. Scand J Urol Nephrol 2003;37:38–42. Yaşlılarda arteriel vasküler direncin artmasına bağlı mikrosirkülasyonun bozulmasıyla ortaya çıkan defektif enerji metabolizmasının spermatogenezi azalttığı gösterilmiştir. Takizawa T, Hatakeyama S. Age-associated changes in microvasculature of human adult testis. Acta Pathol Jpn 1978;28:541–54. Wielgos M, Bablok L, Fracki S, Marianowski L. Doppler flowmetry measurements in testicular artery of aging men. Ginekol Pol 1998;69:537–40. Bir çalışmada testosteron seviyesi ile testiküler kan akımının anlamlı korelasyonu gösterilmiştir Wielgos M, Bablok L, Fracki S, Rokicki T, Marianowski L. Testicular artery Doppler flow evaluation in men with degenerative changes of seminiferous tubules. Ginekol Pol 2000;71:1042–6. Açıklanamayan oligoastenozoospermili erkeklerde testiküler peak sistolik hız anlamlı düşük bulunmuştur. Biagiotti G, Cavallini G, Modenini F, Vitali G, Gianaroli L. Spermatogenesis and spectral echo-colour Doppler traces from the main testicular artery. BJU Int 2002;90:903–8.

8 Bu bulgular, erkek infertilitesinde açıklanamayan oligoastenospermi tablosunun testiküler kan akımının azalması ile ilşkili olabileceğine işaret eder. Bu çalışmada elektroakupunkturun ST 29 akupunktur noktasında 10 Hz frekansta uygulandığında testiküler kan akımında anlamlı artış sağladığı gösterilmiştir. İnfertilite kliniklerinde bu grup vakalarda elektroakupunktur tedaviye yardımcı olabilir.

9 A prospective randomized placebo-controlled study of the effect of acupuncture in infertile patients with severe oligoasthenozoospermia Fertility and Sterility, Volume 92, Issue 4, Pages April S. Dieterle, C. Li, R. Greb, F. Bartzsch, W. Hatzmann, D. Huang Daha önceki çalışmalarda akupunktur ile semen kalitesinde (sayı, hareketlilik ve morfoloji bakımından) iyileşmeler olduğu gösterilmişti. Ama bunların bazıları kontrollü ve randomize olmayan vaka serilerinden oluşuyordu. Bu konudaki, prospektif, randomize, tek kör ve plasebo kontrollü ilk çalışmadır. Şiddetli oligoastenozoospermi (Sperm konsantrasyonu < 1x106 ) infertil hasta, 28’i TCM göre çalışma grubuna, 29’u plasebo grubuna alındı Bilgisayarla randomizasyon yapıldı. Tüm hastalar ve çalışmacılar hastaların hangi gruba dahil olduğundan habersizdi. Sadece akupunkturist hastaya uyguladığı tedaviyi biliyordu o da laboratuvar verilerinden habersizdi.

10 Her hastadan 4 semen örneği alındı
İşlemden 5 ay önce İşlemden 3 ay önce İşlemden 2 ay sonra İşlemden 3 ay sonra Birincil olarak sperm motilitesinde, ikincil olarak da sperm sayısında ve volümünde gerçek akupunkturla sham akupunktur arasında fark olup olmadığına bakıldı Haftada 2 seans, 6 hafta tedavi uygulandı

11

12 Semen volümünün akupunkturdan sonra düşmüş olmasını incelemek gerekir
Bu çalışmada akupunkturun total motil sperm oranında anlamlı artış sağladığı gösterildi. Semen volümünün akupunkturdan sonra düşmüş olmasını incelemek gerekir Sperm konsantrasyonun plasebo akupunkturdan sonra anlamlı artması fakat gerçek akupunkturdan sonra anlamlı artış olmaması çalışmadaki hasta sayısı ile ilgili olabilir. (45 hasta olsaydı anlamlı çıkabilirdi)? Sham akupunkturu çalışmada kontrol grubu için uygulandı. Bununla beraber, Alman akupunktur çalışmaları, kronik bel ağrılarında sham akupunkturun da gerçek akupunktur gibi etkili olabileceğini göstermiştir. Haake M, M€uller HH, Schade-Brittinger C, Basler HD, Scha¨fer H, Maier C, et al. German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups. Arch Intern Med 2007;167:1892–8.

13 Çalışma grubunda 39 sperm kalitesi kötü infertil erkek alındı
Success of acupuncture treatment in patients with initially low sperm output is associated with a decrease in scrotal skin temperature Shimon Siterman1,2, Fina Eltes3, Liora Schechter1, Yair Maimon2, Hanny Lederman3, Benjamin Bartoov3 Asian Journal of Andrology (2009) Genital traktın enflamasyonu ile seyreden kötü spermatogenezis, skrotal hipertermi ile ilişkilidir. Zorgniotti AW, Sealfon AI. Measurement of intrascrotal temperature in normal and subfertile men. J Reprod Fertil 1988; 82: 563–6. Jung A, Schill WB, Schuppe HC. Improvement of semen quality by nocturnal scrotal cooling in oligozoospermic men with a history. Int J Androl 2005; 28: 93–8. Hjollund NH, Storgaard L, Ernst E, Bonde JP, Olsen J. Impact of diurnal scrotal temperature on semen quality. Reprod Toxicol 2002; 16: 215–21. Zorgniotti AW, Sealfon AI, Toth A. Chronic scrotal hypothermia as a treatment for poor semen. Lancet 1980; 1: 904–6. Mulcahy JJ. Scrotal hypothermia and the infertile man. J Urol 1984; 132: 469–70. Jung A, Eberl M, Schill WB. Improvement of semen quality by nocturnal scrotal cooling and moderate behavioural change to reduce genital heat stress in men with oligoasthenozoospermia. Reproduction 2001; 121: 595–603. Bu çalışmada akupunktur ile skrotal hiperterminin azaltılmasının sperm sonuçlarını etkileyip etkilemediği araştırıldı Çalışma grubunda 39 sperm kalitesi kötü infertil erkek alındı Başlangıçta bunlardan 34 tanesinde skrotal ısı yüksek, 5 tanesinde normal olarak bulundu (30,5 cutoff)

14 Hastalar TCM ilkelerine göre değerlendirilerek nokta seçimleri yapıldı
Her hastaya 8-10 seans akupunktur uygulandı (haftada 2 defa) Kontrol grubu olarak 18 sağlıklı fertil erkek seçildi Skrotal deri ısıları ve sperm sayıları akupunktur tedavisinden önce ve sonra ölçüldü.

15

16

17 Başlangıçta skrotal ısıları normal olanlar tedaviden etki görmediler
Tedavinin devamında, genital trakt inflamasyonu olan 34 hastanın 17 sinde skrotal ısı azaldı ve bunların da 15 inde sperm sayıları arttı. Geriye kalan 17 hastanın hem skrotal ısısı hem de sperm sayısı değişmedi. Bu çalışmanın major bulgusu, genital trakt enflamasyonu bulunan hastalarda skrotal hiperterminin olduğudur. Bu da metabolizmanın artmasına ve hipoksemiye neden olur. Sınırlı testiküler kan akımı reaktif oksijen hasarını engellemeye yetmez. Bu da sperm sonuçlarının kötüleşmesine yol açar Setchell BP. The Mammalian Testis. Ithaca: Cornell University Press; 1978. Setchell BP. The Parkes Lecture Heat and the testis. J Reprod Fertil 1998; 114: 179–94. Litscher G. Bioengineering assessment of acupuncture, part 3: Ultrasound. Crit Rev Biomed Eng 2006; 34: 295–326

18 Bu çalışmada açık olmayan iki konu vardır:
Birincisi, madem akupunktur ROS üretimine karşı yararlı bir etki yapmaktadır, öyleyse varikoselli hastalarda sperm sonuçlarını iyileştirmesi beklenir. Oysa çalışmamızdaki sekiz varikoselli hastanın sadece ikisinde sperm sonuçları iyileşmiştir. İkincisi, yüksek FSH ve enflamasyonu olan iki miks etyolojili hastada sperm sonuçları üzerinde etkili olmamıştır. Bu belki de hangi etyolojik faktörün daha baskın olduğuyla ilgilidir. Ek olarak, akupunktur tedavisinin etkili olmadığı subgruplarda daha ileri çalışmalarla bunun nedenleri araştırılmalıdır. Akupunktur tedavisi testiküler kan akımını artırarak peroksidazların uzaklaştırılmasına ve immün modülasyon yapma özelliği ile inflamasyonun dolaylı olarak azaltılmasına yardımcı olabilir. Yu Y, Kang J. Clinical studies on treatment of chronic prostatitis with acupuncture and mild moxibustion. J Tradit Chin Med 2005; 25: 177–81. 26 Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of ntiinflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251–7

19 370 hasta ET günü randomize edilerek 2 gruba ayrıldı.
A randomized double blind comparison of real and placebo acupuncture in IVF treatment Emily Wing Sze So, Ernest Hung Yu Ng1, Yu Yeuk Wong, Estella Yee Lan Lau, William Shu Biu Yeung, and Pak Chung Ho Human Reproduction, Vol.24, No.2 pp. 341–348, 2009 370 hasta ET günü randomize edilerek 2 gruba ayrıldı. ET öncesinde ve sonrasında bir gruba standart akupunktur, bir gruba plasebo akupunktur uygulandı. Randomizasyon bilgisayar ile yapıldı ve randomizasyon listesini program hemşiresi muhafaza etti. Klinik ekibi ve embriyologlar hastaları hangi gruba ait olduğunu bilmeden aldılar. Hastalar da aynı akupunkturist tarafından aynı biçimde iğnelendi, Hastalarda gebelik sonuçları ve canlı doğum oranlarıyla birlikte 3D US + doppler ile endometrial ve subendometrial vaskülarite, serum kortizol düzeyleri ve anksiyete seviyeleri de (Trait-State Anxiety Questionnaire ile) değerlendirildi.

20


"Male Faktörde Akupunktur Uygulamaları ile ilgili güncel çalışmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları