Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VATANDAŞLIK GENEL TEKRAR VATANDAŞLIK. TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VATANDAŞLIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VATANDAŞLIK GENEL TEKRAR VATANDAŞLIK. TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VATANDAŞLIK."— Sunum transkripti:

1 VATANDAŞLIK GENEL TEKRAR VATANDAŞLIK

2 TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VATANDAŞLIK

3 DİN KURALLARI GÖRGÜ KURALLARI AHLAK KURALLARI ÖRF VE ADET KURALLARI HUKUK KURALLARI MANEVİ YAPTIRIMLI MADDİ YAPTIRIMLI SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR VATANDAŞLIK

4 CEZA CEBR-İ İCRA HÜKÜMSÜZLÜK TAZMİNAT İPTAL YOKLUK BUTLAN MUTLAK BUTLAN NİSPİ BUTLAN TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK YOKLUK BUTLAN MUTLAK BUTLAN NİSPİ BUTLAN TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMLARI VATANDAŞLIK

5 POZİTİF HUKUK MEVZU HUKUK İDEAL HUKUK TARİHİ HUKUK POZİTİF HUKUK = MEVZU HUKUK + YAZISIZ HUKUK HUKUK TÜRLERİ VATANDAŞLIK

6 EMREDİCİ TAMAMLAYICI YORUMLAYCI TANIMLAYICI YETKİ VERİCİ HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ VATANDAŞLIK

7 YAZILI YAZISIZ YARDIMCI ANAYASA KANUN MİLLETLERARASI ANT KHK TÜZÜK YÖNETMELİK ÖRF VE ADET HUKUKU BİLİMSEL DOKTRİN YARGISAL İÇTİHATLAR UYARI : YAZILI KAYNAKLAR VE YAZISIZ KAYNAKLAR BAĞLAYICI NİTELİKTEDİR. AYRICA İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARIDA BAĞLAYICIDIR. HUKUKUN KAYNAKLARI VATANDAŞLIK

8 ANAYASA KANUN=KHK=M.ANT TÜZÜK YÖNETMELİK GENELGE NORMLARI HİYERARŞİSİ VATANDAŞLIK

9 KAMU HUKUKU ANAYASA HUKUKU İDARE HUKUKU CEZA HUKUKU İCRA HUKUKU VERGİ HUKUKU YARGILAMA HUKUKU DEVLETLER GENEL HUKUKU ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK BORÇLAR HUKUKU TİCARET HUKUKU DEVLETLER ÖZEL HUKUKU KARMA HUKUK İŞ HUKUKU BANKACILIK HUKUKU TOPRAK HUKUKU ÇEVRE HUKUKU HAVA HUKUKU FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA HUKUKU HUKUKUN DALLARI VATANDAŞLIK

10 HUKUK BOŞLUĞU HAKİM HUKUK YARATIR KURAL İÇİ BOŞLUKTA HAKİM TAKDİR YETKİSİNİ KULLANIR HUKUK BOŞLUĞU HAKİM HUKUK YARATIR KURAL İÇİ BOŞLUKTA HAKİM TAKDİR YETKİSİNİ KULLANIR HUKUK BOŞLUĞU KANUN BOŞLUĞU KURAL İÇİ BOŞLUK ÖRTÜLÜ BOŞLUK BOŞLUK TÜRLERİ VATANDAŞLIK

11 KANUNİLİK İLKESİ BELİRLİLİK ALEYHTE ÇIKARILAN YASA GEÇMİŞE YÜRÜMEZ KIYAS YAPILAMAZ İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ İLE SUÇ OLUŞTURULAMAZ VE CEZA VERİLEMEZ ÖRF VE ADETE DAYANILARAK SUÇ OLUŞTURULAMAZ VE CEZA VERİLEMEZ KUSURSUZ CEZA OLMAZ İLKESİ ÜMANİZİM İLKESİ CEZALANDIRMADA ADALET VE EŞİTLİK İLKESİ CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER VATANDAŞLIK

12 NİSPİLİK İRADE ÖZERKLİĞİ SÖZLEŞME SERBESTESİ ŞEKİL SERBESTESİ EŞİTLİK DÜRÜSTLÜK KUSURLU SORUMLULUK 3. KİŞİ ALEYHİNE BORÇ KURULAMAMASI SÖZLEŞMEDE İVAZ BORÇLUNUN YERLEŞİM YERİNDE İFA BORÇLAR HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER VATANDAŞLIK

13 HAKKIN TÜRLERİ KAMU HAKLARI – ÖZEL HAKLAR MUTLAK HAKLAR - NİSPİ HAKLAR DEVREDİLEBİLEN - DEVREDİLEMEYEN HAKLAR MALVARLIĞI HAKLARI – KİŞİLİK HAKLARI YENİLİK DOĞURMAYAN (ALELADE) – YENİLİK DOĞURAN HAKLAR YENİLİK DOĞURAN HAKLAR: KURUCU YENİLİK DOĞURAN DEĞİŞTİRİCİ YENİLİK DOĞURAN BOZUCU YENİLİK DOĞURAN HAK TÜRLERİ VATANDAŞLIK

14 HAKKIN KAZANILMASI İYİNİYET HAKKIN KULLANILMASI DÜRÜSTLÜK HAKKIN KORUNMASI DEVLET TARAFINDAN KİŞİ TARAFINDAN MEŞRU MÜDAFA ZARURET HALİ KUVVET KULLANMA VATANDAŞLIK

15 BAŞLANGIÇ Tam ve sağ doğumla başlar SONA ERMESİ ÖLÜM GAİPLİK ÖLÜM KARİNESİ KİŞİLERİN EHLİYETLERİ HAK EHLİYETİ: Sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düşmeyle başlar FİİL EHLİYETİ : Ergin olmak Ayırt etme gücüne sahip olmak Kısıtlı olmamak KİŞİLİK KAVRAMI VATANDAŞLIK

16 UYARI : SINIRSIZ KAVRAMI EHLİYET TÜRLERİ İÇİN KULLANILMAZ. TAM EHLİYETLİLER SINIRLI EHLİYETLİLER SINIRLI EHLİYETSİZLER TAM EHLİYETSİZLER EHLİYET TÜRLERİ VATANDAŞLIK

17 ERGİN AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLI OLMAYAN FİİL EHLİYETLERİ VARDIR İŞLEDİKLERİ HUKUKA AYKIRI FİİLLERDEN SORUMLULAR TAM EHLİYETLİLER VATANDAŞLIK

18 ERGİN AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KISITLI OLMAYAN BAZI İŞLEMLERİNİ YASAL DANIŞMAN ONAYI İLE YAPARLAR FİİL EHLİYETLERİ VARDIR İŞLEDİKLERİ HUKUKA AYKIRI FİİLLERDEN SORUMLULAR SINIRLI EHLİYETLİLER VATANDAŞLIK

19 AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP, ERGİN OLMAYAN AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP, ERGİN,KISITLI OLAN FİİL EHLİYETLERİ YOKTUR İŞLEDİKLERİ HUKUKA AYKIRI FİİLLERDEN SORUMLULAR SINIRLI EHLİYETSİZLER VATANDAŞLIK

20 AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYAN ERGİN VEYA DEĞİL FİİL EHLİYETLERİ YOKTUR İŞLEDİKLERİ HUKUKA AYKIRI FİİLLERDEN SORUMLU DEĞİLLER TAM EHLİYETSİZLER VATANDAŞLIK

21 KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİLİĞİÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ KİŞİ TOPLULUĞU OLANLAR ŞİRKET DERNEK MAL TOPLULUĞU OLANLAR VAKIF ÖZEL ÜNİVERSİTELER KİŞİ TOPLULUĞU OLANLAR MERKEZİ İDARE DEVLET MAHALLİ İDARE İL ÖZEL İDARESİ BELEDİYE KÖ Y MAL TOPLULUĞU OLANLAR İDARİ KAMU KURUMLARI İKTİSADİ KAMU KURULARI SOSYAL KAMU KURUMLARI DÜZENLEYİCİ KAMU KURUMLARI BİLİMSEL,TEKNİK,KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI MESLEKİ KURULUŞLAR TÜZEL KİŞİLER VATANDAŞLIK

22 DEMOKRATİK DEVLET LAİK DEVLET HUKUK DEVLETİ SOSYAL DEVLET ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET T.C.’NİN TEMEL İLKELERİ VATANDAŞLIK

23 EGEMENLİK BİR KİŞİ ZÜMRE YADA SINIF YARARINA KULLANILAMAZ DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPILAN SEÇİMLER VARDIR SEÇMENLERE BİRDEN ÇOK ALTERNATİF SUNULUR EŞİT ŞARTLARDA İKTİDAR YARIŞI VARDIR TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER TANINMIŞ OLMALIDIR UYARI DEMOKRATİK DEVLET İLKESİ 1961 ANAYASASI İLE ANAYASAYA DAHİL OLMUŞTUR. DEMOKRATİK DEVLET VATANDAŞLIK

24 YASALARIN GENEL OLMASI YASALARIN ANAYASAYA UYGUN OLMASI YASAMA VE YÜRÜTMENİN YARGI DENETİMİNE TABİ OLMASI YARGININ BAĞIMSIZLIĞI KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ HAKİMLİK TEMİNATI İDARENİN FAALİYETLERİNİN BELİRLİLİĞİ İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU KUVVETLER AYRILIĞI TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI UYARI HUKUK DEVLETİ İLKESİ 1961 ANAYASASI İLE ANAYASAYA DAHİL OLMUŞTUR. HUKUK DEVLETİ VATANDAŞLIK

25 DİN VE DEVLET İŞLERİNİN BİRBİRİNDEN AYRI OLMASI DİN VE MEZHEP AYRIMININ YAPILMAMASI DEVLETİN RESMİ BİR DİNİNİN OLMAMASI HUKUK KURALLARININ DİN KURALLARINDAN ETKİLENMEMESİ DİN HİZMETİNİN BİR KAMU HİZMETİ OLARAK GÖRÜLMESİ UYARI LAİK DEVLET İLKESİ 1924 ANAYASASI İLE 1937 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE ANAYASAYA DAHİL OLMUŞTUR LAİK DEVLET VATANDAŞLIK

26 – SOSYAL HAKLAR – PLANLAMA – KAMULAŞTIRMA – DEVLETLEŞTİRME – VERGİDE ADALET UYARI SOSYAL DEVLET İLKESİ 1961 ANAYASASI İLE ANAYASAYA DAHİL OLMUŞTUR SOSYAL DEVLET VATANDAŞLIK

27 1. MADDE : DEVLETİN ŞEKLİ CUMHURİYETTİR 2. MADDE : CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ 3. MADDE : DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİLİ, BAYRAĞI, MARŞI, BAŞKENTİ 4. MADDE : DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER 5. MADDE : DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ 6. MADDE : EGEMENLİK 7. MADDE : YASAMA 8. MADDE : YÜRÜTME 9.MADDE : YARGI 10. MADDE : KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK 11. MADDE : ANAYASANIN BAĞLAYICILIĞI VE ÜSTÜNLÜĞÜ 1982 ANAYASASI GENEL ESASLAR VATANDAŞLIK

28 SERT ANAYASA : 1924-61-82 YUMUŞAK ANAYASA : 1921 KAZUİSTİK ANAYASA : 1924-61-82 ÇERÇEVE ANAYASA : 1921 ANAYASA TÜRLERİ VATANDAŞLIK

29 TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER VATANDAŞLIK

30 Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.(2010 değişikliği ile kaldırıldı) SENDİKA KURMA HAKKI VATANDAŞLIK

31 Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. (2010 değişikliği) Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir.(2010 değişikliği) Kamu görevlileri hakem kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.( 2010 değişikliği) TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VATANDAŞLIK

32 Aynı işyerinde, aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.(2010 değişikliği ile kaldırıldı) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI VATANDAŞLIK

33 Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumludur. Siyasi ve dayanışma amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz. ( Bu iki hüküm 2010 değişikliği ile kaldırılmıştır.) GREV HAKKI VE LOKAVT VATANDAŞLIK

34 Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.(2010 anayasa değişikliği) Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri inceler. (2010 anayasa değişikliği) Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM başkanlığına bağlıdır. (2010 anayasa değişikliği) Kamu baş denetçisi TBMM tarafından seçilir. (2010 anayasa değişikliği) DİLEKÇE, BİLGİ EDİNME VE KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURMA HAKKI VATANDAŞLIK

35 YASAMA

36 YASAMANIN GENELLİĞİ YASAMANIN ASLİLİĞİ (İLK ELLİĞİ) YASAMANIN DEVREDİLMEZLİĞİ YASAMANIN SÜREKLİLİĞİ YASAMANIN ÖZELLİKLERİ VATANDAŞLIK

37 T.C. VATANDAŞI OLMAK 25 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK KISITLI OLMAMAK ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ OLMAK TAKSİRLİ SUÇLAR HARİÇ TOPLAM 1 YILDAN FAZLA HAPİS VEYA AĞIR HAPİS CEZASI ALMAMIŞ OLMAK YÜZ KIZARTICI SUÇLAR SUÇLARDAN HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMAK DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLARDAN HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMAK MV SEÇİLEBİLME YETERLİLİKLERİ VATANDAŞLIK

38 UYARI : İLK 3 MADDEDE BULUNANLAR GÖREVLERİNE GERİ DÖNEMEZLER. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK YARGI ORGANLARI MENSUPLARI TSK MENSUPLARI YÖK ÜYELERİ YÖK ÖĞRETİM ELEMANLARI DEVLET MEMURLARI MV ADAYI OLABİLMEK İÇİN GÖREVİNDEN ÇEKİLMESİ GEREKENLER VATANDAŞLIK

39 TBMM SEÇİMLERİ ERKEN SEÇİM ARA SEÇİM SEÇİMLERİN GERİYE BIRAKILMASI SEÇİM DÖNEMİ VATANDAŞLIK

40 TBMM DİLEDİĞİ ZAMAN KARAR VERİR. TOPLANTIYA KATILANLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUNUN KARARI İLE ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR. CUMHURBAŞKANI ANAYASADA BELİRTİLEN HALLER DAHİLİNDE TBMM BAŞKANINA DANIŞARAK ERKEN SEÇİME KARAR VEREBİLİR: BAKANLAR KURULU GÜVENOYU ALAMAZSA VE GENSORU ÖNERGESİ SONUCU DÜŞÜRÜLEN BK YERİNE 45 GÜN İÇİNDE YENİ BK KURULAMAZSA KURULSA DAHİ GÜVENOYU ALAMAZSA BAŞBAKANIN GÜVENSİZLİK OYU İLE DÜŞÜRÜLMEDEN İSTİFA ETMESİ ÜZERİNE 45 GÜN İÇİNDE VEYA YENİ SEÇİLEN TBMM’DE BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMENDEN SONRA YİNE 45 GÜN İÇİNDE BK KURULAMAZSA UYARI : TBMM KARAR ALIRKEN, 184 MV’DEN AZ SAYIDA TOPLANAMAZ, 139 MV’DEN AZ SAYIDA KARAR ALAMAZ. ERKEN SEÇİM VATANDAŞLIK

41 HER SEÇİM DÖNEMİNDE 1 DEFA YAPILIR SEÇİMLERDEN 30 AY GEÇMEDEN ARA SEÇİME GİDİLEMEZ SEÇİMLERE 1 YIL KALA ARA SEÇİME GİDİLEMEZ 1. İSTİSNA : TBMM ÜYELİKLERİNDE BOŞALMA SAYISI ÜTS’NİN %5’İNİ BULURSA 3 AY İÇİNDE PARLEMENTO KARARI İLE ZORUNLU OLARAK ARA SEÇİME GİDİLİR. (SEÇİMLERE 1 YIL KALA GİDİLEMEZ.) 2. İSTİSNA: BİR İLİN YADA BİR SEÇİM BÖLGESİNİN TBMM’DE TEMSİLCİSİ KALMAMIŞSA BOŞALMAYI TAKİP EDEN 90 GÜN SONRASI İLK PAZAR ZORUNLU OLARAK ARA SEÇİME GİDİLİR.(TÜM SEÇİM DÖNEMİNDE GİDİLİR ) ARA SEÇİM VATANDAŞLIK

42 SEÇİMLERİN GENEL YÖNETİMİNİ VE DENETİMİNİ YAPAR 7 ASİL 4 YEDEK 11 ÜYEDEN OLUŞUR 6 ÜYE YARGITAY, 5 ÜYE DANIŞTAYDAN GELİR. BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLİ KENDİ ARALARINDAN SALT ÇOĞUNLUKLA SEÇİLİR YSK’NIN KARARLARI KESİNDİR YÜKSEK SEÇİM KURULU VATANDAŞLIK

43 YASAMA SORUMSUZLUĞU MV’YE, YASAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN OY SÖZ VE DÜŞÜNCE SERBESTESİ SAĞLAR MECLİS SORUMSUZLUĞU KALDIRAMAZ MV OLMAYAN BAKANLARDA YARARLANIR ÖMÜR BOYU DEVAM EDER HEM HUKUKİ VE HEM CEZAİ DAVALARA KARŞI KORUR YASAMA DOKUNULMAZLIĞI MV’NİN SEÇİMDEN ÖNCE VEYA SONRA İŞLEDİLİKLERİ SUÇLARDAN DOLAYI MECLİS KARARI OLMADAN TUTULAMAMASI, TUTUKLANAMAMASI, SORGUYA ÇEKİLEMEMESİVE YARGILANAMAMASI MECLİS DOKUNULMAZLIĞI KALDIRABİLİR MV OLMAYAN BAKANLARDA YARARLANIR MV’Yİ CEZAİ DAVALARA KARŞI KORUR MV SÜRESİNCE GEÇERLİDİR PARLAMENTER MUAFİYET(YASAMA BAĞIŞIKLIĞI) VATANDAŞLIK

44 DÜŞMEDİĞİ HALLER DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI MV’NİN BAKAN OLMASI MV’NİN PARTİSİNDEN İSTİFA ETMESİ MV’NİN BAŞBAKAN OLMASI MV’NİN BAKAN OLMASI MV’NİN TBMM BAŞKANI OLMASI DÜŞTÜĞÜ HALLER OYLAMA İLE İSTİFA MV’NİN ÜYELİKLE BAĞDAŞMAYAN BİR İŞTE BULUNMASI ÖZÜRSÜZ VEYA İZİNSİZ 1 AY İÇİNDE TOPLAM 5 BİLEŞİME KATILMAMAK DOĞRUDAN KESİN HÜKÜM GİYME VE KISITLANMA MV’NİN CB SEÇİLMESİ ÖLÜM MV’NİN DÜŞÜRÜLMESİ 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE BEYAN VE EYLEMLERİYE PARTİSİNİN KAPATILMASINA SEBEP OLAN MV’NİN MV’LİĞİNİN DÜŞMESİ KALDIRILMIŞTIR VATANDAŞLIK

45 Anayasanın Değiştirilmesi VATANDAŞLIK

46 Kanun

47 Kanun çıkarmak, değiştirmek ve kaldırmak Bakanlar Kurulunu denetlemek Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Genel ve özel af ilanına karar vermek (Ormanları yakıp yok edenler için af çıkarılamaz) ve anayasada değişiklik yapmak Savaş ve barışa karar vermek Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin vermek Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve seferberlik durumunu onaylamak, kaldırmak veya uzatmak Para basılmasına karar vermek TBMM Başkanı'nı seçmek Seçim kanunlarını hazırlamak TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek Kanun hükmünde kararname ile olağanüstü kanun hükmünde kararnameleri onaylamak veya reddetmek Yabancı ülkelere asker göndermek veya yabancı askerlerin ülkede kalmasına izin vermek RTÜK üyelerini seçmek Kalkınma planlarını onaylamak TBMM, çalışmalarını kendi çıkardığı içtüzüğe göre yürütür. TBMM'nin kendi çalışmalarını içtüzüğe göre yapması TBMM'nin yöntemsel bağımsızlığını gösterir. Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek. Anayasa Mahkemesine Sayıştay'dan iki, avukatlar arasından bir üye seçmek (2010 değişikliği) TBMM’NİN GÖREV ve YETKİLERİ VATANDAŞLIK

48 MECLİS, HER YILIN EKİM AYININ İLK GÜNÜ KENDİLİĞİNDEN TOPLANIR. MECLİS BİR YASAMA YILI İÇERİSİNDE EN ÇOK 3 AY TATİL YAPABİLİR. DOĞRUDAN TOPLANTIYA ÇAĞIRANLAR: TBMM BAŞKANI CUMHURBAŞKANI DOLAYLI OLARAK TOPLANTIYA ÇAĞIRANLAR: 110 MV İSTEMİ ÜZERİNE TBMM BAŞKANI BK İSTEMİ ÜZERİNE CUMHURBAŞKANI TBMM’NİN TOPLANMASI VE TATİLE GİRMESİ VATANDAŞLIK

49 TBMM BAŞKANI BAŞKAN VEKİLLERİ KATİP ÜYELER İDARE AMİRLERİ TBMM BAŞKANLIK DİVANI VATANDAŞLIK

50 1.TURDA ÜYE TAM SAYISININ 2/3 ÇOĞUNLUĞUNUNUN OYUNU ALAN MECLİS BAŞKANI OLARAK SEÇİLİR. ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 2. TURA GEÇİLİR 2. TURDA ÜYE TAM SAYISININ 2/3 ÇOĞUNLUĞUNUNUN OYUNU ALAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLİR. SAĞLANAMAZSA 3. TURA GEÇİLİR. 3. TURDA ÜYE TAM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUNUNUN OYUNU ALAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLİR. SAĞLANAMAZSA EN ÇOK OYU ALAN 2 ADAY 4. TUR SEÇİMİNE KATILIR. 4. TURDA OYLARIN ÇOĞUNLUĞUNU ALAN MECLİS BAŞKANI OLARAK SEÇİLİR. TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİ VATANDAŞLIK

51 MECLİS TOPLANTILARINA BAŞKANLIK ETMEK MECLİSİ TEMSİL ETMEK CB’YE VEKALET ETMEK MECLİSİ DOĞRUDAN-DOLAYLI TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK MECLİS BAŞKANI TBMM’DE OY KULLANAMAZ VARSA PARTİSİYLE İLİŞİĞİ DEVAM EDER ANCAK PARTİSİNİN FAALİYETLERİNE KATILAMAZ GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA MECLİS TARTIŞMALARINA KATILAMAZ SİYASİ PARTİ GRUPLARI MECLİS BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTEREMEZ TBMM BAŞKANININ GÖREV ve YETKİLERİ VATANDAŞLIK

52 TBMM ÇALIŞMALARINI KENDİ ÇIKARDIĞI İÇTÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE YÖNETİR İÇTÜZÜĞÜN DENETİMİNİ ANAYASA MAHKEMESİ YAPAR SİYASİ PARTİ GRUPLARI EN AZ 20 MV’DEN OLUŞUR TBMM GENEL KURULUNDAKİ GÖRÜŞMELER AÇIKTIR VE TUTANAK DERGİSİNDE YAYIMLANIR VATANDAŞLIK

53 SORU MECLİS ARAŞTIRMASI GENEL GÖRÜŞME GENSORU MECLİS SORUŞTURMASI TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETLEME YOLLARI VATANDAŞLIK

54 YÜRÜTME

55 UYARI: YÜRÜTME YETKİSİ 82 ANAYASASINA GÖRE CB VE BK’YA AİTTİR. CB SEÇİLME ŞARTLARI: TÜRK VATANDAŞI OLMAK 4O YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK YÜKSEK ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMIŞ OLMAK MV OLMAK YA DA MV SEÇİLME ŞARTLARINA SAHİP OLMAK CUMHURBAŞKANI VATANDAŞLIK

56 CB SEÇİMİ, CB’NİN GÖREV SÜRESİ DOLMADAN ÖNCEKİ 60 GÜN İÇİNDE YAPILIR CB MAKAMININ HERHANGİ BİR SEBEPLE BOŞALMASI DURUMUNDA BOŞALMAYI TAKİP EDEN 60 GÜN İÇERİSİNDE CB SEÇİMİ YAPILIR. UYARI : CB MAKAMI BOŞALIRSA YENİ CB SEÇİLENE KADAR MECLİS BAŞKANI CB’YE VEKALET EDER. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN YAPILMASI VATANDAŞLIK

57 EN FAZLA 4 TURDA SEÇİLİR TBMM SEÇER TBMM BAŞKANI SEÇİM SİSTEMİ İLE AYNIDIR. GÖREV SÜRESİ 7 YILDIR İKİNCİ KEZ SEÇİLEMEZ MV KENDİ İRADESİ İLE ADAY OLUR DIŞARIDAN ADAYLIK İÇİN EN AZ 110 MV’NİN İSTEMİ GEREKİR EN FAZLA 2 TURDA SEÇİLİR HALK TARAFINDAN SEÇİLİR SALT ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAN ADAY CB OLUR. GÖREV SÜRESİ 5 YILDIR EN ÇOK İKİ KEZ SEÇİLİR TBMM ÜYESİ YADA DIŞARIDAN GELECEK ADAY İÇİN EN AZ 20 MV’NİN İSTEMİ GEREKİR SON MV SEÇİMLERİNDE GEÇERLİ OYLAR TOPLAMI BİRLİKTE HESAPLANDIĞINDA %10’U GEÇEN PARTİLER ORTAK ADAY GÖSTEREBİLİR. 2007 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI CB SEÇİMLERİ 2007 ÖNCESİ 2007 SONRASI VATANDAŞLIK

58 İLK TURDA GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUNU ALAN CB OLUR. ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İLK OYLAMAYI İZLEYEN İKİNCİ PAZAR GÜNÜ İKİNCİ TURA GEÇİLİR. İKİNCİ TURA BİRİNCİ TURDA EN ÇOK OYU ALAN İKİ ADAY KATILIR. İKİNCİ TURDA GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUNU ALAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR. UYARI: İKİNCİ TURA TEK ADAY KALIRSA SEÇİM REFERANDUM ŞEKLİNDE YAPILIR. CB SEÇİM SÜRECİ VATANDAŞLIK

59 YASAMA GEREKLİ GÖRÜRSE YASAMA YILININ İLK GÜNÜ TBMM’DE AÇILIŞ KONUŞMASI YAPMAK TBMM’YE GEREKTİĞİNDE TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK KANUNLARI YAYIMLAMAK KANUNLARI TBMM’YE GERİ GÖNDERMEK ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ GEREKLİ GÖRÜRSE HALK OYUNA SUNMAK ANAYASA MHKMESİNE İPTAL DAVASI AÇMAK TBMM SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİNE KARAR VERMEK YÜRÜTME BAŞBAKANI ATAMAK İSTİFASINI KABUL ETMEK BAŞBKANIN TEKLİFİ ÜZERİNE BAKANLARI ATAMAK GÖREVLERİNE SON VERMEK BK’YA BAŞKANLIK ETMEK VE GEREKLİ GÖRÜRÜSE TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK YABANCI DEVLETLERE TEMSİLCİ GÖNDERMEK VE YABANCI DEVLETLERDEN TEMSİLCİ KABUL ETMEK MİLLETLER ARASI ANTLAŞMALARI ONAYLAMAK VE YAYIMLAMAK BAŞKOMUTANLIK TSK’NIN KULLANILMASINA KARAR VERMEK GENEL KURMAY BAŞKANINI ATAMAK MGK’YI TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK VE BAŞKANLIK ETMEK SÜREKLİ HASTALIK VB. SEBEPLERLE CEZALARI HAFİFLETMEK VEYA KALDIRMAK DDK ÜYELERİ VE BAŞKANINI ATAMAK YÖK ÜYELERİNİ VE REKTÖRLERİ SEÇMEK YARGI ANAYASA MAHKEMESİ’NE 14 ÜYE SEÇMEK DANIŞTAY ÜYELERİNİN 1/4’ÜNÜ SEÇMEK ASKERİ YARGITAY ÜYELERİNİ SEÇMEK AYİM ÜYELERİNİ SEÇMEK HSYK ‘YA 4 ASIL ÜYE SEÇMEK CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ YARGITAY ÜYELERİNİN TAMAMINI HSYK SEÇER. VATANDAŞLIK

60 TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER YASAMA İLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLERİ YARGI İLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLERİ BAŞBAKANI ATAMAK VE İSTİFASINI KABUL ETMEK BK’YI TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK VE BAŞKANLIK ETMEK MGK’YI TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK VE BAŞKANLIK ETMEK DDK BAŞKAN VE ÜYELERİNİ SEÇMEK YÖK ÜYELERİNİ VE REKTÖRLERİ SEÇMEK BAŞKOMUTANLIK KARŞI İMZA KURALI KARARNAMELERİ İMZALAMAK GENELKURMAY BAŞKANINI ATAMAK BAKANLARINI ATAMAK VE İSTİFALARINI KABUL ETMEK MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARI ONAYLAMAK TSK’NIN KULLANILMASINA KARAR VERMEK YABANCI DEVLETLERE TEMSİLCİ GÖNDERMEK, YABANCI DEVLETLERİN TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETMEK SÜREKLİ HASTALIK VB HALLERDE KİŞİLERİN CEZALARINI HAFİFLETMEK YA DA KALDIRMAK UYARI : CB’NİN SORUMLU OLDUĞU TEK HAL VATANA İHANET SUÇUDUR CB’NİN SORUMSUZLUK HALİ VATANDAŞLIK

61 CUMHURBAŞKANI CB GENEL SEKRETERLİĞİ CB DANIŞMANLIĞI CB ÖZEL KALEMİ CB BAŞYAVERLİĞİ DEVLET DENETLEME KURULU CB’NİN İDARİ TEŞKİLATIDIR. CB GENEL SEKRETERİ CB TARAFINDAN ATANIR.KURULUŞU VE ÇALIŞMA ESASLARI CB KARARNAMESİ İLE OLUR. İDARENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNU DENETLER ADLİ VE ASKERİ KURUMLARI DENETLEYEMEZ CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI VATANDAŞLIK

62 BAKANLAR KURULU BAŞKANI BAŞBAKANDIR TBMM’YE KARŞI SORUMLUDUR OYBİRLİĞİ İLE KARAR ALIR TBMM’DEN GÜVENOYU ALIR KHK VE TÜZÜK ÇIKARIRLAR YASAMA ÇALIŞMALARINA KATILIRLAR ÜYELERİ YÜCE DİVANDA YARGILANIR BÜTÇE VE KESİN HESAP TASARISINI HAZIRLARLAR BAKANLAR BAŞBAKANIN TEKLİFİ ÜZERİNE,TBMM İÇİNDEN YA DA DIŞINDAN, CB TARAFINDAN ATANIRLAR. BAŞBAKAN BAKANLARIN AMİRİ DEĞİLDİR,BAŞKANIDIR. BAŞBAKANLIK ÖRGÜTÜNÜN AMİRİDİR CB TARAFINDAN ATANIR MV OLMAK ZORUNDADIR BAKANLARI SEÇER TBMM’DEN GÜVENOYU İSTEMİNDE BULUNUR MGK’YA KATILIR VE GEREKİRSE BAŞKANLIK EDER BAŞBAKAN, TBMM ÜYELERİ ARASINDAN, CUMHURBAŞKANINCA ATANIR. BAKANLAR KURULU VATANDAŞLIK

63 BAKANLIKLARIN KURULMASI VE KALDIRILMASI KANUNLA DÜZENLENİR. AÇIK OLAN YA DA İZİNLİ BİR BAKANA BİR DİĞER BAKAN VEKALET EDER. HERHANGİ BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ BOŞALAN BAKANLIĞINA EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE BİR BAKAN ATANIR. BİR BAKAN BAŞKA BİR BAKANIN YERİNE OY KULLANABİLİR. BAKANLIKLARIN KURULMASI VE BAKANLIKLAR VATANDAŞLIK

64 Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır. GEÇİCİ BAKANLAR KURULU VATANDAŞLIK

65 C.B.’ nin seçimleri yenileme kararı alması durumunda tüm Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar. Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. Geçici bakanlar kurulu için güvenoyuna gidilmez. GEÇİCİ BAKANLAR KURULU VATANDAŞLIK

66 SİVİL KANAT BAŞBAKAN BAŞBAKAN YARDIMCILARI ADALET BAKANI İÇİŞLERİ BAKAI DIŞİŞLERİ BAKANI MİLLİ SAVUNMA BAKANI ASKERİ KANAT GENELKURMAY BAŞKANI KARA KUVVETLERİ KOMUTANI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI JANDARMA GENEL KOMUTANI CUMHURBAŞKANI MİLLİ GÜVENLİK KURULU 2001 YILINDAN BERİ KURULA KATILMAKTADIRLAR. MİLLİ GÜVENLİK KURULU VATANDAŞLIK

67 KURULUN BAŞKANI CUMHURBAŞKANIDIR. CB TOPLANTIYA KATILAMADIĞI ZAMAN BAŞBAKAN KURULA BAŞKANLIK EDER. GÜNDEMİ BAŞBKAN VE GENEL KURMAY BAŞKANININ ÖNERİLERİ İLE CB BELİRLER. GÜNDEMİN ÖZELLİĞİNE GÖRE KURUL TOPLANTILARINA İLGİLİ BAKAN VE KİŞİLER ÇAĞIRABİLİR. MGK SEKRETERİ BAŞBAKANLIĞA BAĞLIDIR. SEKRETER ÜYE DEĞİLDİR; KURUL TOPLANTISINA KATILIR, ANCAK OY KULLANAMAZ. MİLLİ GÜVENLİK KURULU VATANDAŞLIK

68 YARGI

69 UYARI: HSYK-YSK-SAYIŞTAY YÜKSEK MAHKEME DEĞİLDİR. ANCAK HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLE SAYIŞTAY ANAYASA’DA YARGI BÖLÜMÜNDE DÜZENLENMİŞTİR. YÜKSEK SEÇİM KURULU İSE ANAYASADA YASAMA BÖLÜMÜNDE DÜZENLENMİŞTİR. ANAYASA MAHKEMESİ YARGITAY DANIŞTAY ASKERİ YARGITAY AYİM UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ANAYASA’DA SAYILAN YÜKSEK MAHKEMELER VATANDAŞLIK

70 Kuruluşu Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi: 2 üyeyi Sayıştay üyeleri arasından 1 üyeyi ise serbest avukatlar arasından Cumhurbaşkanı: 3 üyeyi Yargıtay 2 üyeyi Danıştay 1 üyeyi Askerî Yargıtay 1 üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından 3 üyeyi en az ikisi hukukçu olmak üzere Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından 4 üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması gerekir. Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış olması gerekir. Avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış olması gerekir. Üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış olması gerekir. Birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması gerekir. Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar. ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIK

71 Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIK

72 Görev ve Yetkileri Siyasi partilerin kapatılma davalarına bakar. Siyasi partilerin mali denetimini yapar. Milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması ilişkin iptal davalarına bakar. Bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini sadece şeklen Kanunları, hem şeklen hem esasen Kanun hükmünde kararnameleri, hem şeklen hem esasen TBMM İçtüzüğünü, hem şeklen hem esasen denetler. ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIK

73 Çalışma ve Yargılama Usulü Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır. Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır. Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIK

74 Bireysel Başvuru Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIK

75 ANAYASA MAHKEMESİ YÜCE DİVAN SIFATI İLE: CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN BAKANLAR TBMM BAŞKANI (2010 DEĞİŞİKLİĞİ) GENEL KURMAY BAŞKANI ve KUVVET KOMUTANLARI (2010 DEĞİŞİKLİĞİ) ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ VE BAŞKANI YARGITAY DANIŞTAY ASKERİ YARGITAY AYİM SAYIŞTAY ÜYELERİ VE BAŞKANI HSYK ÜYELERİ VE BAŞKANI YARGITAY CUMH. BAŞSAVCISI VE VEKİLİNİ YARGILAR. ÜYELERİNİ BAŞKANLARINI BAŞSAVCILARI UYARI : DİVANDA SAVCILIK GÖREVİ YARGITAY CUMH. BAŞSAVCISI VEYA VEKİLİ YAPAR. YÜCE DİVANIN YENİDEN İNCELEME SONUCUNDA VERECEĞİ KARARLAR KESİNDİR. ( 2010 DEĞİŞİKLİĞİ) YÜCE DİVANDA YARGILANANLAR VATANDAŞLIK

76 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİKANUNKHK, TBMM İÇTÜZÜĞÜ KİMSÜREKİMSÜREKİMSÜRE ŞEKİL BAKIMINDAN DENETİM C.B. EN AZ 110 M.V. R.G. DE YAYIMLANMASINDAN İTİBAREN 10 GÜN C.B. EN AZ 110 M.V. R.G. DE YAYIMLANMASINDAN İTİBAREN 10 GÜN C.B. EN AZ 110 M.V. İKTİDAR, ANAMUHALE- FET PARTISİ R.G. DE YAYIMLANMASIN- DAN İTİBAREN 60 GÜN ESAS BAKIMINDAN DENETİM YOK C.B. EN AZ 110 M.V. İKTİDAR, ANAMUHALEFET PARTISİ R.G. DE YAYIMLANMASINDAN İTİBAREN 60 GÜN C.B. EN AZ 110 M.V. İKTİDAR, ANAMUHALE- FET PARTISİ R.G. DE YAYIMLANMASIN- DAN İTİBAREN 60 GÜN İPTAL DAVASI AÇMA SÜRELERİ VATANDAŞLIK

77 MİLLETLER ARASI ANTLAŞMALAR OHAL VE SIKIYÖNETİM HKH’LERİ İNKILAP KANUNLARI PARLEMENTO KARARLARI ( ÜÇ İSTİSNA HARİÇ) TÜZÜKLER YÖNETMELİKLER TBMM İÇTÜZÜĞÜ YASAMA DOK. KALDIRILMASI MV’NİN DÜŞÜRÜLMESİ ANAYASA MAHKEMESİNİN DENETİMİNE TABİ OLMAYAN NORMLAR VATANDAŞLIK

78 YARGITAY ADLİYE MAHKEMELERİNCE VERİLEN VE KANUNUN BAŞKA BİR ADLİ MERCİYE BIRAKMADIĞI KARAR VE HÜKÜMLERİN SON İNCELEME YERİDİR. ÜYELERİ HSYK TARAFINDAN SEÇİLİR. BAŞKANI KENDİ ARALARINDAN 4 YILLIĞINA SEÇİLİR. DANIŞTAY İDARE MAHKEMELERİNCE VERİLEN VE KANUNUN BAŞKA BİR İDARİ MERCİİYE BIRAKMADIĞI KARAR VE HÜKÜMLERİN SON İNCELEME YERİDİR. ÜYELERİNİN ¼’Ü C.B. ¾’Ü HSYK TARAFINDAN SEÇİLİR. BAŞKANI KENDİ ARALARINDAN 4 YILLIĞINA SEÇİLİR. YARGITAY & DANIŞTAY VATANDAŞLIK

79 ASKERİ YARGITAY ASKERİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARAR VE HÜKÜMLERİN SON İNCELEME YERİDİR. AYRICA ASKER KİŞİLERİN KANUNDA BELİRTİLEN BELİRLİ DAVALARINA BAKMAKLA YETKİLİ MAHKEMEDİR. ÜYELERİ C.B TARAFINDAN SEÇİLİR BAŞKANI KIDEM VE RÜTBE ESASINA GÖRE ATANIR. AYİM ASKER OLMAYAN MAKAMLARCA TESİS EDİLMİŞ OLSA BİLE ASKER KİŞİLERİ İLGİLENDİREN VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEKLE YETKİLİDİR. ÜYELERİ C.B TARAFINDAN SEÇİLİR BAŞKANI ASKERİ HAKİM SINIFINDAN OLANLAR ARASINDAN KIDEM VE RÜTBE ESASINA GÖRE ATANIR. ASKERİ YARGITAY & AYİM VATANDAŞLIK

80 ADLİ-İDARİ-ASKERİ YARGI MERCİLERİ ARASINDAKİ GÖREV VE HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARINI KESİN OLARAK ÇÖZÜMLEMEKLE YETKİLİ MAHKEMEDİR. BİR BAŞKAN VE 10 ÜYEDEN OLUŞUR. ÜYELERİ YARGITAY-DANIŞTAY-ASKERİ YARGITAY-AYİM ÜYELERİ ARASINDAN SEÇECEKLERİ KİŞİLERDEN OLUŞUR. BAŞKANI ve BAŞKANVEKİLİ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ ARASINDAN SEÇİLİR. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARLAR KESİNDİR. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VATANDAŞLIK

81 ANAYSA YARGISI UYUŞMAZLIK YARGISI ADLİ YARGIİDARİ YARGI ASKERİ İDARİ YARGI ASKERİ CEZA YARGISI ANAYASA MAHKEMESİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLK DERECE MAHKEMELERİ HUKUK MAHKEMELERİ CEZA MAHKEMELERİ SULH HUKUK ASLİYE CEZA SULH CEZA AĞIR CEZA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İLK DERECE MAHKEMELERİ İDARE MHKM. VERGİ MHKM AYİM ASKERİ YARGITAY ASKERİ MHKM DİSİPLİN MHKM YARGITAYDANIŞTAY TÜRK HUKUKUNDAKİ YARGI KOLLARI ASLİYE HUKUK VATANDAŞLIK

82 HSYK Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır. ÜYELER: Kurulun başkanı adalet bakanıdır. Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun tabi üyesidir. Cumhurbaşkanı: 4 asıl üyeyi, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Yargıtay Genel Kurulu: 3 asıl ve3 yedek üyeyi, Yargıtay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu: 2 asıl ve 2 yedek üyeyi,Danıştay üyeleri arasından Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu: 1 asıl ve 1 yedek üyeyi, kendi üyeleri arasından Adlî yargı hâkim ve savcıları: 7 asıl ve 4 yedek üyeyi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından İdarî yargı hâkim ve savcıları: 3 asıl ve 2 yedek üyeyi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU VATANDAŞLIK

83 Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU VATANDAŞLIK

84 Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler. Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekiline devredebilir. Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından atanır. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU VATANDAŞLIK

85 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÜN GELİR-GİDERLERİNİ VE MALLARINI TBMM ADINA DENETLEYEN İNCELEYEN KURUMDUR. SAYIŞTAY BİR MALİ DENETİM KURULUŞUDUR. DENETİMLERİNİ TBMM ADINA YAPAR. ÜYELERİ VE BAŞKANI TBMM TARAFINDAN SEÇİLİR SAYIŞYAYIN KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ KARARLARINA KARŞI İDARİ YARGI MERCİİNE BAŞVURULAMAZ. SAYIŞTAYIN KESİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA İLGİLİLER YAZILI BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE BİR KEREYE MAHSUS OLMAK ÜZERE KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNABİLİRLER. UYARI: 2005’DEN İTİBAREN MAHALLİ İDARELERİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN DENETİMİ DE SAYIŞTAY TARAFINDAN YAPILMAKTADIR. SAYIŞTAY VATANDAŞLIK

86 C.B.’NİN RE’SEN YAPTIĞI İŞLER HSYK KARARLARI YSK KARARLARI KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARLARI YÜKSEK HAKEM KURULU KARARLARI YAŞ KARARLARI USULÜNE UYGUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR TSK’NIN VERDİĞİ DİSİPLİN CEZALARI İNKILAP KANUNLARI OLAĞANÜSTÜ KHK’LARI SIKIYÖNETİM KHK’LARI YARGI DENETİMİNE TABİ OLMAYAN NORMLAR VATANDAŞLIK

87 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE HSYK’NIN MESLEKTEN ÇIKARMA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU AÇILMIŞTIR. 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE YAŞ’NIN TERFİ İŞLEMLERİ İLE KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE AYIRMA HARİÇ HER TÜRLÜ İLİŞİK KESME KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU AÇILMIŞTIR. 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEMURLARA VERİLEN UYARMA VE KINAMA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU AÇILMIŞTIR. VATANDAŞLIK

88 Ekonomik ve Sosyal Konsey(2010 değişikliği) Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir. 1982 ANAYASASI’NA İLİŞKİN MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER VATANDAŞLIK

89 İDARE HUKUKU VATANDAŞLIK

90 DEVLETİN ÖRGÜTLENİŞİNİ VE BİREYLERİN DEVLET İLE İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAMU HUKUKU DALIDIR. İDARENİN ÖZELLİKLERİ GENÇ BİR HUKUK DALIDIR. TEVDİN EDİLMEMİŞTİR. İÇTİHATLARA DAYANIR. İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İDARİ MAHKEMELERDE ÇÖZÜMLENİR. İDARİ FONKSİYON YASAMA YÜRÜTME YARGININ SİYASİ NİTELİKTEKİ FAALİYETLERİ DIŞINDA DEVLETİN, TOPLUM İHTİYAÇLARINI GÖRMEK İÇİN YAPTIĞI HER TÜRLÜ İŞLEMDİR. İDARİ FONSİYON İDARİ İŞLEMLERLE GÖRÜLÜR. KAR AMACI GÜDMEZ, TEMEL AMACI KAMU YARARIDIR. İDARE HUKUKU VATANDAŞLIK

91 ÜNİTER DEVLET YAPISINA UYGUN ŞEKİLDE DEVLET KURULUŞLARININ BİR BÜTÜN İÇERİSİNDE ÇALIŞMASIDIR. HİYERARŞİİDARİ VESAYET İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ AST-ÜST İLİŞKİSİDİR. MERKEZDEN YÖNETİMİN YERİNDEN YÖNETİM ÜZERİNDEKİ DENETİM YETKİSİDİR. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ VATANDAŞLIK

92 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BK TARAFINDAN ÇIKARILIR. YETKİSİNİ MECLİSTEN YADA ANAYASADAN ALIR. CB TARAFINDAN İMZALANIR. R.G’DE YAYIMLANIR. YARGISAL DENETİMİNİ ANAYASA MAHKEMESİ YAPAR. TÜZÜK BK TARAFINDAN (DANIŞTAYIN İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLEREK) ÇIKARILIR. KANUNLARIN UYGULANIŞINI GÖSTERİR. CB TARAFINDAN İMZALANIR. YARGISAL DENETİMİNİ DANIŞTAY YAPAR. YÖNETMELİK BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR VE KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİ TARAFINDAN ÇIKARILIR KANUNLARIN VE TÜZÜKLERİN UYGULANIŞINI GÖSTERİR. CB TARAFINDAN İMZALANMASINA GEREK YOKTUR. HANGİ YÖNETMELİKLERİN R.G.’DE YAYIMLANACAĞI KANUNLA DÜZENLENİR. YURT ÇAPINDAKİ YÖNETMELİKLERİN YARGISAL DENETİMİNİ DANIŞTAY YAPAR. BÖLGESEL YÖNETMELİKLERİN DENETİMİNİ GÖREVLİ İDARE MAHKEMESİ YAPAR. OLAĞANÜSTÜ KHK’LARIN YARGISAL DENETİMİ YOKTUR. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ VATANDAŞLIK

93 İDARİ YAPILANMA MERKEZDEN İDAREYERİNDEN İDARE BAŞKENT TEŞKİLATITAŞRA TEŞKİLATI YEREL YERİNDEN YÖNETİM HİZMET YERİNDEN YÖNETİM CUMHURBAŞKANLIĞI  DDK  C.B GENEL SEKRETERLİĞİ  C.B. DANIŞMANLIĞI  C.B. ÖZEL KALEMİ  BAŞYAVERLİK BAŞBAKANLIK BAKANLAR KURULU BAKANLIKLAR BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR  DANIŞTAY  SAYIŞTAY  MGK  DPT İL GENEL İDARESİ  VALİ  İL İDARE ŞUBE BAŞK.  İL İDARE KURULU İLÇE İDARESİ  KAYMAKAM  İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLIKLARI  İLÇE İDARE KURULU BUCAK İDARESİ  BUCAK MÜDÜRÜ  BUCAK MECLİSİ  BUCAK KOMİSYONU İL ÖZEL İDARESİ  VALİ  İL GENEL MECLİSİ  İL DAİMİ ENCÜMENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  BÜY. BELEDİYE BAŞKANI  BÜY. BELEDİYE MECLİSİ  BÜY. BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE  BELEDİYE BAŞKANI  BELEDİYE MECLİSİ  BELEDİYE ENCÜMENİ KÖY İDARESİ  KÖY MUHTARI  KÖY DERNEĞİ  KÖY İHTİYAR MECLİSİ İDARİ KAMU KURUMLARI İKTİSADİ KAMU KURUMLARI SOSYAL KAMU KURUMLARI BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER BİLİMSEL, TEKNİK, KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEKİ KURULUŞLAR UYARI: MERKEZDEN İDARENİN TEK BİR TÜZEL KİŞİLİĞİ VARDIR DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ YERİNDEN İDARENİN AYRI AYRI TÜZEL KİŞİLİĞİ VARDIR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ VATANDAŞLIK

94 SORULAR

95 1.Boşluk türleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Açık boşluk konuya ilişkin uygulanacak bir kuralın bulunmamasıdır. B)Açık boşlukta hakim takdir yetkisini kullanır. C)Hukuk boşluğu somut olaya uygulanacak kuralın kanunda ve örf ve adet hukukunda bulunmamasıdır. D)Kural içi boşluk kanun koyucu tarafından bilinçli olarak bırakılmış boşluktur. E)Kural dışı boşluk açık boşluk veya örtülü boşluk şeklinde olur. VATANDAŞLIK

96 2.Borçlar hukukunda zamanın geçmesi sonucunda alacak hakkının dava ve takip edilme niteliğinin ortadan kalkmasına ne ad verilir? A)Gabin B)İkrah C)Eksik borç D)Hile E)Zihni kayıt VATANDAŞLIK

97 3.Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti bakımından kesinlikle tam ehliyetsiz sayılmaktadır? A)Ergin olmayan kişi B)Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi C)Kendisine yasal danışman atanmış kişi D)Alkol bağımlılığı sebebiyle kısıtlanan kişi E)15 yaşını tamamlayarak mahkeme kararıyla ergin kılınan kişi VATANDAŞLIK

98 4.Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özellikleri arasında yer almaz? A)Yasaların genel olması B)Kuvvetler ayrılığının benimsenmesi C)Serbest ve genel oya dayalı seçimlerin yapılması D)Kanuni hakim güvencesi E)İdarenin mali sorumluluğu VATANDAŞLIK

99 5.1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan değişiklikle kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A)TBMM Başkanlığı B)Cumhurbaşkanlığı C)Başbakanlık D)İçişleri Bakanlığı E)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı VATANDAŞLIK

100 6.Ara seçimle ilgili sürelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. B)Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılmaz. C)Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının %5’ini bulmuşsa 1 yıl kala yapılabilir. D)Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının %5’ini bulmuşsa genel seçimlerden sonraki 30 ay içinde yapılabilir. E)Her seçim döneminde sadece 1 defa yapılabilir. VATANDAŞLIK

101 7.TBMM genel seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)TBMM, genel seçimlerin yenilenmesine dilediği zaman karar verebilir. B)TBMM, genel seçimlerin yenilenmesi için nitelikli çoğunluk aranmaz. C)Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre seçimler meclis başkanının onayı ile yenilenir. D)Görev süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. E)Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seçilmesine kadar devam eder. VATANDAŞLIK

102 8.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yürütme ile ilgili görevlerinden birisi değildir? A)Milletlerarası antlaşmaları onaylamak B)Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, kullanılmasına karar vermek C)Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını seçmek D)Kanun Hükmünde Kararnameler için şekil bakımından iptal davası açmak E)Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek VATANDAŞLIK

103 9.Anayasa Mahkemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Türkiye Büyük Millet Meclisi; Anayasa Mahkemesine iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için göstereceği üçer aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. B)Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. C)Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden sona erer. D)Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin beşte üç oy çokluğu şarttır. E)Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. VATANDAŞLIK

104 10.Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmez? A)Cumhurbaşkanı B)Yargıtay C)Danıştay D)Sayıştay E)Türkiye Adalet Akademisi VATANDAŞLIK

105 11.Enflasyon ve işsizliğin aynı anda görülmesi durumuna ne ad verilir? A)Devalüasyon B)Stagflasyon C)Daralma D)Deflasyon E)Revalüasyon VATANDAŞLIK

106 12.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 21 Mayıs 2011 tarihi itibariyle aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? A)Abdurrahman Yalçınkaya B)Hasan Gerçeker C)Mustafa Birden D)Hasan Erbil E)Recai Akyel VATANDAŞLIK


"VATANDAŞLIK GENEL TEKRAR VATANDAŞLIK. TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VATANDAŞLIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları