Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 ÖRNEK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

2 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ!

3 REHBERLİK KURULU BAŞKAN:NİLAY ÖZTÜRK B. YARDIMCISI:NİLGÜN BULUT
ÜYE:SEYFULLAH YILDIZ YETKİNER BAŞDAN FATMA HANİFEGİL *YER ALAN İSİMLER TEMSİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR.

4 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU
Her eğitim-öğretim kurumunda pdr hizmetlerinin planlanması eşgüdümün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir.Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.

5 Pdr servisi psikolojik danışmanları
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur: Müdür yardımcıları Pdr servisi psikolojik danışmanları Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden iki öğretmen Disiplin kurulundan bir temsilci Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci Okul öğrenci temsilcisi

6 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONUNU GÖREVLERİ
PDR servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme planını inceler, bu konudaki görüşlerini belirtir. PDR hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne lişkin önlemleri belirler. Eğitim ortamında;öğrenciler,aileler,yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler. Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler. Yapılacak çalışmalarda birey,aile,ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler. Yapılacak çalışmalarda birey,aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve işbirliğine ilişkin önlemleri belirler.

7 REHBERLİK ETKİNLİKLERİ
MESLEKİ REHBERLİK EĞİTSEL REHBERLİK KİŞİSEL-SOSYAL

8 Etkinlik uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar ve öneriler:
Etkinliklerin uygulanması, ilgili mevzuata ve programa göre sınıf rehber öğretmenlerinin sorumluluğundadır.Uygulamalar sırasında karşılaşılan güçlüklerle ilgili okul rehber öğretmeninden yardım alınabilir.Ayrıca aynı sınıfların sınıf rehber öğretmenleri uygulamalarla ilgili birbirine destek olabilir, ortak çalışmalar yapılabilir. Öğrencilerle ilgili her konuda okul rehber öğretmeni ile işbirliği içerisinde çalışmak daha etkili ve verimli olmasını sağlar. Sınıf rehber öğretmenleri sınıfa gitmeden önce yapacağı etkinlik üzerinde çalışmalı, sınıfa hazırlıklı gitmelidir.Etkinlikler uygulamadan önce okunmalı, gerekli araştırma ve hazırlıkları yapılmalıdır.Bu sizin hem konuya hakim olmanızı sağlayacak,hem de öğrenciler için etkili, güvenli bir model oluşturmanıza ve süreyi daha iyi kullanmanıza olanak verecektir.

9 Önceden hazırlık yapmaları gereken etkinlikler için öğrenciler bilgilendirilmeli ve hazırlanmaları için yeterli süre verilmelidir. Etkinliklerin uygulanması sırasında empati, saygı, koşulsuz kabul ve saydamlık gibi hümanist bir öğretmenin benimsemesi gereken tutumları sergileyerek öğrencilerin sınanma kaygıları olmadan kendilerini çekinmeden ifade edebilecekleri, rahat ve güvenli hissedebilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. Etkinlikler sırasında öğrenciler sunum yaparken ya da bir konuda sorulan soruyu cevaplarken ya da bir konuda düşüncesini belirtirken kendisini sıkılmadan rahat ifade edebilmelidir.Bu da sınıfta bir güven ortamı oluşması ile ilgilidir.Öğrencilere bu güveni vermek için şu açıklamayı yapmak yararlı olabilir. “Burada önemli olan düşüncelerin ifade edilmesidir.Paylaşımlar doğru, yanlış hatalı eksik olabilir.Herkes bazı konularda yanlış ya da eksik bilgilere sahip olabilir.”

10 Etkinliklerde doğaçlamalara katılmayan hiç söz almayan öğrenciler olabilir.Bu öğrencileri rehberliğin gönüllülük ilkesi göz önünde bulundurularak zorlamadan, uygun bir biçimde katılması için yüreklendirmeli ve desteklemeliyiz. Etkinlikler sırasında öğrenciler özel bir durum yaşadığını fark edersek bu durumu sınıfta çözülmeye çalışılmamalıdır.Daha sonra özel olarak görüşmeli ve gerekirse öğrencinin de onayı ile rehber öğretmen ve aile konu ile ilgili bilgilendirilmelidir. Etkinlikler farklı şekillerde ve farklı ortamlarda da işlenebilir.Bazı etkinlikler sınıfta değil;bahçede, okulun konferans salonunda..vb. yerlerde gerçekleştirilebilir. Etkinliklerde verilen öykü, şiir, yazı vb. materyaller yerine etkinliğin amacını ve akışını bozmayacağını düşünülen farklı materyaller kullanılabilir.

11 Etkinlik uygulanırken grup etkileşimi sırasında dikkat edilecek noktalar:Göz ilişkisi(Karşıdakini dinlerken ve onunla konuşurken doğrudan bakmak),beden duruşu,baş ve yüz hareketleri(Yeri geldikçe baş hareketleri ile onaylama yapılır,uygun bir gülümseme,öğrencinin duygularıyla uyuşan ifadeleri içerir),açık uçlu sorular kullanılmalı(ne ve nasıl soruları sorulur,nasıl hissettin,sonra ne yaptın,biraz daha ayrıntılı anlatır mısın?....)


"ÖRNEK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları