Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR."— Sunum transkripti:

1 ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR

2 ihtiyaçları Toplumun uzun süreli ihtiyaçları vardır. * Eğitim, *Sağlık, *Güvenlik, karşılayamaz. *Adalet gibi bu ihtiyaçları geçici gruplar sürekli olarak karşılayamaz.

3 Bu ihtiyaçların uzun süreli karşılanması için, kuralları olan, maddi açıdan güçlü kuruluşlar gerekir. Bu özelliklere en uygun kuruluşlar, devlet tarafından kurulan kurumlardır.

4 İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için devlet bazı kurumlar oluşturmuştur. Bunlara resmi kurumlar diyoruz. Bu kurumda çalışanlar devlet görevlileridir

5 RESMİ KURUMLAR İnsanların, süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu kalıcı gruplara kurum denir. Devletin, toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, beslenme, sağlıklı bir cevre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu kurumlara resmi kurum denir.

6 RESMİ KURUMLARIN OZELLİKLERİ 1. Masrafları (giderleri) devlet tarafından karşılanır. 2. Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır. 3. Çalışma şartları ve yöntemleri devlet tarafından belirlenir.

7 4. Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında "maaş“ denilen ücret alırlar. 5. Çalışanlar arasında mevki (makam) ve görev farkı vardır.

8 7.Görevleri yasalarla belirlenir Resmi kurumlara kamu kurumları da denir. Çalışanlarına da "kamu görevlisi" ya da "memur" denir.

9 ÜLKEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN BAZI RESMİ KURUMLAR 1. Eğitim Kurumları: Toplumumuzun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlarımızdır. Eğitim kurumlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar.

10 Milli Eğitim Bakanlığı: 1) Eğitim sisteminin belirlenmesinde, 2) Okullarda okutulacak derslerin müfredatının hazırlanmasını ve uygulanmasını, 3) Okul ihtiyacı olan yerleşim yerlerini tespit ederek okul yapılmasını, 4) Okulu olmayan köylerdeki çocukları da en yakın okula taşıyarak toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.

11 Ülkemizdeki Eğitim Kurumları: 1) Kreşler ve anaokulları 2) İlkokullar ve Ortaokullar 3) Ortaöğretim Kurumları (Liseler) 4) Üniversiteler 5) Halk Eğitim Merkezleri 6) Açık öğretim Okulları

12 Ülkemizde eğitim 12 yıldır ve zorunludur -Ülkemizde eğitim 12 yıldır ve zorunludur. Okul çağına gelen çocuklar ilkokula giderler -Okul çağına gelen çocuklar ilkokula giderler. İlkokulu bitiren öğrenciler ise ortaokul lise ve dengi okullara (orta öğretime) başlarlar -İlkokulu bitiren öğrenciler ise ortaokul lise ve dengi okullara (orta öğretime) başlarlar. Liseyi bitirenler üniversiteye devam ederler -Liseyi bitirenler üniversiteye devam ederler. İyi bir meslek sahibi olabilmek içiniyi bir eğitim alınmalıdır. -İyi bir meslek sahibi olabilmek için iyi bir eğitim alınmalıdır. EĞİTİM KURUMLARIMIZ

13 -Okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri öğretmenlerce,öğretimin düzenli yürütülmesi işi okul müdürü ve idarecilerce,temizlik işleri temizlik görevlilerince yürütülür. -Bütün devlet okullarında eğitim ücretsizdir. NOT:Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK),üniversite kurmak,üniversitelerle ilgili işleri yürütmekle görevlidir.

14 2. Sağlık Kurumları: Her toplum için sağlığın önemli bir yeri vardır. Sağlıksız nesillerin yaşadığı toplumlar ilerleyip kalkınamazlar. Bu nedenle ülkemizde de sağlığa önem verilmiştir. Devlet, topluma sağlık hizmeti vermesi için pek çok kurum oluşturmuştur.

15 Sağlık kurumlarımız, insanların hastalıklardan korunması, teşhis ve tedavisi hizmetlerini vermek için kurulmuşlardır. Sağlık kurumlarında doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, hasta bakıcı,eczacı gibi çalışanlar bulunur.

16 Ülkemizdeki Sağlık Kurumları: 1) Sağlık Bakanlığı 2) Hastaneler 3) Sağlık Ocakları 4) Dispanserler 5) Sanatoryumlar 6) Tıp Merkezleri 7) Sağlık Evleri 8) Eczaneler 9) Doğumevleri

17 Sağlık Bakanlığı'Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır. Sağlık kurumlarımızın en önemlisidir. HASTANELERDE: * Uzman doktorlar, ebeler, hemşireler, sağlık memurları, HASTANELERİN GÖREVİ hasta bakıcılar ve diğer yardımcı personel, en gelişmiş araç gereçler, modern laboratuarlar vardır. HASTANELERİN GÖREVİ Halkın sağlık sorunlarına çözüm bulmak, hasta olanları iyileştirmektir. HASTAN E

18 SAĞLIK KURUMLARIMIZ -Devlet,sağlık ocakları,hastaneler, dispanserler,doğum evleri gibi sağlık kurumları kurmuştur. -Sağlık ocağı ve dispanserlerde hastalar ayakta tedavi edilir. Ayrıca sağlık ocaklarında çocukların aşıları yapılır. -Sağlık kuruluşlarında doktor,hemşire,hasta bakıcı ve temizlik görevlileri çalışır.

19 Devletin Sağlık Görevleri: Sağlık kurumları açmak. -Sağlık kurumlarında çalışacak doktor, hemşire ve hasta bakıcıları yetiştirmek Hastaların tedavileri için gerekli ilaçları ve tıbbi malzemeleri temin etmek. Sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlara götürmek. Doktor ve hasta hakları korumak. Sağlık kurumlarında doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, hasta bakıcı gibi çalışanlar vardır.

20 AÇILIMI ŞÖYLEDİR Ptt'nin temel görevi: İletişim hizmetlerini sağlamaktır. AÇILIMI ŞÖYLEDİR Ptt(Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü)

21 Ptt'nin hizmetleri konusunda yaptığı yenilikler; * Haberleşme cihazlarına ait ücretleri toplamak * Elektrik ve su faturası paralarını toplamak, * İnternet hizmetleri sağlamak * Mektup, telgraf gönderilmesini sağlamak * Kargo gönderilerini yerine ulaştırmaktır.

22 * İnsanlarla ve devletle aramızdaki anlaşmazlıkları adliyeler(mahkeme) giderir.

23 * İç İşleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Emniyet Teşkilatı görev yapar. KARAKOLLARDA AMAÇLARITrafik polisler, sivil polisler,motosikletli polisler,emniyet müdürleri, dedektifler, uzman kişiler bulunur. AMAÇLARI Toplumun rahat, huzur ve güvenini sağlamak için çalışır. EMNİYET TEŞKİLATI

24 * Bir ülke dış güvenliğini sağlamak için ordu kurar. Jandarma Komutanlığı

25 Elektrik, su ve doğal gaz ihtiyacını karşılayan resmî kurumlar da vardır.

26 Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Savcılığı Askerlik Şubesi Emniyet Müdürlüğü Müftülük Ülkemizdeki Resmi Kurumlar

27 Gençlik Spor Müdürlüğü Sivil Savunma Müdürlüğü Nüfus Müdürlüğü Özel İdare Müdürlüğü Mal Müdürlüğü Vergi Dairesi Milli Eğitim Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü

28 Devlet Hastanesi İlçe Tarım Müdürlüğü Kütüphane Meteorolji Müdürlüğü Postane İşletme Müdürlüğü Ziraat Odası Başkanlığı Orman Bölge Şefliği Bankalar


"ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR ÇEVREMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları