Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FERHAT PAŞA- İRAN BUCAŞ- LEHİSTAN İRAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FERHAT PAŞA- İRAN BUCAŞ- LEHİSTAN İRAN"— Sunum transkripti:

1 “ TÜRK MİLLETİNİN İSTİDADI VE KESİN KARARI MEDENİYET YOLUNDA, DURMADAN, YILMADAN İLERLEMEKTİR.”

2 FERHAT PAŞA- İRAN BUCAŞ- LEHİSTAN İRAN
. . Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? Lale Devri’nde tek savaştığımız devlet? FERHAT PAŞA- İRAN BUCAŞ- LEHİSTAN İRAN

3 DENİZLERDEKİ SON BAŞARI
. . Buğünkü Türk İran sınırının çizildiği antlaşma? Duraklama Dönemi’nde Venedik ile en büyük sorun? Girit’in alınmasının önemi? KASR-I ŞİRİN- 1639 GİRİT DENİZLERDEKİ SON BAŞARI

4 HAÇOVA VASVAR- 1664 ZİTVATOROK- 1606
. . 17. yüzyılda kazanılan son meydan muharebesi? Duraklama Dönemi’nde Avusturya’ya karşı üstün olduğumuz son antlaşma? Avusturya karşısında siyasi üstünlüğümüzü kaybettiğimiz antlaşma? HAÇOVA VASVAR- 1664 ZİTVATOROK- 1606

5 11. Hangi bölgenin kaybedilmesiyle Orta Avrupa üstünlüğü sona erdi?
II. Viyana Kuşatması’ndan sonra oluşturulan Haçlı birliğinde yer alan devletler? 11. Hangi bölgenin kaybedilmesiyle Orta Avrupa üstünlüğü sona erdi? 12. Karlofça Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır? AVUSTURYA- VENEDİK- LEHİSTAN- MALTA- RUSYA MACARİSTAN AVUSTURYA- VENEDİK- LEHİSTAN-OSMANLI

6 NASUHPAŞA- 1611 RUSYA KARLOFÇA- İSTANBUL
. . 13. Osmanlı Devleti’nin doğuda en fazla toprak kaybet-tiği antlaşma? 1700 İstanbul Antlaşması hangi devletle yapılmıştır? 15. Osm. kaybettiği yerleri geri alma politikasına hangi antlaşmalardan sonra geçmiştir? NASUHPAŞA- 1611 RUSYA KARLOFÇA- İSTANBUL

7 MORA ve DALMAÇYA İSTANBUL -1700 KUTSAL İTTİFAK
. . 16. Karlofça Antlaşması ile Venedik’e hangi bölge bırakılmıştır? Rusya Karadeniz’e ilk kez hangi antlaşma ile inmiştir? II. Viyana Kuşatması ile Osmanlı’ya karşı oluştu-rulan Haçlı birliğine verilen isim? MORA ve DALMAÇYA İSTANBUL -1700 KUTSAL İTTİFAK

8 RUSYA KARLOFÇA- 1699 GİRİT- 1669
. . yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz kıyılarına ulaşmak amacıyla Osmanlı Devleti ile savaşan devlet? 20. İlk defa büyük çapta toprak kaybettiğimiz antlaşma? 21. Venediklilerden 25 yılda alınan ada? RUSYA KARLOFÇA- 1699 GİRİT- 1669

9 KARLOFÇA- 1699 AZAK KALESİ ÇEHRİN- 1681
. . 22. Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki egemenliğini sona erdiren antlaşma? 23. Ruslar’a ilk kez Karadeniz’e açılma imkanı kazan-dıran nerenin alınmasıdır? 24. Rusya ile yapılan ilk antlaşma? KARLOFÇA- 1699 AZAK KALESİ ÇEHRİN- 1681

10 KARLOFÇA- 1699 PODOLYA DURAKLAMA DÖNEMİ
. . 25. Osmanlı’nın Avrupa karşısında ilk kez büyük çapta toprak kaybına neden olan antlaşma? 26. Osmanlı’nın topraklarına kattığı son toprak? 27. Osmanlı’nın en geniş sınırlara ulaştığı dönem? KARLOFÇA- 1699 PODOLYA DURAKLAMA DÖNEMİ

11 İSTANBUL- 1700 HOLLANDA- İNGİLTERE KARLOFÇA- 1699
. . 28. Rusya’nın İstanbul’da elçi bulundurma hakkı kazandığı ilk antlaşma? 29. Karlofça Antlaşması’na arabuluculuk yapan devlet? 30. Gerileme Devri hangi gelişme ile başlamıştır? İSTANBUL- 1700 HOLLANDA- İNGİLTERE KARLOFÇA- 1699

12 LEHİSTAN LEHİSTAN AVUSTURYA
. . 31. Hotin Seferi hangi devlete karşı yapılmıştır? 32. Osmanlının Duraklama Dönemi’nde fetih, Gerileme Dönemi’nde dostluk politikası izlediği devlet? 33. Karlofça Antlaşması’nın kefilliğini üstlenen devlet? LEHİSTAN LEHİSTAN AVUSTURYA

13 GİRİT- 1669 RUSYA İSTANBUL- 1533
. . 34. Osmanlı’nın denizlerdeki son fethi? 35. Lehistan Osmanlı ile hangi devlet arasında tampon görevi görmüştür? 36. Osmanlı’nın Avusturya ile ilk antlaşması? GİRİT- 1669 RUSYA İSTANBUL- 1533

14 37. Kutsal İttifak’ta ye alan devletler
38. Osmanlı’nın en uzun sürede aldığı yer? RUSYA AVUSTURYA VENEDİK LEHİSTAN MALTA GİRİT- 1669

15 ZİTVATOROK- 1606 SAFEVİLER AMASYA - 1555
. . 39. Osmanlı’nın Kanuni Dönemi’nde kazandığı siyasi üstünlüğü kaybettiği antlaşma? 40. Osmanlının mezhep farklılığı nedeniyle sorun yaşadığı devlet? 41. İran ile yapılan ilk resmi antlaşma? ZİTVATOROK- 1606 SAFEVİLER AMASYA

16 42. Girit Duraklama Dönemi’nde hangi devletten alınmıştır?
Osmanlı’nın topraklarına toprak kattığı son antlaşma? Rusya’nın Baltık Denizi’ne ulaşmak için mücadele ettiği devlet? VENEDİK BUCAŞ- 1672 İSVEÇ

17 RAKOÇİ İSYANI RUSYA’NIN GÜÇLENMESİ İSVEÇ, OSMANLI, İRAN
. . 45. Vasvar Antlaşması’na ortam hazırlayan isyan? 44. Osmanlı’nın Gerileme Dönemi’nde Lehistan’ı koruma politikası izlemesinin nedeni? 45. Rusya’nın denizlere ulaşmak amacıyla savaştığı devletler? RAKOÇİ İSYANI RUSYA’NIN GÜÇLENMESİ İSVEÇ, OSMANLI, İRAN


"FERHAT PAŞA- İRAN BUCAŞ- LEHİSTAN İRAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları