Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. .. 1.Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 2.Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 3.Lale Devri’nde tek savaştığımız devlet?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". .. 1.Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 2.Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 3.Lale Devri’nde tek savaştığımız devlet?"— Sunum transkripti:

1

2 .

3 .. 1.Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 2.Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 3.Lale Devri’nde tek savaştığımız devlet?

4 .. 4.Buğünkü Türk İran sınırının çizildiği antlaşma? 5.Duraklama Dönemi’nde Venedik ile en büyük sorun? 6.Girit’in alınmasının önemi?

5 .. 7.17. yüzyılda kazanılan son meydan muharebesi? 8.Duraklama Dönemi’nde Avusturya’ya karşı üstün olduğumuz son antlaşma? 9.Avusturya karşısında siyasi üstünlüğümüzü kaybettiğimiz antlaşma?

6 .. 10.II. Viyana Kuşatması’ndan sonra oluşturulan Haçlı birliğinde yer alan devletler? 11.Hangi bölgenin kaybedilmesiyle Orta Avrupa üstünlüğü sona erdi? 12.Karlofça Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?

7 .. 13.Osmanlı Devleti’nin doğuda en fazla toprak kaybet- tiği antlaşma? 14.1700 İstanbul Antlaşması hangi devletle yapılmıştır? 15.Osm. kaybettiği yerleri geri alma politikasına hangi antlaşmalardan sonra geçmiştir?

8 .. 16.Karlofça Antlaşması ile Venedik’e hangi bölge bırakılmıştır? 17.Rusya Karadeniz’e ilk kez hangi antlaşma ile inmiştir? 18.II. Viyana Kuşatması ile Osmanlı’ya karşı oluştu- rulan Haçlı birliğine verilen isim?

9 .. 19.17. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz kıyılarına ulaşmak amacıyla Osmanlı Devleti ile savaşan devlet? 20.İlk defa büyük çapta toprak kaybettiğimiz antlaşma? 21.Venediklilerden 25 yılda alınan ada?

10 .. 22.Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki egemenliğini sona erdiren antlaşma? 23.Ruslar’a ilk kez Karadeniz’e açılma imkanı kazan- dıran nerenin alınmasıdır? 24.Rusya ile yapılan ilk antlaşma?

11 .. 25.Osmanlı’nın Avrupa karşısında ilk kez büyük çapta toprak kaybına neden olan antlaşma? 26.Osmanlı’nın topraklarına kattığı son toprak? 27.Osmanlı’nın en geniş sınırlara ulaştığı dönem?

12 .. 28.Rusya’nın İstanbul’da elçi bulundurma hakkı kazandığı ilk antlaşma? 29.Karlofça Antlaşması’na arabuluculuk yapan devlet? 30.Gerileme Devri hangi gelişme ile başlamıştır?

13 .. 31.Hotin Seferi hangi devlete karşı yapılmıştır? 32.Osmanlının Duraklama Dönemi’nde fetih, Gerileme Dönemi’nde dostluk politikası izlediği devlet? 33.Karlofça Antlaşması’nın kefilliğini üstlenen devlet?

14 .. 34.Osmanlı’nın denizlerdeki son fethi? 35.Lehistan Osmanlı ile hangi devlet arasında tampon görevi görmüştür? 36.Osmanlı’nın Avusturya ile ilk antlaşması?

15 .. 37.Kutsal İttifak’ta ye alan devletler 38.Osmanlı’nın en uzun sürede aldığı yer?

16 .. 39.Osmanlı’nın Kanuni Dönemi’nde kazandığı siyasi üstünlüğü kaybettiği antlaşma? 40.Osmanlının mezhep farklılığı nedeniyle sorun yaşadığı devlet? 41.İran ile yapılan ilk resmi antlaşma?

17 .. 42.Girit Duraklama Dönemi’nde hangi devletten alınmıştır? 43.Osmanlı’nın topraklarına toprak kattığı son antlaşma? 44.Rusya’nın Baltık Denizi’ne ulaşmak için mücadele ettiği devlet?

18 .. 45.Vasvar Antlaşması’na ortam hazırlayan isyan? 44.Osmanlı’nın Gerileme Dönemi’nde Lehistan’ı koruma politikası izlemesinin nedeni? 45.Rusya’nın denizlere ulaşmak amacıyla savaştığı devletler?


". .. 1.Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 2.Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma? 3.Lale Devri’nde tek savaştığımız devlet?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları