Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA PLANI 2010 Istanbul, Haziran 2009 Ersoy Bulutlar Eyup Gülyan Serkan Kıray Zuhal Can Monoxitaz, 10 mg ®

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA PLANI 2010 Istanbul, Haziran 2009 Ersoy Bulutlar Eyup Gülyan Serkan Kıray Zuhal Can Monoxitaz, 10 mg ®"— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA PLANI 2010 Istanbul, Haziran 2009 Ersoy Bulutlar Eyup Gülyan Serkan Kıray Zuhal Can Monoxitaz, 10 mg ®

2

3 Geninova GİRİŞ Temel amacımız; –Diğer sınıflardan farklı etki mekanizmasıyla hastalarımızı en iyi tedaviye ulaştırmaktır Lipconvertix, farklı, cesur ve hayat kalitesini arttıran marka özellikleriyle lipid tedavisinde çığır açacaktır. Hedefimiz; –Geniş endikasyon kapsamıyla daha fazla hastaya ulaşmak, –Hekimlere ait klinik başarıyı arttırmak, –Büyüyen pazarda “Altın Standard” olmaktır. Lipid pazarı son beş yılda her yıl %20 büyümüştür. Zipita ve Grestak pazarda yüksek paylara sahip önemli rakiplerdir. Lipconvertix, lipid pazarına rekabet gücüyle önemli bir ivme kazandıracaktır. Kongreler ve Fikir Lideri projeleri temel aktiviteler olarak planlanmıştır. Saha gücü çalışma planlamasında hedef kitle seçimi ve etkin mesaj iletimi esas alınmıştır. Lipconvertix, geniş endikasyonları ve etki mekanizmasıyla yeni bir tedavi seçeneği yaratacaktır. Güçlü klinik çalışmalarla başarılı sonuçlar elde etmiş önemli kılavuzlarda tedavi seçeneği olarak yerini almıştır.

4 Geninova LIPID PAZARI Lipid Pazarı; –200 Milyon $ lik bir pazardir.* –Pazar son bes yılda her yıl %20 büyümüştür. –Önümüzdeki 5 yılda %15’lik cirosal artış beklenmektedir. –Ciroda beklenen artış ünite bazında %11’lik artışa tekabül etmektedir. * 2008 IMS

5 Geninova PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ Her yıl %20 artış 80 Milyon $

6 Geninova PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ Her yıl %15 artış

7 Geninova Lipid Pazarı Ekim, 2009 - Aralık, 2010 Lipid pazari 200 Milyon $ lık bir pazardır. Pazar, son beş yılda, her yıl %20 büyümüştür. Gelecek beş yılda da her yıl %15 büyüyeceği tahmin edilmektedir.Türkiye’de tahmini 12 Milyon kolesterol hastası var. Lipid yüksekliğinin farkında olanların sayısı %40, bunların %70 i tedavi alıyor ve tedavi alan grubun sadece %50 si hedef kolesterol degerine sahip Kardioloji (2600), Dahiliye (7000), Endokronoloji (200), Aile Hekimi + Pratisyen (10.000) Zipita 5mg-10mg: (Zayz): Statin: $114 M:57% PP (2010’da jenereiği piyasaya çıkacak) Grestak 5mg – 10mg: (B&S): Statin: $86 M:43% PP Kardiyoloji: Yeni reçetenin %49 u, agresif tedavi Dahiliye: Yeni reçetenin %30 u, obezite ve diabet ile ilgileniyorlar Endokronoloji: Yeni recetenin %10 u, temel ilgileri diabet, lipid riskini degerlendiriyorlar Aile hekimi & Pratisyen: Doz arttırımı ve reçete değişiminde lider, reçete değişimde %65 etkin ( Değişim reçeteleri, toplam reçetelerin %40 ı dır) PAZAR TANIMI Tanımlı Pazar Zaman Aralığı Pazar Büyüklüğü Statin Zipitaxin Gretaxin Kullanılan Sınıflar Mevcut Müşteriler Reçeteleme Alışkanlıkları Rekabet (Firma ve Ürünler)

8 Geninova Hiperlipidemi, kanda dolaşan yağ (lipid) miktarı artışının bilimsel olarak tanımlanmasıdır. Lipid profilinin bozukluğu, özellikle kötü kolesterol olarak tabir edilen LDL-K değerinin kandaki miktarının yüksek olmasına yol açmaktadır. –LDL-K>100 mg/dl => Yuksek –Eşlik eden diabet varsa, LDL-K>70 mg/dl => Yuksek –Türkiye’de 30 yaş üstü grupta ortalama LDL-K değerinin 130 mg/dl olduğu tespit edilmistir. –Tip II DM olan grupta bu ortalama 150 mg/dl dir. LDL-K yüksekliği; –Damar duvarında plaka oluşumu yaparak, –MI ve benzeri kardiyovasküler hastalıklara yol açar. Risk Faktörleri; –Hiperlipidemi, genetik faktörlere, şişmanlığa, hareketsiz ve stresli bir yaşama, aşırı tütün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı hastalıklar da hiperlipidemiye zemin hazırlayabilirler (obezite, diabet, böbrek hastalıklarının bir kısmı gibi). HİPERLİPİDEMİ

9 Geninova Türkiye’de tahmini 12 Milyon kolesterol hastası var –Yaklaşık 5 Milyon kişi kolesterol hastası olduğunun farkında –Yaklaşık 3,5 Milyon kişi tedavi oluyor –Sadece 2 Milyon kişi hedef kolesterol düzeyine ulaşabiliyor Kan kolesterol düzeyinin %10 düşürülmesi kalp hastalığı riskini %12 - %20 azaltıyor Yılda 170.00 kişi kalp hastalığından ölmekte 11 cm’lik bel genişlemesi KKH riskini %37 arttırmaktadır Türkiye’de ki her 8 yetişkinin 3’ünde metabolik sendrom görülmektedir Türkiye’de 50 yaş altı kalp krizi geçirme sıklığı Avrupa’da en yüksek orana sahip 50 mg/dl’lik yükselme koroner kalp hastalığı riskini %16 arttırmaktadır Türkiye’de 30 yaş üstü kadınların yarısından fazlası ve erkeklerin yarısı abdominal obezite sınıfına girmektedir RAKAMLAR* * Tekharf, Prof. Dr. Altan Onat, Prof. Vedat Sansoy, Prof. Dr. Gülay Hergenç, Prof. Dr. İnan Soydan, Prof. Dr. Kamil Adalet

10 Geninova HASTA SAYISI

11 Geninova TEKHARF ÇALIŞMASI Erişkinlerde LDL >130 mg/dl düzeyinin prevalansı (2001/02)* * Tekharf, Prof. Dr. Altan Onat, Prof. Vedat Sansoy, Prof. Dr. Gülay Hergenç, Prof. Dr. İnan Soydan, Prof. Dr. Kamil Adalet Erişkinlerde obezite >30 kg/m2 oranları (2002)*

12 Geninova Lipconvertix ; –Monoxitaz etken maddeli –Kolesterolün ve yağların ince bağırsaktan emilimini inhibe eden –Hem kolesterolü düşüren –Hem de kalori alımını azaltarak kilo kaybı saglayan Yeni bir sınıfın İLK ve TEK uyesidir. FDA, EMEA onayları ve ruhsatı alınmıştır. ACC Başkanı Lipconvertix’i tavsiye etmiştir. NCEP, ATP III ve ESC kılavuzlarına da girmiştir. LIPCONVERTIX

13 Geninova 2006 20072010 2010-EKİM 2011 NEWEST Sonuçlar ACC MOZART BEETHOVEN BACH İlk sonuçlar MOZART İlk sonuçlar BEETHOVEN İlk sonuçlar KLİNİK ÇALIŞMALARIMIZ

14 Geninova 10.000 hasta 4 yıllık etkinlik ve yan etki çalışması İlk sonuçlar 2006 yılında ACC Kongresinde açıklandı Plaseboya kıyasla; KLİNİK ÇALIŞMALAR NEWEST (TAMAMLANMIŞ) Primer Sonlanım Noktalarında Miyokard enfarktüsü (MI) -41% Total Mortalite -29% Seconder Sonlanım Noktalarında LDL-K başlangıca göre -57% HDL-K +21% Trigliserid (TG) -40% Kilo Kaybında -14% Bel Çevresinde -10% Yan etkiler, plaseboya kıyasla; Baş dönmesi,iştah kaybı, halsizlik, diyare (%3-%4, p<0.005) Syncope orta sıklıkta (%1, p<0.001) Mesane kanseri 5 denekte (p anlamlı değil)

15 Geninova 5.000 hasta 4 yıllık çalışma İlk sonuçlar 2011’de açıklanacak Amaç; –Monoxitaz’ın plasebo kadar güvenilir olduğunu kanıtlamak –Kanser şüphelerini ortadan kaldırmak KLİNİK ÇALIŞMALAR MOZART (DEVAM EDİYOR)

16 Geninova 10.000 hasta 4 yıllık çalışma İlk sonuçlar 2010 Ekim’de ACC kongresinde açıklanacak Amaç; –Monoxitaz’ın MI, KVH’ye bağlı ölümleri temel rakipleri Zipita ve Grestak’tan daha fazla azalttığını kanıtlamak –Kolesterol parametrelerinde daha etkin olduğunu kanıtlamak KLİNİK ÇALIŞMALAR BEETHOVEN (DEVAM EDİYOR)

17 Geninova 9000 hasta 5 yıl sürecek İlk sonuçlar 2010 ortasında ADA kongresinde açıklanacak Plasebo karşılaştırmalı bir çalışma Amaç; –Ürünün, yüksek lipid profiline eşlik eden obezite ve diyabet üzerine etkilerini daha iyi anlamak –Hb1Ac ve yeni diyabet başlangıcındaki düşürümü tasarlamak KLİNİK ÇALIŞMALAR BACH (DEVAM EDİYOR)

18 Geninova MÜŞTERİLERİMİZ “Devlet” Geri Ödeme Kurumları Doktorlar Hastalar Fikir Lideri Dernekler Basın Eczane, Ecza Depoları

19 Geninova RAKİPLERİMİZ Ürün / ŞirketGüçlü ve Zayıf Yönler Müdahale Noktaları Konumlandırma /Anahtar Mesajlar Rakip Klinik Çalışmalar Zipita Zipitaxin Zayz 5mg 10mg 75 TL + Tüm dünyada ve Türkiye’de Pazar lideri +Bu sınıfın ilk üyesi + Kardiyolojide deneyimli + Doktor ve eczane ilişkileri kuvvetli + 100 kişilik deneyimli satış kadrosu - 2010 yılında jeneriği çıkacak - Pazar payı kaybediyor Marka tercihi Tedavi tercihi  Lipid tedavisinin efsanesi,  Tek kanıtlanmış etkinliğe sahip güvenilir statin 2002 yılında Kolesterol düşürümü ile MI ve Mortalite azaltımını gösteren PROVED çalışması açıklandı Grestak Gretaxin B&S 5 mg 10 mg 100 TL + Güçlü klinik çalışmalar (IMPROVED) + Pazara hızlı penetre olmaları + Kardiyoloji alanında deneyimli + Bu branşta sayısız ürüne sahip + Doktor ve eczane ilişkileri kuvvetli - Tüm bahsedilen çalışmalar 5mg form üzerinden yapılmış Marka tercihi Tedavi tercihi  Önünde kimse duramaz,  Hem LDL’yi düşüren Hemde HDL’yi arttıran tek güvenilir ajan 2005 yılında IMPROVED çalışmasının ilk ayağında kolesterolü daha iyi düşürdüğünü ve iyi kolesterolü arttırdığı açıklandı 2009’da IMPROVED çalışmasının ikinci ayağında Mortalite sonuçları açıklanacak

20 Geninova RAKİPLERİMİZ / PP $

21 Geninova RAKİPLERİMİZ / PP Ünite

22 Geninova SATIN ALMA SÜRECİ YENİ HASTA (%20) Farkındalık (Origination) Değerlendirme (Evaluation) Teşhis (Diagnosis) Tedavi Seçimi (Treatment Ch) Sınıf (Class) Marka Seçimi (Brand Choise) Tedaviyi Tamamlama (Fullfillment) Tedaviye Uyum (Persistance) Rutin sağlık kontrolü (%20 - %25)Diğer sağlık problemleri (Hipertansiyon, obezite, KKH) (%75 -%80) Kolesterol ÖlçümüEşlik eden hastalık değerlendirmesiKardiovasküler hastalık öyküsü Diabet (%30)Koroner Kalp Hastalığı (%30)Hiperlipidemi (%40) İlaç tedavisi + Diet (%95)Sadece diet (Salt Hiperlipidemi durumunda) (%4)İlaç tedavisi (%1) Statin (%100) Zipita (5mg, 10 mg) Grestak (5mg, 10 mg) %100 (Farklı moleküllerden dolayı eczanede ilaç değişmiyor) Hastaların %70’i tedaviye devam ediyor. Onemli: Diğer risk faktörleri de ilaç tedavisine başlamayı tetikliyor.

23 Geninova SATIN ALMA SÜRECİ MEVCUT (%80) Farkındalık (Origination) Değerlendirme (Evaluation) Teşhis (Diagnosis) Tedavi Seçimi (Treatment Ch) Sınıf (Class) Marka Seçimi (Brand Choise) Tedaviyi Tamamlama (Fullfillment) Tedaviye Uyum (Persistance) Kolesterol seviyesi takibiDiğer sağlık problemlerinin takibi Kolesterol ÖlçümüRisk faktörlerinin ölçüm ve değerlendirmesiYan etkilerin değerlendirmesi Hedef seviyede (%50)Hedef seviyeye ulaşamamış (%50) Tedavi şekli değişmiyor (%80)Doz arttırımı (%20) Statin (%100) Zipita (5mg, 10 mg) Grestak (5mg, 10 mg) %100 (Farklı moleküllerden dolayı eczanede ilaç değişmiyor) Hiperlipidemi tedavisi 6-12 ay (%30) ya da ömür boyu (%30) sürüyor. Hastaların %30 u tedaviyi yarıda bırakıyor. Onemli: Diğer risk faktörleri de ilaç tedavisine başlamayı tetikliyor.

24 Geninova KONUMLANDIRMA

25 Geninova KARDİYOLOJİDAHİLİYEENDOKRİNOLOJİ Lipid tedavisinde tartışmasız öncü Agresif lipid tedavisine inanıyorlar MI ve KVH la ilgili sonuçları önemsiyorlar Uygulanacak Strateji : Güç-Etkinlik mesajları Altılar kuralı ve Doz titrasyon’u yetersizliği KVH ya bağlı ölüm Endikasyon’u NEWEST çalışması MI-Mortalite sonuçları (%41-%29 ) Özellikle VURGULANACAK Lipconvertix le : Tek dozla tedavide güçlü etkinlik Daha fazla risk azaltımı Başarılı ve etkin tedavi duygusu Hasta ve hekim memnuniyeti Mevcut tedavilere oranla daha fazla klinik başarı Sert Tedavi uygulamayan Hangi hastalar hedefte bilmeyen Sayıca fazla grup Obezite ve Diyabetle yakından ilgililer Uygulanacak Strateji : Özellikle Obezite ve kilo kaybı Endikasyonu Etkinlik ve Güç mesajları Hedef tedaviye ulaşma yüzdesi BACH (Obezite ve Diyabettle ilgili önemli sonuçlar) sonuçları (2010) VURGULANACAK Lipconvertix le : Düşük yan etki profili Güçlü lipid tedavisyle birlikte MS ve obezite tedavisinde etkinlik Hedefe ulaşılan hasta oranında artış ve bilinirlik Tedavi güvenilirliği Temel ilgi alanları Diyabet (200) Lipid düşürücü tedaviye ihtiyaç duyuyorlar Kolesterol ürünlerini iyi tanıyorlar Uygulanacak Strateji : Güç ve Ettkinlik mesajları Endikasyonlar Diyabetik hastalarda hedef değerler (LDL-K<70) HbA1C ve yeni başlayan diyabete yönelik önemli sonuçlar (BACH çalışması) VURGULANACAK Lipconvertix le : Diyabetli hastalarda eşlik eden yüksek lipid parametrelerine çok daha güçlü etki Daha fazla risk azaltımı Etkin tedaviyle birlikte kilo kaybı Hastalarda artan yaşam kalitesi MÜŞTERİ NE İSTİYOR?

26 Geninova MESAJLARIMIZ Ziyaretlerde 5 önemli noktada vurgu Hedefte olmayan hasta yüzdesi Doz artırımın da %6 ek düşürümünün yetersiz olduğu Lipconvertix’le tek dozla çok daha fazla oranda kolesterol düşürümü sağlanabileceği Etkin bir kolesterol düşürümüne ilave olarak hastaların kilo kaybedeceği 3 alanda(MS,Obezite,kilo kaybı) endikasyona sahip İLK ve TEK ürün olma özelliği MI ve KVH ya bağlı ölümde riskazaltımı endikasyonuna sahip olma özelliği

27 Geninova Kapsam: Universe Seçilmiş Uzmanlıklar (Kardiyoloji, Dahiliye, Endokrinoloji) Potansiyel: Ürünün terapötik sınıfındaki doktorun potansiyel hasta sayısı Yakınlık: Doktor bazında ürünün RX sayısı SEGMENTASYON & HEDEFLER

28 Geninova Çalışılacak Uzmanlıklar –Kardiyoloji 2600 Doktor (asistanlar dahil) –Dahiliye 7000 Doktor (asistanlar dahil) –Endokrinoloji 200 Doktor 100 TST Ekim ayından itibaren 3 ay boyunca –Devlet Hastanesi –Üniversite Hastanesi –Eğitim Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere –Teaser kartlarla meraklandırma yaratacak –Yeni çalışılacak branşlarda firmanın tanıtımını yapacaklardır SAHA YAPILANDIRMASI PRE-LANSMAN

29 Geninova Çalışılacak uzmanlıklar –Kardiyoloji 2600 Doktor (asistanlar dahil) –Dahiliye 7000 Doktor (asistanlar dahil) –Endokrinoloji 200 Doktor İlk 5 ay hedef uzmanlıklar –Kardiyoloji ayda 4 –Dahiliye ayda 3 –Endokrinoloji ayda 2 ziyaret alacak. İlk 5 ay yapılacak toplam ziyaret sayısı –2600 Kardiyoloji X 20 = 52.000 ziyaret –7000 Dahiliye X 15 = 105.000 ziyaret –200 Endokronolog X 10 = 2.000 ziyaret İlk 5 ay: Toplam 159.000 ziyaret TST başına: Günde 16 ziyaret Gereken TST Sayısı = 100 SAHA YAPILANDIRMASI LANSMAN (İlk 5 ay)

30 Geninova İlk 5 ayın sonunda; –Her TST hedeflenen branştaki her doktor için uygun gördüğü Potansiyel & Yakınlık verilerini sisteme girecek ve doktorların segmenti oluşturulacak. Kardiyoloji için segmentleme çalışmasından sonra oluşan tablo çerçevesinde rakamlar Koru: 100 Hekim > Aylık 4 ziyaret Yakala: 500 Hekim > Aylık 4-5 ziyaret Geliştir: 800 Hekim > Aylık 4 ziyaret Tut: 600 Hekim > Aylık 2 ziyaret İzle: 600 Hekim > Aylık 1 ziyaret İkinci 5 ay: 100 Koru X 20 = 2.000 ziyaret 500 Yakala X 25 = 12.500 ziyaret 800 Geliştir X 20 = 16.000 ziyaret 600 Tut X 10 = 6.000 ziyaret 600 İzle X 5 = 3.000 ziyaret Toplam 39.500 Ziyaret yapılacak. SAHA YAPILANDIRMASI LANSMAN (İlk 5 ayın sonunda)

31 Geninova Dahiliye için segmentleme çalışmasından sonra oluşan tablo çerçevesinde rakamlar Koru: 500 Hekim > Aylık 4 ziyaret Yakala: 1000 Hekim > Aylık 4-5 ziyaret Geliştir: 1500 Hekim > Aylık 4 ziyaret Tut: 2000 Hekim > Aylık 2 ziyaret İzle: 2000 Hekim > Aylık 1 ziyaret İkinci 5 ay: 500 Koru X 20 = 10.000 ziyaret 1000 Yakala X 25 = 25.000 ziyaret 1500 Geliştir X 20 = 30.000 ziyaret 2000 Tut X 10 = 20.000 ziyaret 2000 İzle X 5 = 10.000 ziyaret Toplam 95.000 Ziyaret yapılacak. SAHA YAPILANDIRMASI LANSMAN (İlk 5 ayın sonunda)

32 Geninova Endokronoloji için segmentleme çalışmasından sonra oluşan tablo çerçevesinde rakamlar Koru: 20 Hekim > Aylık 4 ziyaret Yakala: 40 Hekim > Aylık 4-5 ziyaret Geliştir: 80 Hekim > Aylık 4 ziyaret Tut: 30 Hekim > Aylık 2 ziyaret İzle: 20 Hekim > Aylık 1 ziyaret İkinci 5 ay: 20 Koru X 20 = 400 ziyaret 40 Yakala X 25 = 1.000 ziyaret 80 Geliştir X 20 = 1.600 ziyaret 30 Tut X 10 = 3.000 Ziyaret 20 İzle X 5 = 100 Ziyaret Toplam 6.100 Ziyaret yapılacak. SAHA YAPILANDIRMASI LANSMAN (İlk 5 ayın sonunda)

33 Geninova Sonuç: İkinci 5 ayda hedeflenen uzmanlıklarda TST başına düşen günlük ziyaret sayısı Kardiyoloji > 39.500 Ziyaret Dahliliye > 95.000 Ziyaret Endokronolji > 6100 Ziyaret Toplam; 140.600 ziyaret yapılacak 1 TST günlük 14 ziyaret yapacak SAHA YAPILANDIRMASI LANSMAN (Özet)

34 Geninova 100 TST günlük hekim ziyaretlerinin yanında ayrıca 4 eczane ziyareti de yapacaklardır. Eczane ziyaretleri Pre-lansman döneminde de yapılacaktır. Lansman sonrası dönemde ziyaretler devam edecektir. ECZANE ZİYARETLERİ

35 Geninova HEDEF MÜŞTERİLERİMİZ & ÖNCELİKLERİMİZ DOKTORYENİ HASTA %20 MEVCUT HASTA %80 HEDEFTE 40% DEĞİŞİM REÇETELERİ 40% REPETEDOZ ARTTIRIMIİLAÇ DEĞİŞTİREN 1. Derece Önem Uzman HEDEF SIPILL OVER HEDEF 2. Derece Önem Uzman GP + AİLE NOT TARGETİNGSIPILL OVER

36 Geninova 2010 için Satış Hedefi –800.000 kutu –36.800.000 USD 2010 yılı sonunda müşterim Lipconvertix için ne söyleyecek? –Yeni hastalar ile hedef kolesterol düzeyinde olmayan hastalar ve tedavisi sürmesine rağmen hastalığına eşlik eden metabolik sendromu, obezite sorunu olan hastalarda kullanılacak ilk seçenek Uygulama Hedefimiz –Pre-lansman ve lansman döneminde 6.500 hekime ulaşacağız. –Ilacın bilinirliği Internet sayfası gelişimi www.tedavideinceliyorum.comwww.tedavideinceliyorum.com –Yeni reçete ilk tercih edilen olacağız. Ölçüm kriteri –Pazar araştırması (2010, 5. ay sonu ve sene sonu) –IMS –Saha feedback HEDEFLERİMİZ

37 Geninova 2010 PP ($) HEDEFIMIZ

38 Geninova 2010 PP (Ünite) HEDEFIMIZ

39 Geninova 2010 PP ($) HEDEFIMIZ GENEL GÖRÜNÜM

40 Geninova 2010 PP (Ünite) HEDEFIMIZ GENEL GÖRÜNÜM

41 Geninova 09/09 10/09 11/09 12/09 *T.İ.D. SEMPOZYUM İç Hastalıkları 1000 Hekim SEMPOZYUM *T.İ.D. Diyabet Kongresi 1000 Hekim EASD KOL KATILIMLI 10 Hekim *T.İ.D. SEMPOZYUM Kardiyoloji Kongresi 750 Hekim 08/09 SPEAKERS FORUM KOL 10 Hekim Saha Aktivitesi Teaser Kart Çalışması tedavideinceliyorum.net 100 TST Eğitim T.İ.D. TEDAVİDE İNCELİYORUM DOKTOR SEMP. 1 ayOcak 2010 PRE-LANSMAN AKTİVİTELERİ ŞİRKET İÇ LANSMAN

42 Geninova 2010 LANSMAN AKTİVİTELERİ 01/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/10 *T.İ.D. SEMPOZYUM Bach Sonuçları Ulusal Kardiyoloji 170 Hekim *T.İ.D. SEMPOZYUM MS Kongresi 100 Hekim *T.İ.D. SEMPOZYUM Bach Sonuçları İç Hastalıkları 150 Hekim ADA BACH SONUCLARI KOL + 35 Hekim ACC BEETHOVEN SONUÇLARI KOL+50 Hekim Obezite Kongresi 50 Hekim LANSMAN 400 HEKİM İNCELİYORUM 1 MARMARA 100 HEKİM İNCELİYORUM 2 EGE-AKDENİZ 100 HEKİM İNCELİYORUM 3 ANADOLU 100 HEKİM ESC 150 Hekim Kart,Promosyon aktivitesi, Numune Aktivitesi www.tedavideinceliyorum.net Bölge Ünite İçi TST Sunumları 2000 Hekim T.İ.D. TEDAVİDE İNCELİYORUM DOKTOR SEMP. Q1 Q2 Q3

43 Geninova Şirket çalışanları için Temmuz ayında içi lansman yaparak REP motivasyonunu arttırıcaz Lansman öncesi ve sonrası hedef branşlarda toplam 6500 hekime ulaşılacaktır. Prelansman döneminde tedavideinceliyorum.net internet sitesi faaliyete geçecektir.KOL hekimlerin danışmanlığında oluşturulacak site,interaktif linkler içerecek ve uzman branş hekimlerine yönelik olacaktır. Prelansman döneminde KOL hekimlerin (Dahiliye,Kardiyoloji,Endokrinoloji) speakers forumda ürünün avukatı olmaları ve yurtiçi toplantılarda konuşmacı olmaları amaçlanmaktadır. Prelansman döneminde İç Hastalıkları,Kardiyoloji,Diyabet kongreleri’nde Sempozyum düzenlenecek az maliyetle ürünün isminden bahsedilmesi sağlanacaktır. PRE-LANSMAN & LANSMAN AKTİVİTE ÖZET

44 Geninova Lansman 15-17 Ocak tarihinde Antalya Madran Otel’de yapılacaktır. Bu toplantıya 400 hekim katılacaktır. (180 Kardiyolog,150 Dahiliye ve 70 Endokronolog) Toplantıda KOL hekimler ile sempozyum düzenlenecektir. Hemen lansman sonrasında Marmara,Ege,Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde İnceliyorum 1,2,3 toplantılarıyla 300 hekime ulaşılması planlanmaktadır. Ayrıca her TST’nin ünite içi sunumlar yapması için bütçe çalışması yapıldı.Bu çalışma sonrası TST lerin 2000 hekime ulaşması beklenmektedir. Bunun yanında büyük yurt içi ve yurt dışı kongrelerine iddalı sayıda hekim sponsorluğu yapılacaktır. PRE-LANSMAN & LANSMAN AKTİVİTE ÖZET

45 Geninova FİKİR LİDERİ GELİŞİMİ Ülke genelinden seçilmiş, önemli dernek faaliyetleri yöneten ve dernek yönetiminde söz sahibi olan ; Kardiyoloji-3 Endokrinoloji-4 Dahiliye-2 Farmakoloji -1 Toplam 10 hekimle birlikte Tedavide inceliyorum projesi Çalışmalarımızın sonuçlarını aktarmak üzere Yurtdışı kongrelerine katılım Bölgesel lider hekim yetiştirme programı Bölgelerden seçilmiş yapılacak Hastane toplantılarında referans sağlayabilecek isimlerle etkili toplantılar yapmak (20 BLH) Bölgelerde yapılacak yuvarlak masa toplantıları Global yapılacak olan Lider Hekim Eğitim programlarına katılım www.tedavideinceliyorum.net sayfasında KOL lar editörlük yapacaklar www.tedavideinceliyorum.net

46 Geninova Lİ TEDAVİDE İNCE Lİ YORUM Amaç : 1 Endokrinolog ve 1 Kardiyolog Liderliğinde Lipconvertix’in diğer sınıflardan farklı etki mekanizması sayesinde tedaviye getirdiği önemli katkıları özellikle vurgulayarak konuya ilgi duyan Dahiliye ağırlıklı hekimlerin (6500 Hekim) katılımını sağlayarak farkındalık yaratmak ve bilinirliği atrttırmak. Yeni tedavi yöntemine yönelik güncel içerikli interaktif toplantıları bölgelere yaymak Yurtiçi kongrelerde yüksek katılımlı Tedavide İnceliyorum toplantıları düzenlemek.

47 Geninova BASILI MALZEME TEASER

48 Geninova BASILI MALZEME LANSMAN İLANI

49 Geninova BASILI MALZEME ECZANE KARTI YENİ

50 Geninova BÜTÇE 09 (PRE-LANSMAN) Pre-Lansman Bütçesi (2009) Kongreler33,9% Gimmic3% Basılı promosyon malzemesi27% Ajans8% Diğer Medya Tanıtımları5% Diğer Ticari Promosyon7% Klinik Araştırmalar0% Numune9% Bağımsız Pazarlama Denemeleri0% Gazete Reklamı0% Diğer Promosyon, Klinik Bağışları3% Internet Projesi3% Diğer basili malzeme2% Pazar Araştırmaları0%

51 Geninova BÜTÇE 09 (PRE-LANSMAN) -DETAY

52 Geninova BÜTÇE 2010 (LANSMAN) Lansman Bütçesi (2010) Kongreler61,40% Gimmic9,90% Basılı promosyon malzemesi7,00% Ajans4,70% Diğer Medya Tanıtımları1,40% Diğer Ticari Promosyon1,90% Internet Çalışması0,20% Numune5,10% Bölgesel Ürün Bütçesi1,40% Gazete Reklamı1,20% Pazar Araştırmaları0,70% Satış Kampanyaları0,00% Diğer basili malzeme0,46% Diğer Promosyon, Klinik Bağışları4,60% TOTAL100,0%

53 Geninova BÜTÇE 2010 (LANSMAN) -DETAY

54 Geninova Lipconvertix 2010 yılında Ciro bazında %16 Pazar Payı ve 37 Milyon USD satış rakamına ulaşacaktır. Lipconvertix yeni hastalarda ilk tercih edilen tedavi seçeneği olacaktır. Lipconvertix hedefte olmayan hastalarda mevcut statin dozunu arttırmak yerine çok daha güçlü etkinlik sağlayacaktır. Lipconvertix yeni ve benzersiz etki mekanizması sayesinde tedaviye kattığı GÜÇ ve DEĞERLE birlikte pazarının parlayan yıldızı olacaktır ÖZETLE;

55 Geninova


"PAZARLAMA PLANI 2010 Istanbul, Haziran 2009 Ersoy Bulutlar Eyup Gülyan Serkan Kıray Zuhal Can Monoxitaz, 10 mg ®" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları